آیا جمع جنایتکاران و دزدان، در مجلس رئیس جمهور کلید نشان تنها مشکل و آرزوی مردم ایران بود؟ ۱

آرزوهای به باد رفته

گویا مردم ایران ازخواسته های پیشین خود دست برداشته، و دیگر چندان آزویی در دل ندارند. روزگاری هم میهنان ما خود را پیشاهنگ فرهنگ و تمدن جهانی می دانستند و به داشتن قوانین انسانی پیشرفته در روزگاران گذشته برخود می بالیدند و خود را یک سر و گردن از دیگران بالاتر می دانستند، ولی اکنون، دانش و تکنولوژی، اندیشیدن و خرد انسانی، جای خود را به قوانین ضد بشری و دست و پاگیر اسلامی داده است. گویا دیگر کفگیر مردم ما به ته دیگ خورده، پیمانه ها سرنگون گشته، و آرزوها بر باد رفته است.

از زشت ترین چهره های مجلس تنفیذ حسن روحانی که نه تنها توهین به هرایرانی، بلکه توهین به بشریت است، شرکت کردن ابر جنایتکار ایران مجتبی خامنه ای، و دیگر فرزندان دزد و غارتگر علی خامنه ای، و همچنین سعید مرتضوی، و گزینش ابر جنایتکار دوم، مصطفی پور محمدی می باشد.

از زشت ترین چهره های مجلس تنفیذ حسن روحانی که نه تنها توهین به هرایرانی، بلکه توهین به بشریت است، شرکت کردن ابر جنایتکار ایران مجتبی خامنه ای، و دیگر فرزندان دزد و غارتگر علی خامنه ای، و همچنین سعید مرتضوی، و گزینش ابر جنایتکار دوم، مصطفی پور محمدی می باشد.

آرزوها به کجاها انجامید؟

به جای کوروش، داریوش، انوشیروان، داریوش ذوالاکتاف، شاه عباس، نادرشاه، کریمخان زند، و رضا شاه که هرکدام در راه سربلندی و بلند آوازگی سرزمینمان، از دل و جان کوشیدند، مردم به آخوندهای پتیاره و پلشت جنایتکارانی چون خمینی، و یا روضه خوان ۵ تومانی با شناسنامه تازی گری، و عملکرد سراپا ضد ایرانی اشان، بسنده کردند و دم بر نیاوردند. و به جای نخست وزیران و صاحب منصبانی گرانمایه و ارجمند، چون بزرگمهر، خالد و یحیی برمکی، خواجه نظام الملک، خواجه نصیرالدین طوسی، حسنک وزیر، میرزاتقی خان امیرکبیر، محمد علی فروغی، مصدق، و شاهپور بختیار، به افرادی بی مایه و فرومایه، و بدون داشتن هرگونه هویت و علاقه ایرانی چون رجایی، رفسنجانی، احمدی نژاد تیر خلاص زن و اکنون، آخوند کلید نشان بسنده شدند.

رژیم اسلامی، یعنی جنایت، ظلم و ستم بی حد و حصر، و خاکستر نشین کردن مرم است. این نمونه یک فرد سالخورده ایرانی است که به ناچار تا دم مرگ باید برای کمی خوراک کار کند و از خود مایه گذارد.

رژیم اسلامی، یعنی جنایت، ظلم و ستم بی حد و حصر، و خاکستر نشین کردن مرم است. این نمونه یک فرد سالخورده ایرانی است که به ناچار تا دم مرگ باید برای کمی خوراک کار کند و از خود مایه گذارد.

در نشست فرمان نامه چه گذشت؟

در نشست فرمان نامه (تنفیذ) ریاست جمهوری حسن روحانی شنبه ۱۲ مرداد ۹۲، مانند خود کاندیدهای وزارت، چهره مردمی و میهنی کمتر دیده می شد. این نشست بنا به سیاست و خواسته علی خامنه ای که هویت ایرانی ندارد و برای مردم و کشورمان، دشمنی سرسخت و خستگی ناپذیر به شمار می آید و شماری انسان و انسان نماهای وابسته به رژیم او، برگزار شد.
آغاز نشست و خواندن نوشته خامنه ای به عنوان منصوب کردن روحانی بود که در آن به گزینش و انتخاب وی از سوی مردم نبود. از این روی، در نوشته و فرمان خامنه ای کمترین اشاره ای به رأی دادن بیش از ۱۸ میلیون ساده اندیش و خوش باور به این فرد وابسته به رژیم نگردید.

در این ۴ تصویر، چهار دیکتاتور، چهار آدمکش و جنایکتار، چهار دزد و غارتگر که همگی در کشتار مردم ایران شرکت داشته اند، دیده می شوند. ۱- ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای ۲- ابر جنایکتار، مصطفی پور محمدی، ۳- ابر جنایتکار سعید امامی، ۴- ابر جنایکتار، محمد ری شهری دیده می شوند. اگر مجازات قتل یک فرد اعام است، هرکدام از این جانوران باید صدها با اعدام شده باسند. اگر سزای دزدی قطٰع دست است، بازهم باید صدها بار دست این جانوران قطٰع شده باشد.

