فرزند بیشتر، مصیبت بالاتر، دکان آخوند پررونق تر، و زجر بیشتر مادران ۳

سرآغاز

امروزه، کشورهای پیشرفته و خرداندیش جهان به خوبی دریافته اند که با جمعیت کمتر در کشور می توان امکانات اقتصادی، فرهنگی، و رفاهی بهتری را برای همکان فراهم نمود. زیرا جمعیت مرفه تر در اجتماع با امنیت و آرامش خوب می تواند منشاء پیشرفت های صنعتی، تکنولوژی، کارهای سازندگی و نوآوری، و دیگر زمینه ها باشد.

جمعیت و درآمد سالانه چند کشور

بر اساس آن چه که گفته شد برای نمونه به چند کشور اروپایی به میزان جمعیت و  در آمد سالانه هرنفر که در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ آمارگیری شده، اشاره می شود:

۱- سوئیس؛ جمعیت ۷،۳۰۱،۹۹۴ نفر – درآمد سالانه  هر نفر-۴۳، ۴۰۰ دلار.
۲- لوکزامبورک؛ جمعیت ۵۱۲،۰۰۰ نفر – درآمد سالانه  هر نفر ۸۰،۱۱۹ دلار. 
۳- نروژ؛ جمعیت ۴،۹۴۲،۷۰۰ نفر-  درآمد سالانه  هر نفر۵۳،۳۰۰ دلار.
۴- اتریش؛ جمعیت ۸،۱۶۹،۹۲۹ –  درآمد سالانه  هر نفر ۴۱،۸۲۲ دلار.
۵- دانمارک؛ جمعیت ۵،۳۶۸،۸۵۴ نفر- درآمد سالانه  هر نفر۴۰،۲۰۰ دلار.
۶-بلژیک؛ جمعیت ۱۰،۵۸۴،۵۳۴ نفر، و درآمد سالانه هر نفر ۳۵, ۳۸،۷۱۲۰ دلار  می باشد.
۷- آیسلند؛ جمعیت ۳۱۲،۳۸۴ نفر- درآمد سالانه  هر نفر ۳۸،۰۶۱ دلار.
۸- براساس آمارجهانی، ایران با درآمد سالیانه سرانه ۴۵۲۰ دلار در این رتبه بندی در رده ۹۶ قرار دارد.

تبلیغات زهرآگین و ضد انسانی رژیم: "با یک گل بهار نمیشه" کشوری که ۱۱ میلیون از فرزندانش کمترین امکان آموزشی و رفاهی ندارند، کشوری که بیش از ۷ میلیون جوان آن بیکارند و توانایی زناشویی و تشکیل خانوانده ندارند، کشوری که بیش از ۴۰٪ از مردم آن زیر فقر و در حالت گدایی به سر می برند، و خود خامنه ای جنایتکار ۹۵ میلیارد از ثروت این مملکت را دزدیده و به یغما برده، حالا هم توصیه می کند که با یک گدا خانه گداخانه نمی شود، بلکه هرخانه باید شمار زیادی گدا و مستمند درگاه آخوند داشته باشد.

تبلیغات زهرآگین و ضد انسانی رژیم: “با یک گل بهار نمیشه” کشوری که ۱۱ میلیون از فرزندانش کمترین امکان آموزشی و رفاهی ندارند، کشوری که بیش از ۷ میلیون جوان آن بیکارند و توانایی زناشویی و تشکیل خانوانده ندارند، کشوری که بیش از ۴۰٪ از مردم آن زیر فقر و در حالت گدایی به سر می برند، و خود خامنه ای جنایتکار ۹۵ میلیارد از ثروت این مملکت را دزدیده و به یغما برده، حالا هم توصیه می کند که با یک گدا خانه گداخانه نمی شود، بلکه هرخانه باید شمار زیادی گدا و مستمند درگاه آخوند داشته باشد.

یک نگاه دقیق به این آمار و آگاه بودن به بافت سیاسی و اجتماعی این کشورها، به خوبی نشان می دهد که خانواده ها با دریافت اطلاعات دقیق و حساب شده و با مطالعه کافی و در نظر گرفتن همه شرایط، نوزادانی را به وجود می آورند، و از آن پس دولت ها و مسئلولین مملکتی با ارائه خدمات گوناگون، پا به پای خانواده ها در رشد فکری، جسمی، و روانی کودک پیش می روند. در چنین اجتماعاتی، هرگز مانند کشورما کودکان بر حسب شانس و قسمت، و با خوب بیاری و بدبیاری، سرنوشتی بدون خواسته خودشان پیدا نمی کنند.

