آشی که رژیم برای زنان ایران پخته، روی آن یک وجب روغن است ۰

با آشپزان ولایت آشنا شوید

به تازگی آقای حسن روحانی نماینده برگزیده ملای مشهدی در کنار مرشد و سرآشپز خود امام خامنه ای آشی را برای بانوان گرامی ایران پخته اند که یک وجب روغن روی آنست. از این ببعد زنان ایران خیالشان از پخت و پز راحت است زیرا می توانند از بام تاشام از آش نذری مقام ولایت نوش جان کرده، و در آشپزخانه و اتاق خواب به مأموریت های اسلامی خود پردازند.

فکر پختن چنین آشی از کجا پیداشد؟

گویا بازهم بانوان گرانمایه کشورمان از لطف و عنایات دین مبین اسلام در مورد آنان، و بذل و توجه آخوندهای بالامقام که روز و شب در اندیشه و به فکر زنان کشورند، غافل مانده اند. وقتی اسلام پراز محبت و دوستی برای هرمرد چهار زن عقدی و ۴۰۰ هزار صیغه غنیمت گرفته شده را لازم و شرعی می داند، این ارج دادن و با ارزش دانستن مقام و منزلت زنان است که چه اندازه آنان عزیز و گرامی اند . تا آنجا که دکانداران دین آماده اند دهها از آنان را در حرمسرای خود ذخیره داشته، و دست محبت و نوازش بر سر یکایک آنان کشند.

مزدوران و فرومایگان رژیم، با توپ و تفنگ در برابر زنان بی دفاعی که به دنبال حقوق پایمال شده خودند، ایستاده و آماده کشتن آنانند.

مزدوران و فرومایگان رژیم، با توپ و تفنگ در برابر زنان بی دفاعی که به دنبال حقوق پایمال شده خودند، ایستاده و آماده کشتن آنانند.

آیا این عظمت و بزرگی اسلام نیست؟. اگر زنان در اسلام بی ارزش بودند، باید به مردان توصیه می شد به جای ۴ عقدی و ۴۰۰ هزار صیغه ای، تنها یک زن اختیار کنند، و یا اصلاً دنبال زنی نباشند. بر این اساس، در ادیان دیگر و کشورهای باختری ارزش زنان آنچنان محدود است که هرمرد تنها به یک زن اکتفا می کند.

یکی از شغل هایی که آخوند مشهدی و کمک آشپز ایشان حسن روحانی برای زنان برگزیده اند، استخدام زنان برای زن ستیزی در گشت عفاف و چماق رژیم است. در این تصویر عاکله خانمی می بینید که در راه خدمت به آخوند، به زن ستیزی پرداخته و هم جنس خود را مورد اذیت و آزار قرار می دهد.

یکی از شغل هایی که آخوند مشهدی و کمک آشپز ایشان حسن روحانی برای زنان برگزیده اند، استخدام زنان برای زن ستیزی در گشت عفاف و چماق رژیم است. در این تصویر  آکله خانمی می بینید که در راه خدمت به آخوند، به زن ستیزی پرداخته و هم جنس خود را مورد اذیت و آزار قرار می دهد.

ولی خوشبختانه در کشور اسلامی و آخوند زده ما، هر آخوند از تعداد و شمار توله های خود آنچنان ناآگاه است، که زمانی هرکدام از علیامخدره های آن ملا ناچار است ساعتها دلیل و برهان بیاورد که مثلاً فلان دختر و یا پسر کاردستی و محصول چه زمانی؟، چه ساعتی؟، و در کجا بوده است. شاید هم نیاز بر آن باشد که آن خانم بخت برگشته، دست و بال خود را بر قرآن بکوبد و هزاران پیامبر و امام و امامزاده را شاهد و وکیل خود کند تا بلکه به گوش سنگین و ناباور ملای مسجد فرو رود و اندکی آرامش یابد که فرد مشکوک و مظنون مورد نظر، نتیجه تلاش های بیکران مثلاً راننده شخصی، باغبان، آبیار محل، بقال سرکوچه، و یا دستکاری طلبه زیر دست آشیخ نیست.

دلسوزی رژیم اسلامی در آغاز انقلاب

از آغاز حکمفرمایی آخوند در ایران، رژیم همواره به فکر آرامش و آسایش زنان بوده و هست. نخست این که رژیم تشخیص داد کارهای اداری برای زنان خسته کننده و موجب درد سر است. بنابراین به دستور خمینی کویر، زنان را در ظرف چند روز از ادارات برای استراحت به خانه هایشان فرستادند. البته بگذریم از این که شماری از این زنان که به محیط و کار در ادارات عادت کرده بودند، به فکر خود کشی افتادند، عده ای روانی شدند، و تنی چند بر اثر مشکلات مادی به خانواده خود بازگشتند.

