رفتار رژیم اسلامی با پیروان بهائی مانند هیتلراست که با یهودیان انجام داد ۳۴

سرآغاز:

دشمنی و کینه توزی رژیم ضد انسانی ولایت فقیه با دگر اندیشان بر کسی پوشیده و پنهان نیست. هنگامی که اسلام و قرآن می گوید هرآنکس از دین اسلام بیرون رود کافر بوده خونش حلال و کشتنش واجب است، دیگر امنیت جانی، مالی، و ناموسی برای هیچ فردی سوای طرفداران و مریدان اسلام ناب محمدی به پیشوایی علی خامنه ای به جای نمی ماند.

اینجاست که رژیم ولایت فقیه به رهبری خمینی از روز نخست کمر قتل و اذیت و آزار دگراندیشان از هرگروه و هرفرقه بنیان نهاد و جانشین بر حق او علی خامنه ای نیز در این چند سده با گسترش و ساختن زندانهای بیشمار دیگر در سراسر کشور به دستگیری و شکنجه آنان پرداخت و با برپاکردن طناب های دار در زندان های گوناگون به اعدام دگر اندیشان پرداخت.

چه گروههایی بیشتر مورد ظلم و ستم بوده اند؟:

گرچه رفتار غیر انسانی رژیم با همه دگر اندیشان بوده، ولیکن می توان گفت بزرگترین ظلم و ستم و حتی جنایت رژیم غیر انسانی ولایت فقیه متوجه و به سوی هم میهنان بهایی و یهودیان بوده است. دو گروه هم میهنی که همواره سپر بلا، اتهام های دروغین و بی روا، و در نهایت گرفتار رفتار خصمانه و ددمنشانه رژیم شده و به آنان همه گونه آسیب و زیانی وارد شده است.

۱- رفتار غیر انسانی با پیروان بهایی

نه تنها رفتار رژیم، بلکه هر فرد خردباخته و خرافاتی امت اسلامی با هم میهنان بهایی همواره زشت، غیر انسانی، ضد ملی و مردمی بوده است. سابقه بهایی آزاری و عملکرد جنایت بارانه آخوندهای شیعه و پیروان آنان با هم میهنان بهایی، موضوع امروز و دیروز نبوده، بلکه به سالیانی دراز و نزدیک به دو سده پیش باز می گردد. به عنوان نمونه کشتار وحشیانه و قتل عام پیروان بهایی به دلیل سم پاشی و رجز خوانی آخوند فلسفی بود.

شماری از هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، یعنی انکار امام زمان ساختگی آخوند فریبکار، به بیست سال زندان محکوم و در سیاه چال های ولی وقیح به بند کشیده شدند.

شماری از هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، یعنی انکار امام زمان ساختگی آخوند فریبکار، به بیست سال زندان محکوم و در سیاه چال های ولی وقیح به بند کشیده شدند.

جنایاتی که آخوند فلسفی به بار آورد

در رمضان سال ۱۳۳۲، فلسفی جنایتکار به مدت دو هفته در مسجد شاه تهران، هرشب برای کشتن و نابودی بهایی ها به یک مشت انسان نماهای خردباخته، درس امر به معروف می داد. فلسفی پیروان بهایی را دشمن خدا و دین، دشمن خاک و مردم ایران بر شمرد، و کشتنشان را ثواب ذخیره روز آخرت نامید.

خوب، تصور می فرمایید نتیجه این زهرپاشی و دشمنی چه شد؟: نتیجه جنایتی بزرگ در ابعادی گسترده در سرتاسر ایران بود. زیرا از فردای آن روز مسلمانان مکتب آخوند که هرشب به مسجد می رفتند، و یا به وعظ و گفتار او به رادیو گوش فرا می دادند، در سراسر ایران، در گروههای ده، صد، و چند هزار نفری شبانه به خانه ، مسکن و ماوای بهاییان یورش بردند. با تیر وتبر، ساطور، چاقو و شمشیر، سنگ، و چوب به جان بهائی ها و حتی زنان و فرزندان آنان افتادند.

حجت الاسلام فلسفی آخوند جنایت کاری که باسخنرانی خود در سال ۱۳۳۲ در مسجد شاه موجب کشتار و خانمانسوزی چند هزار هم میهن بهایی شد.

حجت الاسلام فلسفی آخوند جنایت کاری که باسخنرانی خود در سال ۱۳۳۲ در مسجد شاه موجب کشتار و خانمانسوزی چند هزار هم میهن بهایی شد.

کارنامه سیاه رژیم اسلامی

گردانندگان رژیم اسلامی که از آخوند و شبه آخوند تشکیل شده اند، از دیر باز تاکنون به همراه پیروان خرافاتی اشان، روز و شب در پی آن بوده اندکه در گوشه وکنار  کشور با هم میهنان بهایی مانند جانیان رفتار کنند.

