فاطمه زهرا: دختر بچه ای که قربانی پَندارهای پَلید پدرش شُد! ۱۹

به گمان نگارنده، فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام، پس از خدیجه دومین بانوی شناخته شده در صدر اسلام می باشد که قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام گشته و زندگی اش با تکیه بر دستورات شریعه اسلامی، ویران شده است. برای درک بهتر موضوع عنوان شده، نگاهی کوتاه به چگونگی زندگی وی می اندازیم.

فاطمه نُه ساله بود که توسط پدرش به همسری علی ابن ابوطالب در آمد؛ طبق اسناد تاریخی و کتب معتبر اسلامی فاطمه تا پیش از روز ازدواج، از تصمیمات پدرش مبنی بر شوهر دادن خود، کمترین آگاهی نداشته و مورد ستم پدر و صد البته فوانین اسلامی که زن را کم فهم و بی خرد و نادان می شمارند، قرار گرفته است.

محمد ابن عبدالله که زنان را شایسته تصمیم گیری برای خود نمی دانست و در کتاب موهوم الهی اش، بانوان را کشتزاری نامیده که مرد از هر طرف که مایل باشد می تواند بر آنان وارد شده و از ایشان کام بگیرد؛ دختر خود را نیز لایق دانستن ندانسته و روز ازدواج فاطمه را در جریان وعده هایش با علی، قرار می دهد.

 فرتور دختر بچه مسلمانی را پوشیده در حجاب اسلامی، نشان می دهد. زمانی که فاطمه زهرا هم سن دخترک در فرتور بود، یک نوزاد در بغل و جنینی در شکم داشت.! حتی تصور کودکی در چنان وضعیتی، هولناک است. فاطمه قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام است.


فرتور دختر بچه مسلمانی را پوشیده در حجاب اسلامی، نشان می دهد. زمانی که فاطمه زهرا هم سن دخترک در فرتور بود، یک نوزاد در بغل و جنینی در شکم داشت.! حتی تصور کودکی در چنان وضعیتی، هولناک است. فاطمه قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام است.

داستان ازدواج فاطمه با علی بدین شرح است؛ عمر و ابوبکر خواستار ازدواج با فاطمه بودند، اما محمد پیشنهاد ازدواج آن‌ها را نپذیرفت و گفت که «امر او با خدا است». علی به سبب فقرش جرأت پاپیش گذاشتن نداشت و این محمد بود که کار را بر علی آسان نمود.

محمد به او گفت که علی صاحب زرهی است که اگر آن را بفروشد می‌تواند پول کافی برای مهر فاطمه تهیه نماید. علی با فروش زره و وسایلی دیگر و شتر یا میش حدود ۴۸۰ درهم فراهم نمود که مبلغ خیلی معمولی بود. به توصیه محمد یک سوم تا دو سوم مبلغ خرج عطریات شد و بقیه صرف خرید ضروریات منزل گردید. آنگاه محمد فاطمه را از قولی که به علی داده بود آگاه نمود. بگفته ابن سعد، فاطمه چیزی نگفت و محمد این را نشانه رضا دانست.

همانگونه که متوجه شده اید، فاطمه تا پیش از مراسم ازدواج، چیزی در رابطه با قرارهای پدرش با علی، برای شوهر دادن وی نمی دانست، محمد روز ازدواج، وی را مطلع می کند و فاطمه متعجب شده و سکوت می کند.! آنگاه محمد سکوت زجر آور فاطمه را نشانه رضایت وی می داند.

شاید نخستین باری که قوانین زن ستیزانه اسلام بر زندگی فاطمه تأثیر گذاشتند، در نُه سالگی و در زمان ازدواج ناخواسته و اجباری وی با علی ابن ابوطالب بوده است؛ اما پس از ازدواج آن کودک بینوا با علی گردن کش، زندگی فاطمه نُه ساله توسط دستورات شریعه اسلامی که زن را برده و کلفت مرد می شمارند، رو به تاریکی و خفقان حرکت نمود.

