جوان سیاه پوستی که سال ها پیش در انگلستان کشته شده، مادرش به مجلس اعیان راه یافت ۰

قتل جوان سیاه پوست

جوان سیاه پوست ۱۸ ساله ای به نام استیفن لورنس Stephen Lawrence نزدیک به ۲۰ سال پیش در سال ۱۹۹۳ میلادی در یک زد و خورد با ۵-۶ جوان سفید پوست نژاد پرست، کشته شد (۱). جریان دستگیری قاتلین، محاکمه و زندانی کردن آنها سالیانی چند به درازا کشید. خانم دورین لورنس : Doreen Lawrence مادر اسیفن، دمی آرام نگرفت و همواره در این سال های دراز، به پیکار و مبارزه با نژاد پرستی در جامعه انگلیس پرداخت .

استیفن لورنس جوان سیاه پوستی که قربانی چند تن نژاد پرست سپید پوست شد. دادگاههای این جوان ساله ها به درازا کشید، و سرانجام ۵ تن از قاتلین او به زندان های طولانی محکوم شدند.

استیفن لورنس جوان سیاه پوستی که قربانی چند تن نژاد پرست سپید پوست شد. دادگاههای این جوان ساله ها به درازا کشید، و سرانجام ۵ تن از قاتلین او به زندان های طولانی محکوم شدند.

تلاش های پیگیر و خستگی ناپذیر این بانوی سیاه پوست، در حکم های بعدی دادگاههای انگلیس کارساز و اثربخش بود. زیرا قوانین دادگاههای انگلیس همواره در نتیجه تجربه ها و برخورد با حوادث و اتفاقات روز تغییر پذیر است. به گفته دیگر، سیستم قضایی این کشور، ثابت و بر اساس قانون اساسی نیست. بلکه یک سیستم کاملن تجربی است.

صندلی لردی برای خانم دورین لورنس

بنا به گزارش رسانه های انگلیس، بر اساس پشتکار و روش انسانی خانم دورین لورنس در ۲۰ سال گذشته، از سوی حزب کارگربه پارلمان انگلیس پیشنهاد پذیرفتن این خانم به عنوان عضو مجلس اعیان که بالاترین مرجع قانون گذاری این کشور است، داده شد و پس از شور و بررسی پذیرفته گردید. بنابراین، از این تاریخ به بعد خانم دورین لورنس با مقام و امتیازات بالای سیاسی و اجتماعی، می تواند در این کشور منشاء خدمات و کارهای ارزنده تری باشد.

خانم دورین لورنس زن مبارزی که در مدت ۲۰ سال با نژاد پرستی در انگلیس جنگید، و سرانجام با افتخار به عضویت مجلس لردها برگزیده شد.

خانم دورین لورنس زن مبارزی که در مدت ۲۰ سال با نژاد پرستی در انگلیس جنگید، و سرانجام با افتخار به عضویت مجلس لردها برگزیده شد.

دیدگاه حزب کارگر درمورد خانم لورنس

حزب کارگر انگلیس می گوید: ” خانم دورین لورنس قهرمان بزرگ (قرن ما)، و دوران مدرن انگلیس است. شجاعت، قدرت، و پایداری ای که وی برای دادخواهی خون فرزندش از خود نشان داده، اثر و پیامد بزرگی بر روی نژاد پرستی و برخورد پلیس داشته است. مبارزه او کشور ما ( برخوردهای نژد پرستانه ) را تغییر داده، و این تغییر ( بهتر شدن)، همچنان ادامه خواهد یافت…”

چگونگی رفتار پلیس انگلیس با مردم

پلیس انگلیس در جهان به عنوان مؤدب ترین، و خوش رفتارترین پلیس ها شناخته شده است. آنهایی که سالیانی در این کشور زندگی کرده اند، با این گفته و دیدگاه همراه و موافقند. در حقیقت نژاد پرستی است که در میان گروهی از انگلیسی ها، آنهم در شهرهای کوچک و بخشها دیده می شود ولی در لندن و شهرهای بزرگ دیگر کمتر است. البته رفتار پلیس با تبهکاران، قاچاقچیان، و دزدان، سخت و با خشونت است. اینهم روشی است که در میان پلیس کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا به خوبی دیده می شود.

یک صحنه از نشست دادگاه در انگلیس پیش از برگزاری و تشکیل جلسه رسمی. درست با دادگاههای ما که در آن یک یا چند آخوند فرومایه و بی سواد دیده می شود، قابل مقایسه است.

یک صحنه از نشست دادگاه در انگلیس پیش از برگزاری و تشکیل جلسه رسمی. درست با دادگاههای ما که در آن یک یا چند آخوند فرومایه و بی سواد دیده می شود، قابل مقایسه است.

