اسلام چیزی جز خفت به ایرانیان نداده و با کنار گذاشتن آن جمهوری اسلامی نخواهد ماند ۲۰

نام و تاریخ ایران مورد حمله خودمان!

دوستی بما می گفت که “ایران پیش از اسلام هنر و دانشی نداشته است” این گفتار پاسخی به ایشان و امثال ایشان است.تاریخ ایران پیش از اسلام امروزه از طرف دو گروه خودی به سختی مورد چالش است.

گروه اول  پان ترک هستند که به خیال خود تلاش دارند امپراتوری عثمانی(؟!) را به ایران بازگردانند.

گروه دوم  مسلمانان خرافی هستند چه سنی و چه شیعه که تلاش دارند گذشته ایران باستان را پر از زشتی و آزرم نشان دهند. دانش و گذشته ایران را دروغین معرفی می کنند و از دوران اسلامی بعنوان دوران شکوفایی علم و دانش یاد می نمایند.

دوستان و هم میهنان ترک بدانید،کلمه ی ایران واژه ای از آن شماست.

گروههای پان ترک دانسته و ندانسته واژه ایران را مورد حمله قرار داده اند و آن را یک واژه نژاد پرستانه می دانند. این امّا دقیقا تاکتیک حمله برای دفاع است. ما  یک قوم بنام قوم ایرانی نداریم و واژه ایران متعلق به شهر و منطقه خاصی نیست . از رود ایندوس تا اروند رود در دوران ساسانیان بنام ایران بوده است. کتیبه ها و اسناد مختلفی وجود دارد که واژه ایران در آن بکار رفته است.

پارسها و ماد ها و پارتها هر یک در گوشه ای از تاریخ ایران سهیم بوده اند و واژه ایران ، واژه ای است عاری از نژاد خاص و قومیت خاص. این در حالی است که واژه “ترکیه” دقیقا به قوم ترک بر می گردد و پان ترکان محترم باید پاسخگو باشند. از سوی دیگر غافلند از اینکه فرهنگ ترکی قسمت بزرگ و بیشتر خود را مدیون فرهنگ ایران است و ترکان سلجوقی برای سده ها همه ی نوشتار و دبیره ی خود را به فارسی نگاشته اند. پرشمار است وازگان پارسی که به زبان ترکی استانبولی وارد شده است.

چامه های چامه سرایان ایرانی در همه ی موزه های ترکیه قابل دیدن است. اما برای زبان ترکی چند کتاب با پیشینه ی بیش از ۲۰۰ سال سراغ دارید؟.  گاهشمار ایرانی و نوروز آیا از آن شما نیست؟. سازهای نی وتار و تنبور و عود و چنگ آیا از آن شما نیست؟. این همه دستگاههای موسیقی چندگانه، این همه مینیاتور و آثار هنری، این همه معماری و کتیبه های شهرهای سمرقند و بخارا و قونیه و گنجه را می خواهید چکار کنید؟. همه را به ترکی برگردانید؟. مگر زبان فارسی با جنگ در منطقه وارد شده است؟.

دشمنی با ایران و زبان فارسی تا آنجاست که همسایگان ترک ما در کشور آذربایجان کتیبه های فارسی را از آرامگاه گنجوی حذف کردند. در ازبکستان هم در سمرقند و بخارا کتیبه هایی که بر روی معماری بناها وجود داشته است به زبان ازبکی تغییر کرده است!)

دشمنی با ایران و زبان فارسی تا آنجاست که همسایگان ترک ما در کشور آذربایجان کتیبه های فارسی را از آرامگاه گنجوی حذف کردند. در ازبکستان هم در سمرقند و بخارا کتیبه هایی که بر روی معماری بناها وجود داشته است به زبان ازبکی تغییر کرده است!)

بر خلاف ترکی و عربی زبان فارسی از طریق جنگ پخش نشده است

به تاریخ ۱۴۰۰ سال گذشته نگاه کنید… ابتدا پادشاهان عرب را داریم و سپس پادشاهان ترک. بیشترین دلیل ورود زبانهای عربی و ترکی به ایران جنگهای خونین خلفا و پس از آن چنگیز و تیمور بوده است. اما با این همه، پر شمار متون پهلوی که از ساسانیان باقی ماند را خود اعراب تا چند سد سال به عربی برگردان کرده اند.خانات ترک اما زبان مورد علاقه شان پارسی بود و همواره به فرهنگ و زبان پارسی علاقه داستند. زبان پارسی با کتاب و فرهنگ در خاور میانه جا افتاده است و نه با جنگ ؛همانندترکی وعربی. از رودکی و ابن سینا تا  صادق هدایت و  شاملو چند کتاب به زبان فارسی می توان یافت؟. براستی قابل شمارش است؟.  چگونه می توان گفت که فارسی غیر از فرهنگ و هنر با روش دیگری در خاور میانه همه گیر شده است؟.

