زنان چاپلوسی که در خیانت خود به کشورمان دست کمی از آخوندها ندارند ۱۹

سرآغاز

کشور ما در گذشته نتوانسته به دلیل خیانت فرصت طلبان و سودجویانی از استقلال و آزادی خود حمایت کند و در نتیجه مورد یورش و غارتگری دشمنان گوناگونی قرار گرفته، و در این چند دهه هم به همان دلیل در حال ریزش و فروپاشی است.

خیانت کاران به این کشور

خیانت کاران کشورمان در گذشته شیخ و یا شاه، و یا هردوی آن بوده اند در حالی که در رژیم کنونی علاوه بر شیخ که در دونقش شیخ و شاه بازی می کند و خیانتش دوگانه و مضاعف است، مردم عادی در پوشش پاسدار، بسیجی، سربازان امام زمان و مانند آن، همچنین زنانی هستند که در وطن فروشی و حفظ و حراست آخوند بر سر قدرت از همدیگر پیش می گیرند و مسابقه گذاشته اند.

زن در اسلام، بازیچه دست آخوندهای بیشرف و مردان خودکامه است که ارزش آنان بنا به تجویز آخوند و اسلام، تنها دراز شدن و خود را تسلیم هیولایی بنام مرد شهوت ران نمودن است وگرنه ارزش دیگری نخواهند داشت.

زن در اسلام، بازیچه دست آخوندهای بیشرف و مردان خودکامه است که ارزش آنان بنا به تجویز آخوند و اسلام، تنها دراز شدن و خود را تسلیم هیولایی بنام مرد شهوت ران نمودن است وگرنه ارزش دیگری نخواهند داشت و ترجمه درست و سلیس فارسی “صیغه گری”، همان “جندگی” است. البته این تبلیغ به نام فاطمه زهرا نمی تواند درست باشد و اینهم یکی دیگر از جنایت ها و کارهای شوم آخوند است، زیرا زنان عرب هم مانند ایرانیان هرگز به دنبال فحشاء و جندگی نبوندند. حال اگر خبر درست باشد باید پذیرفت که گویا فاطمه زهرا هم تجربه فراوانی از آن داشته است.

زن ستیزی زنان، ضعیفه های اسلامی-

با وجود زن ستیزی در اسلام و این که اسلام زن را مانند کالای کم ارزش در اختیار و برای خوش گذرانی مردان می داند، و رژیم جنایتکار اسلامی نیز تا کنون در این سه دهه آن را به خوبی نشان داده است، ولی بازهم زنان زیادی دانسته و یا ندانسته برای این رژیم ضد انسانی سنگ به سینه می زنند و برای بقای حکومت آخوند از خود مایه می گذارند. اینگونه زنان خیانت کار به مردم و کشورمان به دو دسته بخش پذیرند:

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

۱- زنان خردباخته

گروهی از زنان خردباخته که در طلسم اسلام اسیر گشته و گوششان به گفتار پلشت و زشت آخوند است، در راه منافع سوداگران دین، به همجنسان خود نهایت ظلم و ستم روا می دارند. اینگونه زنان و یا ضعیفه های اسلامی در نزد همگان شناخته شده اند و وجود مسموم و زهرآگین آنان در میان فامیل و بستگان بیشتر مردم ایران قابل مشاهده است. شوربختانه به دلیل جهل و بیسوادی بیش از اندازه این گروه، دادن هرگونه آموزش و اطلاع رسانی بدانان، تقریباً محال و غیر ممکن است.

اینهم گروهی از زنان خردباخته و بسیار نادان و در عین حال زن ستیز است که زیر پرچم آخوند رژه می روند و به ساز آخوند می رقصند.

اینهم گروهی از زنان خردباخته و بسیار نادان و در عین حال زن ستیز است که زیر پرچم آخوند رژه می روند و به ساز آخوند می رقصند.

۲- زنان مزدور و خیانتکار

شماری دیگر از زنان با داشتن تحصیلات و اطلاعات سیاسی، دینی، و اجتماعی از راه مزدوری و چاپلوسی، بلندگوی گفتار ناپسند رژیم ضد ایرانی شده و به مردم و کشورمان خیانت می کنند. خیانت این گروه نابخشودنی و انکار ناپذیر است. زیرا بنا به چکامه پارسی: ” چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا”.