این نمونه یک فامیل عادی و معمولی اروپایی است. آنها با آن که کمترین دغدغه و مشکلی در خدمات اجتماعی فرزندان خود از قبیل آموزش، بهداشت، درمان، مسکن، شغل یابی و دیگر مسائل ندارند، و از نظر مادی در مضیقه نیستند، شمار فرزاندانشان از ۲ تا ۳ بیشتر نمی شود. ولی در گداخانه ولایت فقیه شعار اینست:" هرچه فزند بیشتر، گدافراوانتر، و امامزاده و مساجد پر رونق تر.

این نمونه یک فامیل عادی و معمولی اروپایی است. آنها با آن که کمترین دغدغه و مشکلی در خدمات اجتماعی فرزندان خود از قبیل آموزش، بهداشت، درمان، مسکن، شغل یابی و دیگر مسائل ندارند، و از نظر مادی در مضیقه نیستند، شمار فرزاندانشان از ۲ تا ۳ بیشتر نمی شود. ولی در گداخانه ولایت فقیه شعار اینست:” هرچه فزند بیشتر، گدافراوانتر، و امامزاده و مساجد پر رونق تر.

زمینه هایی که باید برای افزایش جمعیت پیش بینی شود

اگر دولت و رژیمی مردمی باشد باید همانگونه که هرپدر و مادر در اندیشه آماده کردن همه نیازهای اولیه نوزاد خود هستند، به فکر آموزش، بهداشت، درمان، و کار و مسکن برای آینده، و به میزان کافی در آمد ملی برای هرکودکی که پای به جهان می گذارد، باشد. چنین رژیمی وظیفه دارد و ناچار است تا در باره تولید نوزادان، بیشتر حسابگر بوده، و زمینه ساز رفاه و آسایش آنان و آرامش خانواده ها باشد.
دولت مردمی که خدمتگذار مردم است، باید برای هر خانواده و کودک خدمات عمومی را مانند آموزشگاهها، جاهای ورزشی، سالن های نمایش و سخنرانی، و با امکانات خوب آموزشی و تربیتی، بهداشت، درمان، کار و مسکن، وسائل تفریح و استراحت، و سرگرمی های درست اخلاقی و آموزشی، دور از هرگونه خرافات و تبلیغات گوناگون برای هرفرد ایجاد و برای هرنوزاد جدید، آنها را پیش بینی کند.

امروز نوبت این کودک در کشورهای عقب مانده و دیکتاتوری است که به جای کودکستان و دبستان به بارکشی پردازد، فردا نوبت کودکان ایران خواهد رسید. فرزندان ما به زودی به همت و تلاش آخوند، نه تنها به بارکشی می پردازند، شبها نیز در کوچه و خیابان ها خواهند خوابید. زیر ثروت ۹۵ میلیاردی آنها را ولی فقیه به غارت برده و جایگاهی برای آموزش آنان نیست.

امروز نوبت این کودک در کشورهای عقب مانده و دیکتاتوری است که به جای کودکستان و دبستان به بارکشی پردازد، فردا نوبت کودکان ایران خواهد رسید. فرزندان ما به زودی به همت و تلاش آخوند، نه تنها به بارکشی می پردازند، شبها نیز در کوچه و خیابان ها خواهند خوابید. زیر ثروت ۹۵ میلیاردی آنها را ولی فقیه به غارت برده و جایگاهی برای آموزش آنان نیست.

عملکرد ضد ملی رژیم اسلامی

ولی رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه، سرمایه های ملی و خزانه مملکت را در راه آخوند پروری، و دامن زدن به خرافات مردم به کار می برد. به جای آموزشگاههای گوناگون با کیفیت بالا و پاسخ گوی نیاز فرزندان میهن، به ساختن و توسعه طلبه خانه های کاخ مانندی برای آخوند، و مسجدهای بیشماری برای تحمیر و خردزدایی مردم می پردازد. و به جای آن که بیمارستان و درمانگاه در گوشه و کنار کشور، به ویژه در بخش ها و دهات بیشمار که دسترسی به دکتر و درمان ندارند درست کند، گنبد و بارگاهی بر قبرهای آخوندها ساخته و آنها را به عنوان امامزاده  به مردم ناآگاه و ساده دل معرفی می کند تا دردهای جسمی و روانی خود را با دخیل بستن و پول ریختن درون ضریح (کیسه آخوند) برطرف سازند.

