دموکراسی و نوع دوستی را باید از کودک خردسال مصری فرا گرفت ۲

به این ویدیو نگاه کنید تا به نبوغ و استعداد، میهن پرستی، و نوع دوستی یک کودک ۱۲ ساله مصری آشنا شوید. چیزی که در میان بزرگسالان ما کمتر دیده می شود، و ۱۸ میلیون را وا میدارد تا به یک آخوند مکار و روباه صفت دیگر رأی دهند و به رژیم مشروعیت بخشند.

با کودک مصری آشنا شوید

نام من علی احمد است و ۱۲ سال دارم. من امروز اینجا آمدم تا از این که کشورم به صورت کالای شخصی در اختیار یک فرد قرار گیرد، مانع شوم و از این که قانون اساسی کشورم به وسیله یک گروه و یک حزب مصادره شده، مبارزه کنم. ما یک دیکتاتوری نظامی را کنار نگذاشتیم تا گرفتار یک حکومت فاشیست مذهبی شویم. حکومت فاشیستی مذهبی آنست که قوانین سخت و فاشیستی را که حتی در دین و مذهب دستوری در مورد آن ها داده نشده، به نام دین (و دستورات اللهی)، به اجراء در می آورد.

ادامه پرسش و پاسخ گزارش گر با علی

گزارش گر- اینها را کی به تو یاد داده؟!.
علی- من به مردم گوش می دهم و از مغز خودم نیز استفاده می کنم. علاوه بر آن، من به رادیو گوش می دهم، روزنامه می خوانم، و در اینترنت هم به کندو کاش می پردازم. پس می بینید که کشور خوب اداره نمی شود و راه درستی را در پیش نگرفته است. از این روی، نیاز بر آنست که تغییراتی صورت گیرد.

گزارش گر- آیا این تغییرات باید سیاسی و یا اجتماعی باشد؟
علی- هدف های اجتماعی چیزهایی است که باید (در آینده) بدانها رسید. هدف هایی چون اشتغال به کار، آزادی، و عدالت اجتماعی. هنوز می بینیم که کار و شغل برای همگان فراهم نیست. پلیس به دلخواه مردم را زندانی می کند. از نقطه نظر عدالت اجتماعی، در شرایطی که شماری از مردم هنوز از زباله دانها خوراک خود را جمع آوری می کنند، چگونه (و برای چه) به یک خبرگزاری ۳۰ میلیون پوند انگلیسی (دستمزد) پرداخت می شود؟!.

از جنبه سیاسی گفتگو کنیم، آنان قانون اساسی که در برگیرنده خواسته های ما باشد و ما را معرفی کند کجاست؟ مثال دیگر، زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند. چرا و به چه دلیل تنها ۷ زن در تدوین و کاربرد قانون اساسی شرکت دارند که از این ۷ زن، ۶ نفر آنان اسلامی اند؟!.

زن ستیزی در اسلام کار امروز و دیروز نیست. این حکایت ۱۴۰۰ کنیزی زنان، و بردگی مردان به وسیله حاکمان الله است. نمونه های فراوان آن را از کشتار ندا آقاسلطان، زهرا کاظمی، و صدها مثال دیگر، و یا شکنجه و تجاوز در زندان ها را می دانیم و می بینیم. همه اینها برگرفته از قانون ارتجاعی و فاشیستی اسلام است. محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز مانند آخوندهای ما اجراء کننده آن بوده اند.

زن ستیزی در اسلام کار امروز و دیروز نیست. این حکایت ۱۴۰۰ ساله است که کنیزی زنان، و بردگی مردان به وسیله حاکمان الله به دنبال دارد. نمونه های فراوان آن را از کشتار ندا آقاسلطان، زهرا کاظمی، و صدها مثال دیگر، و یا شکنجه و تجاوز در زندان ها را می توان نام برد و می بینیم. همه اینها برگرفته از قانون ارتجاعی و فاشیستی اسلام است. محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز مانند آخوندهای ما اجراء کننده آن بوده اند.

گزارش گر- پس تو فکر می کنی که آنها قانون اساسی را دستکاری می کنند؟
علی- آنچه را که (در قانون اساسی) بر اساس دروغ و اشتباه پایه گذاری شده، خود به خود اشتباه است. حتی اگر قانون اساسی درست نوشته شده، ولی کارگزاران و گروهی که از آن نسخه ای با برداشت و هدف های خود تهیه می کنند، بد و نادرست است، ما در پایان به نتیجه و سرانجام بد خواهیم رسید.
برای من ۸۰ ماده خوب که به کشور کمک می کند و ۲۰ ماده بد که کشور را ویران می سازد نیاورید و به نام قانون اساسی معرفی کنید.