این فریاد ابر زنان دلیر و بیباک وطن است که زیر بار آخوند متجاوز نمی روند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان می رسانند.

این فریاد ابر زنان دلیر و بیباک وطن است که زیر بار آخوند متجاوز نمی روند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان می رسانند.

جلوگیری از تحصیل دختران

یکی از راههایی که نشان می دهد رژیم اسلامی تا چه اندازه در فکر راحتی دختران و زنان است، جلوگیری و مانع گذاشتن در راه تحصیل آنان است. آخر خدا را خوش نمی آید دختران جوان و عزیز ما در سرما و گرما به رنج و زحمت افتند، درس بخوانند، از پسران پیشی بگیرند، ولی چون آخوند تشخیص می دهد که شغل ها مخصوص پسران است، زیرا آنان نان آور خانه هستند، دختران بازهم بیکار می مانند. پس بهتر است از رنج دختران بکاهند و درها ی دانشکده ها، رشته های علمی و تکنولوژی، مهندسی، اقتصاد و مدیریت را بر روی آنان ببنددند.

به راستی چه معنا دارد زن درس بخواند. زن وسیله و اسباب خانه و جای او در آشپزخانه و اتاق خواب است. این گفتار گروه بیشماری از آخوند های ضد انسان، ضد ایران و ایران، و زن ستیز است. اگر زنی از یک آخوند تعریف و تمجید کند، بی درنگ سزاوار همان دسته بندی آخوند بوده، و ضعیفه اسلامی نامیده می شود و نه یک زن آزاده و خوش گفتار.

به راستی چه معنا دارد زن درس بخواند. زن وسیله و اسباب خانه و جای او در آشپزخانه و اتاق خواب است. این گفتار گروه بیشماری از آخوند های ضد انسان، ضد ایران و ایران، و زن ستیز است. اگر زنی از یک آخوند تعریف و تمجید کند، بی درنگ سزاوار همان دسته بندی آخوند بوده، و ضعیفه اسلامی نامیده می شود و نه یک زن آزاده و خوش گفتار.

به جای این رشته های نامطلوب و زیان آور برای دختران، آخوندهای مهربان نخست بازهم آدرس آشپزخانه و اتاق خواب را به زنان نشان می دهند، و برای درس و آموزش هم می توانند درس طلبگی بخوانند، در بسیج دختران ثبت نام کنند. جزء سربازان غایب امام زمان، و گروه شبگرد علیه بد حجابی در آیند، ساندیست خود باشند و در تظاهرات به ویژه انتخابات فرمایشی، سر و دم تکان دهند، و خلاصه آن که در نگهبانی و نگهداری اسلام ناب ولایتی و بقاء و عظمت جلاد بزرگ، ملای مشهدی و فرزند گرانمایه ابر جنایتکارشان مجتبی خان فعال و کوشا باشند.

با آش ولایت وقیح آشنا شوید

حضرت امام خامنه ای دو بار برای بانوان کشورمان آش خوشمزه ای پختند. نخست این که به فکر جمعیت کم و ناچیز ایران و تعداد معدود ملت مستضعف و گدا پی بردند، و دستور فرمودند که بانوان کیسه را شل کنند و تا می توانند کور وکچل بیشتر سرازیر اجتماع کنند تا بساط معرکه گیری آخوند رواج بیشتری داشته باشد. مسجدها و امامزاده ها پر تر شوند، و صندوق های نذورات پر خیر و برکت تر شود.

آخوند زنباره زنان نادان و ناآگاه را به دور خود جمع می کند تا با صیغه کردن (تجاوز شرعی) بدانان، راه بهشت (کلاهبرداری آخوند) را بدانان نشان دهد.

آخوند زنباره کودکان نادان و ناآگاه را به دور خود جمع می کند تا با صیغه کردن (تجاوز شرعی) ، راه بهشت (کلاهبرداری آخوند) را بدانان نشان دهد.

برای آن که به این هدف عالیه اسلامی سریع تر دست یابند، دستور فرمودند که تعطیلات و مرخصی برای زنان باردار، ۹ ماه باشد تا بهتر با خانه و کاشانه انس بگیرند و هوس بیرون رفتن و کار در اداره و شرکت رانداشته باشند. به تازگی، رئیس جمهور برگزیده مقام ولایت اعلام فرمودند که برای زنان شغل و پستی در نظر گرفته اند که آنان بیکار نمانند. و این پست در خانه نشستن، مانند ماشین جوجه کشی بچه تولید کردن، و در خدمت مردان بودن است.