در مورد تفریحات سالم جوانان، و فرستادن آنان به اردوهای آموزنده فرهنگی و تربیتی، هرساله جوانان را به اردوهایی می فرستند که بازهم زیر نظر چند آخوند شستشوی مغزی شده، و آدمک هایی بی اختیار و خرافاتی تحویل اجتماع می گردند. راهیان نور هم از این گونه است که هرساله گروهی از جوانان را به زور با اتوبوس های مستعمل و با راننده های بی مسئول و وظیفه ناشناس در جاده های شلوغ و بی انضباط ایران به کام مرگ می کشانند.

از آنچه گذشت:

گویا رژیم اسلامی به جای تولید و افزایش درآمد ملی، بالابردن فرهنگ، پیشرفت تکنولوژی و صنعت، همه هم و غم خود ر ا نخست در تولید هرچه بیشتر آخوند و مزدور،  و افزایش بی شمار زایمان ها و جمعیت کشور گذشته است. گویا بیش از ۶۰ میلیون جمعیت ایران را خاکستر نشین نمودن و آنان را به گدایی کشاندن و زمینگیر کردن، کافی نیست. زیرا رژیم می خواهد تعداد گدایان و مرده پرستان قبرهای مردگان تازی را به ۱۵۰ میلیون برساند.

در بالا اتوبوس های مرگ دختران ناآگاه و ساده دل را به اجبار به بیابان های کشتار عراق- ایران می برند. پیامد آن یا خردباختگی و ذوب دختران جوان در آخوند است، و یا به کام مرگ رفتن. در پایین، یک نمونه از صدها اتوبوس تکه پاره شده راهیان گور، و اردوهای خرد زدایی سی سال گذشته رژیم رانشان می دهد.

در بالا اتوبوس های مرگ دختران ناآگاه و ساده دل را به اجبار به بیابان های کشتار عراق- ایران می برند. پیامد آن یا خردباختگی و ذوب دختران جوان در آخوند است، و یا به کام مرگ رفتن. در پایین، یک نمونه از صدها اتوبوس تکه پاره شده راهیان گور، و اردوهای خرد زدایی سی سال گذشته رژیم رانشان می دهد.

باید گفت، فرزند بیشتر، مصیبت بالاتر، و زجر فراوانتر برای مادر و پدر.

باید گفت، فرزند بیشتر، مصیبت بالاتر، و زجر فراوانتر برای مادر و پدر.

از رژیمی که بیش از ۱۱ میلیون کودک و جوان را در بدترین شرایط زیستی و روانی به ماتمکده و ویرانه هایی بنام دبستان و دبیرستان می فرستد، چه انتظاری می توان داشت؟. رژیمی که به جای تربیت و آموزش فرهنگیان و آموزش گران دانا و خردمند، فرزندان این آب و خاک را از دیدگاه دانش و آگاهی های علمی و اجتماعی به پرواز در آورند تا گل سر سبد جهانیان باشند، با به کار گماردن بسیجی و افراد بیکاره و بی سواد، آنهم به سفارش و توصیه آخوندهای محل، تنها راه پیشرفت و ترقی را نوحه خوانی، توی سر زدن، معتقد به خرافات بیکران مکتب آخوندی شدن، و درنهایت، چاپلوسی و تملق، و مزدوری هر آخوند بی فرهنگ و ضد ایرانی است.

جوان های ایران زیر تبلیغات زهرآگین رژیم به عده ای خرافاتی، بی هدف، بی اراده و کوراندیش و همچنین مزدور و چاپلوس رجیم بار می آیند که به نوکری و بردگی آخوند افتخار می ورزند.

جوان های ایران زیر تبلیغات زهرآگین رژیم به عده ای خرافاتی، بی هدف، بی اراده و کوراندیش و همچنین مزدور و چاپلوس رجیم بار می آیند که به نوکری و بردگی آخوند افتخار می ورزند.

