اسلام در اروپا؛ یک بمب ساعتی در حال انفجار! ۶

– اروپا در محاصره مسلمانان رادیکال:

تا حدود سی سال پیش اروپا به عنوان مهد فرهنگ و مدرنیته و علم و آزادی شناخته می شد؛ مردمان از سراسر دنیا برای کسب دانش و تحصیل علم بدان جا مهاجرت کرده و فرهنگ غنی اروپایی را با خود، به کشورهای شان ارمغان می بردند. اروپا سر منشا عموم پیشرفت های علمی بود و در باب محترم شماردن حقوق انسان ها سرآمد جهانیان به شمار می آمد.

اما با آغاز سیل مهاجرت به اروپا، کشورهای پیشرفته و یکه تازی همچون آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئد، دانمارک و… گرفتار مهاجران مسلمان شدند که بزرگ ترین خواسته و رویای شان، نابودی تمدن های خداناشناس غربی و برقراری حکومت اسلامی در آن کشورها بوده، هست و خواهد بود!

در این فرتور جمعی از خردباختگان مسلمان را می بینید که در پاریس تجمع کرده و خواستار برقراری حکومت اسلامی در فرانسه اند! با اینان چه باید کرد؟

در این فرتور جمعی از خردباختگان مسلمان را می بینید که در پاریس تجمع کرده و خواستار برقراری حکومت اسلامی در فرانسه اند! با اینان چه باید کرد؟

اما این قشر از قدرتی برخوردار نبودند، چرا؟ به دلیل اینکه در زمره اقلیت ناچیز قرار داشتند و اصلن دیده نمی شدند! علمای دینی شان راه حلی را کشف کرده و پیش پای ایشان قرار دادند: تولید مثل نامحدود تا پیروزی نهایی بر کفار! از حدود بیست سال پیش، مسلمانان در کشورهای پیشرفته اروپایی که از سیستم اقتصادی سوسیالیستی برخوردارند، شروع به تولید مثل انبوه کرده و طی دو دهه فعالیت جنسی، جمعیت شان چند برابر شد!

اما این فعالیت جنسی بدون جیره و مواجب هم نبود! کشورهای اروپایی که از مشکل پیری جمعیت و از بین رفتن نیروی کار رنج می برند، در ازای هر بچه، مبلغی را به صورت ماهانه به خانواده صاحب بچه پرداخت می کردند و این مبلغ، با بیشتر شدن تعداد بچه ها، به صورت تصاعدی زیاد تر شده و در برخی از کشورها (کشورهای اسکاندیناوی) همچنان نیز می شود!

بنابراین تولید بچه، به محبوب ترین بیزینس در نزد مسلمانان مهاجر تبدیل گشت و از آنجایی که اصولن «سکس و آموزه های جنسی» بیشترین حجم آموزه های اسلامی را در بر می گیرد، مسلمانان با تبحر و علاقه خاصی، این سنت مقدس پیشوایان دینی شان را دنبال کرده و می کنند.

در سال ۲۰۰۶، معمر قذافی گفت: «۵۰ میلیون مسلمان در اروپا وجود دارند، نشانه ها حاکی از آنند که الله مسلمانان را پیروز خواهد کرد؛ بدون شمشیر، بدون تفنگ، بدون کشورگشایی طی چند دهه آینده اروپا تبدیل به یک قاره مسلمان خواهد شد!»

اکنون مناطق بسیاری در برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، آلمان، سوئد، بلژیک و… وجود دارند که حتی پلیس جرأت وارد شدن بدان مناطق مسلمان نشین را ندارد! در کشور سوئد مسلمانان در مساجد «جهادی» استخدام کرده و تعلیم می دهند و هرگونه انتقاد علنی از اسلام، چون موجب ناراحتی شهروندان مسلمان می شود، پیگرد قانونی دارد!