در این ۴ تصویر، چهار دیکتاتور، چهار آدمکش و جنایکتار، چهار دزد و غارتگر که همگی در کشتار مردم ایران شرکت داشته اند، دیده می شوند. ۱- ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای ۲- ابر جنایکتار، مصطفی پور محمدی، ۳- ابر جنایتکار سعید امامی، ۴- ابر جنایکتار، محمد ری شهری دیده می شوند. اگر مجازات قتل یک فرد اعدام است، هرکدام از این جانوران باید صدها با اعدام شده باشند. اگر سزای دزدی قطٰع دست است، بازهم باید صدها بار دست این جانوران قطٰع شده باشد.

چهره های ضد انسانی

بسیار درد آور و نگران کننده و در حقیقت تف سربالایی است که بر سر و صررت رأی دهندگان به حسن روحانی باز می گردد که می بینیم در میان افراد در این نشست، جنایتکاران و دزدان و غارتگرانی دیده می شدند که به راستی بزرگترین توهین و دهن کجی به ملت راستین ایران است. نام چند تن از این تبهکاران چنین است:

۱- مجتبی خامنه ای- از بزرگترین آدم کشان و جلادان کشورمان که چهره نازیبا و پلید این آخوندک از دیدگاه میهن دوستان کشورمان بیگانه نیست.
۲- مصطفی خامنه ای، و دیگر فرزندان چپاولگر خامنه ای که هرکدام در غارت ملی و فرو پاشی مملکت سهم و شرکت داشته اند.
۳- سعید مرتضوی- جنایت کاری که به دستور و زیر فرمان مجتبی خامنه ای جوانان کشورمان را در زندان کهریزک به سلاخه کشید.

نمایندگان کشورهای دیگر

کشورهای بیگانه استقبالی از حسن روحانی نکرده، و شماری از آنها تنها به فرستادن سفیر و نماینده خود در ایران اکتفا کردند. دعوت های رژیم اسلامی هم از کشورهای دوست و هم پالکی رژیم، مانند سوریه، عراق، افغانستان، و عمرالبشر جنایتکار سودان بوده است.

گزینش وزیر دادگستری

زشت ترین چهره وزیران پیشنهادی آقای حسن روحانی، گزینش مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری و چهره ناناسب دیگر؛ محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن است. جنایت های مصطفی پورمحمدی در رژیم اسلامی بیشمار، و نوشتن آن موضوع یک کتاب است. در این جا به شرح کوتاهی از آن پرداخته می شود

گفتگویی در صدای آمریکا در مورد جنایت های بیشمار مصطفی پور محمدی از کشتار در زندان بندرعباس، و کشتار پنجهزار جوان در زندان ها در سال ۶۷.

الف- کشتار جوانان در زندان بندرعباس

از اوایل سال ۵۹ بدلیل اخراج بیش از ۶۰۰ معلم در استان هرمزگان و بخصوص شهر بندرعباس که منجر به اعتصابات گسترده معلمان و دانش آموزان شد ، تنش های سیاسی در سطح شهر بسیار بالا گرفت و بندرعباس حتی پیش ازبقیه شهرهای ایران بنابه جو و بافت غیر مذهبی به یکی از کانون های مخالفت با جمهوری اسلامی درآمد .

به دنبال ناکامی لاهوتی و ری شهری رسید در کنترل بندرعباس و اطراف آن، اینبار خمینی پورمحمدی را با اختیارات تام بعنوان دادستان انقلاب به بندرعباس فرستاد و ماشین کشتار پورمحمدی که جوانان و سیاسیون بندرعباس و دیگر شهرهای استان هرمزگان را به کام مرگ فرستاد آنچنان دهشتناک بود که خاطره تلخ آن سالها هنوز از یاد مردم و جان بدربردگان نرفته است .
پورمحمدی حتی با بی شرمی دستور می داد تا قبرهای اعدام شدگان هر هفته با بولدزر صاف شود و اگر کاظم گورکن ، قبرکن معروف بندر نبود خانواده ها هیچگاه موفق به شناسایی گورهای عزیزان خود نمی شدند.

در این ویدیو از ری شهری و ازدواجش با دختر ۹ ساله آیت الله مشکینی و افکار مالیخولیایی آنان  و دستور کشتن ۱۲۰ نفر از جمله صادق قطب زاده، و اهانت به آیت الله شریعتمداری گفتگو می کند.