از جمله ستم و آزار، همه گونه حمله و یورش بدانان در کوچه و خیابان، ویران و خراب کردن گورستان و قبرهای خانوادگی آنان، شبیخون زدن و حمله به خانه آنان، غارت اموال، بستن کسب و کار، جلوگیری از تحصیل فرزندان آنان، و سرانجام دستگیری، زندانی نمودن، شکنجه، تجاوز، و اعدام آنان بوده است. بنابراین، کارنامه رژیم اسلامی سیاه و آلوده به خون پیروان بهایی، یعنی فرزندان خوب ایران و دیگر دگراندیشان است.

در خواست جامعه بهایی از آخوند روحانی

جامعۀ بهائیان ایران با انتشار بیانیه ای از روحانی خواست که تخریب گورستان بهائیان در شهر شیراز را سریعاً متوقف کند. این جامعۀ در بیانیه خود افزوده است که در ده سال گذشته دست کم چهل گورستان بهائیان ایران به سرنوشتی مشابه دچار شده و همانند گورستان شیراز مقامات پس از نبش قبور باقی ماندۀ اجساد گورها را از خاک خارج و به محل ها نامعلوم منتقل کرده اند. هم میهنان ما نه تنها در زنده بودن و زندگی از شر آخوند ضد انسان و ضد ایرانی در امان نیستند، بلکه پس از مرگ نیز آرامش ندارند.

تاکنون به دلیل سمپاشی و ضدیت آخوندها بر سر منبر با هم میهنان بهایی امت بی خرد با حرکت ضد انسانی و ضد ملی خود به قبرستان های سراسر کشور حمله کرده و آنان را ویران و تخریب نمودند.

تاکنون به دلیل سمپاشی و ضدیت آخوندها بر سر منبر با هم میهنان بهایی امت بی خرد با حرکت ضد انسانی و ضد ملی خود به قبرستان های سراسر کشور حمله کرده و آنان را ویران و تخریب نمودند.

گفتار آخوند محمد موسوی بجنوردی

این آخوند به اصطلاح اصلاح طلب و عضو” مجمع روحانیون مبارز”، عضو شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و پدر همسر حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در مصاحبه با خبر گزاری پارس با وقاحت و بیشرمی گفته است که:” …. آن کسی که با اسلام مخالف است، موضوعاً خارج است. بهایی ضد اسلام است… هیچوقت ما نمی گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصولن حق شهروندی هم ندارد”.

هم میهنان خردمند و با وجدان ما به خوبی می دانند که اگر کسی حق شهروندی نداشته باشد، همانا آخوند است. آخوندهای ایران عموماً افرادی جنایتکار، ضد ایرانی و ضد انسان و بیگانه پرستند که کمترین دلبستگی و علاقه به سرنوشت مردم و پیشرفت کشورمان نداشته، و همواره دنباله رو و وابسته به تازیان متجاوزی اند که کشور ما را غارت کرده و از مسیر پیشرفت و تمدن به بیراهه کشاندند.

محمد نوریزاد مسلمانی که از مفاخر انسانی بزرگی برخوردار است. این فرد با کمال شجاعت و با قلبی اکنده از محبت و دوستی بر پای کودک بهایی که خانواده اش اسیر بند دیوان و جنایتکاران رژیمند بوسه زد. این حرکت مالامال از عشق و دوستی مورد خروش و طغیان عده ای از خردباختگان مذهبی و ذوب شدگان در مکتب ضد انسانی ولایت فقیه قرار گرفت.

محمد نوریزاد مسلمانی که از مفاخر انسانی بزرگی برخوردار است. این فرد با کمال شجاعت و با قلبی اکنده از محبت و دوستی بر پای کودک بهایی که خانواده اش اسیر بند دیوان و جنایتکاران رژیمند بوسه زد. این حرکت مالامال از عشق و دوستی مورد خروش و طغیان عده ای از خردباختگان مذهبی و ذوب شدگان در مکتب ضد انسانی ولایت فقیه قرار گرفت.

ایرانیان فرهیخته و خردمند به خوبی می دانند که هم میهنان بهایی ما افرادی صادق، درستکار، میهن پرست و زحمتکشند. آنان ‫ در سرزمین ایران یعنی سرزمین مادری خودشان زندگی کردند به جنگ رفتند,مدرسه ودانشگاه رفتند تشکیل خانواده دادند , در امور سازندگی و پیشرفت کشور کوشیدند ولی همیشه سپر بلای روضه خوان ها و پیروان بی خرد آنان قرار گرفتند. هم اکنون نیز این آخوند پیزری مفتخور و سربار جامعه فتوا می دهد که آنان نجسند و حق شهروندی و تحصیل و کار و پیشه ندارند.‬

این فرتور آخوند مفتخور و فرومایه محمد موسوی بجنوردی با دامادش حسن خمینی سربار دیگر ملت در بند ایران است. این مردک که نزدیک به گور است و با فرهنگ و تاریخ ما دشمنی و کینه توزی دارد برای هم میهنان بهایی حق تحصیل و شهروندی و به گفته دیگر حق انسانیت قائل نیست. به راستی می توان گفت که نفرین و لعنت بر آخوند باد.

