کار اسلام سر بریدن است خواه انسان باشد، خواه گوسفند و یا گاو ۴۱

از اسلام چه می دانیم؟

اسلام یک دین سرکش و متجاوزی است برپایه تسلیم پذیری دیگران، و عبد و عبید و بی اختیار بودن در برابر قوانین ارتجاعی آن. در اسلام واژه ای بنام رحم، شفقت، گذشت، مهربانی، بخشش و دیگر ویژگی های انسانی نیست. باید در برابر آن بی چون و چرا تسلیم بود و به دستورات یک طرفه و زورگویی آن گردن نهاد. هنگامی که نیک بدان پاسخ دادی و فرمان های غیر انسانی آن را پذیرا شدی، از مقربان درگاه و خاصان آن می گردی و می توانی خود صادر کننده همان احکام کشتارگر و زورگویی باشی.

به دنیای اسلام خوش آمدید. اسلام زجر دادن حیوانات و خونریزی را روش "کشتار حلال" می داند. وقتی که شما گوشت حلال می خورید بدانین که حیوانی زبان بسته و بی دفاع در دست جلاد اسلامی به سختی جان داده و تا مدتها زجر کشیده است.

به دنیای اسلام خوش آمدید. اسلام زجر دادن حیوانات و خونریزی را روش “کشتار حلال” می داند. وقتی که شما گوشت حلال می خورید بدانین که حیوانی زبان بسته و بی دفاع در دست جلاد اسلامی به سختی جان داده و تا مدتها زجر کشیده است.

کشتار انسان ها

روش اسلام روش سیاه و سپید است و میان رنگهای هفتگانه و مخلوطی از رنگها، به جز سیاه و سپید رنگی را نمی شناسد. بدین روش که این دین ابراهیمی خطاب به دیگر باوران می گوید:”یا با ما شو، و یا بمیر”. از این روی، اسلام از روز نخست برای جهانیان که با او همرنگ و همراه نیستند فتوای قتل و کشتار صادر می کند.
کشتار در سرتاسر تاریخ ۱۴۰۰ ساله در کشورهای اسلامی دیده شده، و هم اکنون نیز از سوی طالبان ایران، طالبان افغانستان، عربستان، یمن، سودان، و مانند آن همچنان ادامه داشته و روزی نیست که سر بیگناهی به جرم بی دینی و یا بازگشت از دین بر سر دار نرود. آمار کشته شدگان در این ۳۵ ساله رژیم اسلامی از کشتار بهایی ها، کلیمی ها، و یا مسلمانان از دین برگشته سرسام آور است.

به این تصویر نگاه کنید. محشر خر است. مسلمانانی که این چنین خون حیوانات را می ریزند توانایی آن را دارند که دست خود را به خون انسان ها هم آلوده کنند. آیا این رضای الله و به خاطر الله است؟. این الله باید دیوانه و خون آشآم باشد که چنین خواسته هایی را از بشر داشته باشد.

به این تصویر نگاه کنید. محشر خر است. مسلمانانی که این چنین خون حیوانات را می ریزند توانایی آن را دارند که دست خود را به خون انسان ها هم آلوده کنند. آیا این رضای الله و به خاطر الله است؟. این الله باید دیوانه و خون آشآم باشد که چنین خواسته هایی را از بشر داشته باشد.

فرهنگ ایرانی و فرهنگ تازی گری

مردم ایران همواره در طول تاریخ مردمانی ملایم، مهربان، و با گذشت بوده اند. رفتار دوستانه و کدخدامنشی آنان موجب گردیده که اقوام شورشی و متجاوز به این سرزمین رفته رفته خوی و منش ایرانی پیش گیرند و خود هرکدام به دفاع و پای خیزی در برابر متجاوزین دیگر قرار گیرند.

تنها گروه سرکش و آدم کش تازیان بودند که در ۱۴۰۰ سال گذشته این مملکت را تاراج کرده اند، و زندگی مردم این مرز و بوم را به باد داده اند. اگر بخش هایی از کشورما جدا شد، و اگر از تاریخ جهانی به دور ماندیم و لنگ لنگان پیش می رویم، همگی بر مبنای استیلای اسلام کشتارگر براین سرزمین بوده و هست. وجود پلید رژیم غیر انسانی ولایت فقیه نیز روزها و سال های تاریک دیگری در سرنوشت مردم و تاریخ کشورمان رقم می زند.

به راستی بشر تا چه اندازه می تواند خون آشام و بی رحم باشد؟. نمونه آن را در از پای درآوردن این حیوان بیچاره و سرنگون بخت می بینید. مسلمانان که این چنین خونریزی را در بین مردم رواج می دهند، آنان را آماده می کنند که در برابر صحنه های دار گردآمده و جان دادن انسانی را بدون هیچگونه ناراحتی تحمل کنند.

