سخنرانی ملاله دختر دلاور و بی باک پاکستانی در سازمان ملل ۰

ملاله یوسف زای که بر اثر گلوله های مزدوران طالبان آش و لاش شده بود، مدتها با مرگ و زندگی دست به گریبان بود که خوشبختانه از مرگ نجات یافت تا باردیگر به مبارزه با زن ستیزی طالبان بپردازد.

ملاله یوسف زای که بر اثر گلوله های مزدوران طالبان آش و لاش شده بود، مدتها با مرگ و زندگی دست به گریبان بود که خوشبختانه از مرگ نجات یافت تا باردیگر به مبارزه با زن ستیزی طالبان بپردازد.

 دخترکی که آماج تیر اندازی دونفر قرار گرفت، کیست؟

طالبان از چندسال پیش منطقه سوات پاکستان را به اشغال خود در آورده، زندگی را برای زنان به جهنمی تبدیل، و مانع تحصیل دختران آن منطقه شده است. به طوری که نزدیک به ۵/۴ میلیون دختران پاکستان به دلیل تعصبات مذهبی و حملات مکرر مزدوران اسلام زده طالبان، از رفتن به مدرسه و فرا گیری خواندن و نوشتن زبان مادری خود محرومند. زیرا مدارس دخترانه در پاکستان هرچندگاه مورد حمله و یورش و بمب گذاری طالبان قرار می گیرد.

این عملکرد وحشیانه طالبان ملاله یوسف زای دخترک نوجوان را از دو سال پیش به انتقاد از رفتار زن ستیزی طالبان برخاست و به سخنرانی و نوشتن مقاله هایی در حمایت دختران و زنان پاکستان پرداخت. از آن جا که اسلام زده ها و متعصبین فناتیک مدهبی منطقی برای بیان سوای حمله و کشتار دیگران ندارند، دونفر از مأموران طالبان بر سر راه ملاله کمین کردند و در درون اتوبوسی که او از مدرسه باز می گشت، وحشیانه به او چند بار شلیک کردند و او را تا نزدیک به مرگ مجروح و زخمی نمودند.

ملاله دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته در سن  ۱۵ سالگی  مورد حمله وحشیانه دو نفر از لشکریان اسلام (طالبان) قرار گرفت و تا آستانه مرگ پیش رفت.

ملاله دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته در سن ۱۵ سالگی مورد حمله وحشیانه دو نفر از لشکریان اسلام (طالبان) قرار گرفت و تا آستانه مرگ پیش رفت.

سخنرانی ملاله در سازمان ملل

جمعه ۱۲ جولای ۲۰۱۳، ملاله نوجوان در سن ۱۶ سالگی در سازمان ملل نیویورک United Nations Assembly حضور یافت و در مجمع عمومی آن برای کودکان، دختران، زنان ملت های محروم جهان که اسیر خرافات و درگیر دکان داران دینند، سخنرانی نمود و چنین گفت که: ” کتاب و قلم موجب ترس و وحشت فاشیست های مدهبی است”. او  از قانون گذاران جهان درخواست نمود که در راه آموزش همگانی قدم بردارند. همچنین او به شنوندگان خود اطمینان داد که در برابر خرافات امثال طالبان و برای مبارزه با بیسوادی همچنان خواهد ایستاد و به مبارزه خود ادامه می دهد.

ملاله نوجوان که کشور جهل و جنایت اسلامی پاکستان، به دفاع از دختران محروم از تحصیل در برابر طالبان برخاسته است، در مجمع عمومی سازمان ملل  سخنرانی می کند.

 

بخش کوتاهی از سخنان ملاله

“… صدها فعالان حقوق بشر در جهان وجود دارند که تلاش و گفتگوی آنها برای خودشان نیست، بلکه برای کسانی مانند منست به آموزش، صلح و آرامش، برابری حقوق و تساوی خود دست یابیم. هزاران نفر به وسیله تروریست ها کشته شدند و میلیونها زخمی و مجروح گردیدند و من یکی از آنها هستم. من در این جا برای آنها ایستاده ام نه برای خودم، بلکه برای آنهایی که صدایشان شنیده نمی شود.

بنابراین، من در این جا ایستاده ام یک دختر در میان بسیاری. من صحبت می کنم برای آنهایی که صدا و فریادشان شنیده نمی شود. آنهایی که حقو قشان از آنان گرفته شده. حق زندگی کردن آنان در صلح و آرامش، حق این که با آنان با احترام رفتار شود. داشتن حقوق مساوی (با مردان)، و موقعیت های خوب اجتماعی، حق آموزش و تحصیل.

دوستان محترم، در تاریخ ۹ اکتربر ۲۰۱۲، طالبان به من و همچنین دوستم تیر اندازی کردند. آنها تصور نمودند که تیر و فشنگ مرا ساکت می کند، ولی شکست خوردند….”

سخنرانی ملاله ۱۶ ساله در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۳ که جهانی را به حیرت و شگفتی در آورد و مورد ستایش گروه زیادی از مردم کشوهای گوناگون قرار گرفت.

سخنرانی ملاله ۱۶ ساله در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۳ که جهانی را به حیرت و شگفتی در آورد و مورد ستایش گروه زیادی از مردم کشوهای گوناگون قرار گرفت.

نکته پایانی

ملاله یوسف زای که از سن ۱۳ سالگی در پاکستان اسلام زده مالامال از جهل و خرافات در برابر زن ستیزی طالبان به دفاع از دختران و زنان آن کشور که از ترس حملات وحشیانه لشکر اسلام آرامش نداشتند، در برابر رگبار گلوله های آنان قرار گرفت، و با جراحات گوناگون، به سختی جان به در برد. این دختر شجاع و خردمند جمعه ۱۳ جولای در مجمع عمومی سازمان ملل  سخنرانی کرد و اعلام نمود که به مبارزه با بیسوادی و حمایت دختران و زنان ادامه خواهد داد.

از آنچه گفته شد، در هرحال بروز و پیدایش چنین نابغه های اجتماع جرقه امیدی است که در دلها پدید می آید و ما را به آینده ای روشن، دور از تعصبات و تنگ نظری ها مژده می دهد و به ما می آموزد که شجاعت و دلاوری، آزادی خواهی، و انسان دوستی را باید از این نوجوانان فراگرفت.