پادشاهان ترکی که به هند لشکر کشیدند و از خاندان تیمور بودند برای چند سده فرهنگ و ادب پارسی را در هند ارج نهادند و بدان پرداختند. نخستین کتاب چاپ سنگی پارسی در کلکته هند به چاپ رسیده است و این خود نشانه علاقه مردم هند به ادب پارسی در گذشته است.

(جنگ تارتارها و پیروزی عثمانی بر ایشان. حضور زبان فارسی در تاریخ و هنر عثمانی غیر قابل انکار است و خوشبختانه بسیاری از آثار فارسی عثمانیها در اروپاست و پان ترکها دسترسی برای تغییر اشعار به زبان ترکی را ندارند!)

(جنگ تارتارها و پیروزی عثمانی بر ایشان. حضور زبان فارسی در تاریخ و هنر عثمانی غیر قابل انکار است و خوشبختانه بسیاری از آثار فارسی عثمانیها در اروپاست و پان ترکها دسترسی برای تغییر اشعار به زبان ترکی را ندارند!)

اعراب و اسلام به ما چه دادند؟

براستی آن اسلام زوری که اعراب با ۳۰ سال جنگ و در گیری  به خورد ایرانیان دادند چه بما داد که نداشتیم؟. برچیده شدن یک حکومت فاسد و بر آمدن حکومت فاسد دیگر که هنری نیست. آری ساسانیان سقوط کردند ، داستانهایی هست از اینکه ظالم بوده اند و چه و چه… پاسخ نگارنده این است: مگر پس از ساسانیان چه رژیم عدل و دادی در ایران حاکم شد؟. ما که جز ۱۴۰۰سال درگیری و جنگ چیزی ندیده ایم!.

نظام طبقاتی ساسانیان اشتباه ایشان بود ولی ربطی به فرهنگ و  پیشینه انسان محور ایران نداشت. همانطور که در دوره اشکانیان سامانه حکومت چیزی ورای سامانه ساسانیان بود. ایجاد طبقه موالی وغلامان ایرانی که پس از اسلام بسیار بدتر است.اعراب مردان ما را به غلامی بردند  و زنان را به کنیزی.
براستی ” سیّد ” یعنی چه؟. فقط اعراب مرد هستند؟. فقط بنی هاشم  حق آقایی و سروری دارد؟.  این گونه  که آخوند ۱۴۰۰ سال نظام طبقاتی ساسانیان را بر سر ملت بیچاره ایران می کوبد که  گویی قرار بوده است تا ابد ساسانیان و نظام ایشان پا برجای باشد.

(کافیست در گوگل بنویسید "پل ساسانی" تا با پر شمار از پلهای زیبا و استوار مواجه شوید که همگی یک چیز مهم را ۱۴۰۰ سال به ما گفتند و ما نشنیدیم: اسلام هیچ چیزی جز خرابی و خفت به ایران نداد)

(کافیست در گوگل بنویسید “پل ساسانی” تا با پر شمار از پلهای زیبا و استوار مواجه شوید که همگی یک چیز مهم را ۱۴۰۰ سال به ما گفتند و ما نشنیدیم: اسلام هیچ چیزی جز خرابی و خفت به ایران نداد)

آثار باقی مانده از ایران پیش از اسلام نشان از دانش و فرهنگی شگرف دارد

شهر گور در فیروزآباد با نقشه عجیب و بی نقص ،شهر داربگرد، شهر تیسفون، بیشاپور و تخت سلیمان برای باستانشناسان دلایل واضح و شگرفی بر پیشرفتگی علمی ایران پیش از اسلام دارد. پلهای بی نظیر ساسانیان که تا امروز باقیست و معماری سدهایی نظیر شوشتر برای هر انسان خردمندی کافیست که به دانش ریاضی و هندسه ی پیشرفته و دقیق ایرانیان پی ببرد.

عدد نویسی نزد اعراب بصورت “ابجد” و نزد رومیان بصورت “رومی باستان” بود ،در حالیکه ایرانیان از سیستم پیشرفته ی یکان و دهگان(از راست به چپ) استفاده می کردند و در ژمان عبدالملک مروان اولین بار سکه هایی با تقلید از عددنویسی ساسانیان (از راست به چپ)را استفاده کردند. استفاده از سیستم ده دهی کمک بسیار بزرگی در حساب و هندسه به ایرانیان باستان کرده است و پا برجایی آثار ساسانیان پس از ۱۵۰۰ سال آن هم در مناطق زلزله خیز از دقت در محاسبه ایشان نشان دارد. خود تاریخ نویسان مسلمان بر سوزانده شدن آثار ادبی و علمی ایرانیان به بهانه کفر آمیز بودنش اعتراف کرده اند که به “کتابسوزی اعراب” شهرت یافت.

