مشکل ما رئیس جمهور کلید نشانمان نیست، بلکه سربازان امام زمان، و بسیجی اند ۳

مجتبی خامنه ای، ابر جنایکتار ایران رهبر و فرمانده سربازان گمنام امام زمان است که تا کنون جنایت های بیشماری را به دستور او انجام داده اند.

مجتبی خامنه ای، ابر جنایکتار ایران رهبر و فرمانده سربازان گمنام امام زمان است که تا کنون جنایت های بیشماری را به دستور او انجام داده اند.

مملکت زیر پای اوباشان

غم بزرگ ما به قدرت رسیدن یک آخوند و دو آخوند نیست، زیرا سرتاسر کشورمان، آنان مانند پشکل ریخته اند و مملکت را مانند ارث پدری در توبره بزرگ خود جای داده اند، و آن چنان که می خواهند به غارتگری می پردازند. بنابراین، بودن و یا نبودن یک آخوند دیگر، مانند حجت الاسلام کلید نشان، نه چندان مشکلی را می افزاید و یا آن کم می کند. حال، چه یکی کمتر، چه یکی بیشتر!. ولی غم و اندوه بزرگ ما وجود چندین هزار جنایتکار به نام سربازان گمنام امام زمان، بسیجی های پشت صحنه، اوباشان و عربده کشانی چون مداحان دهان چاک که هرکدام صدها آدم کش را اجیر کرده و در اختیار خود دارند.

رفتار سربازان گمنام بر مردم

رژیم آخوندی برای بقای خود تا آنجا که توانسته لات و چاقو کش و بزن بهادرها را به عنوان سربازان گمنام امام زمان، بسیجی، و مانند آن به دور خود گرد آورده تا هرگونه انتقاد و اعتراضی از سوی فردی بلند شد، با زشت ترین روش حیوانی بدان پاسخ داده شود. ضرب و شتم مردم در کوچه و خیابان، و سپس شکنجه های مرگ آور و تجاوز جنسی در زندان ها، از برنامه های روزانه این گروههای اوباش و ضد مردمی است.

این ها چماق بدستان و یا سربازان گمنام امام زمانند که نفس ها را در گلو خفه می کنند تا آخوند زنده باشد، و به غارتگری و عیاشی بپردازد.

این ها چماق بدستان و یا سربازان گمنام امام زمانند که نفس ها را در گلو خفه می کنند تا آخوند زنده باشد، و به غارتگری و عیاشی بپردازد.

در ایران هم مانند کشورهای تحت سلطه دیکتاتورها، میان غنی و فقیر فاصله زیاد است. کودکانی که از فقر و تنگدستی بدون سرپرست در خیابان ها رها شده اند، مورد خشونت و ضرب و شتم سربازان گمنام امام زمان و بسیجی ها قرار می گیرند.

در ایران هم مانند کشورهای تحت سلطه دیکتاتورها، میان غنی و فقیر فاصله زیاد است. کودکانی که از فقر و تنگدستی بدون سرپرست در خیابان ها رها شده اند، مورد خشونت و ضرب و شتم سربازان گمنام امام زمان و بسیجی ها قرار می گیرند.

این روش برخوردهای جنون آمیز با همه مردم از زن و مرد، پیر و جوان وجود دارد و روزانه در سطح کشور دیده می شود. چنانکه برای سرکوبی زنان و دختران نیز شماری از زنان عقده ای، فرصت طلب، و بسیار خشن و بد قلب که همان ضعیفه های اسلامی باشند باز هم به عنوان سربازان گمنام در گوشه و کنار شهرها پلاسیده اند تا روز سپید آزاد زنان را به شب سیاه تبدیل کنند.

گروه دیگری که در خدمت آخوندهای جنایتکارند، مداحانند که دو وظیفه دارند: یکی شستشوی مغزی و تحمیق افارد ناآگاه و بی مطالعه، و دیگر برخورهای حیوانی به کمک لات و اراذل در اختیارشان، به کسانی که به نحوی و روشی از اوضاع و شرایط راضی نیستند، و به انتقاد کردن و خرده گیری می پردازند. شماری از مردم بینوا، از کارافتاده و درمانده، و کودکان بی سرپرست، راهی خیابان ها هستند تا به کارهای ناچیز دست بزنند، و یا از مردم کمک مالی بخواهند. در چنین شرایطی نیز سربازان گمنام امام با رفتاری بسیار حیوانی و دور از عاطفه انسانی با آنان روبرو می شوند.

