نلسون مندلا اسطوره شجاعت، مقاومت و مردمی سر به زیر خاک فروبرد ۷

نلسون مندلا در زمانی که رشته حقوق را دنبال می کرد، به مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی پرداخت. او در سال ۱۹۴۴ به عضویت کنگره ملی آفریقا(ANC )در آمد و گروه جوانان مبارز را تشکیل داد.

نلسون مندلا در زمانی که رشته حقوق را دنبال می کرد، به مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی پرداخت. او در سال ۱۹۴۴ به عضویت کنگره ملی آفریقا(ANC )در آمد و گروه جوانان مبارز را تشکیل داد.

پیش گفتار

آزاد و زنان و مردان، و قهرمانان بنام جهان انگشت شمارند ولی همین شمار کم و محدود همیشه مظهر آزادی، دموکراسی، شجاعت، و انسانیت بوده اند. گرچه هرکدام سرانجام از جهان رخت بر می کنند و سر به زیر خاک فرو می برند، ولی خاطره و عمل کرد آنان پایدار و جاودانی می ماند و آنان را برای همیشه و برای نسل های متوالی زنده و فعال نگه می دارد. در تاریخ صد ساله گذشته جهان در سیاست و مردم داری مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو، نلسون مندلا، و از کشور خودمان میرزا تقی خان امیرکبیر، ستار خان، باقر خان، و دکتر محمد مصدق و شماری دیگر می توان را نام برد.

در گذشت نلسون مندلا

نلسون مندلا شب گذشته ساعت ۸:۵۰ به وقت محلی در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۳ (۱۴ آذر ۹۲) پس از بیماری طولانی و چندین بار بستری شدن در بیمارستان، سرانجام در سن ۹۵سالگی (۲۰۱۳-۱۹۱۸) رخت از جهان بر بست و به سرای جاویدان پیوست. مرگ آرام نلسون مندلا و در میان خانواده اش به وسیله جاکوب زوما Jacob Zuma رئیس جمهور آفریقای جنوبی در یک برنامه تلویزیونی به آگاهی جهانیان رسید و گفت: “ملت ما بزرگترین فرزند خود را از دست داد”.

گزارش کوتاهی از زندگی نلسون مندلا

نلسون مندلا از فعالان برجسته و مخالف آپارتاید (حزب نژاد پرست ) آفریقای جنوبی بود. او به دلیل جنگ های مسلحانه و مخفی علیه رژیم آفریقا، دستگیر شد. نلسون مندلا که خود یک تحصیل کرده و حقوق دان بود، در دفاع از خود در دادگاه گفت: ” من از این که برنامه ریزی و تصمیم به خرابکاری داشتم حاشا و کتمان نمی کنم. من این کار را از روی بی تفاوتی و این که به خرابکاری علاقه داشته باشم انجام ندادم. بلکه، به دلیل بررسی منطقی شرایط بد سیاسی و رفتار جابرانه، استثمار و جور و ستم بیکران سپید پوستان می باشد.

رژیم سپید پوست آفریقای جنوبی که عمومن از مهاجرین و متجاوزین اروپایی بودند مانند تازیان که به ایران یورش آوردند، بر جان و مال و ناموس مردم تسلط داشتند و کشور آفریقای جنوبی با داشتن معادن گرانبها را مانند ارث پدری اشان میان خود تقسیم نمودند. رفتار آنان با سیاه پوستان آفریقا شبیه و مانند رفتار تازیان با مردم ایران بود. آنان حتی پیاده روها، شیرهای آب خوردنی، و استفاده از ساحل دریا را به دو بخش سیاه و سپید تقسیم نمودند. به طوری که سیاه پوستی اجازه نداشت از پیاده رو خاص سپید پوست ها گذر کند و یا در ساحل اختصاصی سپید پوستان حرکت نماید.