(کسانی که عمران و استاتیک خوانده اند می توانند محاسبه کنند که ساختن این پل ساسانی در سردشت چقدر بی نظیر و دقیق بوده است.علم ریاضی و هندسه نزد ایرانیان پیش از اسلام، براستی  بسیار از امروزمان پیشتر بوده است! )

(کسانی که عمران و استاتیک خوانده اند می توانند محاسبه کنند که ساختن این پل ساسانی در سردشت چقدر بی نظیر و دقیق بوده است.علم ریاضی و هندسه نزد ایرانیان ساسانی و پیش از اسلام، براستی  بسیار از امروزمان پیشرو تر بوده است! )

موسیقی و جامه های رنگین باز مانده از هنرمندان ساسانی، گزارشهای خود اعراب از زیباییهای شهرهای تیسفون و فرش بهارستان(که به پیشنهاد عربی نادان تکه تکه شد و بین اعراب وحشی تقسیم گشت) تنها گوشه ای از هنر ایران ساسانی را به ما گوشزد می کند.

جایگاه زن نزد ایرانیان پیش از اسلام

زبان پارسی مونث و مذکر ندارد و همین از روحیه برابری جنسی نزد ایرانیان خبر می دهد. نامهایی نظیر ” آریا ” و” مهران ” و “آذر” و “کیوان” که در فرهنگ ایران گاهی برای نامگذاری زن و گاهی برای مرد استفاده شده است،نشانه دیگری از بی تفاوتی ذاتی ایرانیان به جنسیت دارد. پادشاهی ۳ زن ایرانی که یکی از آنها بنام پوراندخت بسیار دقیق و شایسته پادشاهی را سامان بخشید،نشانه دیگری از ذات برابری زن و مرد در فرهنگ ایرانیان است.

همچنین آغاز پادشاهی شاپور دوم پیش از تولد و پیش از  مشخص شدن جنسیت زن و یا مرد وی، دلیلی دیگر است که در ایران باستان مقام زن و مرد در یک حد و اندازه بوده است. در ایران نه خبر از زنده به گور کردن دختران بود (که البته در اعراب هم بسیار نادر بوده است) و نه خبری از بردگان زنی که در بازارهای مدینه و شام، برهنه به فروش برسند(نظیر خرید و فروش مادران امامان شیعه!)

جایگاه ادب و اخلاق در ایران باستان

متن کتیبه های پارسی باستان  امروز خوانده شده است و مدرک بزرگی بر ادب و فرهنگ شایسته ایرانیان است. توجه به راستگویی و پرهیز از دروغ یکی از موارد اخلاقی عمده ایست که از طرف ایرانیان باستان بارها و بارها در کتیبه های مختلف پند گونه و پر شمار آمده است. آثار ادبی اندکی که از طوفان اسلام باقی مانده است نظیر پندنامه “برزویه طبیب” براستی ما را با فرهنگی شگرف و شایسته روبرو می کند؛چیزی که شور بختانه ملت شریف و همیشه در صحنه ایران، امروز از آن تهی هستند.
آیین مانی که اسناد بزرگی از آن در چین یافت شده است، سندی بی نظیر از فرهنگ آرامش و متانت نزد ایرانیان باستان است. شاهنامه فردوسی که بسیاری از چامه های موبدان زرتشت را درخود پنهان کرده است،به گونه ای بی نظیر مردانگی و راستی ایرانیان را به رخ هر شنونده ای می کشد.

در ایران باستان ۳ زن به پادشاهی رسیدند که پوراندخت بسیار از خود لیاقت و تدبیر نشان داد.در تاریخ آمده است که در دوران کوتاه پادشاهی، او اوضاع آشفته داخلی ایران را آرام کرد و با مردم به نرمی و عدل برخورد نمود ولی شوربختانه در گذشت تا ایران پیش از تهاجم اعراب در بدترین روزگار خود باشد

در ایران باستان ۳ زن به پادشاهی رسیدند که پوراندخت بسیار از خود لیاقت و تدبیر نشان داد.در تاریخ آمده است که در دوران کوتاه پادشاهی، او اوضاع آشفته داخلی ایران را آرام کرد و با مردم به نرمی و عدل برخورد نمود ولی شوربختانه در گذشت تا ایران پیش از تهاجم اعراب در بدترین روزگار خود باشد

ایران همه چیز به عرب داد و  اسلام به ما خفت داد!

از وعده بهشت پر از گل و درخت ایران که در قرآن آمده است بگذریم! اما معماری مساجد و گنبدهای زیبای مسلمانان کپی از معماری بی نظیر ساسانیان است. موسیقی عرب از دربار ساسانی به دربار خلفا راه یافت و تا اسپانیا حرکت کرد و اگر امروز گاهی شباهتهایی در موسیقی اسپانیا با موسیقی خودمان حس می کنیم بی دلیل نیست! ما لااقل یک گیتار از اسپانیا طلبکاریم.