به راستی بشر تا چه اندازه می تواند خون آشام و بی رحم باشد؟. نمونه آن را در از پای درآوردن این حیوان بیچاره و سرنگون بخت می بینید. مسلمانان که این چنین خونریزی را در بین مردم رواج می دهند، آنان را آماده می کنند که در برابر صحنه های دار گردآمده و جان دادن انسانی را بدون هیچگونه ناراحتی تحمل کنند.

رفتار اسلام با حیوانات

رفتار اسلام گرایان با حیوانات نیز از روی نهایت شقاوت و بیرحمی است. انسانی که می تواند با وجود طبیعت فراوان از گیاهان و فراورده های کشاورزی و درختی صدها خوراک خوشمزه و خوب تهیه کند و با دندان های صاف و مستقیم گیاهخواری خود آنها را به آسانی و نرمی بجود، به خود عادت و آموزش داده که سالانه جان صدها گوسفند و گاو را گرفته و با پختن و له کردن گوشت آنان تغذیه کند. رفتار ما با حیواناتی که برایمان ارزش خوراکی ندارند هم بسیار بیرحمانه است. روش بیرحمانه بارکشی از خر و اسب و قاطر را همه ما دیده ایم، سگ و گربه و حیوانات دیگر هم که نجس بوده، و یک مسلمان سایه آنان را با تیر می زند. رژیم اسلامی هم بنا به عملکرد پیشوای خود علی ابن ابیطالب، هرساله برنامه سگ کشی را در نقاط گوناگون ایران به اجراء در می آورد.

روز عید قربان را بهتر نمی توان تفسیر کرد.

روز عید قربان را بهتر نمی توان تفسیر کرد

گوشتخواری از کی آغاز شده؟

بشر در زندگی غارنشینی و بیابانگردی خود از روز نخست با سه مسأله مهم روبرو بود: تهیه خوراک، جایی برای آرمیدن، و امنیت در برابر جانوران درنده. مسأله خوراک او را واداشت که به آسانترین و ساده ترین روش یعنی گرفتن و کشتن حیوانات دست جوید. شاید قرنها به طول انجامید تا توانست کشاورزی کند و به درختان میوه دسترسی یابد. ولی دیگر به گوشتخواری عادت کرده بود و دندان گیاهخوار او در راه گوشتخواری به کار رفت و روز به روز رحم و مهربانی او نسبت به حیوانات کمتر شد.
به جای کشتن و خونریزی و جان حیوانی را بی جهت گرفتن کار مفیدی انجام بده تا برای انسان ها منشاء خیر و برکت باشد.

عید قربان، و یا بی رحمی با حیوانات

به راستی “عید قربان”، زشت ترین عنوانی است که مسلمانان برای چنین عمل بیرحمانه و ظلم و جور خود نسبت به حیوانات برگزیده اند. تصور کنید چند صد هزار انسان همه خصوصیت های انسانی در جامعه خود، قحطی و مرگ بیشمار کودکان و زنان در سرتاسر جهان، به ویژه قاره آفریقا را نادیده می گیرند و از قوت و زندگی سالانه خود پس انداز نموده آن را به جیب عرب های خوش گذران می ریزند و در روزی چون امروز جان و زندگی هزاران گاو، گوسفند، و شتر را گرفته و گوشت آنها را سرانجام در زیر خاک می کنند. این عملکرد را می توان اوج نزول و فروکش انسانیت در جامعه دانست.

ابراهیم می خواهد فرزند خود اسحاق را به دستور یهوه الله یهودیان قربانی کند ولی یهوه پشیمان می شود و گوسفندی را می فرستد تا ابراهیم آن را قربانی کند. این داستان مسخره و مردم خرکن را قرنهاست که به گوش امت های خردباخته اسلامی میخوانند و شعور باقیمانده آنان را می گیرند و آنان را تبدیل به آجر می کنند. سرد، بی احساس، بی رحم، و کشتارگر.

ابراهیم می خواهد فرزند خود اسحاق را به دستور یهوه الله یهودیان قربانی کند ولی یهوه پشیمان می شود و گوسفندی را می فرستد تا ابراهیم آن را قربانی کند. این داستان مسخره و مردم خرکن را قرنهاست که به گوش امت های خردباخته اسلامی میخوانند و شعور باقیمانده آنان را می گیرند و آنان را تبدیل به آجر می کنند. سرد، بی احساس، بی رحم، و کشتارگر.

دستور امام خمینی در کشتن حیوانات

در صفحه ۴۱۵ کتاب توضیح المسائل (تز دکترای) امام خمینی، شرایط بریدن سر حیوان را شرح می دهد که بخشی از آن اینگونه است:
۱- کسی که سر حیوانی را می برد باید مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر (ص) نکند. باید از خود پرسید کشتن یک حیوان چه ربطی به محمد ابن عبدالله عرب ۱۴۰۰ سال پیش دارد؟!.  وانگهی، شمار مسلمانان  تنها  ۲۵٪ جمعیت جهان را شامل می شود، پس تکلیف ۷۵٪ غیر مسلمان چیست ؟. آیا آنها حق کشتن حیوانی را ندارند، و اگر کشتند چون  محمد ابن عبدالله عرب را باور ندارند، آن گوشت قابل خوردن نیست؟.