یعنی مسلمانان عملن آزادی بیان و آزادی کردار و دموکراسی را زیر پای گذاشته و له کرده اند و چون جمعیت شان زیاد شده، دولت ها به دلایلی ترجیح می دهند که خودشان را به ندیدن زده و مسائل مربوط بدانان را نادیده بگیرند! برای مثال کودک آزاری مسلمانان و یا زن ستیزی ایشان را تحت عنوان «تفاوت فرهنگی – تحمل مذهب دیگران» نادیده گرفته و کمترین عکس العملی نسبت بدان نشان نمی دهند!

این موجودات ترسناک، خواهان برقراری شریعت اسلامی در هلند هستند! آیا نباید ایشان را به کشورهای شان دیپورت کرد؟

این موجودات ترسناک، خواهان برقراری شریعت اسلامی در هلند هستند! آیا نباید ایشان را به کشورهای شان دیپورت کرد؟

– ایجاد گشت های اسلامی در اروپا:

به گزارش سی ان ان، دَسته هایی که خود را به نام “Muslim Patrol” یا “گشت اسلامی” معرفی میکنند در شَهرهای مختلف کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا و نروژ به آزار و اذیت غیر مسلمانان میپردازند.

این گروه ها به خصوص مَناطق خاصی از شَهرها را “منطقه اسلامی” اعلام کرده اند و عابرانی را که دامن کوتاه پوشیده باشند یا مشروب بنوشند و یا رفتارهای دیگر «غیر اسلامی» از قبیل هَمجنس گرایی و یا به همراه داشتن سَگ نشان بدهند، مورد فشار و آزار قرار میدهند. طبق این گزارش به دلیل این نوع آزارها دَر بَرخی از شهرها شَهروندان عادی مَناطق مسلمان نشین را ترک گفته اند و این مناطق کمابیش تحت تسلط کامل مسلمانان در آمده است.

– مغلطه اسلام واقعی:

نگارنده نیک می داند تا پیش از پرداختن به موضوعِ اصلی این مقاله، ابتدا پاسخِ خوانندگانی که دست به دامانِ مغلطه “اسلام واقعی” خواهند شد را داده و این دروغِ دِل انگیز را از ریشه بخشکاند تا مخاطب روشنفکر و آزاد اندیش این مقاله دریابد که مَسلکی به نام “اسلام واقعی” هیچگاه در طولِ تاریخ دیده نشده و مَدرکی دال بَر وجودش، موجود نیست.

به گواه تاریخ، اسلام تَنها در سیزده سالِ نخست پیدایش اَش، دینِ صلح و آرامش بوده و به مَحض گسترش پیروانش و قدرت گرفتن محمد، بیابان گردانِ حجاز که دیگر سپاهیانِ اسلام را تَشکیل می دادند، به کشتار، غارت و نابود کردن تمامی دیگر قبایل و مردمانِ دگراندیش مشغول شدند.

محمد یارانش را متقاعد ساخته بود که چنانچه یک دگراندیش حاضر به پذیرفتن اسلام نیست و جزیه (باج) هَم پرداخت نمی کند، خونش مباح گردیده و بایستی که آن کافرِ بی ایمان، به شمشیرِ برانِ مسلمانان، از پای دَر آورده شود.کشتار یهودیانِ بی دفاعِ بنی قریظه که حتی مسلح هم نبودند، تَنها گوشه ای از کتابِ تاریخِ خونبار و پُر از جنایتِ اسلام است.

اسلامِ واقعی و غیر واقعی وجود نَدارد؛ هَر چه هست قَهر است و خشونت و عقب ماندگی و نادانی و نَقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بَشر! از ابتدایِ شکل گیری این مَسلکِ دیوان تا بدین روز نیز همینگونه بوده و چنانچه افساری پولادین، بَر گُرده یابویِ رَم کرده اسلام زده نشده و این اژدهایِ هفت سَر را دَر جایش میخکوب نکند، این مَذهب جنایت بار، به تهدید جوامع انسانی گیتی، همچنان ادامه خواهد داد.

این جانوران مسلمان خواهان نابودی تمدن های انسانی و برقراری شریعت اسلامی اند! باید ایشان را به کشورهای خراب شده شان باز گرداند!

این جانوران مسلمان خواهان نابودی تمدن های انسانی و برقراری شریعت اسلامی اند! باید ایشان را به کشورهای خراب شده شان باز گرداند!