جامه ها و رقصهای صوفیان ترکیه و مصر چیزی جز جامه های ایرانی و رقصهای ایرانی نیست که هیچ ربطی به اسلام نداشته است و این هم بوسیله امویان تا اندلس رقته است. گاهی که به هنر و موسیقی مراکش نگاه می کنم، گویی ساسانیان را دمی زنده و بازگشته می بینم! علاقه ساسانیان به پوششهای رنگی و موسیقی رقصی ،چیزی را به مراکش داده است که امروز خود ایران ندارد: هنر ساسانی! و البته پس از آن آهی می کشم که “چرا ما امروز باید در خفّت اسلام و عزای امامان عرب خود زنی کنیم ولی مراکشی ها ۱۴۰۰ سال با فرهنگ ساسانی در شادی و پایکوبی باشند؟” چرا تاجیکستان سعی در بازسازی گذشته زیبای ایران داشته باشد ولی مردم ایران در صف یارانه و  نوبت حج و سوریه عمر خود را تلف کنند؟. چرا اسلام به ما اندوه و خفّت داده است و ایران ساسانی به اعراب مراکشی شادی و هنر؟.

ایوان کسرا در تیسفون که از معدود آثار باقیمانده از پایتخت ایران ساسانی است اوج هنر و معماری ایرانیست. و شور بختانه در عراق رو به تخریب کامل است. این است هنر معماری ایرانی که بعد از اسلام به مساجد راه یافت و حتی در هند به خلق تاج محل منجر شد. معماری تاج محل هرگز هندی نیست و این را خود هندیها هم معترفند.

ایوان کسرا در تیسفون که از معدود آثار باقیمانده از پایتخت ایران ساسانی است اوج هنر و معماری ایرانیست. و شور بختانه در عراق رو به تخریب کامل است. این است هنر معماری ایرانی که بعد از اسلام به مساجد راه یافت و حتی در هند به خلق تاج محل منجر شد. معماری تاج محل هرگز هندی نیست و این را خود هندیها هم معترفند.

این همه دانشمندان ایرانی که حتی خط عربی را ساختند. خطی که از زبان پهلوی و سریانی برداشته شده است. این همه دانشمندان بزرگی که اعراب مرتبا آنها را دانشمند عرب  جا می زنند. بزرگانی که صرف و نحو را ساختند و نحو را آنچنان راست و دقیق نوشتند که تا پیش ازآن  عرب نمی دانست که در قرآنش چندین ایراد نحوی وجود دارد و البته بعضی از ایرادات قرآن  تا امروز هم پای برجاست! امپراتوری اعراب اگرچه خلیفه اش عربی ولگرد از بنی هاشم بود ولی اداره این امپراتوری که از هند تا اسپانیا ادامه داشت بدست مدیران ایرانی مانند “برمکیان” تا مدتها پا برجا ماند که نام بسیاری از آنها در تاریخ محفوظ است. زوال و گسیختن این امپراتوری هم بدست ایرانیان بود و از دوران مامون عملاً ایران بصورت کشوری مستقل درآمد و پس از آن خلافت عرب دکور و تختی بیش نبود.

بجای آموزش انسانیت و اخلاق واقعی، این افکار پوسیده و تقلیدی را بخورد خردسالان ایرانی می دهند، بخیال خود که در ایران می توانند اسلام و خرافات را حفظ کنند ولی امروز هویت ایرانی ، اسلام را بر نمی تابد.

بجای آموزش انسانیت و اخلاق واقعی، این افکار پوسیده و تقلیدی را بخورد خردسالان ایرانی می دهند، بخیال خود که در ایران می توانند اسلام و خرافات را حفظ کنند ولی امروز هویت ایرانی ، اسلام را بر نمی تابد.

نکته پایانی:

امروز در رژیم دروغین اسلامی آن اسلام خرافی در همه ایران رخنه کرده است و نسلها را مغز شویی می دهند. ایرانی بودن را افتخار نمی دانند و حتی نام ایران را انکار می کنند. آن چنان از اسلام کذایی دروغها به مردم گفته اند که برای ملت در خواب رفته مشتبه شده است که راه نجاتشان این اسلام و آن کتاب قرآن خرافه است. بر همه ایرانیان میهن پرست واجب است که خود را از یوغ بندگی اسلام برهانند و آزادگی را بیاموزند.آزادگی با پیام انسانیت و اتحاد بر اساس همه ی اقوام ایرانی.

 • iran book

  حقایقی که آخوندها و مذهبیون هزاران سال است از شما مخفی می کنند.
  دانلود کتاب ممنوعه علمی جدید «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf

 • daryoosh

  Islam is a pile of shit

 • داریوش

  ترجمه فارسی آن چه نوشتم این است: اسلام یعنی‌ چاه فاضلاب

 • تورک

  پان تورک زاییده سال ها توهین و تحقیر قوم تورک ایرانی یست قومی که هنگام جنگ و نیاز شد هموطنان غیور آذری و هنگام جوک سازی و مسحره بازی تورک خر :/
  الانم همچنان بدون پشیمانی و عذر خواهی بخاطر این ظلم تاریخی هر گونه اعتراض رو به اسم پان تورکیسم و تجزیه طلبی می کوبین…
  اصلا موافق این وضع نیستم

  • مردی از ایران

   آقا یا خانم “ترک”

   من هم با شما موافق نیستم. منظور شما از “سال ها” توهین یک داوری شتابزده است.
   اول آن که، خانواده‌های ترک زبان حدود
   ۸۰۰ یا ۹۰۰ سال بر ایران حکومت کردند. گذشته از سه‌ خاندان بزرگ غزنوی،
   سلجوقی و خوارزم شاهیان، سلسله‌های کوچک اتابکان در گوشه‌ کنار ایران نیز
   حکم رانی‌ میکردند. در همین قرون اخیر صفویان، افشار و قاجار نیز ترک زبان
   بودند. در دربار پادشاهان قاجار زبان ترکی‌ به طور روزمره رواج داشت. در
   این ۹۰۰-۸۰۰ سال هم ترکی‌ و هم فارسی با هم در آمیختند و لغات زیادی به هم
   قرض داده‌اند.