به راستی مایه خجالت و شرمندگی است که یک ضعیفه پلاسیده و کوته فکر نمایندم مردم در مجلس باشد و به زنان توصیه کند که جواهرات خود را در پای علی خامنه ای علی بابای رئیس چهل دزد بریزند. دزدی که تا کنون بیش از ۹۷ میلیارد دلار بیت المال و حق کودکان و درماندگان ایران را به غارت برده است.

به راستی مایه خجالت و شرمندگی است که یک ضعیفه پلاسیده و کوته فکر نمایندم مردم در مجلس باشد و به زنان توصیه کند که جواهرات خود را در پای علی خامنه ای علی بابای رئیس چهل دزد بریزند. دزدی که تا کنون بیش از ۹۷ میلیارد دلار بیت المال و حق کودکان و درماندگان ایران را به غارت برده است.

در این جا به عنوان نمونه، می توان چند نمونه زنان مزدور و خیانتکار را نام برد:

الف- خانم دکتر زهره طبیب زاده نوری –

با نام زهره طبیب زاده نوری، دندانساز که با تملق و چاپلوسی به دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی تهران  انتخاب شد وکسی که با چاپلوسی و حقه بازی بیشتر به غلط به نمایندگی مردم تهران در مجلس منصوب گردید، آشنا شوید.

ب- عاطفه سماعی-

رئیس پژوهشکده حجاب و عفاف با اشاره به وجود بلواری به نام میرزاده عشقی در همدان گفت: در شأن همدان نیست که بلواری به نام کسی داشته باشد که تأثربارترین مثنوی تاریخ را در باب حجاب با عنوان “کفن‌پوشان سیاه” سروده است. وی تصریح کرد: ” یقیناً زیبنده و در شأن دارالمؤمنین همدان نیست که بلواری در این شهر به نام کسی است که بزرگترین، طولانی‌ترین و تأثربارترین مثنوی تاریخ را در باب حجاب با عنوان “کفن‌پوشان سیاه” سروده است”.

این خانم که در نهایت فرصت طلبی و چاپلوسی خود را به ریاست تشکیلات من در آوردی آخوندی بنام پژوهشکده حجاب و عفاف رسانده، یکی از بزرگترین خیانتکاران به این کشور و به ویژه خیانت به زنان است. نام زشت و نازیبای این عفریته های آخوندی را ما نباید هرگز از یاد ببریم.

این خانم که در نهایت فرصت طلبی و چاپلوسی خود را به ریاست تشکیلات من در آوردی آخوندی بنام پژوهشکده حجاب و عفاف رسانده، یکی از بزرگترین خیانتکاران به این کشور و به ویژه خیانت به زنان است. نام زشت و نازیبای این عفریته های آخوندی را ما نباید هرگز از یاد ببریم.

این ضعیفه خردباخته زن ستیز هم چنین گفته است: ” علاوه بر سلاطین و حکام افرادی نیز بودند که سیر بی‌حجابی را در جامعه تشدید کردند، او گفت: کسانی چون عارف قزوینی، میرزاده عشقی، ملک الشعرای بهار و پروین اعتصامی از این دست افرادی بودند که به دلیل جایگاه نویسندگی و شاعری خود قلم به دست گرفتند اما حق قلم را به رسمیت نشناختند”.
عاطفه سمائی
این خانم با همکاری شماری دیگر از فاطمه کماندوهای رژیم مسئول راهنمایی و ارشاد زنان ایران، و پوشاندن آنان در گونی سیاه و  با صرف میلیون ها تومان بیت المال به تشکیل جلسات و سخنرانی ها برای دلسوزی و ترحم به زنان غرب که هیچگونه آزادی و احترام و حرمت لازم را ندارند می پردازند.

پ- فاطمه آلیا

مزدور خودنمایی که با حقه بازی و تملق و چاپلوسی پست هایی را غصب کرده و دو دستی به آخوندهای جنایتکار چسبیده تا مانع سقوط و سرنگونی آنان شود. او در گذشته کتک زدن زنان را حق مردان می دانست و در گفتار تازگی خود به زنان ایران سفارش می کند که جواهرات خود را به علی خامنه ای تقدیم کنند تا بر آمریکا پیروز شود!.