رژیم سپید پوست آفریقای جنوبی که عمومن از مهاجرین و متجاوزین اروپایی بودند مانند تازیان که به ایران یورش آوردند، بر جان و مال و ناموس مردم تسلط داشتند و کشور آفریقای جنوبی با داشتن معادن گرانبها را مانند ارث پدری اشان میان خود تقسیم نمودند. رفتار آنان با سیاه پوستان آفریقا شبیه و مانند رفتار تازیان با مردم ایران بود. آنان حتی پیاده روها، شیرهای آب خوردنی، و استفاده از ساحل دریا را به دو بخش سیاه و سپید تقسیم نمودند. به طوری که سیاه پوستی اجازه نداشت از پیاده رو خاص سپید پوست ها گذر کند و یا در ساحل اختصاصی سپید پوستان حرکت نماید.

نلسون مندلا سرانجام در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۴ به زندانی همیشگی (حبس ابد) محکوم شد. او مدت ۲۷ سال عمر خود را در سلول انفرادی گذراند. رژیم نژاد پرست آفریقا مانند همه دیکتاتورهای جهان، نلسون مندلا و کنگره ملی آفریقا را کمونیست و تروریست می دانستند. سرانجام مندلا در سال ۱۹۹۰ بر اثر فشار کشورهای گوناگون و تحریم جهانی بر رژیم آفریقا، از زندان آزاد شد و مورد استقبال مردم آفریقای جهانی و ستایش و حمایت رهبران بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت.

نمونه ای از واکنش رهبران جهان

پرزیدنت اوباما گفت:” مندلا با خشونتی برآمده از بزرگی و تسلیم ناپذیری اش آزادی و زندگی خود را فدای آزادی و آسایش دیگران کرد. او آفریقای جنوبی را تغییر داد و همه را به حرکت و جنبش در آورد.”

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت:”روشنایی و نور درخشانی از جهان برفت. بی گمان مندلا را می توان قهرمان بزرگ عصر ما دانست.”

داستانی از رفتار نلسون مندلا

هنگامی که نلسن مندلا پس از آزادی از زندان به ریاست جمهوری برگزیده شد، شماری از سپید پوستان نژاد پرست سالیان سال بر جان و مال و ناموس سیاهان تسلط داشتند و از آنان بهره می گرفتند، برای منافع و از ترس آینده خود آماده مهاجرت به استرالیا شدند. این خبر که به گوش نلسون مندلا رسید بی درنگ به دنبال آنان فرستاد و در جلسه ای که همگی شرکت داشتند خطاب بدانان گفت:” شماها کجا میخواهید برید؟. این جا خانه و کشورتان است. آیا کسی خانه و کاشانه خود را ترک می کند؟!. اکنون آفریقای جنوبی بیش از همیشه به کمک و همکاری میان ما و شما نیاز دارد…” سخنان گرم و پراز محبت و عاطفه نلسون مندلا کار خودش را کرد و سپید پوستان که به گذشته تاریک و عملکرد نادرست خود آگاه شدند، با تغییر رویه و روش درکنار نلسون مندلا و همکارانش به آبادانی و پیشرفت آفریقای جنوبی با حفظ آزادی و احترام به دموکراسی پرداختند.

این تصویر هنگامی است که نلسون مندلا در سال ۱۹۹۰ پس از ۲۷ سال از زندان آزاد شده و همسرش وینی مندلا و دوستانش به پیشواز او آمدند.

این تصویر هنگامی است که نلسون مندلا در سال ۱۹۹۰ پس از ۲۷ سال از زندان آزاد شده و همسرش وینی مندلا و دوستانش به پیشواز او آمدند.

پرزیدنت ژرژ بوش در سال ۱۹۹۰ مقدم نلسون مندلا را در کاخ سپید گرامی می دارد. بی گمان پشیبانی مردم آمریکا از نهضت نلسون مندلا و هدف های دموکراسی وی یکی از عوامل آزادی او شده است.

