آخوند روحانی نیز مملکت ما را به امام زمان و اهل بیت تازی فروخته است ۶

آخوند، آخوند است

آخوند به هرشکل و هراندازه، چاق و شکمباره، شاد و خندان چون خاتمی، یا اخمو و طلبکار، چون خمینی و احمد جنتی، خوش بیان و ریاکار، مانند رفسنجانی و روحانی، آدم کش و جلاد، چون علی و مجتبی خامنه ای، و یا هر فرم و هر قواره دیگر، در یک نکته و موضوع و آن ضد ایرانی بودن، و خود را وابسته به گدایان عرب و مزدوران تازی دانستن با هم مشترکند و با یکدیگر تفاوتی نخواهند داشت. از این روی، آخوند را باید گرگی دانست که در لباس میش، و دشمنی دانست که ظاهراً با همه دست دوستی می دهد ولی از پشت خنجر می زند.

روحانی یکی از چهره های ملایم تر ولی چرب زبان رژیم است که گویا پرونده های قتل و کشتار زیادی ندارد. امروز این فرد از سوی خاتمی، هاشمی و دیگر به اصطلاح اصلاح طلبان، حمایت می شود. ولی بازهم آخوند است و افکار او ارتجاعی و ضد مردمی است. پس به او هم نباید اطمینان داشت.

روحانی یکی از چهره های ملایم تر ولی چرب زبان رژیم است که گویا پرونده های قتل و کشتار زیادی ندارد. امروز این فرد از سوی خاتمی، هاشمی و دیگر به اصطلاح اصلاح طلبان، حمایت می شود. ولی بازهم آخوند است و افکار او ارتجاعی و ضد مردمی است. پس به او هم نباید اطمینان داشت.

آنچه ما از آخوند به یاد داریم

گروهی از مردم ناآگاه و ساده دل ایران دل خوش کردند، همراه با مزدوران و حقوق بگیران رژیم به آخوندی دیگر با داشتن ظاهری آرامتر و زبانی چرب تر و گفتاری دروغین، رأی دادند و به رژیم در حال فروکش مشروعیت بخشیدند. این آخوند مارمولک و شیرین بیان، کسی جز حسن روحانی نمی تواند باشد.
حسن روحانی در دیدار جمعی از روحانیون گفته است: “اینکه مردم در این انتخابات به یک روحانی اعتماد کردند، این اعتماد به نظام اسلامی است.” بازهم شکر افشانی می کند که: “من در این شرایط سخت آمده‌ام تا آبرویم را در مرحله حساس پیچ تاریخی گرو بگذارم.

از ملای چرب زبان، و همه فن حریف که روزگاری را در دستگاههای آب و نان دار مختلف و همچنین در خدمت بریتانیای کبیر گذرانده باید انتظار همه گونه ترفند و جادوگری داشت.

از ملای چرب زبان، و همه فن حریف که روزگاری را در دستگاههای آب و نان دار مختلف و همچنین در خدمت بریتانیای کبیر گذرانده باید انتظار همه گونه ترفند و جادوگری داشت.

این مملکت متعلق به امام زمان و اهل‌بیت(ع) است و باید با توسل کارها را به پیش برد. در یک هفته آخر تبلیغات، شرایط فرق کرد و من به‌عینه دست دیگری را می‌دیدم و اقبال مردم به‌ویژه در مشهد فوق‌العاده بود. امیدوارم به پشتوانه حضرت ولی عصر(عج) که کشور متعلق به اوست کارها پیش برود.”

هنگامی که مملکت به گفته زشت و نازیبای حسن روحانی به امام زمان و گدایان مدینه (اهل بیت) تعلق دارد، مردم ایران دیگر نوکران و بردگانی بیش نیستند و این چنین آواره و بیخانمانند و باید به گدایی و مزدوری آخوند پردازند.

هنگامی که مملکت به گفته زشت و نازیبای حسن روحانی به امام زمان و گدایان مدینه (اهل بیت) تعلق دارد، مردم ایران دیگر نوکران و بردگانی بیش نیستند و این چنین آواره و بیخانمانند و باید به گدایی و مزدوری آخوند پردازند.