   دوم آن که، آن چه که شما به عنوان “توهین” از آن یاد
   کردید، مربوط است به یک دوره کوتاه که از اواسط دهه ۴۰ شروع شد و تا شاید
   اواسط دهه ۶۰ ادامه پیدا کرد. سابقه آن هم بر میگردد به ساواک ، یعنی‌
   دستگاه امنیتی شاه که تقریبا به طور روزمره جوک‌های قومی می‌ساخت و انتشار
   میداد. شما و من و بسیاری از این جوک‌ها شنیده‌ایم.

   اگر دقت کرده باشید. اکنون که در برابر سیاست‌های ضدّ ایرانی‌ جمهوری اسلامی نسل جوان
   ایران به جستجوی هویت راستین خود برخاسته است نه تنها جوک‌های قومی دیگر
   ساخته نمی‌شود بلکه گروهی‌های را میشناسم که در فضای مجازی با شدت با هر
   گونه تلاش برای تحقیر سایر اقوام ایرانی‌ مخالفت میکنند.

   سوم، هیچ ترک زبانی به دلیل وابستگی‌های قومی مورد تبعیض قرار نگرفته است. هیچ
   مؤسسه ی از استخدم ترک زبان‌ها خودداری نکرده. هیچ دانشگاهی جلوی ورود ترک
   زبان‌ها را نگرفته است. اگر باز هم دقت کنید متوجه خواهید شد که چه در
   زمان شاه و چه اکنون شماره بزرگی‌ از پرسنل نیرو‌های نظامی ترک زبان هستند.

   دوست عزیز، من ناراحتی شما را کاملا درک می‌کنم. آن چه که شما از آن دل‌ آزرده
   هستید ناشی‌ از زخمی است که از آن دوران کوتاه باقی‌ مانده و هنوز التیام
   نیافته است. جای آن دارد که به عنوان یک ایرانی‌ که به کشور و مردمش شدیدا
   عشق می‌ورزم از شما و سایر ترک زبان‌های ایرانی‌ پوزش بخواهم. و من معتقدم
   که تقدیر از آذربایجان با آن همه آثار تاریخی‌ و جانفشانی‌هایش در جنبش
   مشروطیت باز هم حق مطلب را نمیرساند.

   شاد باشید

   • Hamid

    بله درسته هرچی شما میفرمائید ، ولی نمیدونم چرا کنسرت ترکی تو شهرهای ترک زبان برگزار نمیشه و مجوز نمیگیره ، بله بازم شما درست میفرمائید که یه کودک ترک نمیتونه به زبان مادری خودش تحصیل کنه و مجبوره درسهارو از فارسی به ترکی ترجمه کنه و بعد بخواد اون رو یاد بگیره ( حالا بماند که یکی از حقوق اولیه هر انسان هست که به زبان مادری خودش بتونه تحصیل کنه و حرف بزنه )
    بله شما درست میفرمائید ولی من نوعی به خاطر ترکی حرف زدن از کلاس اخراج شدم ، نگید ندیدیم!
    و درست هم میفرمائید که تیم ملی کشور ایران که در ظاهر از همه اقوام هست اسمش رو میزاریم ستاره های پارسی !
    این ها حرف فقط ترک نیست ، عرب ، لر ، بلوچ ، ترک و … هم این حرف هارو دارن بزنن ، ولی بنا به دلایلی شما صدای اون هارو نمیشنوید !
    البته شما راس میگیدا ! کسی که میگه دریاچه ارومیه چرا خشک شده و چاره ای براش اندیشیده نمیشه بهش لقب پان ترک و تجزیه طلب میزنید ، بدون اینکه معنی واقعی پان رو بدونید
    دوست عزیز فقط میتونم بگم هرچقدر که ترک ها پانترک دارن ، شما هم پان فارس دارید که متاسفانه هم قدرت دست اونهاست !

    • Baran Bahari

     این رژیم با موسیقی مشکل داره…. اگه روضه خوانی و حسینیه ترکی باشه حکومت نمی ذاره؟ البته که عزاداری ترکی آزاده… ولی هر کنسرتی به هر زبانی بسیار سخت مجوز می گیرد.