این فرتور آخوند مفتخور و فرومایه محمد موسوی بجنوردی با دامادش حسن خمینی سربار دیگر ملت در بند ایران است. این مردک که نزدیک به گور است و با فرهنگ و تاریخ ما دشمنی و کینه توزی دارد برای هم میهنان بهایی حق تحصیل و شهروندی و به گفته دیگر حق انسانیت قائل نیست. به راستی می توان گفت که نفرین و لعنت بر آخوند باد.

۲- رفتار با یهودیان

هم میهنان یهودی نیز همواره مورد ستم و ظلم آخوند و آخوند مرام قرار گرفته اند. زندان ها و شکنجه گاههای رژیم اسلامی پر است از این گروه بی آزار و فعال جامعه ایرانی. خدمات هم میهنان یهودی در رشته های گوناگون در سراس تاریخ چند هزار سال گذشته بسیار گوناگون و قابل ستایش بوده، که نگارش آنها دور از گنجایش این مقاله است. بدیهی است دیگر دگر اندیشان مانند هم میهنان زردشتی، دراویش، و حتی پیروان اهل تسنن نیز از ضرب و شتم و ستم و آزار این رژیم ضد انسانی بر کنار نبوده اند.

۳- رفتار با آیت الله کاظمینی بروجردی

با آن که آیت الله کاظمینی بروجردی شیعه ۱۲ امامی بوده و باورهای وی با افراد رژیم یکسان است، ولی به دلیل آن که برخلاف رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی ولایت فقیه یک روحانی بسیار محترم و میهن دوست بوده و خواهان جدایی دین از سیاست و سکولاریسم می باشد،  این فرد ایرانی محترم سالیانی می گذرد که در بند دیوان و مزدوران زژیم جنایتکار ولایت فقیه اسیر، و زیر شکنجه و همه گونه اذیت و آزار جسمی و روانی می باشد. گناه این روحانی محترم نیز خلع سلاح  کردن رژیم از قدرت و زورگویی کنونی و از میان رفتن ظلم و ستم بی حد و حصر و جلوگیری از غارتگری و وطن فروشی آن است.

آقای کاظمینی بروجردی، یک روحانی سکولار است که به دلیل مخالفتش با دیکتاتوری مذهبی و ولایت فقیه و حکومت دینی، محکوم به 11 سال زندان شده است. _ سیروس پارسا

آقای کاظمینی بروجردی، یک روحانی سکولار است که به دلیل مخالفتش با دیکتاتوری مذهبی و ولایت فقیه و حکومت دینی، محکوم به ۱۱ سال زندان شده است.

سکولاریسم چیست؟

سکولاریسم  مورد خواست آیت الله کاظمینی بروجردی و هر فرد میهن پرست خردمند ایرانی یک اصل است که دو خواسته و هدف پایه را در بَر می گیرد؛ نخستین برنامه جدایی روشنِ دین و نهاد هایِ مذهبی از حکومت است و دیگری برابری تمامی مردم با هر باورِ دینی، در پیشگاهِ قانون است؛ این بدان معناست که در یک جامعه سکولار، یک فردِ مسلمان با یک فردِ مسیحی، یهودی و یا خدا ناباور در نزدِ قانون برابر بوده و از حقوق یکسانی برخوردار است و هیچ فرقی میان ایشان نیست.

نکته پایانی:

آخوند و آخوند مرام همواره تا کنون با دگراندیشان رفتاری خصمانه و جنایت بار داشته است. زندان ها و سلاخ خانه های رژیم پر از دگر اندیشان به ویژه هم میهنان بهایی، کلیمی، حتی دراویش، پیروان اهل تسنن، و شیعیان مخالف رژیم بوده، و چوبه های دار برپا است.

نفرت و کینه توزی آخوند از دگراندیشان بیشتر به این دلیل بوده که آنان با امام زمان ساخته و پرداخته آخوند که همانا دکان رزق و روزی آنان و راه تحمیر امت نادان و ناآگاه است انکار نمودند و بر روی آن خط کشیدند. بدیهی است آخوند مفتخور و سربار جامعه نمی تواند و نخواهد توانست بسته شدن دکان مکر و حیله و رزق و روزی خود را تحمل کند و ناچار است اکنون که به قدرت رسیده هرچه می تواند با دگراندیشان به دشمنی و ضدیت پردازد.