اگر کَسی ادعا می کند که “اسلام واقعی” چیزی فراتر از آن است که تاریخ نشان مان داده و خودمان نیز شاهدِ عینی جنایاتش می باشیم، باید به چند پُرسش زیر به صورت منطقی و مستدل پاسخ دَهد:

۱- تفاوتِ اسلامِ واقعی با اسلام غیر واقعی در چیست؟

۲- دقیقن در چه نقطه زمانی، در طول تاریخ، یک حکومت که قوانین اسلام واقعی را مو به مو اجرا کند، شکل گرفته است؟

۳- اگر همانطور که می گویید اسلام دین رحمت و مهربانی است و اسلام واقعی نیز زیباترینِ مذاهب است، چگونه حکومتی که بر پایه اسلام واقعی (اگر ادعا کند که چنین حکومتی در تاریخ وجود دارد)، پایه ریزی شده و یکایک مردمان را شادمان و خوشبخت می کرده، نابود شده و از میان رفته است؟

۴- اگر تا کنون اسلام واقعی در سراسر تاریخ دیده نشده، شما چگونه ادعا می کنید که می دانید اسلامِ واقعی چیست؟ آیا پیامبرید و به شما وحی می شود؟!

۵- آیا شما سواد و دانش تان در بابِ اسلام و تاریخ آن، از مجتهدان و آیت الله هایِ بزرگی چون خمینی، خامنه ای، خلخالی، لاریجانی، خاتمی و… بیشتر است؟ اگر نه، چگونه شما توانسته اید اسلام و فلسفه خونین ااش را بهتر از آن ستمگران و تروریست های شناخته شده جهانی، بشناسید؟

– عقَب ماندگی نَهادینه شده در مسلمانان:

چون نیک بنگریم تمامی جوامع اسلامی از مشکل عقب افتادگی فکری شهروندان شان رنج می برند؛ در کشورهای اسلامی مردمان توانایی سَبک – سَنگین کردن مسائل، اندیشیدن بدون تعصب، منطقی سخن گفتن و گفتگو کردن به دور از خشونت در رابطه با باورهای شان را ندارند.

اما مُشکل ارتجاع به همین مسائل ختم نمی شود و اگر این جوامع که از هر نظر عَقب تر و پَست تَر از جوامع سکولار پیشرفته می باشند را به درستی مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که مردم اینگونه کشورها توانایی قبول حقیقت را نداشته و برای دفاع از باورهای غلط شان حاضرند به هر جنایتی دست بزنند.

دَر جَوامع اسلامی کمترین پویایی و فَعالیت سودمندی از جانب شهروندان به چشم نمی خورد، بیشتر کشورهای اسلامی تنها مَصرف کننده می باشند و توانایی تولید مواد مورد نیاز جامعه خویش را ندارند.

این جانور مسلمان، قاتل سرباز انگلیسی است! او در جنوب لندن، با ساطور و چاقو، سر یک سرباز انگلیسی را گوش تا گوش برید و روی سینه اش گذاشت! سیاست غلط دولتمردان اروپایی، تراژدی های بیشتری را رقم خواهد زد.

این جانور مسلمان، قاتل سرباز انگلیسی است! او در جنوب لندن، با ساطور و چاقو، سر یک سرباز انگلیسی را گوش تا گوش برید و روی سینه اش گذاشت! سیاست غلط دولتمردان اروپایی، تراژدی های بیشتری را رقم خواهد زد.

اگر به ایران خودمان بنگریم در خواهیم یافت که حتی صنعت کشاورزی و دام پروری که با توجه به شرایط آب و هوایی و مساعد ایران زمین، باید رشد چشمگیری داشته باشند و در حقیقت ایران باید صادر کننده مواد غذایی باشد، به برکت وجود حکومت اسلامی در حال نابودی اند و ایران به کشورهایی چون چین و ترکیه و برزیل و آرژانتین و… برای واردات میوه جات و گوشت های یخ زده نیازمند است.