   • علی

    البته هییچ دانشگاه و مدرسه ای برای ترک زبانها تاسیس نشده و تجزیه طلبهای فارس به مخالفین و فعالین مدنی برچسب پان ترک و … میزنند

  • Hamid

   فکر کنم همین الفبا که ازش حرف زدین عربی هست ، همون سازه هایی که ازشون تعریف هم کردین به دست ترک ها ساخته شده بیشترشون
   اسلام هم به زور به ایران نیومد دوست عزیز ! یکم مطالعه کنین در مورد همون آئین زرتشتی ، خودتون میفهمین که چرا اسلام همه گیر شد !!!

   • مردی از ایران

    جناب حمید خان این که فرمودید به دلیل لهجه ترکی‌ شما از کلاس بیرون کردن، کمی‌ اغراق آمیز میاید. اگر واقعاً چنین اتفاقی‌ افتاده است آن شخص که با شما چنین رفتاری کرده باید انسان نفهم و بی‌ تمدنی باشد. من از جانب او از شما پوزش میخواهم. . ولی‌ از آن جائیکه رشته تخصصی من باستان شناسی‌ و تاریخ هنر است توجه شما را به چند نکته تاریخی‌ جلب می‌کنم:
    ۱- اسلام در بیشتر نقاط به زور شمشیر وارد ایران شد. شهر هایی چون، استخر، اصفهان، ری و نیشابور چند بار دست به دست گشتند. در مقابل این مقاومت‌های محلی بعضی‌ از زمیندران و مالکان بزرگ به شرط حفظ املاک خود اسلام را پذیرفتند و خود آن را در بین کشاورزان گسترش .
    ۲-پس از جنگ‌های نهاوند و قادسیه ارتش ایران به کلی‌ از هم پاشید، در نتیجه عرب‌های مهاجم به راحتی‌ در پهنه خاک ایران پخش شدند. ولی‌ همین مردم شهر‌ها بودند که با دست خالی‌ در مقابل مهاجمین ایستادگی میکردند.
    ۳-خط عربی‌ در حقیفقت از خط پهلوی زمان ساسانی اقتباس کرد و نه بر عکس. و اصولا تا زمان جمع آوری قرآن در زمان عمر هیچ کتابی‌ در عربستان نوشته نشده بود که عرب‌ها خط داشته باشند. ادبیات عرب‌ها هم شفاهی‌ و از بر خوانی بود. به همین جهت عرب‌ها در موقع شعر خوانی برای حفظ قافیه و وزن شعر اصول دستور زبان را رعایت نمی‌‌کردند.
    ۴-در همان آذربایجان، مردم تا زمان خلفای عباسی در برابر عرب‌ها مقاومت میکردند. به تاریخ آذربایجان و بابک خرم دین نوشته سعید نفیسی رجوع کنید.
    ۵-قومی به نام فارس یا اصطلاحی به نام “پان فارس” وجود ندارد. این‌ها را کسانی‌ ساخته اند که می‌خواهند قومیت خود را توجیه کنند.آن چه که وجود دارد “زبان فارسی” یا “پارسی‌” است که از قرن دوم پس از حمله عرب‌ها در شمال خراسان، یعنی‌ افغانستان و تاجیکستان امروزی به وسیله شاهزادگان ایرانی‌ تبار زنده شد و در ایران گسترش یافت و از آن پس ادبیات ایران و حتا هندوستان را شکل داد. شاید لازم است یاد آوری شود که تا پیش از آمدن انگلیسی ها زبان و ادبیات فارسی در هندوستان آن چنان گسترش یافته بود که زبان علمی و ادبی‌ آن دیار بود. دانستن چند خط شعر یا ضرب المثل فارسی برای هندی‌ها بسیار مهم بود.
    به هر حال امروزه این اقوام گوناگون ایرانی‌ به یک زبان مشترک احتیاج دارند. این زبان مشترک میتواند هر زبانی باشد. همان طور که در همان هندوستان که حدود ۵۰۰ زبان و لهجه مختلف وجود دارد، زبان مشترک آن‌ها اول انگلیسی است و بعد گجراتی. و یا در سوئیس که علاوه بر زبان‌های آلمانی‌، فرانسوی و ایتالیایی، زبان‌های محلی هم وجود دارد زبان رسمی‌ آن کشور فرانسوی است.
    برای اطلاع بیشتر پیشنهاد می‌کنم به کتاب‌های زیر رجوع کنید.
    دو قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرین کوب

    Julie Scott, Medieval Persian court Poetry,1987
    Julia Ashtiyani, Abbasid Belles-Lettres,1990
    A.F.Beeston, Arabic Literature to the End of the Umayyad Period,1983
    Charles Pellat, “Variations sur le theme l’adab” Etudes,1964

   • Baran Bahari

    می بخشید … ترکان ۷۰۰ سال است به ایران وارد شده اند و این سازه ها ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قدمت دارند.. الفبای عربی و فارسی امروزی از پهلوی برداشته شده است و پهلوی از سریانی… بیشتر مطالعه فرمایید و سطحی نباشید با سپاس.