آیا شنیدن این گفتار چندش آور از یک زن ایرانی که خود را نماینده مجلس می داند و به خوبی زن ستیزی خود را در این گفته آشکار می سازد موجب نفرت و بدبینی هر انسان فرهیخته نیست؟.

آیا شنیدن این گفتار چندش آور از یک زن ایرانی که خود را نماینده مجلس می داند و به خوبی زن ستیزی خود را در این گفته آشکار می سازد موجب نفرت و بدبینی هر انسان فرهیخته نیست؟.

نکته مهم این که علی خامنه ای تا کنون بیش از ۹۷ میلیارد دلار ثروت ملی را شخصاً دزدیده و در بانک ها های خارجی نگه داری می کند و یا به صورت اموال غیر منقول در تصرف خود دارد. تشویق مردم به دادن طلا و جواهرات خود به این جنایتکار، باردیگر خاطره شوم اول انقلاب و گول زدن زنان در فرستادن جواهراتشان برای خمینی ضد ایرانی در دلها زنده می کند. به راستی نفرین بر این مزدوران کیسه دوز.

گویا بیشتر فاطمه های کشورمان در زمره مزدوران و خیانت کارانند. از جمله می توان فاطمه حقیقت جو، فاطمه رجبی، فاطمه میر ابو طالبی، فاطمه زهرا، فاطمه رفسنجانی،  فاطی کماندویی بنام مریم هاشمی، فاطی کماندو دیگر بنام پروانه معصومی و بسیاری از فاطمه کماندوهای دیگر را نام برد.

آکله خانم، پروانه معصومی که در جوانی با بازی در فیلم “رگبار” اثری جاودانی به جای گذاشت، با رفتن به دیدار جلاد بزرگ قرن خامنه ای، آنهم با ۳۹ درجه تب، خیانت بزرگی به هم میهنان خود نمود و خون های بر زمین ریخته شده نداها، ستارها، جوانان برومند کرد و سلحشوران بلوچستان را پایمال کرد.

آکله خانم، پروانه معصومی که در جوانی با بازی در فیلم “رگبار” اثری جاودانی به جای گذاشت، با رفتن به دیدار جلاد بزرگ قرن خامنه ای، آنهم با ۳۹ درجه تب، خیانت بزرگی به هم میهنان خود نمود و خون های بر زمین ریخته شده نداها، ستارها، جوانان برومند کرد و سلحشوران بلوچستان را پایمال کرد.

ت- الهام چرخنده

مزدور خودفروشی که تولد علی را به عنوان روز پدر به آخوند جنایتکار علی خامنه ای تبریک می گوید. در حالی که هم علی ابن ابیطالب و هم علی خامنه ای هردو از جنایتکاران ثبت شده رر تاریخ کشور ما به شمار می آیند و هر اندیشمند بی غرضی می تواند جنایت های گوناگون آنان را در سرزمینمان به درستی دنبال کند.

در این ویدیو در نوروز گذشته الهام چرخنده از مزدوران متملق و چاپلوس کشورمان، عید نوروز را به حضور رهبر عظیم الشان، علی خامنه ای جنایتکار تبریک می گوید. آیا جوانان ایران مرده اند که این کلاغ ها چنین به قار قار بلند شده اند؟!!!؟.

از آنچه گذشت:

زن ستیزی اسلام موضوع تازه ای نیست که کسی آن را نداند. زیرا اسلام زن را کالایی می داند که برای خوشی و شادکامی مرد آفریده شده است. رژیم اسلامی نیز در این ۳۵ سال نهایت ظلم و ستم را در باره زنان روا داشته است. از بیرون راندن زنان از کارخانه، اداره، دوایر دولتی، و خیابان ها، و زندانی کردن آنان در خانه و آشپزخانه گرفته، تا تصویب قانون اجازه داشتن زنان متعدد برای مردان و صیغه یا روسپیگری اسلامی، همگی از نادیده گرفتن حقوق زنان وستمگری به نیمی از جامعه ما است.