 • آرش آریانی

  اگر فلسفی چنین چیزهایی گفته و مسبب چنین فجایعی بوده شیطانی بوده در لباس انسان. چون هیچ انسان با شرفی حاضر به کشتن انسان دیگری فقط به جرم داشتن عقیده ای مخالف عقیده خودش نیست.
  هرکس چنین تفکری داشته باشد و سایرین را تنها به جرم داشتن عقیده ای مخالف عقیده خودش به مرگ محکوم نماید از دایره انسانیت و شرف خارج است.
  این یکی از اصولی است که بدان رسیده و بی هیچ تردیدی بدان ایمان دارم.
  اینجا دیگر بحث دین و ایده ئولوژی و خدا باوری یا خداناباوری نیست بحث انسانیت است.این اولین معیار و البته ارزشمندترین و قاطع ترین معیار من برای ارزیابی انسانهاست.
  اگر در تاریخ ادیان سامی و آریایی نیز انسانها را فقط به جرم داشتن عقیده ای مخالف (و نه ارتکاب جنایت )کشته باشند.سوگند به حقیقت هستی که در تمام کائنات ساری و جاری است از آنان نیز برائت خواهم جست.
  در این جهان بیکران هیچ چیز عزیزتر از ذات انسانی برایم معنی و مفهوم ندارد

  • alton

   البته انسان نباید بتواند هرکاری را که دلش خواست با سایرگونه های جانوری انجام بدهد
   این دیدگاه از دید دین که انسان هدف جهان است پذیرفتنی نیست
   ما به چه حقی سایرگونه های جانوری را سرمی بریم
   به چه حقی از آنان بیگاری می کشیم و به
   چه حقی آنان را در قفس می کنیم و به چه حقی هررفتاری که دلمان خواست
   با آنان می کنیم؟

   • آرش آریانی

    فسیلهای بدست آمده از انسانهای نخستین نشان می دهد دندانهای جلویی شان مانند دندانهای انتهایی دهان به شکل کرسی و برای جویدن بوده این نشان میدهد که در طول تاریخ طبیعی انسانها به تدریج گوشت خور شده و دندانهای جلویی شان به شکل کنونی درآمده تا بتواند قطعات گوشت حیوانات را ابتدا پاره کرده و سپس بجوند.
    ادیان در روند تاریخی خود بر این امر صحه نهاده اند اما شروع آن به میلیونها سال پیش از ظهور ادیان برمیگردد.
    در ثانی ما متعرض به ژنوسایدهای گوناگون در طول تاریخ بشری هستیم که فجیعترینشان در قرن بیستم رقم خورد.
    در حالیکه انسان سلاخی می شود شما از ذبح گاو و گوسفند دم میزنی؟؟؟

    • alton

     نه منظور من این است که نباید انسان با نگاه خودپرستانه اش
     سایر گونه های جانوری را پست بداند.
     باید به آزار و شکنجه ی آدمیان و
     یا آزار هرگونه ی جانوری دیگری پایان داده شود.بیایید بپذیریم که ما هدف جهان نیستیم ، و در تاریخ برای این انسان
     را هدف جهان می دانستند
     چون آدمی خود را برتر از همه می دانسته است.
     این نگره ی فرگشت به ما نشان داد که در پس پدیدار شدن جانوران
     و گیاهان ،سازنده و آفریینده ی هوشمندی در کار نیست و
     اگر هم باشد باید او را تازه کار و یا یک آزمایشگر دانست
     تا یک خدا.

  • alton

   از دید شما دین گرایان(منظور در این جا بیش تر تروریست های سپاهی و بسیجی)،
   داشتن باوری نا همخوان با باور شما جرم است!!!!!!!!!!!!!!
   خوب این را که می دانستیم.
   شما اگر مانند محمد و علی سر نبرید که نمی توانید باورهای تروریستی تان
   را ۱۴۰۰ سال زنده نگه دارید.

 • فرزند کوروش

  مرگ بر افراد متعصب و مذهبی

  مرگ بر شورشیان ۵۷ که در بی غیرتی و بیناموسی در تاریخ ایران برای همیشه ثبت شدند

  درود بر انسانهای آزداده و سکولار

 • neda

  این رژیم اسلامی از باورمندان به دین های دیگر این چنین می ترسد
  ببین از خداناباوران تا چه اندازه هراس دارد.

 • محمد حسن اسکندری

  آقای نوریزاد از شما که یک خبر نگار پر مدعائئ هستید انتظار میرفت قبل از دفاع از بهائیت کمی در مورد آن مطالعه میکردید و سپس این مقایسه را ( رفتار هیتلر با یهودیان ) انجام می دادید. یهود پیرو دین الهی است بهائی که اصلا دین نیست بلکه یک مسلک و مرام مندرآوردی است که از سوی شیطان بزرگ آن زمان (روباه پیر) با استفاده از بی سوادی ملت که توسط شاهان دست نشانده خائن که از ترس از دست دادن حکومتهای فاسد خود سعی می کردند ملت را نا آگاه نگهدارند پی ریزی شد و بااستفاده از انسانهای خود فروخته سود جو و جاسوس که اصلا پیرو هیچ آئین و مذهبی نیستند و متاسفانه این تیپ انسان نماها در همه جوامع و در همه زمانها یافت میشوند برای تضعیف و مبارزه با مکتب راستین الهی یعنی اسلام عزیز شکل یافت .بنا براین مقایسه شما یک قیاس مع الفارق است والسلام.