۲- در موقع سر بریدن، باید بدن حیوان رو به قبله باشد، و روی به قبله سر ببرد وگرنه حیوان حرام است. اینهم یک نسخه پیچی مسخره و بی خردانه است. نخست این که با بیرحمی جان حیوانی را می گیرند، و دیگر این که باید در راستای بت خانه کعبه باشد!. هنگامی که شخص در طرف دیگر زمین است، قبله کدام سمت است و چه معنا دارد؟!.

۳- هنگام سر بریدن، نام الله را برزبان بیاورند. البته این نسخه پیچی درست است. زیرا همه کشتارها به دستور و خواسته الله انجام می شود. بنابراین، بردن نام الله کشتار گر ضروری است!. زیرا نام جانی ودستور کشنده را باید به خاطر آورد.

آیا به راستی ظلم و ستم بیرویه به حیوانات به دلیل پوچ و واهی عید قربان برای خوش آمد گویی الله مدینه کار خردمندی است، و انسانیت ما را نشان می دهد؟. وقتی کار کشتن بی جای حیوانات عادی می شود، کشتن انسان ها را نیز به دنبال خواهد داشت. کاری که در کشورهای اسلامی هرلحظه انجام می گیرد.

آیا به راستی ظلم و ستم بیرویه به حیوانات به دلیل پوچ و واهی عید قربان برای خوش آمد گویی الله مدینه کار خردمندی است، و انسانیت ما را نشان می دهد؟. وقتی کار کشتن بی جای حیوانات عادی می شود، کشتن انسان ها را نیز به دنبال خواهد داشت. کاری که در کشورهای اسلامی هرلحظه انجام می گیرد.

تفسیر اسلام در مورد گوشت خواری انسان

اسلام می گوید که حیوانات برای خدمت به بشر به وجود آمده اند، و انسان می تواند از گوشت و شیر آنان بهره مند شود. چنین چیزی درست نیست. حیوانات هم دارای احساسند و مانند انسان تا زنده اند از زندگی خود لذت می برند. بنا براین، دلیلی ندارد که ما برای اشتهای خودمان، موجودی را بی جان کنیم. وانگهی، اگر ما به غلط گوشتخوار شدیم، حیوان بیچاره چه گناهی دارد؟. روش کشتن اسلامی هم کاملن بیرحمانه و برای حیوان زجر و آزار دهنده شناخته شده است.

گوسفندان بی زبان و بی دفاع در دست جلاد و در انتظار مرگ برای خشنودی الله مرگ طلب و برآوردن خواسته های امت خردباخته

گوسفندان بی زبان و بی دفاع در دست جلاد و در انتظار مرگ برای خشنودی الله مرگ طلب و برآوردن خواسته های امت خردباخته

از آنچه گذشت:

اسلام یک دین سرکش و متجاوزی است که برپایه تسلیم پذیری دیگران، و عبد و عبید و بی اختیار بودن آنان بنا شده. در اسلام واژه ای بنام رحم، شفقت، و دیگر ویژگی های انسانی نیست. باید در برابر آن بی چون و چرا تسلیم بود و به دستورات یک طرفه و زورگویی آن گردن نهاد. کمترین نافرمانی و دورشدن از قوانین ضد انسانی این حزب فاشیست سیاسی، مرگ و نابودی است. از روز نخست برپایی این دین کشتارگر، فتوای قتل و نابودی دیگر باوران جهان به میزان ۵ میلیارد که مسلمان نیستند، داده شده.

وحشیگری و بی رحمی این دین در کشتار دیگر باوران خلاصه نمی شود. سالی میلیون ها از حیوانات به راههای گوناگون از جمله عید قربان، از بین رفتن زیر بارکشی، و یا سگ کشی در اسلام جان خود را از دست می دهند. روش کشتار مسلمانان نیز بسیار آزار دهنده و زجر آور است. در اسلام چرایی نیست و تنها یک منطق وجود دارد و آن منطق قساوت، بیرحمی، و زورگویی بدون هیچ دلیل و خردمندی است.

اسلام یک دین سرکش و متجاوزی است که برپایه تسلیم پذیری دیگران و بی اختیار بودن آنان بنا شده. در اسلام واژه ای بنام رحم، شفقت، و دیگر ویژگی های انسانی نیست. باید در برابر آن تسلیم بود و به زورگویی آن گردن نهاد. کمترین نافرمانی و دورشدن از قوانین ضد انسانی این حزب فاشیست سیاسی، مرگ و نابودی است.
 • ramin

  ali bood dorood b sharafo ensaniated.khoshhal misham b webloge man sar bezani.. nazar faramoosh nashe…movafagh bashi dooste khoob:http://iranianfreedom.blogfa.com