اسلام مَردمان را از حرکت و تلاش برای پیشرفت و داشتن زندگی هایی بهتر باز می دارد و مسلمانان فَقط به بهشت موهوم الله مدینه راضی اند. ایشان حاضرند در بَدترین و پَست ترین شرایط ممکن زندگی کرده و روز را به شب و شب را به روز برسانند تا فقط بعد از مرگ شان، به بهشت رفته و آنجا در کاخ هایی که الله به آنان وعده داده زندگی کرده و از شراب های بهشتی بنوشند و سرگرم حوری ها و غلامان زیبا روی شوند. می توان ادعا کرد که اسلام موجبات گدایی و فلاکت مردمان یک جامعه اسلامی و دارا و ثروتمند شدن رهبران آن جوامع را فراهم می آورد.

با تَمامِ این اوصاف؛ چنانچه شَخصی در آمریکا کتابِ بی مُحتوای قرآن را آتش بزند، چند دَه نفر در افغانستان و پاکستان طی یک یا چند عملیات انتحاری خواهند مُرد و جان تعدادی از هم میهنان بینوای خود را نیز خواهند گرفت تا به دنیا نشان دهند که چقدر از به آتش کشیده شدن قرآن ناراحتند. مُسلمانان به درستی در دنیا به عنوان تروریست شناخته شده و نامیده می شوند. ترور و وحشت و گرفتن جان بیگناهان فقط به دلیل مخالفت شان با باورهای ارتجاعی مسلمانان، بخشی جدا ناشدنی از اسلام است.

– اسلام دینِ قهر و تَرس و خشونت:

با استناد به شواهد و مدارک موجود درباره تاریخ اسلام، به جرأت و با کمالِ اطمینان خاطر می توان گفت که اسلام دینِ خشونت و قَهر و انسان ستیزی است. جان و شرافت و کرامت آدمی در این هیچ کُجای این مَکتبِ ویرانگر، کمترین جایگاهی ندارند.

اسلام با انسانیت و حقوق ابتدایی بَشر، با آزادگی و آزادی خواهی و عدالت جویی، با حقیقت گویی و خردگرایی و دموکراسی، با حق آزادی بیان و اختیار آدمی، سَر ستیز داشته و دارد و همواره تیغ بران اسلام، گلویِ فریادکشِ آزادی خواهانِ دردمند را دریده است.

دون شک حمله ترورییست های مسلمان در ۱۱ سپتامبر به برج های دو قلوی نیویورک یکی از تلخ ترین و وحشتاک ترین عملیات های تروریستی مذهبی در سال های اخیر و شاید بتوان گفت در قرن حاضر است. به راستی مذهب به غیر از ترور و ایجاد وحشت و کشتار انسان های بیگناه چه دستاوردی برای انسان داشته است؟

دون شک حمله ترورییست های مسلمان در ۱۱ سپتامبر به برج های دو قلوی نیویورک یکی از تلخ ترین و وحشتاک ترین عملیات های تروریستی مذهبی در سال های اخیر و شاید بتوان گفت در قرن حاضر است. به راستی مذهب به غیر از ترور و ایجاد وحشت و کشتار انسان های بیگناه چه دستاوردی برای انسان داشته است؟

اصولن در قاموسِ اسلام تَنها یک راهِ حَل برای رفع مشکلات وجود دارد و آن خفه کردن صدایِ مخالفان و دگر اندیشان است؛ حتی پَست ترین جانوران در دلِ سیاه تَرین جنگل ها نیز نخواهند توانست با پیروی از دستورات اسلام، بیش از چندین سال دوام بیاورند، البته حیوانات بسیار مهربان تر و باهوش تر از آنند که خود را درگیر مَذهب نموده و بابت عقایدِ پوچ شان، دیگران را تکه و پاره کنند.

کَمترین توع دوستی و محبتی در سراسر این دین به چشم نمی خورد و هَر چه هست جنایت و آدم کشی و تهدید و توهین و تحقیر نمودن مقام آدمی است؛ زَبان از بیانِ میزان و چگونگی دشمنی این آیین با زنان و کودکان نه تَنها قاصر است، بلکه شَرم دارد تا آن حقایق تَلخ را بیان کند.

