آمار محرمانه از بیکاران تا تست بکارت در پزشکی قانونی ۲

بازی با آمار

هنوز ده سال نشده که مرکز آمار ایران  خبر داد  که  اکثریت مردم ایران خواستار رابطه ایران با امریکا هستند، این تحقیق از هر کس بود  پسند آقا نبود و ایشان دستور یک خانه تکانی پروپیمان در این دستگاه  را دادند.قدرت آمار و سوء استفاده از آن را پس از آن به بدترین حال ممکن دیدیم.جمعیت کشور به هنگام اعلام آمار بنا به سود و تقلب مورد نظر رژیم تا ده درسد بالا یا پایین می رفت. به هنگام بستن بودجه تا به هنگام  انتخابات جمعیت بالا و پایین می رفت.آمار معتادان ژمان دریافت امتیاز از سازمان ملل  بالا می رفت و بعد پایین می آمد! آمار درست را در ایران کسی نمی داند!

آمار محرمانه!

هر دانشجو و پژوهشگری برای  بررسی  و  فرآخور نیاز علمی خود به آمار دقیق و قابل استناد نیاز دازد که میوه این پژوهشها در راه پیشرفت و باز بینی حال و روز جامعه ، اقتصاد و همگی دردها و بیماریهای اجتماعی استفاده دارد.آمار می تواند بسان عصب پیکره  درد را به مغز برساند. اگر آمار جامعه بدرستی اعلام نشود مانند بیماری است که داروی بی حسّی زده است و متوجه بیماری خطرناک خود نیست.رژیم اسلامی  نه تنها از مردم که از ریاضیات هم می ترسد! این رژیم بسیاری از آمار را محرمانه ! دانسته  و  پژوهشگران را دچار سر درگمی کرده است.

رژیم اسلامی نه تنها در آمار و ارقام دروغ می گوید، بلکه این رژیم از دروغ و تقلب و کلاهبرداری ساخته شده. سرتاپای این رژیم و بیشتر گفتار و عملکرد آنان دروغ و تقلب است.

رژیم اسلامی نه تنها در آمار و ارقام دروغ می گوید، بلکه این رژیم از دروغ و تقلب و کلاهبرداری ساخته شده. سرتاپای این رژیم و بیشتر گفتار و عملکرد آنان دروغ و تقلب است.

آمار دروغین و گمراه کننده

نشریه اکونومیست و بانک جهانی هم فریب آمار نادرست رژیم  را خوردند ،چنان که پیش  بینی  سال ۲۰۱۲ شان  از  اقتصاد ایران فرسنگها  نادرست از آب در آمد. آمار بیکاری ،تورم، بزهکاری و فساد،  بجای اعلام به گزینه ی  “محرمانه” پوشش داده شد. کار بجایی رسید که دولت و مجلس یکدیگر را به ارائه آمار دروغ _سیاه نمایی یا سپید نمایی _ متهم کردند.اما حتی درون رژیم هم کسانی آمار بیکاران را سی درسد گمانه  می زنند.

در این ویدیو گزارش گر صدای آمریکا در مورد آمار دروغین رژیم اسلامی گفتگو می کند

بودجه توهمی

سالهاست دولت کسری بودجه دارد، اما کسری سد هزار میلیارد تومانی دیگر نوبر است.دولت با فروش دلار بالا تر از نرخ بودجه قسمتی ار کسری خود را جبران کرد،اما  برادران دلّال دولت به سد انتخابات خوردند و فرایند بیچاره کردن مردم کمی عقب افتاد! امروز دولت با بدهی بزرگی مواجه است و ممکن نیست این بدهی ها تسویه شوند. پرسش این که : چرا لایحه بودجه بر اساس آمار نادرست و توهّم آقا باشد که چوب بی برنامگی _و تملق در تصویب_ آن  را مردم بخورند؟. این بودجه مشق شبی ناخواناست که هرگز خوانده نمی شود و هرگز قابل اجرا نیست.

دولت بی سر و ته منابع ایران را بباد داده است

بیشترین سهم بودجه از آن رژیم و ارگانهای آن است!. دولتی بزرگ که سر و ته ندارد. یک سرش به رهبر وصل است و سدها خیریه که آقا وقف خانواده و پاچه خواران کردند، یک سرش بنیادها و ارگانهایی چون حوزه علمیه و روزنامه کیهان است  و سر دیگر  وصل به سپاه و بسیچ و مزدوران ساندیس خور شیشه نوشابه بدست!

سرچشمه و در رأس همه بدبختی ها، نا امنی، دزدی، غارتگری، و چپاول همه ارگانهای کشور از آخوند و سپاه و بسیجی، دزد غارتگر و جنایتکاری به نام آخوند ۵ تومانی یا علی خامنه ای نشسته که با همکاری فرزند ابر جنایتکارش مجتبی خامنه ای مملکت را به فساد و تباهی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشاندند.

سرچشمه و در رأس همه بدبختی ها، نا امنی، دزدی، غارتگری، و چپاول همه ارگانهای کشور از آخوند و سپاه و بسیجی، دزد غارتگر و جنایتکاری به نام آخوند ۵ تومانی یا علی خامنه ای نشسته که با همکاری فرزند ابر جنایتکارش مجتبی خامنه ای مملکت را به فساد و تباهی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشاندند.

سد ها بنگاه با نامهای فریبنده ” بنیاد حمایت از …” یا “سازمان مبارزه با ….” در دولت وجود دارد بی آن که بود ونبودشان را کسی از مردم احساس کند. چون این ادارات پوشالی در عمل امروز فقط مفت می خورند تا روزی برای دفاع از آقا مردم را بکشند.ادارات بی سر و تهی که ساختمانهای چند ده طبقه دارند و گاهی چندین شعبه!. اما وظیفه شان حمله به مردم در برابر آقاست و بس!.