  • alton

   ما بی خدایان و خداناباوران نیز پیرو هیچ آیین و دینی نیستیم
   و نخواهیم گذاشت تا شما خداباوران(آفرینش گرایان و دین مداران) خرافه ها و
   باورهای پوسیده ی دینی تان را به خوردمان بدهید.

  • bazbin

   همه ی دین ها من در آوردی هستند و برپایه ی امیال و خواسته های
   انسانی ساخت یافته اند.
   همه اش از خودم می پرسم چرا در زمان هایی که جهان به خدا نیاز داشت
   او همواره خود را پنهان می کرد؟
   نکند خدا ساخته و پرداخته ی خود ما انسان ها باشد؟

 • bikhoda

  بیکاری در ایران بیداد می کند این بیسجی ها و سپاهی ها و ریشوها و داعشی ها در ایران
  همه ی پول مملکت را بالا کشیده اند، بیش از ۹۰ ٪ کسانی که در ایران دارایی های هنگفت
  دارند با ریش و پشم و با وابستگی به دستگاه دینی به این جا رسیده اند.
  بیشتر مردم ایران را جیره خواران رژیم اسلامی تشکیل می دهند می گویید نه
  به مغازه هایشان سری بزنید فرتورهای بزرگ تروریست هایی چون خمینی و خامنه ای
  را بر دیوارهایشان خواهی دید.
  هرکسی که وابسته و جیره خوار رژیم اسلامی(دینی) در ایران باشد زندگی و آسایش خواهد
  داشت ، من جوان دانش آموخته اگر می دانستم که باید امروز کارگری بکنم دیگر درس
  نمی خواندم.
  چون در مدت دو سال گذشته و پس از دانش آموختگی ام نمی توانستم کار در خوری بیابم
  همه ی این دو سال را بیکار بودم ، تا این که چند روز پیش از سرناچاری برای کارگری
  در کارخانه ای سرگرم کار شدم ،چشمتان روز بد نبیند بیش از نیمی از کارگران افیونی بودند
  مگر می شد با این ها کار کرد آن هم نه یک روز و نه دو روز ،ادب که اصلا نداشتند کار این کارگران
  با شوخی های زننده ی پایین تنه هم همراه بود و این برای من که این چنین رخدادهایی را
  از نزدیک ندیده بودم بسیار آزار دهنده و ناپذیرفتنی می نمود.
  از آن کارخانه زده ام بیرون و اکنون باز بیکارم .
  آهای با تو هستم ای بسیجی،ای داعشی و ای چماقدار خامنه ای (ماردوش زمان) ،دیگر
  نخواهیم گذاشت شما نابه کاران که همه چیز کشور را به باد داده اید آسوده باشید
  سنگرتان که دین باشد را نشانه گرفته ایم ،نخست سنگرتان را واخواهیم پاشند
  و پس از آن دیگر گمان نکنم چیزی برای گفتن داشته باشید.

  ما همه بی خدا و مرتدانیم.

  • آرش آریانی

   آقای گرشاسب به خودت رحم کن و به جای مباهات کردن به افکار در اندیشه یافتن کاری درست و حسابی باش بعد وارد وب شو.این را دوستانه میگویم لطفا از من نرنج

   • barandaz

    وای به روزی که رژیم اسلامی (ببخشید اسهالی) برافتد،آن هنگام شما بسیجی ها
    سپاهیان و داعشیان می خواهید در کدامین سوراخ موش پنهان شوید؟
    برافتادن رژیم خودکامه ی ولایت وقیح نه آرزوی ما بلکه آرمان ماست.

    • آرش آریانی

     فعلا این شمایید که در سوراخ موش مخفی گشته اید .چرا هر لحظه اسم عوض میکنید شما چه جور مبارزانی هستید که از سایه خودتون هم می ترسید؟؟؟
     بیچارگانی هستید که نه دنیای آدم واری دارید و نه آخرتی ( اگر که وجود داشته باشد)
     اما از شما و آخوندا به یک میزان بیزارم.آنها دین را ملعبه هوای نفسشان و شما مفاهیم مقدسی چون سکولاریزم آزادی بیان و دموکراسی را وسیله رسیدن به عقده های سرکوب شده تان قرار داده اید.سخن گفتن شما از آزادی بیان مانند اینست که یک داعشی در حال بریدن سر یک انسان بیگناه دم از رحم و شفقت بزند. وه که چه حد چندش آور خواهد بود.
     از این پس با شما به زبان خودتان سخن خواهم گفت.