  • تورج نوعی

   حیوانات خویشاوندان ما هستند.بومیان قاره آمریکا با افتخار اعلام می کنند: ” حیوانات خویشاوندان ما هستند”. اینها پیام های مهمی هستند، زیرا بر رابطه نزدیک، صمیمی و دو جانبه ای که بین حیوانات و انسان ها وجود دارد تأکید می کنند. حیوانات خویشاوندان ما هستند. خوب است به خاطر داشته باشیم که بسیاری از حیوانات چیزهای زیادی به ما یاد می دهند. آنها درباره اعتماد، احترام و عشق به ما می آموزند. آنها بدون قید و شرط و تنها با زنده نگه داشتنشان به وسیله غذا دادن و مراقبت کردن از آنها در سلامتی… و بیماری در کنارمان هستند. حیوانات احساس مسئولیت را به ما می آموزند. ما باید اطمینان حاصل کنیم، که همه حیوانات فرصت لذت بردن و شاد و راضی بودن را پیدا کنید. دلسوزی و احترام کمترین کاری است که در عوض می توانیم انجام دهیم.بچه ها معمولاً حیوانات را دوست دارند. ارتباط اولیه آنها با حیوانات معمولاً بسیار دوستانه است و نشان می دهد که آنها تفاوت زیادی بین خودشان با سایر حیوانات نمی بینند، بیشتر باورها و احساسات کودکان در رابطه با حیوانات در محیط های اولیه زندگی شکل می گیرد. بچه های بزرگ تر و بزرگسالان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت نحوه تفکر و نگرش آنها دارند و تأثیرشان بر کودکان دراز مدت و پایدار است.این که سایر حیوانات با ما فرق داشته باشند باعث نمی شود که از ما کمتر باشند. حیوانات، زندگی و نقطه نظرهای خاص خودشان را دارند و اهمیت دارد که ما این را بفهمیم. هر چه بیشتر فاصله مان را با حیوانات زیادتر کنیم، آسیب رساندن به آنها برایمان آسان تر می شود. ما به خودمان می گوئیم. اما این کار و این طرز فکر نه تنها زندگی را برای سایر حیوانات بدتر و سخت تر می کند، بلکه در انتها به نفع بشر هم نخواهد بود. کسانی که این کار را می کنند، آنچنان از دنیای اطرافشان دور می شوند که نمی توانند از زیبایی و شکوه چشمگیر و استثنایی آن لذت ببرند و قدرش را بدانند. دوست داشتن و اهمیت دادن به حیوانات اشکالی ندارد. با شناختن و درک کردن زیبایی و ارزش زندگی موجودات دیگر، فکری می کنم دنیا مکان بهتری خواهد شد و علم نتیجه بهتری به بار خواهد آورد. ما حامیان و سخن گویان حیوانات هستیم و همانند کاری که در مقابل انسانها می کنیم، به آنها دلسوزی و احترام و پشتیبانی بی قید و شرط را مدیون هستیم.ما از کنترل و ” تسلط ” بر سایر حیوانات برخوردار هستیم، اما این به آن معنا نیست که حق داشته باشیم آنها را استسمار کنیم و مورد بهره کشی قرار دهیم و زیر سلطه خود در آوریم و از همه مهم تر این که هر یک از ما می تواند تفاوتی ایجاد کند. از آنچه حیوانات با فداکاری و سخاوتمندی به ما پیشکش می کنند بهره مند شوید. دنیای آنها حقیقتاً به نحو شگفت آوری الهام بخش است

   • maız

    حالا شما هم امدی با این مطلبت روشنفکر شدی توی دنیا یهودی ها هر سال نوزادان زیادی رو قربانی میکنند کسی تو دنیا صداش در نمیاد الان تو چین پر فروش ترین غذا جنین انسانه کسی صداش در نمیاد وهمین تایلند چین ژاپن کره و خیلی کشورهای دیگه تو رستورانهایشان با افتخار موجودات زنده رو میپزند و میفروشند کسی صداش در نمیاد وبرای انها فرق نمیکنه هر چی تو دنیا باشه میکشند و میخورند کسی صداش در نمیاد

    تو امریکا هر سال جشن بوقلمو دارن هزاران بوقلمو میکشن کسی صداش در نمیاد تو کشور های دیگه جشن گوجه فرنگی خربزه هندوانه وخیلی مواد خوراکی های دیگه دارند حیف و میل میکنند به هم دیگه پرتاب میکنند از اون ور مردم بیچاره افریقا چیزی ندارن بخورن کسی صداش در نمیاد حالا تو یک صفحه اراجیف نوشتی که چی رو ثابت کنی روشنفکری

    • Saeed Mashti

     ولی عید قربان تو آمریکا ندارند ! و بوقلمون را کشته میخرند.خون ریزی و سر بریرن در ملع عام چه حیوان چه انسان تمرین-تشویق-تفریح-تبلیغ وعادی سازی بیرحمی سر از بدن جدا کردن است. این یک بیماری روانی است که در اسلام عرب زده بیشتر مشاهده میشود.

