رژیم جنایتکار ولایت فقیه پس از اسید پاشی این بار با چاقو به جان زنان افتاده است ۱۱

سرآغاز:

رژیم پلید و خونخوار حاکم بر ایران که ملتی را بیش از سه دهه است به گروگان گرفته و کشوری بزرگ و تاریخی را به ویرانی کشانده است، تاکنون از هیچ خون ریزی و آدم کشی و به ویژه زن ستیزی کوتاهی نکرده است. در مغز چند ده هزار آخوند مفتخور و وبال گردن اجتماع جز دزدی، غارتگری، توهین و بی احترامی به تاریخ و گذشته کهن کشورمان و همچنین زن ستیزی و زن آزاری چیزی نمی گذرد.

شوربختانه هم میهنان ما با ساده اندیشی و کوتاه آمدن و سکوت همیشگی خود به این جانوران درنده و خونخوار میدان داده اند. تا آن جا که این مشت آدمخوار، برای بقای خود دهها هزار مزدور، فرصت طلب، واعم از جوانان لات و فرومایه بسیجی، یا شماری پاسدار غارتگر و وطن فروش، و یا آدم کش های حرفه ای از نسل تازیان به گرد خود آورده و در هر اعتراض و واکنشی از سوی ملت در بند آنان را مانند سگها و گرگهای هار به جان مردم می اندازند و به لت و پار و دریدن مردم بیگناه و بی دفاع می پردازند.

قتل های زنجیره ای یا حذف نویسندگان، چکامه سرایان، افراد سیاسی و منتقد رژیم ضد مردمی ولایت فقیه دوران تاریک و سیاه تاریخ ایران را نشان می دهد. به راستی آیا جنایت کار تر از آخوند تا کنون در تاریخ کشورما دیده شده؟!.

قتل های زنجیره ای یا حذف نویسندگان، چکامه سرایان، افراد سیاسی و منتقد رژیم ضد مردمی ولایت فقیه دوران تاریک و سیاه تاریخ ایران را نشان می دهد. به راستی آیا جنایت کار تر از آخوند تا کنون در تاریخ کشورما دیده شده؟!.

جنایت های رژیم به روش های گوناگون

مردم بی دفاع کشورمان از به قدرت رسیدن آخوند جنایتکار تاکنون، همواره گوشت قربانی و طعمه شکار این خونخواران ضد ایرانی بوده اند. روز و شبی نیست که خبر ناگوار اعدام بیگناهی، بی حرمتی به زنان، توهین به اهل قلم و دانش، تجاوز به مال، جان و ناموس مردم به گوش همگان نرسد و ملت مهربان و سازگار و ساکت ایران را در غم و اندوهی شگرف فرو نبرد.

به راستی که عمر مردم فلک زده این سامان از بیش از سه دهه پیش تا کنون در اندوه، اضطراب، توهم، ناامیدی گذشته است.
علاوه بر اعدام های پی درپی و شبانه روزی، تولید غذاهای فاسد، ایجاد هوای آلوده در سرتاسر کشور، کاربرد خودروهای فرسوده با بنزین ناخالص و زیان آور، عدم کنترل رانندگان متخلف و تصادم های شبانه روزی در جاده های مرگبار، فرستادن دختران جوان به کام مرگ در سفرهای راهیان نور (راهیان گور)، نمونه های اندکی از جنایات پی در پی و ضدیت این رژیم با مردم و کشورمان بوده است.

نمونه هایی چند از کشتار جوانان در سفر هوسرانی آخوند بنام راهیان نور را در این جدول می یابید. به هرحال، کار آخوند کشتن است، چه بر چوبه دار باشد، چه در تصادف بی مورد در جاده ها، و یا اعتیاد، خودکشی و دهها نمونه و مورد دیگر.

نمونه هایی چند از کشتار جوانان در سفر هوسرانی آخوند بنام راهیان نور را در این جدول می یابید. به هرحال، کار آخوند کشتن است، چه بر چوبه دار باشد، چه در تصادف بی مورد در جاده ها، و یا اعتیاد، خودکشی و دهها نمونه و مورد دیگر.

روند زنجیره ای کشتار مردم

هنوز قتل های زنجیره ای فراموش نشده و داغ آن بر دل عزیزانمان است. هنوز خاطره نسل کشی ۱۳۶۷ و کشتار بیش از ۵ هزار دانشجوی فرهیخته و میهن دوست درون زندانها به دستور خمینی جلاد از ذهن ها بیرون نرفته و چند ده هزار خانواده را در سوگ عزیزانشان نشانده است.

اعدام های پی در پی مخالفین رژیم، روشنفکران، دگر اندیشان، انتقاد کنندگان، به اتهام های دروغین زشت و پلید، و همچنین اعدام افرادی بیگناه مانند ریحانه جباری که در برابر یک مردک هرزه اطلاعات رژیم از ناموس خود دفاع نموده بود، از دید و اندیشه ملت ایران فراموش نخواهد شد و روزی در آینده نزدیک و نه چندان دور ملت اسیر گشته و وامانده کشورمان انتقام تک تک این بیگناهان و قربانیان هوسها و جنایت های آخوندی را خواهد گرفت.

