آخرین بررسی های علمی بر روی اثر آسپرین روی بدن ۲

گزارش دیلی میل

روزنامه دیلی میل در شماره چهارشنبه ۲۰ نوامبر ۹۲ خود آخرین تحقیقات و بررسی های آسپرین بر بخش های بدن را گزارش می دهد. کنفرانس بزرگی که در دالاس تگزاس برگزار شد، با بررسی های آن نشان داده شده است که بهترین هنگام خوردن آسپرین شب پیش از خواب می باشد. زیرا آسپرین از لخته شدن خون جلوگیری می کند و خون را رقیق نگاه می دارد که حمله قلبی بروز نکند.

بنا براین گزارش، در یک پژوهش علمی از ۲۹۰ نفر خواسته شد که برای مدت سه ماه هر بامداد یک آسپرین با دز کم (‪(‬Small Dose بخورند و آنگاه برای سه ماه دیگر در شب پیش از خواب استفاده کنند. پس از هرسه ماه اثر آسپرین را روی فشار خون بیماران آزمایش کردند. نتیجه کاربرد آسپرین در شب بهتر از بامداد بود. زیرا کاربرد آسپرین در شب مانع از حمله قلبی در بدترین زمان خود یعنی بامداد هنگام بیماری است.

تجربه دیگر همچنین آشکار ساخت که کاربرد دز بالای آسپرین مانند ۱۰۰ میلیگرم اثری بر کاهش فشار خون بیمار نمی گذارد. دکتر توبایاز بونتن Dr Tobias Bonten سرپرست بخش تحقیقاتی دانشکده پزشکی دانشگاه لیدن Leiden University هلند می گوید: ” ساده ترین روش بررسی آنست که مصرف آسپرین را از بامداد به شامگاه و پیش از خواب به تأخیر اندازیم.

پژوهش های گذشته نشان می دهد که مصرف آسپرین موجب کاهش سرطان های روده بزرگ و معده می شود.

پژوهش های گذشته نشان می دهد که مصرف آسپرین موجب کاهش سرطان های روده بزرگ و معده می شود.

گزارش پژوهش گران انگلیس

کارشناسان انگلیسی از جمله خانم مورین تالبوت Maureen Talbot, از مرکز قلب انگلیس، بر این باورند که هنوز زود است در مورد تغییر زمان مصرف آسپرین تصمیمی گرفت و این کار نیاز به پژوهش بیشتر دارد. بنا بر گزارش این کارشناسان، میلیون ها انگلیسی با خوردن آسپرین با دز کم (‪(‬Small Dose از بروز سکته حتمی نجات پیدا کردند. همچنین،چنانچه آسپرین حتی یک روز در میان مصرف شود، خطر بروز سرطان را تا ۴۰٪ کاهش می دهد.

آسپرین در حقیقت یک قرصی است که امروزه برای بیشتر دردها به کار می رود و زیان آن کمتر است. مهمترین کار آن درد زدایی و آرام بخش بودن است.

آسپرین در حقیقت یک قرصی است که امروزه برای بیشتر دردها به کار می رود و زیان آن کمتر است. مهمترین کار آن درد زدایی و آرام بخش بودن است.

پژوهشگران دانشگاه هاروارد در آمریکا کاوش کردند که مصرف حتی دز پایین این مسکن سرطان روده بزرگ و معده را به میزان بالایی کاهش می دهد. و زنانی که برای بیش از ۲۰ سال یک روز در میان این قرص را خورده باشند، ۴۳٪ از گرفتن سرطان روده بزرگ، و ۳۶٪ از سرطان معده در امان خواهند بود.

  • امید

    سوال من این بود که اسپرین را ایا انسان سالم هم خورده میتواند یا خیر؟؟؟ و چه نوع اسپرین را باید انسان یالم بخورد لطفا راهنمایی کنید!

  • nashenas

    لطفا به لینک زیر مراجعه نمائید
    http://khi.ac.ir/EnglishW/info/Students/All_Students.aspx