شادی رژیم از انهدام اقوام و پراکندگی مردم ایران ۱۲

آیا ما با اعراب دشمنیم؟ شمخانی ایرانیست یا عرب؟

چه مردمان کوچک و ناچیزی هستیم … چه ایران بی افتخاری… اگر ایران را تکه تکه کنند می خواهیم بدوزیمش و بر گذشتگان چون قاجار خرده می گیریم ؛ آیا ما خود را به خواب زده ایم؟ ندانستن گذشتگان و تاریخ ما را بارها به تکرار کشانیده است. دشمنی و دوری قومیتهای یک کشور بزرگترین دلیل تجزیه و جدایی آن است.

اگر یک ملت نخواهد از تفاوت اقوام ،دین و زبان ضربه خورده و تجزیه شود… باید این تفاوت  را سبب شادی و پیشرفت بداند.هر کس از هر قومی که پشت و دودمانی در ایران دارد باید بتواند براحتی دانشگاه برود و به هر مقامی که شایسته اش است برسد.یکسانی قومی جذابیتی ندارد.این که همه مردم ایران یک زبان ،یک دین و یک لباس بپوشند هیچ جذابیتی ندارد.

نمونه دیگری از بادگیرهای یزد که کار کولر را در تابستان انجام می دهند. این بادگیرها، هنر چند هزار ساله ایرانیان است. شوربختانه رژیم اسلامی بر روی هنر و فرهنگ ایران خط کشیده و همه چیز را به باد داده است. تنها هنری که نزد آخوند پسندیده است، سیاه پوشیدن، زانوی غم بغل کردن، و گریستن است. وگرنه هنر، فرهنگ، موسیقی، شادی، پایکوبی، چکامه سرایی و دیگر ارزش های انسانی، بی ارزش است.

نمونه دیگری از بادگیرهای یزد که کار کولر را در تابستان انجام می دهند. این بادگیرها، هنر چند هزار ساله ایرانیان است. شوربختانه رژیم اسلامی بر روی هنر و فرهنگ ایران خط کشیده و همه چیز را به باد داده است. تنها هنری که نزد آخوند پسندیده است، سیاه پوشیدن، زانوی غم بغل کردن، و گریستن است. وگرنه هنر، فرهنگ، موسیقی، شادی، پایکوبی، چکامه سرایی و دیگر ارزش های انسانی، بی ارزش است.

بی توجهی و حرام دانستن هنر

موسیقی؛ فرشبافی؛ شعر و معماری،  و بسیاری هنرهای دیگر در ایرانیان به صورت یک همزاد بوده است. در تمامی خاور میانه می توان آن را دید. اما امروز این بی توجهی ما به هنر و خیانت ملایان در انهدام هنر ایرانی کار را بدانجا رسانیده است که هنر و فرهنگ ایرانی مانند لاشه گوشتی در دندان کفتاران تکه تکه می شود.

بر پشت بامهای شهر یزد بادگیرهایی ساخته شده که هوای خنک را در تابستان به درون خانه ها می برد. هنگامی که درجه حرارت هوا به ۴۰-۵۰ درجه می رسد و دفت و آمد در خیابان ها دشوار است، درون خانه و زیر زمین ها، رسیدن هوای جنک از درون بادگیرها آنچنان است که درون خانه و زیر زمین را بسیار خنک و حتی سرد می سازد.

بر پشت بامهای شهر یزد بادگیرهایی ساخته شده که هوای خنک را در تابستان به درون خانه ها می برد. هنگامی که درجه حرارت هوا به ۴۰-۵۰ درجه می رسد و دفت و آمد در خیابان ها دشوار است،  رسیدن هوای جنک از این بادگیرها آنچنان است که درون خانه و زیر زمین را بسیار خنک و حتی سرد می سازد.

یک گروه از باستان شناسان آمریکایی در جنوب ایران سرگرم کاوش در سامانه تاریخی بندر سیراف بوشهرند. این گروه که از سوی یونسکو پشتیبانی می شوند، مجهز به فناوری آمریکایی، اقدامات سازمان میراث فرهنگی برای ساخت دیوار حفاظتی را غیرکارشناسی خوانده اند.