لیست تنها ۴۶ نفر از قربانیان بیشمار بندرعباس به دست ما رسیده که در این جا تنها به نگارش ده نفر آنان می پردازیم:
۱-محمد زحمت پیشه ۱۸ ساله دانش آموز
۲- مهدی ایزد شناس ۱۶ ساله دانش آموز
۳- کامیار اسماعیل زاده ۱۸ ساله دانش آموز
۴- کریم عبدالله پور کارگر ماهر اداره بندر و کشتیرانی

۵- مهشید معتمد کیوان، خانه دار (مهشید چند ماه پس از به دنیاآوردن نوزاد خود تیرباران شد)
۶- محمد چشم براه، کارگر اداره بنادر و کشتیرانی
۷- محمد سرفراز، درجه دار نیروی دریایی، دارای همسر و دو فرزند
۸- علیرضا قاسمیان، دانش آموز ۱۷ ساله
۹- محمد عظیمی ۱۸ ساله، دانش آموز
۱۰- حمید معتقدی ۱۸ ساله دانش آموز
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۶- یدالله سالاری

ب- شرکت در ترورهای درون و بیرون کشور

مصطفی پورمحمدی به عنوان معاون فلاحیان، در ترورهای بیرون از کشور دست داشته، و از این روی نیز جنایتکار بزرگ رژیم به شمار می رود. بی تردید در فردای آزاد ایران که پرده ها بالا می رود، مردم ایران خواهند دانست که مصطفی پورمحمدی، سعید امامی، فلاحیان، و دری نجف آبادی در قتل های بیشماری مانند قتل های زنجیره ای در ایران، ترور رستوران میکونوس، قتل شاهپور بختیار و فریدون فرخ زاد و شمار بسیار زیاد دیگر، دست داشته اند.

مصطفی پورمحمدی ابر جنایتکار دیگری که عامل و مسبب قتل های سال ۶۷، قتل های زنجیره ای، قتل های درون و بیرون کشور، شرکت داشته . این جانور و حشتناک و ضد بشر، هم اکنون به عنوان وزیر دادگستری حسن روحانی انتخاب شده است.

مصطفی پورمحمدی ابر جنایتکار دیگری که عامل و مسبب قتل های سال ۶۷، قتل های زنجیره ای، قتل های درون و بیرون کشور، شرکت داشته . این جانور و حشتناک و ضد بشر، هم اکنون به عنوان وزیر دادگستری حسن روحانی انتخاب شده است.

پ- شرکت در قتل های سال ۶۷

در خاطرات آیت الله منتظری، از مصطفی پورمحمدی به عنوان عضو هیئت سه نفره ای نام برده شده که در تابستان ۱۳۶۷ در کشتار چند هزار نفر از زندانیان سیاسی (نزدیک به ۵ هزار نفر) مخالف نظام، آن هم زمانی که مشغول طی کردن دوران محکومیت خود در زندان بودند، ایفای نقش کرده است. وی ازجمله کسانی بود که زندانیان سیاسی را با کمترین پرسش ها و در کمترین زمان ممکن، مورد بازجویی قرار می داد و به تشخیص خود، و البته با خط مشی ای که رهبر فقید جمهوری اسلامی تعریف کرده بود، با صدور حکم اعدام مجازات می کرد.

مشارکت پورمحمدی در کشتار سال ۶۷ که ثبت و ضبط است موجب گردید در سفر سال ۱۳۸۵ احمدی نژاد به نیویورک جهت شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت آمریکا از صدور ویزا برای پورمحمدی جهت ورود به خاک ایالات متحده، به دلیل سابقه و نقش موثر وی در «کشتار و سرکوب ملت ایران» خودداری کرد.

نکته هایی چند از آنچه گفته شد

حسن روحانی و تیم انتخابی اش، هرکدام کم و بیش دارای سابقه جنایت و یا دزدی و غارتگری می باشند. شماری از وزیران انتصابی حسن روحانی در دوران خاتمی و هاشمی منشاء و شاهد خیانت، دزدی، و قتل های گوناگون بوده اند که هرکدام می بایست در دادگاهی پاسخ گوی گذشته تاریک سیاسی خود باشند. در میان آنان، بدتر و جانی تر از همه مصطفی پور محمدی است که بنا به یادداشت های زنده یاد آیت الله منتظری یکی از سه نفری بوده که نزدیک به پنجهزار از جوانان برومند و میهن پرست را در سال ۶۷ در زندان ها، به دستور خمینی، سر به نیست کردند.

همچنین، مصطفی پورمحمدی موجب کشتار گروهی از جوانان و کارمندان بندرعباس در سال ۶۱- ۶۰ بوده است. این فرد گویا در قتل های زنجیره ای، و همچنین کارهای تروریستی و کشتار افراد برون مرزی رل مهم و اصلی داشته است. حال، پرسش از هم میهنانی که ناآگاهانه و ندانسته به حسن روحانی رأی دادند آنست که چرا و به چه دلیل با رأی خود، رژیم در حال فروپاشی را باردیگر مشروعیت بخشیدند، و باعث شدند که باردیگر جنایتکاران و دزدن دغل سرنوشت مردم و کشور را در دست گیرند؟.

 • Joe Ho Ho Ho

  AA-ya mogheh-ye bidari niest? …. Sefateh shaitan(altered
  ego): dard, gham, marg, jang, khoon, faghr,tars, tahdid,jahanam,… Sefateh
  Khoda-ye rastin: Eshgh,Shadi, Faravani, Jashn, Raghs, Ziba-ey…Hamisheh
  behesht….. AA-ya sefateh khoda-ye tu ( AA-llah) beh kodam nazdik tar hast?
  1400 sal Shaitan (aa-lah) parastie az tarseh shamshir? Aa-ya mogheh bidari
  niest?