پرزیدنت ژرژ بوش در سال ۱۹۹۰ مقدم نلسون مندلا را در کاخ سپید گرامی می دارد. بی گمان پشیبانی مردم آمریکا از نهضت نلسون مندلا و هدف های دموکراسی وی یکی از عوامل آزادی او شده است.

از آنچه گذشت:

نلسون مندلا پس از چند سال بیماری، شب گذشته در سن ۹۵ سالگی در میان خانواده خود آرام در گذشت. روانش شاد و یادش گرامی باد. بی گمان نلسون مندلا از چهره های تابناک و همیشه ماندنی تاریخ نه تنها برای مردم آفریقای جنوبی بلکه مردم جهان خواهد بود. این فرد وارسته و آهنین، ۲۷ سال جور و ستم رژیم ضد بشری آپارتاید را در گوشه زندان تحمل کرد وهیچگاه از مبارزات حق طلبانه و مردمی و دموکراسی خود دست برنداشت.

نلسون مندل پس از آزادی و رسیدن به قدرت هرگز از گذشته تلخ و آنچه بر او رفته بود شکوه ای ننمود و هیچگاه در صدد انتقام و پاسخ گویی بر نیامد. به راستی می توان نلسون مندلا را همانند مهاتما گاندی باید مظهر شجاعت، بردباری، بزرگ منشی و انسانیت و آزادی خواهی از چهره های درخشان بیاد ماندنی دروران کنونی تاریخ بشرنامید.

نلسون مندلا میان طرفداران جوان در ژوهانزبورگ دیده می شود.

نلسون مندلا میان طرفداران جوان در ژوهانزبورگ دیده می شود.

خوانندگان گرامی در این تصویر طزز فکر و برداشت یک آخوند مرتجع و ضد انسان را می توانند با بزرگی و رادمردی انسانی وارسته چون نلسون مندلا مقایسه کنند و در یابند که چرا کشور ما به قعر فساد، فحشاء، دورویی، دزدی و دروغگویی فرو رفته است.

خوانندگان گرامی در این تصویر طزز فکر و برداشت یک آخوند مرتجع و ضد انسان را می توانند با بزرگی و رادمردی انسانی وارسته چون نلسون مندلا مقایسه کنند و در یابند که چرا کشور ما به قعر فساد، فحشاء، دورویی، دزدی و دروغگویی فرو رفته است.

 • صادق

  آفریقای جنوبی انقلاب کرد و ابر مردی چون نلسون ماندلا را به عنوان رهبر بر گزید که مظهر انسانیت و صلح و دوستی‌ بود. ما ایرانیها انقلاب کردیم و خمینی مظهر کینه و نفرت را به عنوان رهبر پذیرفتیم و حالا شخصی‌ “رهبر” ایران است که هیچگونه بویی از انسانیت در وجودش نیست و مظهر دشمنی و فتنه گری و دروغ می‌باشد.

  • میثاق

   داداش برو نظرات نلسون ماندلا رو در مورد امام خامنه ای و امام خمینی بخون بعد بیا دری وری بگو . نلسون دو بار به دیدار امام خامنه ای مشرف شد و از ایشون با عنوان رهبر من یاد کرده بود سال ۷۱ و سال ۷۸ -ابراز خوشحالی کرده بود که وارد مرقد مطهر حضرت امام شده – بله بزرگان تاریخ و آزاد مردان راه مشترک دارن . روح ماندلا شاد روح امام شاد

 • Mihan Dust

  چگونه میتوان این روزها نوشتار تان را بدوستان از راه ایمیل فرستاد وبازپخش نمود؟ اینکار در گذشته شدنی و آسان بود٬ ولی اکنون نمیشود و یا من نمیتوانم ونمیدانم که چه را نادرست انجام میدهم. کاری که من میکنم اینست که همانند گذشته برروی (پاکت ایمیل) کلیک میکنم و سپس نشانی ایمیل خود و دوستم را در جایگاه های خود جای میدهم و آنگاه بر روی تکمه (پیام بفرست) کلیک میکنم. ولی پیام بپیش نمیرود. آیا شما از این دشواری آگاه هستید؟ چشم براه پاسخ تان هستم. با سپاس

  • arya

   درود بر خمینی سلام بر خامنه ای…………………………….

