روغن زیتون می تواند به نارسایی قلبی کمک کند ۰

پیش گفتار

روزنامه ایندپندنت The Independent در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰‍۱۴ در نوشتاری روغن زیتون را برای بیمارانی که ماهیچه های قلبشان بر اثر سکته و یا گرفتگی رگها از کار افتاده توصیه می کند. دانشمندان دانشگاه ایلینویز آمریکا با تحقیقات خود بر روی حیواناتی مانند موش به این نتیجه رسیدند که؛ روغن زیتون می تواند یک قلب نارسا را فعال ساخته و کند کاری آن را جبران نماید.

روغن زیتون می تواند به قلب نا رسا کمک کند و ضایعات انجام شده در ماهیچه های آن را تا حدی جبران سازد در حالی که چربی حیوانی موجب گرفتگی رگها شده، سکته قلبی به وجود می آورد و قلب  را از کار می اندازد.

روغن زیتون می تواند به قلب نا رسا کمک کند و ضایعات انجام شده در ماهیچه های آن را تا حدی جبران سازد در حالی که چربی حیوانی موجب گرفتگی رگها شده، سکته قلبی به وجود می آورد و قلب  را از کار می اندازد.

چربی حیاتی

اولئیت Oleate یک چربی حیاتی است که در روغن زیتون یافت می شود. این چربی می تواند قلب نارسا و بیمار را دوباره فعال کند و آن کار پمپ زدن خود را با از بین بردن چربی بدن به عنوان سوخت از سر گرفته خون را به همه جای بدن برساند. دانشمندان بر این باورند که اولئیت آنزیمی ترشح می کند که موجب شکستن و خرد شدن چربی ها شده و مانع آنست که چربی ها درون رگها جمع شوند و سکته قلی به وجود آورند.

کره مصرف روزانه بسیاری از خانواده ها است. در حالی که چربی حیوانی آن به آسانی رگهای تغذیه کننده دور قلب را مسدود ساخته و سکته قلبی در میان سالان و پیران به وجود می آورد.

کره مصرف روزانه بسیاری از خانواده ها است. در حالی که چربی حیوانی آن به آسانی رگهای تغذیه کننده دور قلب را مسدود ساخته و سکته قلبی در میان سالان و پیران به وجود می آورد.

کره مصرف روزانه بسیاری از خانواده ها است. در حالی که چربی حیوانی آن به آسانی رگهای تغذیه کننده دور قلب را مسدود ساخته و سکته قلبی در میان سالان و پیران به وجود می آورد.

نارسایی قلبی از کجا ناشی می شود؟

مهم ترین دلیل هایی که یک فرد دچار نارسایی قلبی می شود وقتی است که ماهیچه های قلب بر اثر سکته قلبی، مصرف مواد مخدر، مشروبات، و داشتن فشار خون بالا صدمه می بیند و از کار می افتد. نفس تنگی هنگام فعالیت و یا استراحت، ورم پاها، زانو، روی شکم، و پایین پشت، و خستگی و احساس فرسودگی همگی نشان نارسایی قلبی است.
تا کنون دارویی شناخته نشده که نارسایی قلب را جبران سازد و آن را به حال طبیعی خود بازگرداند ولیکن مراقب بودن و همانگونه که گفته شد مصرف روغن زیتون و یا مواد دیگری که دارای چربی oleate یا aplmitate می باشند، می تواند قلب نارسا را به حالت تعادل نگاه دارد و از آسیب بیشتر آن جلوگیری نماید.

در این تصویر می بینیم که چگونه رگهای تغذیه کننده قلب بر اثر جمع شدن چربی مسدود شده جریان خون قطٰع می شود و سکته که با از بین رفتن بخشی و یا همه دیواره قلب همراه است پدید می آورد.

در این تصویر می بینیم که چگونه رگهای تغذیه کننده قلب بر اثر جمع شدن چربی مسدود شده جریان خون قطٰع می شود و سکته که با از بین رفتن بخشی و یا همه دیواره قلب همراه است پدید می آورد.

نکته پایانی:

از آنچه گفته شد می توان دریافت که دو چربی oleate یا aplmitate نه تنها برای قلب نارسا زیان بخش نبوده، بلکه می توانند دوباره قلب را فعال ساخته و با ایجاد آنزیمی چربی های دیگر را شکسته و به صورت سوخت برای پمپ زدن قلب به کار روند. دانشمندان دانشگاه ایلینویز با آزمایش های خود بر روی موش دریافتند که چربی مفید و کارگشای قلب یعنی اولئیت در روغن زیتون وجود دارد. از این روی، مصرف این ماده خوراکی را به بیماران قلبی توصیه می کنند.