با این ابتکار و روش روباهانه، زنان که نیمی از جامعه اند، از صحنه بیرون رفته و کمترین رل و فعالیتی در سرنوشت کشور، انتقاد به عملکرد نابخردانه رژیم ضد مردمی، و هرگونه انتقاد و خرده گیری را از دست می دهند. بنابراین، رژیم خیالش از مزاحمت و درد سر ۵۰٪ اجتماع راحت و آسوده می ماند. مزیت و فایده دیگر آن که از شمار بیکاران در اجتماع ظاهراً کاسته می شود و رژیم می تواند ادعا کند که شمار زیادتری را به کار وادشته و مشکل بیکاری تا اندازه ای کم شده است.

با جنایتکاران، غارتگران، دزدان، و زن ستیزان کشورمان که همگی از تفاله های تازیانند بیشتر آشنا شوید. اینها خون خوارانی هستند که همیشه تشنه می مانند، و چپاولگرانی هستند که سیرابی ندارند، و زن ستیزانی که همیشه در شهوت و بدچشمی باقی می مانند و تغییر نمی کنند.

با جنایتکاران، غارتگران، دزدان، و زن ستیزان کشورمان که همگی از تفاله های تازیانند بیشتر آشنا شوید. اینها خون خوارانی هستند که همیشه تشنه می مانند، و چپاولگرانی هستند که سیرابی ندارند، و زن ستیزانی که همیشه در شهوت و بدچشمی باقی می مانند و تغییر نمی کنند.

ابرداشتی ز آنچه گفته شد

زنان کشورمان بزرگترین قربانیان رژیم اسلامی اند. نخست در زمان خمینی آنان را از ادارات و شرکت ها بیرون کردند که در نتیجه شماری دست به خودکشی زدند و یا بیماری روانی پیدا نمودند. خامنه ای نیز به دنبال زن ستیزی خمینی، هرسال و هرزمان عرصه را بر زنان تنگتر کرده است. تعداد ناچیز زنان در پست های اجرایی مانند هیأت دولت، در قانون گذاری مجلس و نبودن آنها در قوه قضاییه، و جلوگیری از کاندیداتوری آنان برای انتخابات فرمایشی ولی فقیه، همگی دال بر زن ستیزی و دشمنی آخوند با زنان کشورمان است.

این ویدیو اعدام زنان را در ایران نشان می دهد. جنایت بزرگی که حتی در میان قبایل وحشی نیز مانند ان دیده نمی شود.

از دوسال پیش رژیم تلاش می کند تا راه تحصیل و دانشگاه رابر روی زنان ببندد. تا آنجا که درهای شماری از دانشکده ها و رشته های فنی و تکنولوزی، اقتصاد و مدیریت را بر روی زنان بستند. آنگاه رژیم ترفند دیگری به کار برد و به فکر افزایش جمعیت کشور و زیاد کردن تعداد گداها، و خیابان گردان افتاد تا بر شمار بیکران مسجد و امامزاده های خود رونق بخشد، و ملت گرسنه و بیکاره را در خرافات دین بیشتر فرو برد.

آخرین ترفند رژیم، به اصطلاح شاغل کردن زنان در خانه است تا به کلی کار اداری و بیرون از خانه بودن را فراموش کنند، درخانه بایگانی شوند و مانند ماشین جوجه کشی امت مستضعف و گدا تحویل جامعه دهند. در این صورت، آنان وجود خارجی ندارند تا در برابر ناملایمات و کجروی های رژیم پا به پای مردان بایستند، و رژیم را به انتقاد کشند.

آخوندهای بی شرافت و بی فرهنگ، راه تحصیل و پیشرفت های علمی را بر دختران ایران که دارای استعدادها و نبوغ ژرف می باشند، و هرکدام می توانند بزرگترین کارشناس و خدمتگذار جامعه و پیشرفت دهنده ایران ذلیل و زبون کنونی باشند، بستند، و آنها را به تولید بچه، خانه داری، گوشه نشینی و زدوده شدن از اجتماع تشویق و وادار می کنند. نفرین بر این اهریمنان خودکامه و نفهم.

آخوندهای بی شرافت و بی فرهنگ، راه تحصیل و پیشرفت های علمی را بر دختران ایران که دارای استعدادها و نبوغ ژرف می باشند، و هرکدام می توانند بزرگترین کارشناس و خدمتگذار جامعه و پیشرفت دهنده ایران ذلیل و زبون کنونی باشند، بستند، و آنها را به تولید بچه، خانه داری، گوشه نشینی و زدوده شدن از اجتماع تشویق و وادار می کنند. نفرین بر این اهریمنان خودکامه و نفهم.