     • nora

      آخرت؟؟؟شما نخست خدا را اثبات بکن سپس از آخرت سخن بگو.
      شما اسلامیون و دین باوران هر چه خواستید کرده اید و هرچه
      دلتان خواست گفته اید و ما باید خاموش بنشینیم؟
      یا شاید منظور شما از آزادی در گفتار و اندیشه ،همان آزادی در
      چارچوب باورهای دینی است؟
      تا جایی که من می دانم داعش=دولت اسلامی عراق و شام است.
      زبان ما که تا کنون زبان روراستی بوده است، نکند باید به جای
      واژه ی تروریست از واژه ی تکفیری و یا ستیزه جو استفاده می کردم
      تا شما به خشم نیایید؟
      هزاره ها شما دین باوران سخن گفته اید و اکنون ما سخن خواهیم گفت.
      این هم بینش و منطق شماست زندگی آدم وار!!!!!!!!!
      شما دین باوران هرگاه خواستید به کسی دشنام بدهید از گونه های
      جانوری مایه گذاشتید، چه می شود کرد شما ادبیاتتان را وام دار
      قرآنتان هستید.
      هنگامی که رهبر یک رژیم توتالیتر دینی دست به کشتار و پاکسازی های
      گسترده می زند ،یک تروریست است چه آن کس علی و محمد
      خامنه ای و خمینی باشد و چه آن کس هیتلر ،استالین ، رهبر کره ی
      شمالی و یا قذافی باشد.
      شما سپاهیان و بسیجیان و آخوندها و پشمی ها و ریشوان در این
      ۳۴ سال هرچه خواستید کرد،بر روی دختران و زنان سرزمینمان
      اسید پاشی کردید،دختران و زنان سرزمینمان را با چاقو زدید
      ناباوران به اسلام را شکنجه و کشتار کردید و نگذاشتید کسی جز
      شما تروریست ها سخن بگوید دست به دزدی ها و تارجگری
      های گسترده زدید ،خون مردم را مکید و آن گاه می آیید
      و با پر رویی چیزی هم طلبکار هستید؟
      در هیچ ساختار اندیشه ی آزادانه ای به باورهای تروریستی احترام
      نمی گذارند و نخواهند گذاشت.

     • khayam

      ما باید ناشناس باشیم چرا که شماها دارای یک ساختار و سازمان تروریستی(بسیج،سپاه،انصارو…..) هستید و نمی توان بی پروایانه

      دست به کارهایی زد که برای آدمی آسیب زا باشد
      و این را می دانم که یک سربازخوب یک سرباز زنده است.
      ما باید در همه جا باشیم ولی در هیچ کجا نباشیم ، ما نخست در اینترنت
      شما را به زانو در خواهیم آورد و سپس وارد گامه ی براندازی خواهیم
      شد شاید این روند خیلی زمان بر باشد ولی می توان روی آن

      حساب ویژه ای باز کرد. کار کردن روی اندیشه ی مردم بسیار

      سخت است ولی اگر دگرگون شود کاری بس ارزنده است.
      تا سال آینده افزاری به مانند اینترنت چمدانی و آوترنت

      به صورت گسترده وارد ایران خواهد شد و آن هنگام ما قافیه

      را خواهیم برد.
      ما شما را برای ورود به این بازی دعوت می کنیم.

      شما هیچ راهی جز شکنجه و کشتار برای سرکوب دگراندیشان ندارید
      چرا که سنگرتان فروریخته است.

      ولی ما تنها ابزارمان آگاهی بخشی و گندزدایی اندیشه ها و باورهاست.

     • آرش آریانی

      مانند آدمهای روان نژند نوارتان روی چند تا کلمه گیر کرده و بویی از معرفت و آگاهی نبرده اید
      خداناباور. خردگرا. تروریست. سکولاریزم و…
      شد در برابر اینهمه استدلال دو تا حرف حساب بزنید
      نام بسیاری از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان شرق و غرب معتقد به خدا را برایتان برشمردم اما با یک مشت حرفهای کلیشه ای پاسخ دادید.
      اگر شما را ملزم کنند که همین چند واژه را بکار نبرید آیا دیگر قادر به سخن گفتن خواهید بود؟ صد البته چون مبارزانی چون شما مسلحند به انواع فحشهای رکیک و ناموسی. خوب اینهم نوعی مبارزه است.
      از گند زدایی سخن گفتی اما روحت(معذرت یادم نبود که شما به روح اعتقاد ندارید زیرا از نظر شما آدم همین شکم است و زیرش بعد که مرد با مدفوع حیوان مرده هیچ تفاوتی ندارد . خوب این هم جهان بینی شماست)تا خرخره در گند و لجن فرو رفته.
      اگر به نظر شما خدا ناباوران جهانی پس از مرگ نیست دیگر چرا اینهمه خود را زجر میدهید حال که قرار است همه چیز با حلول مرگ پایان یابد. اینهمه زحمت چرا؟؟؟
      مثلا فردی که مورد تجاوز قرار میگیرد با شخص متجاوز هر دو خاک خواهند شد. دیگر چه فرق میکند که ظالم کیست و مظلوم کدام است ؟زمانی که شما ایده را از ماده منتزع میکنید در اصل ماده را بی وطن کرده اید.اگر حیوانی حیوان دیگر را بدرد وی را محاکمه میکنید؟ حال که شما با انتزاع جاهلانه تان شرافت انسانی را از وی ستانده اید حرفهایتان پیرامون مبارزه مانند اینست که عده ای کفتار بخواهند تا برای مبارزه با گرگها مانیفست بنویسند.
      کفتارهایی که سرشان از لف و لیس قدرت بی کلاه مانده در مقابل گرگهای مکاری که به نام دین دست به فجیع ترین اعمال زده و مانند اختاپوس بر ثروت ملت خیمه زده اند.
      نفرین و لعنت تمام انسانهای آزاده و با شرف و زجرکشیده تاریخ ایران زمین بر شما و آنها باد .