با وجود چنین ظلم و ستم آشکاری، بازهم گروهی از زنان خردباخته بنام امت اسلامی، و هچنین عده ای زنان تحصیل کرده و آگاه، ولی چاپلوس و حقه باز، به همرا آخوبدهای جنایتکار دیگر، پاسداران دزد و بسیجی های آدم کش، همچنان این رژیم ضد انسانی را بر سرپا نگه داشته اند.
اینجاست هموطن، که مبارزه با این گروه خردباختگان و مزدورهای گوناگون، کار بسی دشوار است و نیاز به همکاری و تلاش همگانی در سطح کشور دارد. همانگونه که ما در گذشته بارها یادآور شدیم، در شرایط کنونی یک مبارزه منفی، به معنای شرکت نکردن در هیچ مجمع آخوندی ودولتی و بر خورد سخت و قاطع با این بی خردان و یا مزدوران، می تواند راه آزادی و دموکراسی را برایمان باز کند.

این فاطی کماندو (مریم هاشمی ) که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. تازمانی که این افراد چاپلوس، فرصت طلب و کاسه لیس در اجتماع ما وجود دارد، رژیم ضد انسانی اسلامی پار برجا و چوبه های دار نیز بقرار است.

این فاطی کماندو (مریم هاشمی ) که قهرمان کرمانشاهی است و در مالزی برنده مدال طلا شده، مدال خود را به روضه خوان ۵ تومانی داد. تازمانی که این افراد چاپلوس، فرصت طلب و کاسه لیس در اجتماع ما وجود دارد، رژیم ضد انسانی اسلامی پار برجا و چوبه های دار نیز بقرار است.

نکته پایانی:

شماری از زنان بی خرد و فرومایه، با تملق گویی و چاپلوسی خود رژیم جنایتکار را همچنان بر سر پا نگه داشته اند. وظیفه فرد فرد هم میهنان ما است که باین حشره های موذی و زیان آور مبارزه کنند و در اجتماع، کوچه و خیابان، بازار و جایگاههای عمومی عرصه را بر آنان تنگ کرده و مزد خیانت و مزدوری را به آنان بپردازند. اگر ما بی تفاوت بمانیم این قارچ های سمی همه روزه بیشتر و بیشتر رشد می کنند و سد راه آزادی و پیشرفت کشورمان خواهند بود.

 • رضا

  من با حجاب موافق نیستم و از این رژیم هم دفاع نمی کنم ولی به ادبیات شما ” حشره های موذی و …” هم اعتقادی ندارم چون سایت های رژیم هم افراد زادیخواه را با چنین ادبیاتی ” جاسوس, مزدور و فاحشه و … ” خطاب می کنند.

  • ایرانی

   آخه تو که از بی حجابی دم میزنی اجازه میدی خواهرت یا زنت لخت و عریان بیاد تو خیابون؟ دستش تو دست یه آدم عوضی باشه؟ شب بی حس و حال بیاد خونه و فیلمش همه جا پخش بشه که چند نفر دارن کسش میذارن؟یا هر شب یکی بیاد در خونت سوارش کنه ببره تا صبح بکنتش و ….اگر وجدان و غیرت داری که نداری این حرفو نزن..اگر نداری که هیچ .. بذار خواهرت و زنت و مادرت هر کاری میخان بکنن و هر کی هر کاری میخاد باهاشون بکنه و حالشو ببره……..

   • سینا

    من زنهای فاحشه زیادی رو تو شهرمون میشناسم که چادر میزارن و زنهای درست و حسابی زیادی که چادر نمیذارن بی حجابی چه ربطی به فاحشگی داره آخه

   • ناشناس

    عوضی بی همه چیز تو اول یاد بگیر درست صحبت کن بعد بیا زر بزن امثال شماها هر چی که میشه زودی خواهر و مادر و زن طرف رو میارین وسط که البته فقط شماها که ادبیاتتون جنسی هست اینطور فکر میکنین حیوان نفهم هر کی از حجاب بدش بیاد لخت میاد میاد بیرون لابد تو که مردی و حجاب برات واجب نیست هر روز بدون شورت میای بیرون و گردن کلفت ها هم خوب خدمتت میرسن

   • جواد

    دوستان بعضی از این کامنت ها که به عمد پر از فحش های جنسی و رکیک هست گاهی برای بد و بی ادب نشان دادن طرف مقابل از زبان او گذاشته میشود . با این نوشته ها در مورد گروه خاصی قضاوت نکنیم.