علی انسان زنبازه و هوس رانی بود، فاطمه نُه ساله، هر شب مجبور بود تا لباس، شمشیر و دست و پای خونین علی، که حاصل از کشتار سگان و یا مردمان بی دفاع بوده است را بشوید و به خواسته های شهوانی وی نیز تن دهد. به راستی چنان زندگی دردناکی برای یک دختر بچه نُه ساله، هولناک نیست؟ آیا هیچ انسانی حاضر است دختر بچه نُه ساله خود را در چنین وضعیت اسفباری قرار دهد؟

زندگی مشترک ایشان به گواه تاریخ، همواره پر از مشکل و دعوا بوده است و فاطمه بارها نزد پدرش محمد، شکایت علی را برده و از تندخویی، خشونت و بد دهنی وی گله کرده است. عشقی در میان آن دو نفر وجود نداشته است، نه تنها میان آن دو نفر، بلکه در نزد تمامی پیشوایان دین اسلام عشق بی معنا و بی مفهوم بوده است.

در حقیقت فاطمه زهرا بردگی علی ابن ابوطالب را می کرده و به تمامی خواسته های وی از سر ناچاری، تن می داده است. آن کودک بینوا، قربانی قوانین زن ستیزانه اسلام گشته و از کمترین حقوق انسانی محروم بوده است. زندگی دردناک فاطمه، سمبل زندمانی های دردناک تمامی دختر بچه های مسلمانی است که به اجبار خانواده های شان، به کنیزی مردانی بزرگسال در می آیند.

 فرتور یکی از مسلمانان خردباخته را در کنار دختر بچه ای که به عنوان برده جنسی خریده است نشان می دهد، باید گفت ننگ و نفرین بر چنین آیین و مسلک ضد انسانی و پلیدی که اجازه سوء استفاده جنسی از کودکان را به اسم ازدواج می دهد.

فرتور یکی از مسلمانان خردباخته را در کنار دختر بچه ای که به عنوان برده جنسی خریده است نشان می دهد، باید گفت ننگ و نفرین بر چنین آیین و مسلک ضد انسانی و پلیدی که اجازه سوء استفاده جنسی از کودکان را به اسم ازدواج می دهد.

فاطمه در طی نُه سال زندگی مشقت بار و دردناکش با علی، چهار فرزند به دنیا آورده و یکی نیز سقط کرده است. نخستین فرزند خود، حسن را در ده سالگی و دومین فرزندش حسین را در یازده سالگی به دنیا آورده است، البته روایات دیگری هم هست که ادعا می کنند فاطمه شش فرزند به دنیا آورده؛ آیا به راستی زنان بزرگسال و سالم، توانایی زایمان دو فرزند در دو سال پیاپی را دارند؟

فاصله‌گذاری مناسب بین فرزندان، نقش مهمی در سلامت جسمی و روانی زنان دارد. این مسئله آنقدر اهمیت دارد که یکی از برنامه‌های اصلی اغلب متخصصان فاصله‌گذاری بین بارداری‌ها است. دکتر زرین آجودانی، متخصص زنان و استاد دانشگاه، بهترین فاصله سنی بین کودکان را چهار تا پنج سال می‌داند و می‌گوید:

“زایمان‌های پشت سرهم می‌تواند عوارض نامطلوبی را برای مادر و جنین به دنبال داشته باشد، بطوری که دیده می‌شود زنانی که فقط چند سال از تولد فرزند کوچک‌شان گذشته و منتظر تولد فرزند دوم هستند اغلب دچار تغذیه نامناسب می‌شوند و استراحت کافی ندارند.”

 فرتور زنی که قربانی قوانین زن سیتزانه اسلام و رفتارهای اسلامی شوهرش شده است را نشان می دهد. چنانچه زنی در اسلام از قرمان شوهرش سرپیچی کند، مرد حق کتک زدن وی را دارد. کسی چه می داند که فاطمه زهرا چند ده بار مورد ضرب و شتم علی گردن کش قرار گرفته است؟

فرتور زنی که قربانی قوانین زن سیتزانه اسلام و رفتارهای اسلامی شوهرش شده است را نشان می دهد. چنانچه زنی در اسلام از قرمان شوهرش سرپیچی کند، مرد حق کتک زدن وی را دارد. کسی چه می داند که فاطمه زهرا چند ده بار مورد ضرب و شتم علی گردن کش قرار گرفته است؟

دکتر منیژه سیمین‌دخت هاشمی‌جم، متخصص زنان در مورد کاهش ذخایر بدن در این دسته از زنان می‌گوید: “بارداری‌های پشت سر هم باعث می‌شود ذخایر آهن و کلسیم زنان کاهش پیدا کند و در آینده دچار پوکی استخوان زودرس شوند.