    • علی

     اون زمانها که زبان فارسی وجود نداشت کل قدمت زبان فارسی زیر هزار سال است

     • Baran Bahari

      شوخی می فرمایید..زبان مدرن فارسی بله.. ولی زبان پارسی میانه ۲۰۰۰ سال قدمت دارد…
      در ضمن این مقاله درباره زبان فارسی نیست درباره تمدن ایران است که پیش از سلسله های آریایی از عیلام و جیرفت آغازیده است.

 • Sabah

  Shoma hastid ke nejad parasite va daste kami az osmaniha nadari aval neveshtehatoon goftid ke iran mokhtas be ghome fars nist va mado part ham hokoomat kardan vali dige hamash sang farso be sine mizanid shoma tamam melathay zir solte irano baradar midoonid validarigh az inke yek zare az haghe anha ke Dars khoondan be zaban madari ke to iran teye do hokoomate khod mehvar az mardom darigh kardid age gharar bashe benevisam ketabha mishe goftam faghat bedooni ye khorde mardometoono az haghi ke daran agah konid na az tarikhi ke dige bar nemigarde age irani ba hamin naghshe feeli mikhayd bayad gheyde tarikhsazi doroogh va ehteram bishtar be tamam meliathay irani dashte bashio

  • Baran Bahari

   بابک… ستارخان… نادر شاه… شاه اسماعیل… آغا محمد خان… رضاشاه… کریمخان زند ، هیچ کدام فارس نبودند…. همه هنر و افتخار ایران متعلق به شماست… باور کنید….

 • atoosa

  در این ۱۴۰۰ سال کدام ایرانی برایران حکومت کرده است؟
  به جز پهلوی ها و کریم خان و چندتن ؟
  در این ۱۴۰۰ سال ، بیش تر بیگانگانی که از فراسوی مرزها به ایران
  تاخته بودند حکومت کرده اند تا ایرانیان.
  می گویند پارس ها دریاچه ی ارومیه را خشکانده اند
  مگر جز این است که خود مردمان آذربایجان خاوری و باختری با سد سازی
  و بهره برداری بی رویه از آب ها ی زیر زمینی و رویی ،دریاچه ی ارومیه
  را تا مرز خشکیدن پیش برده اند؟
  اگر پارس ها نژاد پرست بودند باید زمانی که گستره ی بزرگی از جهان
  را زیر سایه ی فرمانروایی شان داشتند به زور شمشیر ، زبان مردمانش را دگرگون
  می ساختند ، پس چرا این گونه نشد؟
  نژادپرست کسی است که بیش از یک و نیم میلیون ارمنی را پاکسازی نژادی کند
  و یا بیش از ۱۰۰ هزار کرد و یونانی را سربه نیست کند.
  اگر کسی می خواهد از ایران جدا شود باید بگوید ما می خواهیم جداشویم
  و آن را از راه همه پرسی به رای بگذارد
  نه این که بیاید و دست به تاریخ ببرد و همه چیز را وارونه نشان بدهد
  و دهان به ناسزاگویی و دشنام باز کند.
  البته چون در کشور ما لیبرال دموکراسی پیاده سازی نشده است
  رسیدن به این مورد دست نیافتنی است و شاید بسیار زمان بر باشد.
  برای نمونه استان آذربایجان باختری نیم اش کرد هستند و نیم دیگرش
  ترک زبان ، نمی شود با نادیده گرفتن گروهی یک استان را به نام خود زد.
  یا در استان همدان ، پارسی زبان و ترک زبان و گاه کردزبان هم داریم
  و نمی شود با نادیده گرفتن گروه بزرگ پارسی زبان ،به استان
  همدان برچسب ترکی زد.
  یکی از کاربرانتان هم نمی دانم با دست یاری به کدامین سند و دستک
  گفته اند که ساواک به ساختن جوک های نژادی و زبانی می پرداخت؟
  بهتر است از ایشان پرسیده شود که آیا رژیم سرکوبگر کنونی بر
  کوس(طبل) ایران ستیزی و دشمنی میان تیره های ایرانی نمی کوبد؟

 • کی آرش

  اگر ایران به جز ویران سرا نیست
  باز من این ویران سرا را دوست دارم.