     • alton

      ما کی دشنام به شما داده ایم؟این شما ها هستید که کتاب های دینی تان از قرآن و انجیل گرفته تا …… پر از گفتارهای پیرامون پایین تنه
      است و فرمان به کشتار و شکنجه.
      شما کدامین استدلال را به ما نموده ای که ما آن را برانداز نکرده باشیم
      شما یک کل به نام خدا را پذیرفته اید ولی توان اثباتش را ندارید
      و یا خدارا فراماده و فراطبیعی می دانید در هالی(حالی) که
      توان شناساندنفراماده و و مابعدالطبیعه را به ما پرسشگران ندارید.
      اگر نمی دانی بدان این حقوق بشر ساخته و پرداخته ی نواندیشان
      و خردگرایان است نه برخاسته از باورهای دینی
      خود این پیشوای دینی شما محمد که خود هیچ دست کمی از داعش
      نداشته است و علی هم استاد داعشی ها بود.
      اگر نگاهی به کتاب های آسماین بیندازیم خواهیم دید که خدای
      آمده در آن ها دیوانه،بیمار روانی ، شکنجه گر و نه چندان
      خردمند و شهوت ران بوده است که رفتارهایی بچه گانه دارد.
      خرد به ما می گوید خدایی در کار نیست و باید خودمان برای به زیر
      کشیدن ستمگران و کشتارگران دست به کار بشویم.
      آیا شما می توانید در آزمایشگاه نشانه ای از وجود روح را به
      ما بنمایانید؟
      این دیدگاه یک آفرینش گرا و کسی است که جهان را هدف دار
      و هدف را انسان می داند چرا که نمی تواند بر باور خودبرتربینی
      انسانی اش چیره گردد و همواره خود را برتر از هر چیزی می داند.
      و گمان می کند که این جهان برای او ساخته شده است و نمی خواهد
      بپذیرد که این جهان برای او ساخت نیافته بلکه این ما گونه های
      جانوری هستیم که با پیرامونمان سازگاری یافته ایم.
      آیا دین و باور به خدا توانسته در چندین هزاره آدمی را
      به رستگاری برساند؟این دین و خداست که به جزپایین تنه و زیر شکم
      به چیز دیگری نمی اندیشد،لای قرآن را باز کن خدا شهوت خانه ای
      در بهشت برای شما دین داران و خداباوران ساخته است خوراکی های
      خوشمزه و برده های جنسی برایتان آفریده است.این ها هم که همگی
      مادی هستند پس این جهان پسین شما هم که کاملا ماده از آب درآمد؟
      اگر این جهان پسین است ما این چنین جهانی را نمی خواهیم.
      شما نمی توانید خود را از آخوندها جدا بکنید چرا که این شماها هستید
      که زندگی بخش دین هستید و تا شماها هستید ،این دین گرایان در
      پشت پنداری به نام خدا و دین سنگر خواهند گرفت و خواسته
      یا ناخواسته
      شما دین گرایان و خداباوران ستون پنجم دستگاه دینی هستید.

      برای خداباور این سخت است که بپذیرد جهان دارای هدف ویژه ای
      نیست و یا برایش سخت است که در نبود یک پایشگر(ناظر) بخواهد
      احساس مسئولیت بکند چرا که درک درستی از پیرامونش ندارد
      و همیشه دنبال راه های ساده می رود و چه راهکار ساده ای
      به نام خدا؟
      شما مانند کسی هستید که در نبود چراغ راهنمایی و دوربین های ترافیکی از چراغ قرمز رد می شوید چرا که احساس مسئولیت
      نمی کنید و یا از ترس زندان دزدی نمی کنید.
      شما یک کل به نام خدا را می پذیرید سپس به سوی جز می روید که
      این می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد.
      شما باز سایر گونه هیا جانوری را به استهزا می گیرید و ارزشی
      براییشان قاپل نیستید و این سرچشمه گرفته از جهان بینی
      آفرینش گرایانه ی شماست.