به دلیل آن‌که جنین از ذخایر خون مادر استفاده می‌کند باعث کاهش ذخایر موجود در بدن زن باردار شده و موجب می‌شود تا هموگلوبین خون او کمتر از نرمال شده و دچار کم‌خونی شود. کم‌خونی نیز زنان را دچار عوارضی از جمله ناتوانی جسمی، کم‌اشتهایی، بی‌خوابی و ضعف می‌کند بطوری که او را از انجام کارهای معمولی ناتوان می‌کند.”

با تکیه بر این سخنان علمی، حتی بیماری و مرگ زود هنگام فاطمه نیز به دلیل بارداری های پشت سر هم و نداشتن زندگی نُرمال بوده است؛ اما از آنجا که در اسلام زن کمترین ارزشی نداشته و اجازه اظهار نظر و اعتراض ندارد، فاطمه بینوا تمامی رنج ها و سختی ها را تحمل کرده و سرانجام در هجده سالگی، زندگی دردناکش پایان یافت.

نگارنده به شخصه برای فاطمه زهرا و تمامی بانوانی که اسیر پنجه های خونبار اسلام و قوانین زن سیتزانه این دین ضد انسانی می باشند، عمیقن احساس تأسف کرده و امیدوار است که روزی در آینده ای نزدیک، قوانین اسلامی از دنیای متمدن امروزی برچیده شوند و کودکان و بانوان، در سراسر دنیا، از حقوق انسانی خود بهره مند گردند.

 • به تو چه

  مادر جنده خفه شو حروم زاده این کس و شعر ها رو موقعی که کونت گذاشته بودن گفت؟ حد اقل یه کم تاریخ بخون حروم زاده!!!

 • به تو چه

  کس کش چرا نظر منو حذف کردی؟ اگه مرد بودی ادعای آزادی بیان داشتی نظر منو حذف نمی کردی! حروم زاده ای بیش نیستی

  • هالیبرتون

   فقط یه چیزی میگم و بس. کیر شاه عباس صفوی داخل کس او ل و اخرت

 • به تو چه

  کثافت! تو که اداعای حقوق بشر و حقوق کودکت میشه! کوری ببینی که هواپیماهای بدون سرنشین آمیریکایی هر هفته زن و بچه های بدبخت افغانی و پاکستانی رو می کشن! زنازاده کور بودی ببینی اون موقعی که حمله می کردن به بقیه کشورهای دیگه مردمشو به خاک و خون می کشند

 • مهدی

  فقط برای اینکه این دوست فحاش و عصبانی -که ظاهرا احساس میکنه به مقدساتش توهین شده- تنها نظر دهنده نباشه، چند کلمه عرض میکنم.
  دوست نویسنده، اول بدانید که من بی خدا هستم، نوشته های شما عموما و این مقاله خصوصا، چندان از سر تعمق و تدبر نیست. هر زمان که عنوان یکی از مقلات شما نظر من رو جلب کرده، پس از مطالعه از وقتی که صرف کردم پشیمون شدم. ببینید همین مقاله عنوان جذابی داره، نگاه به یک موضوع تاریخی از منظر جدید، ولی شما کار فکری و علمی ممتازی درین مقاله انجام ندادید. گویا یک ایده در ذهن شما شکل گرفته ولی حتی برای استحکام بخشیدن به اون ایده تلاش و زحمتی نکشیده اید و با چند اطلاعات دم دستی کار رو تموم کردید.
  بنده شیفته جستارهایی هستم که از دل سالها تحقیق و مطالعه بدون جهت گیری از قبل، پدیدار میشن.
  پیروز باشید