این هم از دمکراسی در ایران، بروید از روحانی بپرسید،،که براش قر دادید.... ما به این معروف بودیم،،که به پیرها و سالخردها احترام می‌گذاریم،،،ولی‌ فرهنگِ ما ظاهرا سرابی بیش نیست. پیش از اینکه بگویید اینجا ایران نیست ، به رنک لباس سربازان گم نام آقا امام خامنه ای و درجه روی ان نگاه کنید . اگر با دیدن دزدان میترسیم ، با دیدن سربازان گم نام آقا و نیروی انتظامی وحشت زده میشویم ، می دانیم دزدان هر چقدر هم که پست و خطر ناک باشند قصد جانمان را ندارند ، اما این بی ناموسان ... ؟ رییس جمهورِ انتخابیِ شماها،،، با این بسیجی‌ها و پاسدارها چه غلطی می‌خواهد انجام دهد؟؟

این هم از دمکراسی در ایران، بروید از روحانی بپرسید،،که براش قر دادید….
ما به این معروف بودیم،،که به پیرها و سالخردها احترام می‌گذاریم،،،ولی‌ فرهنگِ ما ظاهرا سرابی بیش نیست.
پیش از اینکه بگویید اینجا ایران نیست ، به رنک لباس سربازان گم نام آقا امام خامنه ای و درجه روی ان نگاه کنید .
اگر با دیدن دزدان میترسیم ، با دیدن سربازان گم نام آقا و نیروی انتظامی وحشت زده میشویم ، می دانیم دزدان هر چقدر هم که پست و خطر ناک باشند قصد جانمان را ندارند ، اما این بی ناموسان … ؟
رییس جمهورِ انتخابیِ شماها،،، با این بسیجی‌ها و پاسدارها چه غلطی می‌خواهد انجام دهد؟؟

نکته پایانی

مملکت به طور کامل در اختیار آخوندهای بی شرافت،و پاسداران بی رحم قرار گرفته. آخوند طمعکار و خودکامه که در گذشته گدایی و چاپلوسی می کرد، اکنون بر سرنوشت ملت و کشوری سوار است. آنها برای خود گروهی لات، چاقوکش، و آدم کش را اعم از زن و مرد به نام سربازان گمنام امام زمان، و بسیجی به دور خود جمع کرده اند تا فریاد انتقادی از جایی شنیده نشود و نفس از کسی بیرون نیاید. رفتار این جنایکتاران که ماهها آموزش زدن، شکنجه دادن، و کشتن را پشت سر گذاشته اند، در سراسر کشور پراکنده و بلای جان، مال، و ناموس مردمند.

این آدم کشان حرفه ای، حتی به پیران، درماندگان، و کودکان نیز رحم و انسانیتی ندارند. اینجاست که از ۱۸ میلیون هم میهنی که به روحانی ولی در حقیقت به رژیم رأی داده اند و به رژیم مشروعیت بخشیدند، باید پرسید آیا شماها در این همه ظلم و ستمی که بر مردم وارد می شود، زندانیانی که شکنجه می بینند و یا به دار آویخته می شوند، شریک نیستید؟. آیا خود را جدا از آنان می دانید؟!.

این دختران ترشیده و بی سواد هم از سربازان گمنام امام زمانند که زندگی را بر بانوان کشورمان سیاه کرده اند.

این دختران ترشیده و بی سواد هم از سربازان گمنام امام زمانند که زندگی را بر بانوان کشورمان سیاه کرده اند.

 • بسیجی

  واقعاً حروم زاده اید.حروم زادگی که شاخ و سو نداره به قول آقا محمود(هرچند تو سیاست قبولش ندارم اما برای ایران خیلی زحمت کشید و خلاصه این ور آبه نه مثل شما کون نشورها بخواد با چند دلار آمریکایی اونور آب زندگی ننگین داشته باشه و مثل یه خوک بمیره) آب رو بریزید اونجایی تان که میسوزه:-))))))))))))))))))))

  • elan

   کلام و گفتار شما کاملاً مشخص می کنه که چه قدر آدم فهمیده ای هستید

 • عباس

  عزیز دلم زرزر الکی نفرما اون عکسا که یکیش مال ایران نیست و بقیه ها دلایل دارن … برید از آمریکاتون یاد بگیرین حد اقل در اینجا مقابله سرد میکنن نه با اصلحه آدم بکشن