این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که شمار زیادی از سیاه پوستان انگلیس دارای پرونده سیاه قاچاق، دزدی، مزاحمت و خشونت نزد پلیس اند، و انگشت نگاری آنها در بیشتر دستگاههای انتظامی این کشور به ثبت رسیده است. بنابراین، سیاه پوستان امین و درستکار، چندان نگرانی از دست پلیس ندارند، ولی از سپید پوستان نژاد پرست، بیشتر اذیت و آزار می بینند.
داد خواهی و محکومیت ۵ سپید پوست نژاد پرست، قاتل یک جوان سیاه پوست را دیدیم. حال، به روش کشتار، و دادگری در رژیم اسلامی توجه کنید:

کشتن ستار بهشتی

کشتن ستار بهشتی در قصابخانه های ولایت، تهدید و کتک زدن به مادر و خواهر وی، و جلوگیری از برپایی هرگونه مجلس سوگواری، و پنهانی به خاک سپردن قربانی های جنایت آخوند را همه می دانند و جای هیچگونه کتمان و پرده پوشی نیست. نظیر و ماننداینگونه جنایت، از ۳۵ سال پیش آغاز، و تاکنون همچنان ادامه دارد. در کشور ما هزاران جانی و آدم کش رژیم، به آسانی در همه جا رفت و آمد می کنند، و کسی را مانع آنها نیست. علی خامنه ای، و فرزندش مجتبی خامنه ای، دو ابر جنایتکار تاریخ کشورمانند که تا کنون به هیچ فرد و مقامی حساب جنایات خود را پس نداده اند.

مادر و خواهر و دیگر بازماندگان ستار بهشتی از تهدید، اذیت و آزار مزدوران و گزمه های رژیم، آنی خواب راحت ندارند. جنایت و آدم کشی از یک سوی، و  زجر و شکنجه دادن بستگان آنان، از سوی دیگر، در تاریخ بی سابقه است.

مادر و خواهر و دیگر بازماندگان ستار بهشتی از تهدید، اذیت و آزار مزدوران و گزمه های رژیم، آنی خواب راحت ندارند. جنایت و آدم کشی از یک سوی، و زجر و شکنجه دادن بستگان آنان، از سوی دیگر، در تاریخ بی سابقه است.

آیا مادر ستار بهشتی و یا دها مادران و خواهران داغدیده دیگر، توانستند نام رژیم کشتارگر و جنایت بار اسلامی، و قاتل های آنان را ببرند؟. در انگلیس ۵ نفر را که جوان سیاه پوستی را کشته اند، به زندان های دراز مدت محکوم می کند. ولی در کشور ما قاتلین ۵ هزار جوان میهن پرست در سال ۶۷ گرفته، تا فریدون فرخ زاد، و دکتر بختیار، راست راست در میان مردم می گردند، برای آدم کشی آنان، شغل، مقام، خانه، خودرو، در اختیارشان گذاشته اند تا بازهم به جنایت های خود ادامه دهند.

علی وکیلی راد آدمکشی است که دکتر بختیار را با ضربه های متوالی قطعه قطعه کرد. رژیم ضد بشر ایران، آزادی این حیوان را از دولت فرانسه خرید و انگاه با جاه و جلال و استقبال کم نظیر وارد فرودگاه تهران شد. ببینید تفاوت میان رژیم آدم کشی مانند ایران، با رژیم های مردمی اروپا تا به کجاست؟!.

علی وکیلی راد آدمکشی است که دکتر بختیار را با ضربه های متوالی قطعه قطعه کرد. رژیم ضد بشر ایران، آزادی این حیوان را از دولت فرانسه خرید و انگاه با جاه و جلال و استقبال کم نظیر وارد فرودگاه تهران شد. ببینید تفاوت میان رژیم آدم کشی مانند ایران، با رژیم های مردمی اروپا تا به کجاست؟!.

نکته پایانی

دادرسی کشتن استیفن لورنس Stephen Lawrence جوان سیاه پوست در این ۲۰ سال گذشته به دست ۵-۶ سپید پوست نژادپرست، میلیون ها پوند هزینه روی دست دستگاه داوری انگلیس گذاشت، و اجتماع و همه دستگاههای دولتی و غیر دولتی را تحت تأثیر قرار داد.
ولی سرانجام، به نتیجه رسید و کشندگان استیفن به زندان های دراز مدت محکوم شدند، و همانگونه که گفته شد، دورن لورنس مادر استیفن هم به یکی از بالاترین مقام های قانون گذاری این کشور دست یافت.

اینگونه داوری و قضاوت در دادگاههای اروپا را مقایسه کنید با رفتار جنایتکارانه رژیم اسلامی که نه تنها خود عامل کشتار، و قاتل بسیاری از جوانان مانند اعدام در زندان ها، و یا کشتن افرادی چون ستار بهشتی تا کنون بوده است، بلکه بستگان و آشنایان فرد و افراد کشته شده، نیز در معرض همه گونه آزار، اذیت، تهدید، و حتی دستگیری و شکنجه از سوی رژیم بوده اند.

‫(۱‬ ‫) – ‬ Gary Dobson thwarted in move to overturn conviction for Stephen Lawrence murder