 • علی حسن

  به نام خدا
  سلام . عرض کنم که ، در کشورهای گرمسیری دختران نه ساله از نظر رشد بدنی مانند دختران شانزده و هفده ساله در کشورها و نقاط سردسیری هستند. دوم اینکه در آن دوران و به خصوص در جامع عربستان که مانند امروز ، نه مدرسه ای
  بوده است و نه درس و مشقی، پس لزومی نداشته است که این دختران هفده ساله نما ، در خانه عاطل و باطل به مانند، به خصوص اینکه امکان داشته است که از نظر شهوی و جنسی هم دچار ناراحتی به شوند. این بوده است که پدران و مادران آنها ، آنها را شوهر میداده اند . در جامع امروزی در روستا ها و حتی در جوامع شهری خیلی از خانواده ها هستند که دختران حتی چارده ساله خود را شوهر میدهند، که این دختران جهارده و یا پانزده ساله امروزی از نظر قد و هیکل برابر
  با دختران نه ساله در عربستان آنروزگار می باشند این یک مسئله . مسئله دوم اینکه یکی از علت ها ئی که اعراب به ایران حمله کردند، یکی از علت ها این بود که در زمان انوشیروان راه کاروان روئی در یمن ایجاد کردند که این راه کاروان رو ،
  از اعتبار و اهمیت راه کاروان روئی را که از مکه می گذشت و منبع درآمد اعراب بود بست و اعراب دچار وضع مشیتی بدی قرار گرفتند. مسئله دوم این بود که این وضع بعلاوه خشکسالی در عربستان در زمان عمر به وجود آمد که مردم را تحت فشار زیادی قرار داده و عمرابن خطاب برای جلوگیری از عصیان مردم بر علیه حکومت خود و برای ابقا ع و ادامه دار کردن حکومت خود و برای آنکه از شر آنها در امان به ماند ، آنها را به طرف ایران هل داد تا با ارضا ع کردن غارتشان از طریق ایران ، به تواند حکومت خود را حفظ کند. علت سوم این بود که شاهان ساسانی شهرهای عربی نشین حایل
  بین تیسفون و بیابان های عربستان مانند حیره که یک شهر عربی نشین تابع ایران بود را از رونق انداخت و دیگر مانند سابق
  کمک مالی به شاهان حیره که باعث دلگرمی آنان و جلوگیری از غارت گران عربستان میشدند بعمل نمی آوردند. علت چهارم این بود که شاهان ساسانی اخیر با همدستی آخوندهای زرتشتی به نام مغ ، مردم بدبخت ایران را به روز فلاکت و سیه روزی انداخته بودند، آنها هم مانند شاهان امروزی و آخوندهای امروزی دست در دست هم برای کشور ایران و مردم ایران سیه روزی و فلاکت به وجود آوردند ، این بود که این مردم ناتوان نتوانستند در مقابل اعراب بیابان گرد مقاومت کنند و چون دلخوشی هم از شاهان و آخوندهای درباری به نام مغ نداشتند ، به راحتی تسلیم این غارت گران بیابان گرد شدند. اعراب بیابان گرد به بهانه دین ولی در اصل برای غارت گری آمده بودند . پس شاهان و آخوندهای خودمان هم به نام مغ سهم بزرگی در یورش اعراب به ایران داشتند.

  • بابک

   اره قرار نیست که کسی برای کسی سن ازدواج و بچه داری تعیین کنه.مهم اون فرد هستش که این مطالبی که در بالا اومده هیچ در تاریخ قید نشده. و بعضی هم که اصلا سند روایی درست نداره.اینا از روی نفاق مطلب گذاشتند!!!….

   • مردی از ایران

    این نشریه SUN به شایعه پراکنی شهرت دارد و فروشش را از راه
    درج اخبار باور نکردنی به دست میاورد. چنین خبری را من در هیچ شبکه خبری
    ندیدم. آیا غیر از این نشریه غیر قابل استند شما منبع دیگری هم سراغ دارید؟

 • آرینا

  چقدر به خودش و باباش فوش داده بودم
  حالا فهمیدم بیچاره تقصیری نداشت
  همش کار بابای دیوثش بود

 • مردی از ایران

  از این دو دوست گرامی‌ که زبان به سخنان زشت آلوده اند خواهش می‌کنم که عصبانیت و تربیت خانواد‌گی خود را به جای دیگری ببرند. این را یاد آوری کنم که فحاشی نشان ضعف است. انسانی‌ که فحش می‌دهد اوج استیصال و درماندگی خود را به نمایش می‌گذرد.