گورستان خاوران مرکز بزرگترین جنایت قرن اخیر رژیم ایرانی که ۴۴۸۴ جوان روشنفکر و میهن پرست را در دل خود جای داده است.

گورستان خاوران مرکز بزرگترین جنایت قرن اخیر رژیم ایرانی که ۴۴۸۴ جوان روشنفکر و میهن پرست را در دل خود جای داده است.

اسید پاشی بر روی زنان

اسید پاشی روی چهره و چشمان بانوان کشورمان در اصفهان از بزرگترین جنایت از پیش طرح ریزی شده و ضد انسانی رژیم است. ملت ایران خاموش ماند ولی هرگز فراموش نخواهد نمود. این درد بزرگ نه تنها در سینه هم میهنان اصفهانی به ویژه بستگان محترم این مصیبت زدگان بلکه در سینه تک تک ایرانیان با شرف و با غیرت وجود دارد و هرگز زدوده نخواهد شد. هم میهنان ما باید بدانند که ادعاهای رژیم مبنی بر یافتن جنایتکاران اسید پاش کاملن دروغ و دور از حقیقت است و هرگز رژیم افراد مأمور خود را لو نمی دهد و به چوبه دار نمی سپارد زیرا چاقو هرگز دسته خود را نمی برد.

گرچه پس از جنایت بزرگ اسید پاشی بر سر و روی بانوان محترم اصفهانی وظیفه فرد فرد ایرانیان ایجاب می کرد که روزها و هفته ها به اعتراض علیه رژیم کشتارگر ولایت فقیه بلند شوند ولیکن شوربختانه اعتراضات تنها به اصفهان، تهران، و چند شهر شمال در ساعاتی محدود ادامه داشت. سیاست اسید پاشی از سیاست های دراز مدت رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه است. عاملین این جنایت بزرگ از سوی رژیم مأموریت داشتند و هرگز برای مردم شناخته نخواهند شد.

گرچه پس از جنایت بزرگ اسید پاشی بر سر و روی بانوان محترم اصفهانی وظیفه فرد فرد ایرانیان ایجاب می کرد که روزها و هفته ها به اعتراض علیه رژیم کشتارگر ولایت فقیه بلند شوند ولیکن شوربختانه اعتراضات تنها به اصفهان، تهران، و چند شهر شمال در ساعاتی محدود ادامه داشت. سیاست اسید پاشی از سیاست های دراز مدت رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه است. عاملین این جنایت بزرگ از سوی رژیم مأموریت داشتند و هرگز برای مردم شناخته نخواهند شد.

حمله با چاقو به زنان

دسته گل تازگی رژیم آدمخوار پس از اسید پاشی، یورش لات ها و اراذل و اوباش ولایت با چاقو به زنان جهرمی و مضروب و مجروح کردن آنان است.اینگونه جنایت های آشکار و از پیش برنامه ریزی شده بی گمان و بدون هر شک و شبهه ای کار رژیم زن ستیز است. زیرا در مغز متعفن و گندیده آخوند زنان هرکدام یک پارچه سکس و عشوه گری هستند که مردان را به شهوت می اندازند و از راه به در می برند. البته از آنجا که آخوندها خود هرکدام بسیار بدچشم و چشم چرانند به هر زن و در هر شرایط به چشم شهوت و هوسرانی نگاه می کنند. ممکن نیست آخوندی در جایی سخن پراکنی و وراجی کند و تکیه اش بر حجاب و پوشش زنان نباشد.

ژیم آدم کش راه دیگر زن ستیزی را چاقو کشی و مجروح و مضروب کردن آنان انتخاب کرده است. این فرتور زنان مصیبت دیده و وحشت زده جهرم را نشان می دهد که از امنیت جان و تندرستی خود در بیم و نگرانی اند. به راستی مرگ بر رژیم مرگبار ولایت فقیه باد.

ژیم آدم کش راه دیگر زن ستیزی را چاقو کشی و مجروح و مضروب کردن آنان انتخاب کرده است. این فرتور زنان مصیبت دیده و وحشت زده جهرم را نشان می دهد که از امنیت جان و تندرستی خود در بیم و نگرانی اند. به راستی مرگ بر رژیم مرگبار ولایت فقیه باد.

در هرحال، بنا به وسوسه آخوندها به ویژه در نمازهای جمعه و هر روز و هر زمان زنان را مورد تهاجم بد حجابی قرار دادن، و این که گفته شده باید در راه بی حجابی خون ریخته شود و گفتار ضد انسان و زن ستیزی مانند آن، جواز و پروانه ای است که به مشتی بسیجی نادان، بی سواد، خرافاتی، نوکر پیشه و مزدور داده می شود. این چراغ سبز نشان دادن های آخوندهای جنایتکار گروه بسیجی ها و گروههای مذهبی وابسته به رژیم را آماده خون ریزی و تهاجم و جسارت به مقام بانوان کشورمان می کند. رژیم جنایتکار چنانچه در برابر اعتراض های مردم درمانده شود، یک یا چند نفر بیگناه را دستگیر و با تهدید و شکنجه از آنان اقرار دروغین گرفته و اعدام می کند. اینست سرنوشت مردم بیگناه و اسیر در دست آخوندهای جلاد و جنایتکار.

