بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2013

خانم ها بهتر است درون آشپزخانه بمانند وگرنه به هر سازی برقصند، آخوند هوسران را به تحریک وا میدارند۷

بد حجابی خانم ها گزارشی در France 24 به چاپ رسیده که گویای حقیقت تلخی است از بی ارزش بودن مقام زن از دیدگاه آخوند. این رسانه می نویسد که چگونه پس از انتصابات ریاست جمهوری حتی از پوشش جوراب تیره بلند که سرتاسر پای خانمها را می پوشاند و جایی برای چشم چرانی آخوند نمی ماند نیز ایراد می گیرند.

سیمین بهبهانی، بزرگ بانوی چالشگر نستوه و برنده جایزه بین المللی قلم مجارستان۰

با کمال خرسندی دریافتیم که سیمین بهبهانی شاهبانوی شعر و مبارز نستوه و انقلابی کشورمان در هفتم شهریور سال ۱۳۹۲ جایزه یانوش پانونیوش (Janus Pannonius) از سوی انجمن قلم مجارستان، در شهر پچ کشور مجارستان با حضور سیمین به وی اهدا شد. این جایزه شامل تندیس و پنجاه هزار پوند بود.