 • ملاه آواره

  آقای سهراب.ا. کلمه اسلام یعنی تسلیم در برابر قدرت.ولی در غرب(د انمارک) هم من بوضوع دریافتم دموکرایس خلاف معنای جهان شمولش که همانا حکومت مردم بر مردم.یعنی برده وار اطاعت کردن از حکومت زور. اگر فریب خوردهای مثل من اسیر خلاف آنرا بگوید .هزاران انگ .دیوانگی بر او میچسپانند و همه چیزش حتی حقوق اولیه انسانش (خانواده اش) را هم از او میگیرنند. و همه هم دم از رعایت حقوق بشر می زنند ولی هیچ کس حاضر نیست به خاطر منافع شخصی از حریت انسانی او دفاع نمایند در برابر زورکویان “دمکراسی” اسلام یعنی تسلیم کور کورانه ولی دمکراسی یعنی چه در جهان متمدن؟

 • ملاه آواره

  از بی رحمی وشفقت زورگویان خردباخته دم میزنید. آیا چیزی بنام رحم ومروت وجود دارد در اورپا (د انمارک) آیا از کودکان بعتوان کالا استفاده کردن را دفاع از حقوق بشر تلقی می کنید.؟ افسوس که زرو گویان چه در شرق وچه در غرب هریک به دلخواه خود قانون درست می کنند .وبه هیچ کس هم جواب گو نمی باشندو سازمان بی بو وبی خاصیت ملل متحد هم در حالیکه می داند ولی هیچ اقدامی در برابر سبوعیتی که بنام “دموکراسی” در د انمارک بکار می رود انجام نمی دهد.من فکر می کنم در هیچ کجا نمی توان رحم ومروت انسانی را یافت ؛تا موقعیکه از ما بردگان بعنوان کالا استفاده می کنند.

 • red

  pas to gosfand chera hanooz zendehii

 • amir

  همین خارجیا جشن شکرگزاری که میشه شونصد میلیون
  بوقلمون میکشنا !
  بعد عید قربان که میشه برای من میشن مدافع حقوق حیوانات!
  گوسفند حیوونه بوقلمون عنه ..!

  *من حرف از کشتن و خوردن زدم؛نگفتم در ملا عام و خفا!
  پس لطفا تیریپ روشنفکریتونو خرج نکنید

  • خداوند واقعی

   کشتن با قربانی کردن معنیش از خدای واقعی تا الله فرق هست
   لطفا تحقبق کنید
   در ضمن اخلاق و انسانیت نشانه های رشد روح در ضجر و شکنجه حیوانات چیزی جز شیطانیت نیست

 • khalil

  اولن وهشی شما هستین چون اگر اسلام نبود معلوم نبود شما تخم کدم برادر خواهری بودی نافهم بی دین چون حقتون مثل حیوانها سوار هم میشدین بدبخت بیچاره

 • میلاد

  آخه تو از اسلام چی میدونی حیون. خاورمیانه از دست آمریکای مسیحیه که شده میدون جنگ . آمریکای مسیحی خودش نمی تونه خرج خودشو در بیاره اونوقت تو خاورمیانه شده پدر مستضعفین . مسیحی یعنی نیرنگن دورویی . یعنی مایه فساد .

  • hamid20

   دوست عزیز من مسلمون هستم اما شدیدا مخالف توهین به مسیح و یهود هستم. اینها دین مسیحیت و یهود رو تحریف کردن و کارهایی که خودشون میگن رو انجام میدن نه کارهایی که حضرت عیسی و موسی گفتن. همچنان که تو ایران به اسم اسلام چندین هزار میلیارد به جیب میزنن و تجاوز میکنن و… . نویسنده احمق این سایت هم رفتار سران ایران رو میبینه و از اونجایی که قدرت تشخیص نداره فکر میکنه دارن به دستور اسلام عمل میکنن.
   یه پیام دارم به کلیه عوامل سایت: خوابش رو ببینین که اسلام رو از جوونای ما بگیرین. ما دو بال پرواز داریم: یکیش پرچم سرخ خون حسین(ع) و دیگری پرچم سبز ولایت حضرت مهدی(عج). سرمون رو ببرید و بزارید رو سینمون از دینمون دست نمیکشیم. قسم به اون خدایی که آفریده من رو اجازه نمیدم حتی یک نفر بیاد تو کشورم و چپ به دین و ناموسم نگاه کنه. انشاءلله تو خون خودش غسلش میدم هرکس فکر تجاوز به سرش بزنه.

 • ریدم به اسلام

  بهترین استدلال برای گوسفندان مسلمان که البته صد رحمت بر عقل و هوش گوسفند باید رید به حلق و دهن هر مسلمان

  • کیر کلفت

   کیر تو کس زن و بچه و خواهر و مادر تو اسلام ریده به تو خوارکسه

 • BARAMBA

  اسلام یعنی دروغ٬ریا٬آدم فروشی٬فحشا٬اعتیاد٬سقط جنین زیر پلهای جاده دماوند٬بچه های خیابانی٬مافیای اقتصادی٬مافیای سیاسی٬بازم بگم؟بزودی بلائی که سر رفیقتون در مصر آمد سر شما میاوریم.مرگ بر جمهوری شیعه.