the killing of 6 women in Iran

از آنچه گذشت:

جنایات رژیم آدمخوار ولایت فقیه از آغاز گروگان گیری ملت ایران در ۳۶ سال پیش تا کنون به روش های گوناگون انجام شده و همچنان روز و شب ادامه دارد. قتل های زنجیره ای، کشتار ۴۴۸۴ دانشجوی میهن دوست و روشنفکر درون زندان ها در سال ۶۷، شکنجه، تجاوز، و اعدام همه روزه در زندان های بیشمار رژیم، بمب گذاری در مراکز مهم کشورهای گوناگون و کشتار گروه بیشمار مردم، و پاشیدن اسید بر سر و روی بانوان محترم هم میهنمان در اصفهان کارنامه خون آلود و سیاه این رژیم را در بر می گیرد.

اینها از طرفداران و مزدوران علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکار او مجتبی خامنه ای هستند. این مزدوران و خائنان در هربرنامه ضد ملی و ضد مردمی شرکت دارند. شاید هم در اسید پاشی اصفهان همین خائنین شرکت داشته اند.

اینها از طرفداران و مزدوران علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکار او مجتبی خامنه ای هستند. این مزدوران و خائنان در هربرنامه ضد ملی و ضد مردمی شرکت دارند. شاید هم در اسید پاشی اصفهان همین خائنین شرکت داشته اند.

نکته پایانی:

آخرین شاهکار رژیم حمله با چاقو و مضروب کردن زنان جهرمی است. هرکدام از این جنایت ها به دستور و خواسته رژیم و از پیش برنامه ریزی شده و از سوی گروهی ازبسیجی ها و یا گروههای مزدور دیگر وابسته به رژیم انجام گرفته است. چنانچه رژیم در برابر اعتراضات تند مردم قرار گیرد بی درنگ چند بی گناه را دستگیر، پس از شکنجه فراوان از آنان اقرار گرفته و آنان را سر به نیست می کند. رژیم هرگز عاملان اصلی جنایات اسید پاشی در اصفهان، یا قتل های زنجیره ای، و یا جنایات گسترده سال ۶۷ درون زندان ها را به محاکمه نمی کشد و حتی نام آنان را آشکار نمی سازد زیرا می دانیم که؛ “چاقو هرگز دسته خود را نمی برد”.

 • daryoosh

  اسلام دین رحمت و بخشش است و هر کسی‌ هم که بگوید اسلام دین خشونت است باید با شمشیر قطعه قطعه شود تا درس عبرتی برای دیگران شود.

  • حقیقت جو

   گوه به گور جد و آبادت, ریدم به محمد و آل محمدت , تو که انسان که نیستی فقط مسلمون هستی. ای آدمخور.

  • داریوش

   جناب بابک،

   چرا برآشفته شدی؟ اگر توجه کنی‌ میبینی‌ من دارم مسلمان‌ها را مسخره می‌کنم. آن‌ها به دینی معتقد هستند سر تا سر خون ریزی و زور گویی است و از طرف دیگر می‌گویند به دین ما احترام بگذارید.

   • بابک

    دوست عزیز داریوش، من از شما پوزش می‌خواهم از بابت پاسخ بی‌ ادبانه خود. شما هم حتما متوجه شدید که منظور من این بسیجیهای داعشی انسان نما و آخوند‌ها و آخوند مسلکان و رهبران کنونی این نظام کثیف بود.

 • سر افراز پارسی‌

  از نظر من دین اسلام نه تنها شایسته هیچ احترامی نیست بلکه از آن جائی که باعث کشتار ایرانیان و ویرانی کشور ما شده است باید با تمام قوا با آن جنگید. فقط یک احمق یا جیره بگیر به این ایدئولوژی جهنمی پایبند است.

  • رضارحمتی

   جای شگفتی است که مردم در ایران از داعش بیزاری می جویند ولی تا اکنون لای
   قرآن را باز نکرده اند تا ببینند که هر کار ننگ باری را که داعش و داعشیان به آن دست
   می زنند به فرموده ی قرآن است.

 • maryam

  جای شگفتی است که مردم در ایران از داعش بیزاری می جویند ولی تا اکنون لای
  قرآن را باز نکرده اند تا ببینند که هر کار ننگ باری را که داعش و داعشیان به آن دست
  می زنند به فرموده ی قرآن است.

 • babak

  daryoosh on shamshir to kose Aval ta akhare to va harce akhondeh

 • babak

  daryoosh mazerat fekr kardam to ham az on basijiha hasti, behar hal pas kire to to kose Aval ta akhare in basijiah

 • book

  iran book
  iranbook@mail.ru
  کتاب ممنوعه جدید

  حقایقی که آخوندها و مذهبیون هزاران سال است از شما مخفی می کنند.
  دانلود کتاب ممنوعه علمی جدید «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf

 • نوید

  الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

  درود خداوند بر محمد و خانواده ی او