دولت ایران که  بتازگی افشا شد هزاران سند و میراث را به بهانه انتقال به شیراز دزدیده است، آیا می تواند مدافع و متولی هنر و میراث فرهنگ ایران باشد؟. امروز ما آرام آرام هر چه داشتیم را دور می ریزیم  در حالیکه کشور آذربایجان  ساز تار را برای خود ثبت می کند و امارات عربی بادگیر یزد و سیراف را بعنوان نماد خود می شناسد. وای بر ما که سیراف در حال انهدام است… سیرافی که باید ثبت جهانی شود…

مسجد پیامبر یک کپر بود.

اعراب حجاز عقب مانده ترین و بی دانش ترین اعراب بودند. در معماری مسجد پیامبر جز حصیر و گل چیزی نبود. اما اقوام عرب آرامی قرنها قبل قصرهای زیبای بابل و چغازنبیل را در میاندورود (بین نهرین) ساختند.اتحاد اکدی ها  و ایرانیان از ژمان کوروش تا پایان ساسانیان  پابرجا بود. این اتحاد در نبرد قادسیه شکست و ایرانیان سروری خود را بر بابل از دست دادند.

پس از آن این اعراب بودند که بر عراق چیره شدند و زبان آرامیان که بسیار به عربی حجاز نزدیک بود بسرعت با عربی حجاز ترکیب شد و عربی امروز عراق و سوریه پدید آمد.فرهنگ ما ایرانیان  و مردم عراق جدای از دین ، سدها اشتراک دارد و ریشه و نسب بسیاری از عراقیها به ایران باز می گردد. توهین به همسایه ای که با ما ریشه و نسب مشترک دارد ،توهین به ریشه مشترک است.

در این نقسه قدیمی که به زبان عربی است، محل بندر سیراف که شهری بسیار تاریخی بوده، دیده می شود.

در این نقسه قدیمی به زبان عربی ، محل بندر سیراف که شهری بسیار تاریخی بوده، دیده می شود.

اعراب…. ترکان… بلوچان و همه

همه ما در ایران به هر زبان و مذهبی که باشیم بسیار با هم شبیهیم… باور کنیم که شبیهیم… اگر عربی با لباس قومش در منزل و کوچه رفت و آمد می کند؛ درود بر او! این حق اوست… ما هم باید لباس لر ها و کردها،  بلوچ ها،

ویرانی های دیگری از شهر تاریخی سیراف که بدون توجه مانده و به باد فراموشی سپرده شده است. جوک و لطیفه شایسته ملایان و پاچه خوران آنهاست

ویرانی های دیگری از شهر تاریخی سیراف که بدون توجه مانده و به باد فراموشی سپرده شده است.

گیلک ها، و همه ایرانیان را  در هر کجا ارج بنهیم…از زیبایی هنری این لباسها برای جذب توریست و گردشگر استفاده کنیم، نه آن که زبان و قومیتی را از روی بی خردی و نژادپرستی مورد توهین قرار دهیم… این بی ادبی و بی خردیست که عادت بیشتر ما ایرانیان شده که برای اقوام مختلف جوک می سازیم.

آیا همه مردم ایران از یک ریشه چند هزار ساله نیستند؟!. براستی شباهت چهره یک تبریزی با یک مشهدی و یک رشتی با یک زابلی نشان از هم ریشگی و هم نژادی ایرانیان نیست؟. موسیقی کرد و لر و گیل  و آذری بسیار شبیهند چرا؟، آیا نه این بوده که ریشه همه ما از یک جای است؟، این جوکها بجز ایجاد دشمنی و جدایی بین اقوام آیا اثر دیگری هم دارد؟.

با دیدن این ویدیو، به چرندگویی آخوند جنتی بیشتر آشنا شوید.(جوک زنده !)

دشمنی با اسلام و محمد و علی را دشمنی با اعراب نکنیم

آیا مردم مغولستان را باید بخاطر چنگیز دشمن خود بدانیم؟. البته که اعراب امروز خود اولین قربانی این دین پر خشونت اسلام و پیامبر خونریز و فاسدش هستند. اشتباه نکنیم و آن اعراب بدوی دزد و غارتگر مکه را با اعراب امروزی مقایسه نکنیم. مصر و عراق  و سوریه مثالهایی از اعراب قربانی اسلامند، پس بی خردی الله محمد را به اعراب همسایه امروزی نسبت ندهیم. از آن بد تر که گاهی به اعراب ایران توهین می شود، در حالیکه این توهین جز دوری  اقوام و تجزیه ایران  نتیجه ای ندارد.