 • kaveh

  غرب از ماندلا تصویرغیر واقعی و دلخواه خود را برای
  جهانیان بوجود آورده که به هیچ گونه با واقعیت همخوانی ندارد . ماندلا زمانیکه
  دستگیر شده فرمانده شاخه نظامی ANC بود و تا تشکیل برنامه ریزی برای تدوین قانون و
  سامانه جدید سیاسی آفریقا جنوبی ، این سمت را عهده دار بود . خنده دار است که او
  تا سال ۲۰۰۸ کماکان در لیست تروریست های سازمان FBI قرار داشت . مذاکرات جدی دولت نژاد
  پرست آفریقای جنوبی با او از چندین سال قبل از رهائی او ، در زندان آغاز شده بود .
  علت آن نیز بسیار روشن بود . دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی در تنگنای سیاسی ـ
  اقتصادی و بایکوت دنیا قرار گرفته بود ، اعتصابات و تظاهرات مردم دورن بر علیه آن
  روز بروز افزایش میافت و از همه مهمتر عملیات خرابکارانه شاخه نظامی ANC خواب راحت
  را از چشمان دولتمداران وقت ربوده بود . در زندان دو پیشنهاد اولیه برای آزادیش
  باو داده شده بود .نخست آنکه عملیات نظامی باید بلافاصله متوقف گردد و دوم آنکه
  کمونیست ها باید از سازمان ANC کنار گذاشته شوند . هر دو این
  پیشنهاد همیشه از جانب او رد شده بود . غرب که برای حفظ موقعیت و منافع خود مردم
  دنیا را ضعیف میخواهد و خود را تا به دندان مسلح ، تلاش بسیار کرد که از ماندلا
  مسیحی نو بسازد و علل موفقیت او را روی آوریش به عدم استفاده از خشونت مربوط سازد
  . در صورتیکه سازمان ANC که متشکل از نیرو های سیاسی مختلف
  و نژاد های مختلف ( سیاهان ، هندی ها ، سفید ها ، یهودیان و .) بود ، از همان روز
  نخست تاسیس خود خواستار جامعه ای آزاد و انسانی برای همه مردم آفریقا بود .
  بنابراین ماندلا چیز جدیدی به آن نیافزود بلکه آنرا با حفظ امانت و سوگند خویش به
  آن با شهامتی غیرقابل تصور و با خرد و سیاستی در خور تحسین به پیش برد . جنبش
  رهایبخش هند شاخه نظامی نداشت اما میلیون ها کشته بجای گذاشت تا سرانجام به رهبری
  گاندی به پیروزی نائل گردید . فراموش نکنید تغیرات اجتماعی تنها بدو صورت اتفاق
  میافتد یا تدریجی است و یا از طریق جا
  بجائی حکومت بوسیله قدرت دوم . این قدرت میتواند نظامی باشد و این قدرت میتواند
  مشتان توده های میلیونی مردم باشد . در وضعیت فعلی جهانی بهترین روش برای کنار زدن
  جمهوری اسلامی ، بکار گیری هوشمندانه تغیرات تدریجی با استفاده از فشار دائمی بر
  آن از طریق تظاهرات میلیونی و سراسری مردم همرا با اعتصابات فلج کننده میباشد .
  تنها یک اتحاد گسترده و یک جبهه بزرگ میهنی قادر به پیشبرد چنین حرکتی است . مردم
  سازماندهی نشده هرگز پیروز نخواهند شد.

  http://www.youtube.com/watch?v=x0IQ7j8n-H0

 • ملاه آواره

  جسم از بین میرود ولی روح مانند انژی از بین نخواهد رفت .بنا براین اسطوره قهرمان آزادی. نلسون مندلا به تاریخ پیوست وجاودانه شده. سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز…مُرده آن است،که نامش به نکویی نبرند.