نکته پایانی:

از آنچه در باره پرورش و تولید قارچ مانند آخوند، و ساختن مکان های خرسازی چون مسجد و امامزاده، و تولید مثل بیشمار گدایان آخوند پرست که بگذریم، از سیاست ضد مردمی خامنه ای و شریکانش در نادیده گرفتن بهداشت و درمان، ایمنی در راه و جاده ها، مسکن و امنیت و‌آرامش، سخن ها می توان گفت و کتابها می توان نوشت. در این جا همین یک نکته یادآوری می شود که بیمارستان های ما یا به مراکز کسب و تجارت سودجایان بدل گشته، و یا به قصابخانه و کشتارگاه رژیم. در این باره مقاله ای گویا به زودی پیشکش خوانندگان گرامی خواهد شد.

 • ب

  این حرف امام خامنه ای مبنی بر افزایش جمعیت یک نگاه به نوک بینی نیست بلکه نگاه به آینده است. این استدلال های شما نگاه به نوک بینی است. در کشور های اروپایی کاهش میل خانواده ها به داشتن فرزند یک معضل بزرگ هست. کافی است به جمعیت پیر این کشور ها نگاه شود. معیار فقط جمعیت و درآمد سالانه هر نفر نیست، چراکه شاید بیشر درآمد یک کشور در دست افراد محدودی باشد مثل امارات. خیلی از معیار ها وجود دارد کم یازیاد بودن جمعیت را مشخص میکند. که شما فقط به یکی از آنها اشاره کردید.

 • لعلّکم یتفکرون

  عزیز من بازم یه حرفی از هوا پروندیا.
  کشور آمریکا علاوه بر جمعیت خود، همه ساله چند هزار نفر از مردم دنیا را (با عنوان گرین کارت) برای زندگی در آمریکا میپذیرد و هرگز این تفکر را ندارد که جمعیت کمتر جامعه بهتر. افراد یک کشور ستون های آن کشور محسوب میشوند. ما امروزه فکر میکنیم با فرزند کمتر زندگی مرفه تری خواهیم داشت، درست نیست؛ البته به شرطی که فرزندان در خانواده درست تربیت شوند و تتها نقش مصرف کننده را نداشته باشند. در گذشته خانواده ها با اینکه فرزندان بیشتری داشتند ولی با این وجود زندگیشان از آرامش و امنیت بیشتری برخوردار بود. چون کودکان را طوری تربیت میکردند که شخص خرج خودش را در می آورد و به اقتصاد خانواده کمک میکرد البته نه به صورت تمام وقت که به درس و کسب علم لطمه بزند. در گذشته کودک به جای اینکه از مدرسه بیاید و لنگ های خود را دراز کند و مشغول بازی با پلی اتیشن یا کامپیوتر شود، در جای امن و مطمئنی به کسب درآمد میپرداخت. مادران با وجود فرزند بیشتر خیالشان آسوده بود چون فرزندان در کار خونه و نگهداری از فرزندان کوچکتر به او کمک میکردند و مادر نقش کلفت را در خانه نداشت.
  پس ایراد از فرزند بیشتر نیست بلکه از تربیت امروزی پدر و مادرهاست
  من خودم تو خانواده ی ۷ نفری بزرگ شدم و پدرم هم کارگر نانوایی بود و ما هم در اوغات فراغتمان برای فروش نان در مکان های پر رفت و آمد به پدرمان کمک میکردیم و امروزه از خیلی از خانواده های کم جمعیت موفق تر هستیم.

 • نترسید ما همه با هم هستیم

  بهتره بجای این چرت و پرتا چیزی بگید که مشکل مارو حل بکنه. این سایت توسط
  چهار تا ترسوی از صحنه در رفته ادراه میشه که من حاضرم به وجدانم قسم بخورم
  برای هر مقالش از امریکا و انگلیس و یهودیها پول میگرن. شما تو درگیری ها
  ۸۸ کجا بودید ترسو ها. این مقاله هاتون به جز اینکه ایرانی ها رو به جون هم
  میندازه و اونارو سرگرم به نقد مقاله های شما میکنه هیچ فایده ای نداره.
  من درسته که از وضعیت حاضر رنج میبرم ولی هرگز حاضر نیستم با دشمنان قسم
  خورده ی تاریخی ایران و کوروش هم پیمان بشم.