اسلامِ راستین مخالف سَر سَخت حقوق انسانی، شادی، زندگیِ همراه با آسایش، امنیت و آرامش است و در یک جمله می توان گفت که اسلامِ واقعی، مخالف انسانیت بوده، هست و خواهد بود و تهدیدی جدی برای تمامی جوامعِ انسانی می باشد.

اسلام به هر سَرزمینی که راه یافته و قدرت به دسته گرفته و در اجتماع و زندگی خصوصی مردم ریشه دوانده، آن مملکت را به تباهی و ویرانی، و مَردمانش را به خردباختگی و عقب افتادگی کشانده و تمدن، فرهنگ و تمامی ارزش های اخلاقی آن کشور و ملت را نابود نموده است.

چون نیک بنگریم، بَربریتی که در میان مسلمانان واقعی وجود دارد، از توحش بی حد و مرز و ارتجاع قوانین اسلام راستین سرچشمه گرفته و این مسلک شرم آور بلای جان انسان های روی این کره خاکی گشته است؛ چنانچه ایرانیان نیز فاقد فرهنگی غنی و تمدنی چند هزار ساله بودند، امروز بدون شک گروهک های طالبانی و افراطی در ایران نیز فعالیت داشته و مشغول کشتن دختران و پسران ایران زمین می بودند.

یک نگاه گذرا به این مکتب انسان ستیز که کلمه “قَتل” در کتاب به اصطلاح آسمانی آن ۱۷۰ مرتبه تکرار شده است، نشان میدهد که کمتر کسی بوده و هَست که خطی و کلامی در رد و انتقاد آن بنویسد و به شکلی مورد حمله آخوند ها و مسلمانان قرار نگیرد و کشته نشود.

هر آنکه مُخالفتی با مُسلمانان کرده و نقدی بر قرآن و دستورات ارتجاعی اش نوشته، به دست بندگان الله مدینه ترور گشته و یا تهدید به قتل شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است؛ چگونه می توان چنین دینی که تاب شنیدن سخن مخالف را ندارد و هَر مخالفی را کافر، ملحد، محدور الدم، نجس و… می خواند و دستور به کشتن آنان را می دهد را “دین صلح و دوستی” خواند؟

اسلام دین زور، تَهدید، قتل و شکنجه است؛ اسلام مَکتبی ضد انسانی و ارتجاعی است و تمامی قوانینش عین عقب افتادگی بوده و همه چیز در چهارچوب این آیین پلشت، اجباری می باشد! نماز خواندن اجباری، روزه گرفتن اجباری، مُسلمان بودن و مسلمان باقی ماندن تا پایانِ عُمر اجباری، حجاب اجباری، پول به امام و آخوند دادن اجباری و در یک جُمله، هَمه چیز اجباری است.

– زنده یاد صادق هدایت و اسلام:

زنده یاد صادق هدایت در نوشته ای به نام “آنچه اسلام به ایران داد” به بهترین شکل ممکن مَردمان یک جامعه اسلامی را به کمک جملاتی حساب شده، به تصویر می کشد. در قسمتی از این نگاشته آمده است: “چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است؟ چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو کار دارند.

برای عَربِ سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طَمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند. در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تَبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفی که دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ورد و اَفسون میخوانند.

عید قربانِ مُسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است؛ خدای جهودی آنها قهار و جبار و کینه توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپ یش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دخل امتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شَهوانی و شکم پرستی آن دنیا، با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اش زیر سلطه اموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند؛ کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی و هنری بپردازند، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند. این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!”

– هَر کُجا شَهر مسلمانان است از گه و گند بود آکنده:

زنده یاد ایرج میرزا درباره جامعه مسلمانان می گوید:
“جز گه و گند و کثافت چیزی / اَندر این شهر ندیدم بنده
هر کجا شهرِ مُسلمانان است / از گوه و گند بود آکنده”

به راستی که مسلمانان، این قومِ خشونت طلب و عَقب مانده، هرگاه قَدم های شوم شان را بَر خاک مملکتی نَهادند، آن کشور را به بالاترین درجات فقر، فساد، جنایت و حقارت کشاندند و کمترین سابقه خدمت و نوع دوستی، در کارنامه این جَماعت تمدن ستیز و انسان گریز، وجود ندارد.