  • hamid20

   تو چی میدونی اسلام چیه؟ تو فکر کردی اینی که ایران به اسم اسلام خورد ملت میده واقعا اسلامه؟ کجای قرآن گفته از حق مردم دزدی کنین. کجای قرآن گفته تو آسانسور با زن نامحرم عشق بازی کنی؟ اگه یه آیه این شکلی پیدا کردی من به خدا و قرآنش کافر میشم. به شرافتم قسم به خدایی که دستور این کارا رو میده کافرم.
   اینها با کارهاشون به اسم اسلام دارن اسلام رو خراب میکنن. چیزی که من تو قرآن خوندم اینه که اگه به اندازه دانه خردلی گناه یا ثواب کنید سزا یا پاداشش رو میبینید. به نظرت اینکه چندین هزار میلیارد میدزدن شبیه این آیست که میگه اندازه خردلی گناه کنید باید تاوان بدید؟
   هرگز اسلام رو با رفتار مردم امروزی مقایسه نکنید. تنها تو این زمانه و تا ابد یک چیز به انسان راست میگه و اون چیزی نیست جز قرآن. که حتی یک حرکت یا حرفش خطا توش نیست .

   • BARAMBA

    I think you got sick, reading that deceptive book. All we have seen from ISLAM since Mohamed is exactly what Mullahs and ISIS doing.

 • azad

  خواهشا، وقتی دارین مطلب می نویسین، اینقدر متعصب و بی منطق ننویسین. ای مدافع حقوق حیوانات، من از کشتار بیزارم اونم از هر نوعیش. ولی انصافاً تو کشورهای غیراسلامی گوشت نمیخورن؟؟ شما ندیدی تو حلق غاز و اردک بیچاره به زور غذا فرو می کنند تا جگر و نمی دونم کبد خوشمزه اشون رو فلان قدر بفروشن؟؟!! یعنی تجارتی راه انداختن بوسیله همون حیوون بیچاره! یا مثلاً گوشت خوک رو نمی خورن؟؟؟!!! یعنی گوشت مرغ گاو و گوسفند تو لیست غذاهای کشورهای غیر اسلامی وجود نداره. اومدین تصاویری دلخراش از ذبح مسلمونا گذاشتین، قبول که وحشتناکه، ولی لطف کنید یه چند تا از قتل های تدریجی که توسط کشورهای غربی روی انسان و غیر انسان انجام میشه هم بزارین، لطفاً!!! شما که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره. قضیه “دیگ به دیگ میگه روت سیاه”. آخه متصب بی منطق از متعصب های بی منطق دیگه که ایراد نمیگیره. مگه اینکه گیاه خوار مطلق باشی که باز مقاله ات یه طرفه به قاضی رفته، آره داداش. مثلا دموکرات، برو از حقوق مردمی دفاع کن که زیر سلطه چه غرب و چه شرق اند. ظلم ، ظلمه! فرقی هم نداره که ظالم مسلمان باشه یا غیر مسلمان. ایرانی باشه یا آمریکایی…

  • آراز

   غربی ها مثل آدم متمدن اول حیوان رو بیهوش یا بی حس میکنن بعد سرشو میبرن . مسئله اصلی اینه که این سرشت ایرانی جماعت با اصول نوع بشر همخوانی نداره یه همین خاطر که نمیتونه خیلی از پدیده های انسانی رو درک کنه .

   • hamid20

    کی همچین حرفی زده؟ من که هرچی دیدم حیوون رو با تبر یا اره گردنش رو زدن بدون هیچ بی حسی و بیهوشی! ضمنا خون جهنده ای که توی بدن حیوون وجود داره برای انسان بسیار مضره و خوی وحشی گری رو در انسان به وجود میاره. نمونش بمب اتمی که میندازن توی یه کشور و میلیون ها انسان رو حتی تا چندین نسل بعدشون نابود میکنن. نمونش هیروشیما و ناکازاکی .
    ذبح اسلامی میگه اول فقط رگ رو ببرین و اعصاب رو قطع نکنید تا همچنان مغز به قلب فرمان پمپاژ قلب رو بده تا همه خون از طریق رگ بریده شده خارج بشه و خون جهنده ای توی بدن نمونه که موجب خوی وحشی گری بشه. اسلام واقعی واقعا کامل ترین و بی نقص ترین دین دنیاست و حتی امدازه سر سوزنی خطا تو کارش نیست . به شرطی که اشتباه ازش برداشت نشه و هرکس بر اساس سود و زیان خودش ازش تأویل نکنه .

 • دیوانه از قفس پرید !