حاتم بخشی آخوند روحانی

گویا روحانی به حاتم بخشی افتاده و از کیسه خلیفه خیرات می کند. باید از این ملای دغل پرسید  به چه مجوزی، و به چه وکالتی کشوری کهنسال و تاریخی که پیش از اجداد بیابانگرد شما که به شتر چرانی می پرداختند، در جهان آن روز پیشاهنگ مدنیت و پیشرفت انسانی بوده، و از آن ۷۰ میلیون فرزندان خود است، به گدایان مدینه و امام زمان قلابی نسبت می دهید؟!. بی تردید، امثال شما تازی نژادها که دشمنی خود را با این سرزمین و مردم آن بارها نشان داده اید، کمترین سهمی از این کشور نخواهید داشت، و ملت وارسته و بزرگوار ایران، شما را تازیانی بی فرهنگ از بازمانده و نسل همان تازیانی می دانند که کشور ما را برای ۶ سده غارت نموده، و آن را به کلی ویران ساختند.

اینهم امام زمانی که آخوند روحانی سند مالکیت کشورمان را به او داده، و او را صاحب و مالک کشور باستانی ایران می داند. البته از آنجا که امام زمان قلابی است و وجود خارجی ندارد و آخنود فرومایه به تحمیر امتی پرداخته است، طبعاً در نبودن و وجود نداشتن همچنین تازی درون چاه، مالکیت ایران به آخوندهای حلیه گر که شیطان را درس می دهند، خواهد رسید.

اینهم امام زمانی که آخوند روحانی سند مالکیت کشورمان را به او داده، و او را صاحب و مالک کشور باستانی ایران می داند. البته از آنجا که امام زمان قلابی است و وجود خارجی ندارد و آخوند فرومایه به تحمیر امتی پرداخته است، طبعاً در نبودن و وجود نداشتن همچنین تازی درون چاه، مالکیت ایران به آخوندهای حیله گر که شیطان را درس می دهند، خواهد رسید.

ایران به چه کسانی تعلق دارد؟

آخوند روحانی بداند که کشور همیشه جاویدان ایران به همه گروهها از هرقوم، و هرباوردینی که در یک پارچگی و پایندگی آن با همدیگر همراه بوده و هم داستانند، تعلق دارد. بنابراین، افراد زیر فرزندان ایرانند و حق آب و گل دارند:
۱- جان باختگان و جان بازان

به فرزندان غیور و شجاعی چون بختیارها، فرخ زادها، کسروی ها، اکبر محمدی ها، ستار بهشتی ها، افشین اسانلو دلاورانی که در برابر خیانت و جنایت های شما و همکارانتان در این ۳۵ سال ایستادند، به زندان رفتند، شکنجه و اعدام شدند، و یا همچنان در پشت میله های زندان به سر می برند و یا به فرزندان، و بازماندگان آنان خواهد رسید.

۲- ایران از آن پاکان و جانبازان و علاقمندان این آب و خاک است. بر این اساس، ایران به سپنتا نیکنام آن جوان زردشتی تعلق دارد که از سوی مردم یزد به عنوان عضو شورای شهر برگزیده شده، ولی آخوندک تازی مرام، بی فرهنگ، و ضد ایرانی بنام محمدمهدی حر(ام)زاده با بی شرمی به انتخاب این انسان پاکدل ایرانی الاصل اعتراض کرده است.

۳- ایران از آن اینگونه افراد است: به کلیمی ها، بهایی ها، زردشتی ها، خواه این فرزندان وطن زیر جور و ستم شما آخوندهای تازی مرام باشند و یا آواره کشورهای دیگر، و دیگر باورهای مذهبی که با یاد و یادواره ایران زندگی می کنند. با یاد ایران به خواب می روند. به یاد ایران از خواب بر می خیزند. با سربلندی و خرمی ایران شادند، و در شکست و ویرانی آن زانوی غم بغل می گیرند.

۴- ایران همچنین تعلق دارد به مسلمان هایی که نخست خود را ایرانی می دانند و سپس مسلمان.

صحبت از خائنین و دشمنان ایران شد. ما جلادی قصاب تر، و دزدی غارتگرتر از آخوند مشهدی در تاریخ کشورمان ندیده ایم. فردی که بیش از دو دهه است ایران را به زندانی بزرگ و کشتارگاهی کم نظیر تبدیل نموده است. به راستی نفرین بر این آخوند دیوسیرت.

صحبت از خائنین و دشمنان ایران شد. ما جلادی قصاب تر، و دزدی غارتگرتر از آخوند مشهدی در تاریخ کشورمان ندیده ایم. فردی که بیش از دو دهه است ایران را به زندانی بزرگ و کشتارگاهی کم نظیر تبدیل نموده است. به راستی نفرین بر این آخوند دیوسیرت.

بیگانگان و دشمنان ایرانز

بهتر است آخوند روحانی این را بداند که چه گروههایی با این سرزمین بیگانه اند. مردم ایران اینگونه افراد را دشمن خود و سرزمینشان می دانند:

۱- آخوندها که نافشان به گدایان مدینه، امام زمان قلابی و دروغین، و امام رضای متجاوز بسته شده و افکار ارتجاعی و ضد انسانی اسلام را بهتری قوانین می دانند.