چندی پیش دو مسلمان در لندن، با چاقو سَرِ سرباز انگلیسی را بیخ تا بیخ بُریده و الله اکبر گویان، خواستار برقراری قوانین شریعه اسلام در کشور انگلستان شدند و هَوار می زدند که انگلیس یک کشور مسیحی نیست و به سبک و روش مسلمانان باید اداره شود.

امروز آنان گستاخی را به غایت رسانده و در شرق لندن و در برخی دیگر از شهرهای کشورهای اروپایی، اقدام به ایجادِ گشت های اسلامی نموده اند و شهروندانِ جامعه را به دلیل نوع پوشش، گرایش جنسی و نوشیدن الکل مورد اذیت و آزار قرار می دهند.

وقتی که کشورهای اروپایی، آغوش های شان را به رویِ این مردمانِ بی فکر و خشونت طلب گشوده بودند و برگه های اقامت دائم و درجه شهروندی بدین جانیان اهدا می کردند، باید می دانستند که تَنها هنر و استعداد مسلمانان در تولیدِ مثل به روشِ قارچی است و پَس از مدتی جمعیت شان شاید چند برابر جمعیت دیگر ساکنان یک شهر گردد و برایِ خود اینچنین گردن کشی کرده و قلدری پیشه کنند.

حالِ به گمان نگارنده تَنها راهِ برخورد با این موجِ رادیکالیسم اسلامی، برخوردی تُند و قاطع با سَر دسته های این وحوش و دستگیری فله ای این موجوداتِ کریه المَنظر و باز ستاندنِ اقامت ها و سَرمایه های آنان و دیپورت شان به کشورهایِ اصلی شان با یک دست لباس و یک جُفت دَمپایی است!

– بُن مایه ها:

 Extremist ‘Muslim Patrol
– 
‘Muslim Patrols’ prompt backlash in UK
 Muslim Patrols: Urban Britain’s Newest Street Gang
– UK Muslim Patrol: “This is Not a Christian Country

 • ثثث

  دولت های غیر اسلامی باید شدیدا جلوی پیشروی مسلمانان را بگیرند وگر نه راه برگشتی در کار نخواهد بود….

 • cyrus teezbin

  بهترین و درست ترین نوشتاری است که تا کنون از شما در این سایت خوانده ام. آفرین!

 • Bahram Shahi

  نویسنده محترم این نوشتار،
  شما در نوشته خویش دادگرى و راستى نکرده اید. مسلمانان را به وحشیگرى متهم دانسته که هیچ، پیشاپیش مجرم و محکوم میشناسیدشان. اروپا را مى ستایید و هیچ نمى گویید که اگر جنگهاى صلیبى رخ نداده بود، همین اروپاییان در توحش و دزدى و جنایت و نادانىِ قرون وسطایى شان همچنان دست و پا میزدند. گو اینکه هم اینک نیز صدها برابر از شرقیان بیفرهنگ تر و نامتمدن ترند. “علم” به معناى امروزین اش را، غربیان از بیرونى و پورسینا و رازى و فارابى و ابن الرشد و میمونیدس (دانشمند یهودىِ مقیم در سرزمین هاى اسلامى که با آزادى تمام و با احترام و سربلندى، و به دور از هرگونه آزار توسط مسلمانان مى زیست) و مانند ایتها گرفته اند.
  کمابیش ٩٠٠ تا هزار سال پیش از این، یازده چشم پزشک توانا و دانا در گوشه و کنار سرزمین هاى اسلامى به کار پزشکى و درمان بیماران مى پرداختند. در همین زمان، وحشیان اروپا حتى نمیدانستند “رشته تخصصى در طب، مثلاً همین چشم پزشکى Ophthalmology اصلاً یعنى چه! چه رسد به داشتن پزشکان دانشمند!
  آن زمان که لندن انگلستان دهکده اى بیش نبود، مسلمانان در کوردوباىِ اندولس (اسپانیاى کنونى) چندین مایل (=١.٧ کیلومتر) خیابانِ چراغانى مى داشتند.