  مَرد حسابی !
  یعنی خوردن گوشت هم مُشکل داره ؟
  تا جایی که ما میدونیم گوشت از دیرباز یکی از غذاهای انسان بوده
  کشتن حیوانات کار بَدیه ؟
  پس عن بخوریم؟
  آخه خودت وقتی این مطالب مُضحک سایتت رو میخونی ، خنده ات نمیگیره ؟
  عید قربان عید سر بریدن هواهای نفسانیه ! عید پاکیه ! عید انسانیته ! عید دین داریه !
  حالا اگه همین مراسم و اعیاد توی سایر کشور ها بود ، ازش به عنوان مراسم باشکوه و فلان یاد میکردید !
  خدایی یه فکری به حال افکار مریضتون بکنید !

 • reza

  طرف یه بمب میندازه ۱۰۰ هزار نفر میمیرن … اینا درگیر گسفند شدن!!! چی میخواین از جون ایران؟

  • محمد

   واللا بخدا.طرف نسل پنجم سلاحهای کشتار جمعی تو زرادخانه هاش داره حالا دم از حقوق گوسفند میزنه

 • ایران

  باید به اسلام تبریک گفت به خاطر داشتن دشمنانی احمقی مثل شما که هنوز درک نمی کنید که برای استفاده گوشت چهار پایان اول باید سر انها را برید.شاید در مملکت شما اول چهار پارا می خورند وسپس به قسمت سر که رسیدن ان وقت یادشان می افتد که باید سر حیوان رابرید.افرین بر حماقت شما

 • mohsen

  اخه دیوانه مگه فقط مسلمونا گوشت میخورن . بعدشم تو که از چیزی گوه سرت نمیشه حرف نزن تو رساله امام خمینی اصلا چنین چیزهایی که تو گوساله نوشتی نیست دروغ ننویس اشغال.

 • ara

  چه مطالب خنده داری مینویسه این نویسنده مطالبش واقعا خنده داره یک بچه ابتدایی اگه اینا رو بخونه خندش میگیره

 • خداوند واقعی

  خدا حفظتون کنه تو اسلام اخلاق و خوبی با حیوانات و انسانها معنی نداره اسلام دین توحش و گناه قربانی کردن برای خشنودی الله هست ولی اون حبوون بیچاره که ضجر کشش میکنن جه نسبتی با الله داره که هیچ اخلاقی درش نیست

 • مهدی

  اخه احمق نویسنده تو ازکجا میدونی شاید حیوان لذت هم ببره مگه تو خدایی/ خدایی که من وتو رو خلق کرده به اسرار ورومز هم اگاه تره/البته این رو در مورد حیوانات حلال گوشت گفتم/ثانیابه شرطی که انسان واقعا انسان باشه واز همه مهمتر سجده وشکر خدا رو بجا بیاورد وگرنه خون ان حیوان دامنش را خواهد گرفت چه در دنیا وچه در اخرت/ثالثا توکه از مسلمانهاانتقاد میکنی یه کم در مورد هیتلر تحقیق کن/رابعا دین اسلام اختیاری است وهیچ اجباری در کار نیست(قران کریم سوره بقره ایه ۲۵۶)

 • مهدی

  بنده از لفظی که در مورد شما برادر محترم بهکار گرفتم معذرت خواهی میکنم ولی از نوشتهایم دفاع میکنم تورو به هرکس وهر چیزی که اعتقاد داری در مورد خدا بی انصافی نکن(مهدی)

 • اقلیت

  خیلی متعصب وبی منطق هستی-مثلا با نشان دادن عکس سربریدن چند حیوان میخواهی چی را ثابت کنی؟این یک سنت پسندیده است که دریک روز ازسال آنهائی که قدرت مالی دارند حیوانی را سرمیبرند وگوشت ان را به نیازمندانی که قدرت خریدن گوشت را ندارند میدهند خوب این کجایش با اخلاق انسانی مغایرت دارد؟هیتلر که با انتخابات ودمکراسی شما درانتخابات ایشتاگ به قدرت رسید هزاران انسان را سوزاند وازچربی بدنشان صابون درست کرد.تمام انسانها غیر ازیک اقلیت کوچک گیاه خوار درهرجای جهان حیوانات را می کشند وگوشتشان رامصرف میکنند.واقعا که تعصب کورکننده است دراروپای متمدن شما هرسال چندین نفرمحاکمه میشوند که انسانها را میکشند وگوشت آنها رامیخورند چه برسد به حیوانات.هرچند که نباید آنها را شماتت کرد چون به علت نبودن معنویات واخلاق انسانی دچارنهلیسم وپوچگرائی شده اند ودرصد زیادی از آنها دچاربیماریهای روانی هستند.همین چند روز پیش خواندم که درسوئد خانمی دخترنوزادخودش راکشته وچهارماه اون را درفریزرنگهئاری کرده بود یا یکی دیگه بچه اش را چون زیاد گریه کرده بود ازطبقه پنجم ساختمان پرت کرده بود.