۲- مسلمان هایی که اسلام را موجب رهایی و نجات بخش ایران و ایرانی می دانند و براین باورند که ایران باستان دوران جهالت و بی تمدنی خود را می گذرانده و اسلام آن را نجات داده است.

۳- آخوندها، شماری از پاسداران، و بسیجی های دزد جنایتکار، که در۳۵ سال گذشته تیشه به ریشه سر زمین ما زدند، و مانند ملخ همه جا را غارت کردند.

۴- علی و مجتبی خامنه ای، پدر و پسر، دو ابر جنایتکاری که زندانی به گنجایش ۷۰ میلیون ساختند، قصابخانه و کشتارگاهی به بزرگی و وسعت سرزمینی آزاد و آباد که ایران نامیده می شد بنا کردند، و در سرتاسر آن ماشین های آدم کشی را به راه انداختند.

۵- مزدوران و پست فطرتانی که از رژیم جهل و جنایت حقوق می گیرند و در سرتاسر جهان به نفع رژیم برضد ملت و کشورمان در تلاش و کوششند.

آقای بهرام مشیری در مورد آخوند و اسلام به گفتگو می نشیند.

نکته پایانی

روحانی را بهتر بشناسیم. این آخوند نیز با چرب زبانی و حیله گری و باگفتاری شیوا ولی دروغین گروهی از مردم ناآگاه و ساده دل ما را خام کرد و به رژیم پوشالی در حال فروکش مشروعیت بخشید. او در شکر افشانی خود، از یک سوی رأی مردم را رأی دادن و تأیید رژیم دانسته، و از سوی دیگر مملکت را مانند آخوندهای تازی مرام و ضد ایرانی دیگر متعلق و وابسته به امام زمان (عرب قلابی درون چاه)، و اهل بیت (گدایان و مفتخوران مدینه ) می داند. بنابراین، رسالت وی نیز نوکری و بردگی ملت ایران برای تازیان، و ادامه چپاول و ویرانی کشور است.

نگارنده امید وار است که هم میهنان گرامی به اشتباهی که کردند و به یک آخوند چرب زبان و حیله گر دیگر رأی دادند به خود آیند و اطمینان داشته باشند که رسالت آخوندها و آخوندنماها، بیگانه پرستی، دشمنی با مردم این سرزمین، و غارت و چپاول آنست. بنابراین، از این روی، به این ضد ایرانی ها امیدوار نباشند و بدانند که از این امامزاده ها معجزه ای به دست نمی آید.

 • مهران

  ای سگ بگاید پدر و مادر آدم نژادپرست را. عقب افتاده های “آریایی” در دنیای خیالی خود جفتک چهارپشت می اندازند اسمش را هم تحلیل و مقاله می گذارند. ای گه سگ توی حلق آدم نژادپرست… مخصوصا از نوع آریاییش

 • بهزاد

  دوستان تجربه های مفیدشون رو برای خودشون نگه دارن … حالا اگه سگ با خانواده شما یک کاری کرده لازم نیست برای بقیه هم مطرحش کنین

 • بهروز

  از کی تا حالا میهن دوستی شده نژاد پرستی. برو لیاقت تو و امثال تو همون عرب های بیابانگردند کونت بذارند حرومزاده

 • مجتبی

  واقعا وضع وحشتناکیه
  فقط آدم های ترسو و احمق هستند که به خدا و دین و آخرت و اسلام پناه می برند
  متاسفانه این آدما قدرت فکر کردن مستقل و عقلانی رو هم از دست دادن

  تو ایران عشق ممنوعه چون عشق انسانو از همه این مزخرفات سیاسی و مذهبی آزاد می کنه
  واقعا نا امید کننده است

 • صمدیان

  از کدام اهلبیت حرف میزنید محمد که فرزندی نداشت او با زنان زیادی همبستر شد ولی از هیچکدام فرزندی نداشت انکه او را فاطمه و دختر پیامبر مینامند از شوهر اول خدیجه بوده که نزد محمد بزرگ شد و در حقیقت دختر خوانده وی بود.

 • میثاق

  آقاجون ما تو ایرانیم و ایران آریایی بدون وجود ائمه و شیعه معنی نداره – عقل ناقص رو به کار بندازید می فهمید که مادر امام سجاد ع ایرانی و دختر یزدگرد سوم پادشاه ساسانی بوده – برای شادی روح ائمه اطهار صلوات