  سخن کوتاه،
  نویسنده محترم! شما در نوشتار خویش نه دانایى نشان داده اید و نه دادگرى. این درست است که در این زمان، از آن اسلام که پاکمرد عرب بنا نهاد چیزى باقى نمانده. این هم درست که هر تروریست جلاد و خونریز و بیرحم پست و پلید است و شاینده نام “انسان” نیست. چیزى که هست، شما “تخم مرغ-دزدان” را نشانه تیر خویش نهاده و “شتر-دزدان” را مى ستایید.
  آیا آن مردک بى سر وپا و کودن، جرج بوشِ پسر (بماند که پدرش از خودش رذل تر بود) دستش کمتر از تروریستهاى اسلامى به خون آغسته است؟ کشتارى که این مرد کودنِ پلید در عراق به راه انداخت -چه از مردم بیگناه عراق و چه از سربازانِ زبان بسته آمریکایى- به تنهایى از مجموعِ تمام کشته شدگانِ به دستِ گروههاى خرابةار اسلامى بیشتر و دهشت بار تر است.
  فرانسه جنابعالى که به آن میبالید ده هاهزار الجزایرى، و پیشتر از آن، در زمان ناپلئون، ده ها هزار مصرى بیگناه را به خاک و خون کشید. براى چه؟ براى دزدیدنِ منابع طبیعى این مردم.
  انگلستان، این روباه پیر، در چهار گوشه عالم دست در خون مردم بیگناه داشته و اینک هم دارد. تنها هندوستان، از میانِ کشورهاىِ گوناگونى که انگلستان به زور تفنگ تجاوز کرده و تسخیر نموده بود، ده ها هزار گُشته داده است.
  آلمان در همین قرن اخیر در نسل کُشىِ یهودیان بی نوا بیداد کرد و از کشته هاىِ بیگناه پُشته ساخت. بلژیکِ فکسنى در کنگو، هلند در شرق دور، ایتالیا در شمال آفریقا،…و…و……
  آیا اینها متمدن هستند؟ خاک بر سر تمدنى که عربستان سعودى از متحدین اش باشد! در عربستان نه تنها از دموکراسى و مجلس و راى و غیره خبرى نیست، حتى زنان حق رانندگى ندارند! با اینهمه، رژیم حاکم بر این کشور مورد حمایت تمام و کمال و دربست همین اروپاییان و آمریکا (مدعیان دموکراسى و حقوق بشر) هست.
  نویسنده عزیز! چه پاسخى به این سخنان دارید؟ دوباره مى گویم: شما در نوشتار خویش نه دانا بوده اید و نه دادگر. به شما پیشنهاد مى کنم کتاب “آیین” نوشته شادروان احمد کسروى را بخوانید. نیز، دیگر کتابها و نوشته هاى این مرد بزرگ را بخوانید. باشد که چیزهاى سودمند و روشنگر فراوان بیاموزید.

  با احترام،
  دکتر بهرام شاهى
  کانادا

  • افشین

   داشتم داشتم حساب نیست . دارم دارم حساب است. الان و در حال حاضر فعلا مسلمانان فقط ترور و خشونت و تجاوز و آدم کشی و… دارند .

 • محسن

  بسیار مستدل و تاریخی بود.

 • Ali

  دوست عزیز

  شما یک طرف به قاضی رفتید. دین ستیزی هنر نیست. متاسفانه خیلی‌ها اسلام را با وهبیت اهستبه میگیرند. ۱۱ سپتامبر هم کار خود آمریکا بود برای دست اندزی به کشورهای اسلامی. دیدید که در عراق و افغانستان خیلی‌ها کشته شدند. مسلمانان زیادی در فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان برمه بوسنی و روسیه کشته شدند ولی کسی اهمیت نداد. لطفا منصف باشید. رسانی‌های غربی هم جانب بی‌طرفی را نکردند. قتل مرو شربینی را به یاد دارید. بی‌انصافی تا کی. در پایان دین ستیزی هنر نیست.