شمخانی و مقام گرفتن در دولت ولی وقیح

گروهی در اینترنت ناله دادند که "یک عرب " به مقام "دبیر شورای امنیت ملی" در آمد. اولا این شخص قبلا وزیر خاتمی بود و ثانیا این نوع قومیت مان نیست که ما را به مقامی برساند یا نرساتد.

گروهی در اینترنت ناله سر دادند که “یک عرب ” به مقام “دبیر شورای امنیت ملی” در آمد. اولا این شخص قبلا وزیر خاتمی بود و ثانیا این نوع قومیت مان نیست که ما را به مقامی برساند یا نرساند.

این ویدئو نشان می دهد که آقای شمخانی حد اقل برای ایران جنگیده است و نباید به ایرانی بودنش شک داشت… توهین به اعراب ایران هیچ چیز جز تجزیه کشور بدنبال نخواهد داشت.

جدای از بی لیاقتی و خائن و دزد بودن اکثر سران رژیم آخوندی باید بدانیم که هر قومیتی در ایران حق رسیدن به مقامات بالا را دارد و ما تنها لیاقت افراد را باید ببینیم. نادرشاه آخرین شاهنشاه “ایران بزرگ”  ترکمن بود. خدمات او به ایران برهیچ کس پوشیده نیست. قوم گرایی و بی توجهی به اتحاد بهترین روش آخوندها برای سرگرم کردن مردم به خود است. چنان که امروز مردم از رژیم  غافلند و  دژخیمان براحتی اسناد و میراث فرهنگی ما را می دزدند ، بی آن که کسی اهمیت دهد.

نکته پایانی

براستی این توضیح المسائل که در هر چیزی کارشناسی کرده است و آن قرآن که متن آن پر است از  توهین به انسان ( و هیچ خردمندی را نیاز  به آنها نیست)  با مشغول کردن ما به مسائل بیخود ،به آرامی هنر و فرهنگ و زبان ما را از میان برده اند.

آن ملای احمقی که موسیقی را حرام یا مکروه می خواند؛ آن مردم بد بختی که پایکوبی یا رقص با قدمت چند هزار سال را گناه می شمرند خائن هستند… این افراد دانسته یا نادانسته سعی در تخریب و انهدام فرهنگ اقوام ایرانی را دارند.آخرین دسته گل هم آقا دادند که ارتباط با بهائیان را صلاح ندانستند. این بهائیان هر اعتقادی دارند،نباید از آموزش در دانشگاه و مدارج عالی بدون دلیل محروم شوند ، رژیم ایران بهائیان را شهروند نمی شناسد و به آرامی آنها را از ایران بیرون می کند.اما بینیم مردم ایران در  این بین در  چه حال روزی هستند؟ :

این ویدیو گزارش گر وضعیت بزهکاران و رفتارهای غیر انسانی پلیس در برخورد با مردم است دیدن آن را به همه هم میهنان محترم توصیه می نماید.
 • سعید اهوازی

  دوست عزیز عربهای اهواز یا اقلیم عربستان که روی دریایی از ثروت زندگی میکنند نیازی به ترحم و صدقه امثال جنابعالی ندارند اگر جنابعالی با الله و محمد دشمن هستی با عربها دشمن خواهی بود همانطور که آخوندهای نامردمی که فرق شما و آنها از یک تار مو هم کمتر است با عربها دشمن هستند .
  دوست من دوره قیمومیت و آقابالاسری گذشته است و هر ملتی حق دارد خودش سرنوشت خودش را تعیین کند ودر مورد آینده خودش تصمیم بگیردبرای شعارهای فریبنده امثال شما هم دیکر دیر شده است ودعوای سر لحاف ملای شما با آخوندها هم هیچ ربطی به ملت عرب ندارد