 • irani

  doste aziz hala begoleh shom bekhatere abohava bade dokhtar roshd kardeh , maghzesh va tarzehe fekresh ke mesle yek bacheh 9 saleh hast chera koso sher meygi va mekhay in kesafatkari in taziharo maleh keshi bikonie. darzem on olaghie ke inja fohsh meydeh va terafdari in akhondaro meykone, jakesh in koskesha diegeh che besare to biyarand ke on maghzeh pore gohet haleysh beshe, man ridam be heykale to va on akhondaye jakesheton

 • اوری

  اینم از بابی ۱۳ ساله.پس ازدواج و بچه داری به ژنتیک هم مربوط میشه!!!

  • بابک

   اره قرار نیست که کسی برای کسی سن ازدواج و بچه داری تعیین کنه.مهم اون فرد هستش که این مطالبی که در بالا اومده هیچ در تاریخ قید نشده. و بعضی هم که اصلا سند روایی درست نداره.اینا از روی نفاق مطلب گذاشتند!!!

 • خسرو

  شرایط زندگی در ۱۴۰۰سال پیش آنهم در شرایط زندگی عرب بادیه نشین را با باورهای امروزی مقایسه کردن قیاس مع الفارق است ایکاش خانمها یا آقایان مقاله نویس مسائل تاریخی را بادید یک محقق تاریخ به چالش میکشیدند .این بحث ربطی درستی ونادرستی این کارندارد ولی به باور من کسانیکه درمقابله با یک دیگاه چه مذهبی وچه غیر مذهبی برخوردی اینچنین دارند هیچ تفاوتی با خشکه مقدسهای جزم اندیشی که دربرخورد بااین مسائل به غوغاسالاری هیاهو متوسل میشوند فرقی نیست .

 • ایرانی

  زیادمهم نیست که اون زمان چه اتفاقی افتاده مهم اینه که امروزه زن وشوهرهای جوان اعتماد به هم نمی کنن .آزادی همش بی حجاب گشتن توخیابون ودنبال تورکردن دخترانیست .مابدبخت شدیم .پسرها دوسال بهترین فصل زندکیشون رومیرن سربازی .پسرها میدونن چی میگم ولی دخترها نمی دونن .ای کاش دخترها توجامعه مامثل پسرها بشن تابیبینیم چه اتفاقی میفته؟دختری که ازلیوان باباش آب نمیخورد میگفت دهنیه ولی کیردوستشو تا ده دهنش میداد تو وپسرهاهم همینطور.انقدرتوفکرآزادی بمونید تا عراق وافغانستان وکومور شرقی واسه ما آدم بشن مثل ترکیه ولی پسرودخترهای ایران توفکرکس کون باشن.

 • نقی

  محمد بن عبدالله یکی از اوباش بنام مکه بود و دین اختراعی خودش را به کمک اراذل و اوباش آن زمان با غارتگری و راهزنی به دیگران تحمیل کرد و هر کسی که با وی مخالفت میکرد ترور میشد.در آیین او چیزی چز قتل و کشتار نمی توان یافت.

 • علی

  تف بر تو

 • FACEBOOK : bookiranian

  دانلود کتاب لعنت حجاب که سایت های «مخالف رژیم» از پخش آن خودداری می کنند!

  بهتر است لینک این را کپی و در مرورگر باز بفرمایید، فقط نیم مگابایت!

  http://uppit.com/0n1iqkroi0z6/LanatHijab.pdf

 • مخالف حماقت های اسلامی

  برو گم شو بدبخت اسم خودتو گذاشتی ایرانی؟! بهتره بذاری تازی بی مخ!!!! برازندته!!!! دشمنان اسلام بی عقل هستن که مقامات و شیوخ بلند پایه ی اسلام حرف هایی میزنند که حتی بچه هم خندش میگیره!!!!! برو عامو من بهتر از تو و صدتا مثل تو این توله سگا رو میشناسم!!! تو هم یکی از اون انترایی که میشینی پا منبر این احمقا!!! منم مثل تو خیلی طرفداری اسلام و محمد و اینا میکردم ولی وقتی فهمیدم اینا دروغی بیش نیست همشو گذاشتم کنار و دیگه حتی بهشونم فکر نمی کنم!!! چون همش مثل گزارش و فیلم های صدا و سیمای کثیف دروغ و ادیتی بیش نیستن!!!! امیدوارم به راه راست هدایت شی