آنچه بدبختی، مصیبت و عقب افتادگی در ایران است، نتیجه حکومت آخوندهای متجاوز و جنایتکار و در رأس آن ملای مشهدی است. تا این گروه مفتخور، دروغگو، و فاسد از سیاست و جامعه ایران دور نشوند، ایران به جایی نخواهد رسید.

آنچه بدبختی، مصیبت و عقب افتادگی در ایران است، نتیجه حکومت آخوندهای متجاوز و جنایتکار و در رأس آن ملای مشهدی است. تا این گروه مفتخور، دروغگو، و فاسد از سیاست و جامعه ایران دور نشوند، ایران به جایی نخواهد رسید.

این گونه است که سهم مردم از بهداشت و درمان، آموزش و ورزش ، در بودجه روز بروز کمتر می شود…. در حالی که ما همچنان درآمد بسیار زیادی از گاز و نفت و مس _حتی در تحریم داریم_ و مردم ما در صنعت و کشاورزی کارایی درآمدی خوبی دارند. آمار محرمانه و نادرست، بودجه ی توهمی و ناکارامدی ارگان های سوری و بی خاصیت  بدبختی فقرا را بیشتر و ثروت آقایان را دوچندان کرد.

بازهم گفتگو از تقلب، چاپ بی رویه اسکناس، و عبور نقدینگی از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بکارت، داشتن و یا نداشتن، بزرگترین مسأله ما

مردم خوب و بی خیالی داریم. مردمی که سالهاست حتی معنی خوشبختی را از یاد برده اند ….دنیای امروز دنیای شفافیت و آمار است. بروز دموکراسی و پیشرفت بدون شفافیت و راستگویی و استفاده ار آن در بهبود زندگی همه مردم  ممکن نیست.ما مردمی که بجای اهمیت دادن به خوشبختی فرزندانمان از راه آموزش و دموکراسی ، هنوز بکارت در ازدواج را و مهریه بالا را  عامل خوشبختی فرزندان می دانیم!. دموکراسی سالهاست که عامل خوشبختی انسانها شناخته شده است اما ما در پزشکی قانونی بدنبال اثبات بکارت  یک نو عروس هستیم و یا در این بی پولی به دکتر ها بابت ایجاد بکارت مجدد و تضمین خوشبختی دختر ! و دروغ به شوهر جق حساب می دهیم.

زنان خردباخته ای که رژیم جهل و جنایت را سرپا نگه می دارند. با آن که اسلام و رژیم اسلامی بزرگترین زن ستیز جامعه اند، ولی این زنان خود با حمایت رژیم اسلامی بهترین زن ستیزها میباشند. از دید این خانم ها و از دید دکانداران دین، پرده بکارت نشانه پاکی و درستی یک زن است و اگر دختری به دلیلی آن پرده را نداشته باشد، هرزه و فاسد به شمار می آید.

زنان خردباخته ای که رژیم جهل و جنایت را سرپا نگه می دارند. با آن که اسلام و رژیم اسلامی بزرگترین زن ستیز جامعه اند، ولی این زنان خود با حمایت رژیم اسلامی بهترین زن ستیزها میباشند. از دید این خانم ها و از دید دکانداران دین، پرده بکارت نشانه پاکی و درستی یک زن است و اگر دختری به دلیلی آن پرده را نداشته باشد، هرزه و فاسد به شمار می آید.

امروز علم روانشناسی روابط عاطفی و جنسی  هر مرد و زنی را نیاز واجب می داند و روانشناسان بر معایب روانی حفاظت و نبود روابط جنسی تاکید دارند. پس حتی دختر یا پسری از رابطه با جنس مخالف پرهیز کنند، باز هم در خطر بیماریهای روانی هستند؛ با همه اینها از گرفتاریهای جامعه ی دروغ آلود ما بکارت و مهریه سنگین ازدواج است.البته این هم نوعی اشتغال زایی است! ما برای  برخی پزشکان بیکار شغل شریفی ساخته ایم: ترمیم بکارت.

در این ویدیو یک ضعیفه خانم اسلامی از حرمت وجود پرده بکارت پرده برداری می کند و داد سخن می گوید.
 • Pedram

  من برای ایرانی ها متاسفم زیرا که این جماعت هم خر را میخواهند هم خرما را هم میخواهند آزاد باشند هم این که کسانی که قبلا رابطه جنسی داشته اند را به روسپی گری متهم میکنند حال این که هر کسی قبل از ازدواج هیچ پیمان و عهدی با کسی ندارد که بخواهد به ان پایبند باشد او آزاد است که رابطه جنسی داشته باشد

  و این که یادم به جمله ی بسیار زیبای صادق هدایت افتاد که میگفت:
  کثیف ترین مردمان افرادی که از همخوابگی با حیوانات دریغ نکرده اند زن باکره هم می خواهند

  اما این اتمام حجتی بود با همه ی آزادی خواهانی که خود به آزادی دیگران پایبند نیستند اما برای خود آزادی میخواهند

  بهتون پیشنهاد میکنم حتما مقاله ارزشمند اسلام آمریکایی را مطالعه فرمایید حکایت مردم ما شده همین
  اسلام امریکاییhttp://www.zandiq.com/articles/0000000251.shtml
  چه مخرب دینی است که بعد از گذشت قرن ها در اوج پیشرفت الکترونیک واطلاعات با این همه دکر مهندس اما هنوز افراد حقوق ابتدایی هر انسان رو درک نمیکنن

  • باران

   … بکارت یک مزیت نیست.
   شاید سالها دوری از رابطه جنسی شخص را با مشکل روانی مواجه کند.