    • حسین

     آرزو داشتم هموطنانم با هر نگاهی و هر نظری در محیطی با ادب و احترام متقابل در مورد مشکلات جامعشون حرف بزنند و به سمت راه حل اون پیش برند.
     در نهایت همه ما مردم این سرزمین با نگاه های مختلف با هم کشور خود را می سازیم.

 • علی

  رضا شاید تو دوس داشته باشی خواهرت بی حجاب بیاد تو خیابون ولی کسی دیگه دوس نداره ناموسش بی حجاب باشه

  • میلاد

   اون ناموس تو شیء نیستش که اختیار نداشته باشه. مگه ماشینته؟ باید دید بدون فشار و نظر تو نظر خودش چیه.

 • حامد

  آخه کدوم عقله سلیم،کدوم شرافت،کدوم آدم،کدوم… مخالفه حجابه؟

  • میلاد

   عقل سلیم من! تو مگه عقلت سالمه که میگی برای حفظ امنیت زن این زنه که باید بره تو چادر؟ خوب تو باید خودت رو کنترل کنی و حد و حدودت رو بدونی!

 • فرهاد

  اینا خفاشن یا آدم؟! نمردیم و معنی مروارید و صدف رو هم فهمیدیم.

 • hamideh

  شما آدمی که یه سری زن ایرانی رو به دلیل حجاب داشتن حشره موذی می دونی
  اگه از اون بسیجی که زن بی حجابو فاسد می دونه بدتر نباشی بهتر نیستی برادر من
  تو اگه معنی دموکراسی رو می فهمیدی این ادبیاتو برا نوشتن مقاله انتخاب نمی کردی
  من از حکومت ایران ناراضی ام
  اما خدانیاره اون روزی رو که شما با این افکار فاشیستی به حکومت برسین
  خذا نیاره …

 • محسن

  آخه پول نفت ایران تا الان ۹۷ میلیارد دلار بود]؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اعتراض با دروغ و فحش و بدوبیراه و عصبی گری و چرت گفتن نمیشه!!!

 • بهنام

  ازادی یعنی هرکس هرجوردوس داره زندگی کنه ببخشیداین میگم یعنی کشورای دیگه هیچکدوم ازجووناشون غیرت ندارن این حرف نزنید غیرت به این چیزانیست

 • مهدی

  چه کسی به شما گفته با این ادبیات سخیف می تویند مقاله بنویسید!

 • انسان

  دلم به حال مردهایی که از حجاب طرفداری میکنن میسوزه .. لطفا برید دو نا کتاب در مورد پوشش در زمان پیامبر اسلام بخونید بعد بیاید اینجا نظر بذارید.. میدونی وقتی یه زن چادر سرش میکنه معنیش چیه ؟؟ معنیش اینه که زیر چادر یه چیزی داره که اگه تو ببینی انسانیتت مختل میشه و دوس داری مثل یه حیوون بپری روش و این یعنی اینکه مردهایی که به حیوون بودن خودشون آگاهی دارن از حجاب طرفداری میکنن

 • facebook : bookiranian

  دانلود کتاب لعنت حجاب که اکثر سایت های «مخالف رژیم» از پخش آن خودداری می کنند!

  بهتر است لینک را کپی و در مرورگر باز بفرمایید، فقط نیم مگابایت!

  http://uppit.com/0n1iqkroi0z6/LanatHijab.pdf

 • Taha

  حالا خوب شد شوهرش طلاقش داد حالا راحت بره با بیضه های نداشته آغا حال کنه

 • دختر ایرونى

  ادبیات نوشت هم خالى از فره ننگ گ هست هم دانش و شخصیت ننگ بر تو
  من طرفدار نظظام نىستم ولى تو چطور به خودت حق میدى به اعتقاد ىک میلیارد اادم توهین کنى اشغال