  • می خواهیم نشان دهیم که افراد متعصبی چون شماها، با دستورات اسلام از هیچگونه خونریزی امتناعی ندارید. این هم سنت پسندیده نیست. اکنون بشر پی میبرد که علت بیشتر دردها و بیماری ها خوردن گوشت و فراورده های حیوانی است. حال اگر شما اطلاعی ندارید و آنچنان متعصبید که نمی توانید حقیقت را بپذیرید، مسئله تفاوت دارد. سهراب ارژنگ

 • مهدی

  اول: حساب اسلام از مسلمانان جداست. هرکسی اسمشو گذاشت مسلمون ، نمیشه گفت تمام و کمال این دین رو رعایت میکنه. همونطور که الان وهابی ها و تکفیری ها و داعش هم خودشون رو مسلمون واقعی میدونن!!
  دوم: غرب و در راس اون امریکا ، دلش به حال حقوق حیوانات میسوزه (؟؟!!) که میاد سلاح کشتار جمعی انسان ها رو درست میکنه که تو جنگ دوم جهانی با فشردن یک کلید صدها هزار نفر رو در جا میپزه. بعد به خلبان ملعونش هم مدال میده؟؟؟؟؟؟؟
  یا اون بلایی که سر هواپیمای مسافربری ایران تو سال ۶۷ آورد؟
  خودتون قضاوت کنید.

 • amir

  آهان پس نتیجه میگیریم روی کره زمین فقط مسلمونا گوشت میخورن وغیر مسلمونا گیاه خوار هستند!!!!!!!!!!!

 • ادم

  من قول میدم عید قربان ضمانت شما نویسنده این مقاله رو به همه مسلمانا بکنم

 • مصطفی

  احمق بی شعور شما یه حیوون رو سر نمی برید ؟ حتما زنده زنده می خوریدش ؟ چی داری زر زر میکنی کم خرد ؟؟؟؟؟؟؟؟ ندیدی تو اروپا گوسفند ها رو خفه میکنند بعد می خورن ؟؟؟؟؟ ندیدی ریسس جمهور آمریکا هم سر بو قلمون رو میبره ؟ توی حروم زاده تا حالا گوشی که غیر حلال بریده شده باشه خوردی ببینی چه بوی گهی میده ؟ واقعا خاک تو سرت با این اراجیفی که ساختی ؟
  خاک تو سرت این حرف هات نشون میده فقط نشستی پپشت اون کامپیوتر داشتس زر زر میکردی اگه کشتار گاه های انگلیسی که با چکش می زنن سر حیوون رو ببینی چی میگی ؟ تو تو صف شعور آخرین نفری هستی که چیزی بهت نرسیده از این فریضه حالا بازم چت بنویس به خودت بخند

 • mr

  دوست عزیز من یه روانشناس هستم
  شما دچار بیماری جوجوی شده اید 🙂 D:
  یعنی جو گرفتت… نمیدونی چیکار کنی… چن تا مقاله خوندی گفتی بزا منم یچیزی بنویسم…
  شایدم داری خایه مالی میکنی … میخوای واس یه قبرستونی جایی پناهندگی بگیری
  در کل برات متاسفم
  وضیعت مخچت خیلی وخیمه d:

 • اسلام

  کس ننت با این سایت کیریتون

 • bahman

  درود به همه ی کسایی که میان پیام میذارن

  من زرتشتی هستم واصلا به مسلمانه توهین نمی کنم

  ولی خودتون قضاوت کنید

  http://www.youtube.com/watch?v=cnxuaS–nmk

  http://www.aparat.com/v/KTxNB

  http://www.aparat.com/v/5vt1R

  ادمی باید به ان درکی برسه که جونی که آفریننده به موجودی میده رو نباید بگیره

  خوردن گوشت سه تا ایراد داره ۱-باکتری های موجود در گوشت ۲-به وجود اومدن خوی تند در ادمی مثل گرگ دیگه نمی تونه خودش رو خوب نگه داره وپرخاش میکنه ۳- شرف

  حالا این سه تا رو ببینید

  http://www.aparat.com/v/EPMLO

  http://www.aparat.com/v/K2fl6

  http://www.aparat.com/v/6C2AR

  فکرشو کن ادمی برتره یا حیوان البته بعضی حیوانات وحشی هم گاهی از ادمی بهترند

  بجای گوشت میشه قارچ خورد که مزش هم نزدیک به گوشته وبجای پروتئین های گوشت پولتو بهده میوه یا اجیل بخور

 • نوید

  خاک بر سر مسعولین این وب سایت کنند.

  این کلیپ که گذاشتید مال خود خارجی هاست نه ایرانی ها

  مرگ بر شما

 • نوید

  دوستان من این مطالبی که شما می گزارید نه تنها هیچ فایده ای در فرو پاشی پیوند مسلمانان ندارد بلکه باعث می شود ما مسلمانان هیچ گاه به حرف های شما اعتماد نکنیم

  به امید روزی که بفهمید

 • السابقون

  هیچی دیگه برو بچه های بالا جواب این ویسنده احمقو ( که البته اگه بگیم نویسنده اسم نویسنده هم بدنام میشه ) دادن !!.و واسه من هیچی نموند که بگم و هدف اصلی این سایت مسخره هم روشن شد ( از بین یردن اسلام در ایران.. نه ازادی و نه دمکراسیی و چرت های دیگه )