 • edrismohamadi

  باران عزیز با بخش عمده ای از نظراتت موافقم ولی چند نکته هست این که ببینید شما وقتی میگید پان فلان منظورمون از چی باشه اخه.اگر منظور شما از پان ترکیسم یا پان کردیسم اینه که اون ها بیش از حد با قومیت های دیگه مخالفند و اصلا میخان که همه مثل خودشونباشن اون که بحثش جداست اما یک نکته هست و اون اینکه آیا افتخار به مفاخر یک هویت جزو همون پان ها محسوب میشه؟آیا مردم ترک بازهم خودشون رو جدا از ترکیه میدونن؟یا هرجا که ترک باشد آنجا ترکیست؟به عنوان مثال کردها.ببین کردها سه دسته هستند ی عده اونایی که میگن ما باید تحت نظر ایران باشیم یعنی هیچ خود مختاری نداشته باشیم یعنی وضعیتی که همین الان حاکمه که بیشتر در مناطق کرمانشاه و ایلام پیدا میشن دسته ی دوم فدرالیست ها هستند که از جمله اونها بازهم در کرمانشاه و مناطقی از کردستان مثل سقر وجود دارند و اتفاقا خیلی از فارس زبانها هم موافق این قضیه هستند یک عده هم که بخشی گسترده از ملت کرده (اکثرا خارج از ایران) خواهان حکومت مستقل هستند اما اکثر این کردها خواهان اشاعه و بسط خودشون نیستن بلکه انچه را که باید را باید به قول عرب ها ( من یکون یکون) نه بیشتر.حالا از کجا معلوم ترک ها هم همینطور نباشند؟چرا ما بگیم مثلا یک ترک اگر خواهان زبان و خط ترکی باشه یعنی پان ترکیسم؟درسته مولوی مثلا در قونیست ولی مولوی که ترک نبود ارامگاهش قونیست … من نمیتونم به جای کسی تصمیم بگیرم ولیکن زبان یکی از مهم ترین عامل تقرب محسوب میشه و حتی در بعضی موارد ممکنه باعث بشه انسان دین خودش رو زیر پا بگذاره مثل پیشمرگه کردها که با اینکه اکثرا مسلمانند ولی برای مبارزه با افراطیون مسلمان رفته اند.بنابراین اگر یک چیز مثل زبان باعث تقرب بشه خب نمیشه منکر این بود که گرایشی نیست بین اونها شما در تاریخ هم میبینید از کجا معلوم یک ترک در ایران افتخارخودش رو شاه سلطان سلیمان ندونه؟با اینکه عثمانی با ایران بخصوص بر سر مذهب صفویه سر ستیز داشت؟در ضمن این همه توهین به ترک و کرد و… با جوک ها با مثالات بدترین توهین ها به اونها میشه حالا اگر صدای اونها در بیادپان فلان میشن؟اما در مورد خفت اسلام و… فک کنم باید در یک موقعیت دیگه صحبت کنیم کما مرة سپاس

  • Baran Bahari

   پان ترک کسی است که به ترکیه بزرگ می اندیشد از ازبکستان تا بلغارستان… پان کورد نمی دونم داریم یانه ولی معنیش کردستان بزرگ از ایلام تا کوبانی است که خوب خطری ندارد…. پان ایرانیست هم به ایران بزرگ از افغانستان و تاجیکستان تا کوبانی می اندیشد که مطمئنم خطر فرهنگیش از پان ترکیسم کمتر است چون ریشه این فرهنگها و زبانها مشابه است…. نام ایران اگر کردستان شود و پایتختش سردشت ، مشکلی برای فرهنگ دیگر نقاط ایران پدید نمی آید ولی ترکیه می خواهد همه فرهنگ ما را ببلعد و نوروز را… شعر پارسی را…. معماری ایرانی را…. همه را تغییر هویت دهد… در مورد اسلام…. متاسفانه چیزی است که برای ایران پس از حمله اعراب به وقوع پیوسته و این خفت سید پرستی و عرب سروری هنوز هم ادامه دارد….

  • مردی از ایران

   وارونه کردن تاریخ و واقعیت‌های تاریخی‌ به وسیله “پان ترک”‌ها میرود
   تا ابعاد مسخره‌ای به خود بگیرد. از در آوردن کاشی‌های فارسی زبان و جای
   گزین کردن آن‌ها با ترکی‌ بگیرید تا ترک قلمداد کردن مولوی و شمس تبریزی.
   در جای خواندم که یکی‌ از “پان ترک”‌ها ادعا کرده بود که سومریان ترک
   بودند. به این ترتیب این‌ها پیش میروند اگر به زودی سعدی و حافظ و چه بسا
   کورش و داریوش هم ترک از آب در آمدند نباید زیاد تعجب کنیم.در مورد
   سومریان، تا آن جای که من می‌دانم هیچ یک از باستان شناسان و متخصصین تاریخ
   باستانی خاور میانه نه تنها هیچ اشاره‌ای به ترک بودن سومریان که نکردند،
   بلکه همگی‌ خاستگاه تاریخی‌ سومریان و ایلامی‌ها را از اسرار غیر قابل کشف
   تاریخ میدانند که باید به حال خود گذاشت. یکی‌ دو نفر چون والتر هینز در
   کتاب دنیای گمشده ایلام، فقط امکان این را پیشنهاد کردند شاید ایلامی‌ها و
   سومریان از هندوستان و آن هم از طریق خلیج فارس آمده باشند. که البته این
   هم فقط حدس و گمان است و هیچ مدرکی‌ در این مورد ارائه نشده است.

   این نکته را باید گوشزد کرد که اگر چه دیگر کسی‌ جوک قومی نمی‌‌سازد و
   نمی‌‌گوید، ولی‌ “پان ترک”‌ها با تحریف تاریخ به دست خویش اسباب ریشخند و
   مسخره کردن خود را فراهم میکنند.