  • Baran Bahari

   فعلا که همه مسلمانان از الله محمد در عذابند… شما وجود عرب را با مسلمان قاطی کردید… پس یا همه مسلمانان عرب هستند و یا همه اعراب مسلمانند که هر دو اشتباه است… نه پاکستانی عرب است و نه مسیحی و یهودی عرب کاری به الله مدینه دارد… ترحم با درک متقابل متفاوت است… این مقاله را اگر دقیق بخوانید ،آن که مورد ترحم است ملت ایران است که امروز خود نمی داند چه بوده است و چه بروزش آمده… شما باید همزیستی با هم را یاد بگیرید… این که حتی اقوام نزدیک خود در خوزستان با هم اختلاف دارند و شوشتری با دزفولی یا مسجدسلیمان با اهوازی دعوا دارند را شما تایید می کنید؟ همه ایران امروز به همین صورت است… خیال نکنید این اختلاف در فارس یا خراسان نیست.. این نفت هم که شما گفتید فقط ما را بدبخت کرده… و نه مال ماست و نه مال شما… نفت فعلا مال آخوند است و با آن پدر همه را درآورده… چه شما و چه هرجایی… کسی جز آخوند مالک نفت نیست و عامل بد بختی ایران شده است….

  • ابولولو

   اگر بحث بدین گونه که شما می گویید باشد باشندگی تازیان در خوزستان به بیش از ۱۴۰۰ سال هم نمی رسد

   • Baran Bahari

    جناب فیروز… اعراب آرامی ۴۰۰۰ سال در ایران بوده اند

 • ابراهیم بلوچ

  شما چطور دم از آزادی اقوام می زنید و خود را مدافع حقوق آنها میدانبد در صورتیکه شما با توهین و ناسزا گویی به دین اسلام به همه اقوامی که اکثریت مسلمان هستند توهین کردید شما با این توهین نشان دادید که نوشته هایتان فقط شعارهستند
  من به عنوان مسلمان بلوچ از این نوشته ها خیلی ناراحت شدم شما به من توهین کردید ولی من به شما توهین نمی کنم
  چرا که معتقدم با این توهین ها نه تنها در این رژیم بلکه در حکومت های بعد هم ما ایرانی ها وحدت وجایگاهی نداریم
  مگر در سایه احترام به عقاید ومقدسات یکدیگر.

  • Baran Bahari

   دوست گرامى قومیت از دین جداست… خون و قومیت مشترک با مذهب فرق دارد… اگر من بى دىن و شماى مسلم بتوانیم در کنار هم یک ملیت بسازیم مانند ایران هخامنشى یا امریکاى امروز…آن ارزش دارد… وگرنه افغانستان شدن راحت است… اگر دین شما به من آسىیى نزند و دم از جنگ و کشتن نزند. من را چکار به آن…

  • cyrus

   اسلام دین عربهاست نه ایرانیها. تا هنگامی که این دین واپس گرا و کشتار گر دست از سر ایرانیها بر ندارد افشاگری روشنگری و جنگ با این پدیده شوم نه تنها شایسته بلکه بر هر ایرانی راستین بایسته است

   • Baran Bahari

    اسلام یک فاجعه است که اعراب هم از آن ضربه خورده اند… اسلام زیاده خواهی محمد در حجاز بود که به تیسفون و بخارا رسید و دنیا را بباد داد

 • امید

  چرا تاریخ رو تحریف می کنی چغازنبیل که خط میخی روی دیواراشه کار عرب ها بوده؟ …….. ؟؟؟؟

  • Baran Bahari

   بله… خط میخى پیش داریوش خط بابل و اکد بود. شما کمى تاریخ بخوانید!

   • cyrus

    شماهم اگر کمی تاریخ بخوانید خواهید دانست که بابلی ها و اکد عرب نبودند

    • Baran Bahari

     اولا پاسخ شما درباره خط میخی بود که ریشه اش اقوام آرامیست. دوم این که من چکاره ام… می توانید به ویکی پدیا مراجعه کنید. اگر ایرانیان هم پارت و هم ماد که بعد هم کرد و هم بلوچ و هم گیلک بوده اند را قبول دارید در آن صورت بابلیها و اکدها هم پدران اعراب امروزی هستند و زبان عربی ریشه اش آرامی است. شما بفرمایید که امروز بابلیها و اکدها ی آرامی کیستند؟؟؟؟؟