گزارش گر- تو خودت قانون اساسی را خواندی، کجاخواندی، در اینترنت؟.
علی- آری. به عنوان نمونه آنها می گویند (در قانون اساسی نوشته شده) که زنان در هر زمینه و در همه شرایط به جز در مواردی که با قانون اسلام مغایرت دارد، با مردان برابرند. اما، قانون اسلامی به مردان اجازه می دهد که زنان خود را تنبیه و مجازات کنند. اینگونه قانون ها در جامعه کاربرد ندارد.

گزارش گر- چرانه؟، مشکل از کجاست؟.
علی- مسأله اینجاست که این (روش) ظالمانه و وحشتناک است. من نمی توانم ( و نباید) زنم را تا حد مرگ بزنم و به گویم این تنبیه و دیسیپلینی است که به او می دهم. این نظم و دیسیپلین نیست که به کسی داده می شود، بلکه تجاوز به حقوق دیگری، جنون و دیوانگی است. همه این روش ها (و عملکرد) سیاسی بی ارزش ( و غیر قانونی) است. زیرا در درجه اول خود مجلس غیر قانونی است. از حیث قانون گذاری و اشتهار آن (میان مردم)، هردو نادرست و غیر قانونی است.
فعالیت انتخاباتی بعضی احزاب سیاسی بر اساس ترکیبی از سیاست و مذهب گذاشته شده است.مسجدها وظیفه داشتند تا مردم را به رأی دادن وادار کنند (منظور رأی دادن برای گروهها و افراد مذهبی بود). آنها میان مردم (برای رأی دادن) شکر و روغن خوراکی پخش می کردند، و بسیاری کارهای نظیر آن.

اینهم طرفداران محمد مرسی و اسلام راستین که به دنبال حکومت جهل و جنایت اخوان المسلمین اند، و اعتراض ۳۳ میلیون مردم را نادیده می گیرند.

اینهم یک مشت عربه کش، لات و بی خرد از طرفداران محمد مرسی و اسلام راستین که به دنبال حکومت جهل و جنایت اخوان المسلمین اند، و اعتراض ۳۳ میلیون مردم را نادیده می گیرند.

نکته پایانی

گفتگوی خردمندانه و سرشار از هوش و نبوغ کودک ۱۲ ساله مصری روزنه امیدی برای همه آزادیخواهان و انسان های با شرافت و درستکار جهان است. بی تردید نمونه های این کودک، با همان میزان هوش سرشار، در کشورهای ماتم زده اسلامی که در قعر خرافات و کوراندیشی به سر می برند، زیاد است.

تنها تفاوت در این است که این کودک با زیرکی و علاقمندی، از همه امکانات دنیای امروز، مانند روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت، و گوش فرادادن به گفتار دیگران، بهره برده و آنگاه در مغز کوچک ولی پرشکوه خود، به تجزیه و تحلیل پرداخته است. نتیجه این که این کودک، دارای آنچنان دانش و برداشت فکری است، که بسیاری از انسان های اجتماع اسلام زده ای مانند مصر و یا کشورما از آن محرومند.

شما خواننده گرامی، فهم، شعور، درک، انسان دوستی و میهن پرستی این کودک ۱۲ ساله مصری را با ۱۸ میلیون مردم ایران که در کمال بی توجهی و نادانی به آخوندی حیله گر رأی دادند و بار دیگر به رژیم اسلامی مشروعیت بخشیدند مقایسه کنید و دریابید که ما چه ملت عقب افتاده و درمانده ای هستیم!. هنگامی که ۳۳ میلیون مردم دلیر و خردمند مصر به اعتراض علیه رژیم ضد انسانی اخوان المسلمین بلند می شوند، این نشانه فرهنگ بالا، نیک اندیشی و میهن دوستی مردم دلاور مصر است. ما کجاییم و آنها کجا؟!!.

کودک ۱۲ ساله مصری از دموکراسی و آزادی همه گروهها، به ویژه زنان، و در رد قانون ارتجاعی کشور خود صحبت می کند. شما کمتر می توانید چنین نبوغ و استعدادی را در جامعه آخوند زده و خردباخته ما پیداکنید.

کودک ۱۲ ساله مصری از دموکراسی و آزادی همه گروهها، به ویژه زنان، و در رد قانون ارتجاعی کشور خود صحبت می کند. شما کمتر می توانید چنین نبوغ و استعدادی را در جامعه آخوند زده و خردباخته ما پیداکنید.

  • bahram

    iek marde irani be dalile napaziroftane ezdevaj ejbari be dipordsenter axford uk oftad

  • ملاه آواره

    بزرگی به عقل است نه به سال.
    وطن خون است ،وطن خون.اگر خون هم چنین باشد……..وطن هرگز نمی میرد (زنده یاد دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی.)