     • آرش آریانی

      مشکل شما اینست که تصور میکنید یرای مبارزه با استبداد می بایست منکر مبدایی متعال به نام خدا شد.
      مبارزه شخصی چون سروش با نظام ایران به هیچ روی بر هیچ مفسر و تحلیلگر سیاسی پوشیده نیست.ولی وی هیچگاه دست به هتاکی و توهین به اموزهای دینی نزد.
      گرچه نقدهای روش شناختی جانانه ای در حیطه های آنتولوژی و اپیستمولوژیک بر دین اسلام را انجام داده و میدهد.
      من وجود مبدایی متعال( ترانساندانتال) را فرض نمیگیرم اما بعنوان یک دانش آموخته فلسفه نیز نمیتوانم مانند شما بر آن به راحتی خط بطلان بکشم.آیا این تفکر به این معنی است که من یک داعشی ام؟؟؟وای بر ایرانی که خردگرایانش شما باشید.

   • garshasp

    مگر شما بسیجیان،ریشوان،سپاهیان و داعشیان جایی در این کشور مانده
    که اشغال نکرده باشید؟
    مگر پولی مانده که آن را بالا نکشیده باشید؟
    زمین های ما را همین برادران دزد ،قاچاقچی و تاراجگر سپاهی و بسیجی
    از ماها دزدیده اند و اکنون من به جای راه انداختن کاری با پول خودم

    باید بروم کارگری و دستفروشی بکنم؟
    در حالی که برادران دزد بسیجی و سپاهی در رفاه و آسایش باشند؟

    هرکجا دیدید فرتوری از خامنه ای و خمینی تروریست زده اند می توانید
    خائنین را شناسایی نمایید که شمارشان شاید از دستتان در برود.
    ما بی خدایان آن چنان با هم یکپارچه گشته ایم که بنیان باورهای تروریستی
    و خرافی تان را برخواهیم انداخت.

    • آرش آریانی

     واقعا برایت متاسفم با زبان محبت سخن می گویم و در عوض توهین میکنی.من تلاش کردم تا بلکه راهی را برای رسیدن به هدف مشترکمان یعنی سکولاریزمی تمام عیار بیابیم اما از ابتدای ورود فقط هلهله راه انداختید و توهین.
     در هر صورت خوشحالم که صادقانه و خالصانه تلاش نمودم.اگرچه میتوانستم مانند برخی از دوستانتان که حرفهای رکیک می زنند فضای سایتتان را به لجن بکشم. اما در این صورت میان من و آنان دیگر تفاوتی نبود.

     • الناز بیخدا

      یاد اون مسلمونایی افتادم که تو یکی از شهرهای آمریکا به همراه
      قرآن یک گل به شهروندان آمریکایی می دادندتا بگویند اسلام دین
      صلح است.
      یادم میاد در پاسخ به این کنش نابخردانه ،یکی گفته بود که با یک گل
      نمی توان باورهای تروریستی را باورهایی صلح جویانه نشان داد.

   • barbara

    دم بسیجی و سپاهی ها زد بیرون،آخر این ها باید هرکجا که باشند
    اندیشه های تروریستی شان را به همگان نشان بدهند.

 • lord

  از دین گرایان و بسیجیان ، سپاهیان و داعشیان و دستاربندان خواهشمندم به جای آمدن به این
  تارنما بروند مساجد و تکیه ها و هیئت ها برای عزاداری.
  مگر ما می آییم در مساجد و تکایا و هیئت های عزاداری تان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • سامان

  هرگاه دیدید که در شهرها عکس هایی بزرگ تر از یک تمبر پستی را با شمارگان زیاد
  بر در و دیوار چسبانده اند شما با خطر خودکامگی روبرو هستید.
  نمی دونم این از کیه ولی گل گفته

  تو ایران خودمون عکس های چندین متری از خامنه ای و خمینی در همه جای شهرها به
  چشم می خوره ،اگه یک تمبرپستی رو با عکس های خامنه ای وخمینی بسنجیم با هر خطری
  روبرو هستیم.
  مثل: تروریسم،خودکامگی،رژیمی توتالیتر،فاشیست و………………………….

 • ارژنگ

  این آقا‌ی مثلا “آرش آریایی” هم آدم جالبی‌ است. هر جا که کم میاورد یک سری فیلسوف و دانشمند مثل انیشتن، ساخاروف، ماخاروف، پاخاروف… برای ما ردیف می‌کند که بله چون این هایی که من اسم بردم به خدا متقاعد هستند پس شما همهگی اشتباه می‌کنید و باید خفه شوید و شما هم باید خدا باور باشید. و بعد از طرف دیگر صحبت از احترام به عقاید دیگران و چیز هایی چون سکولار دموکراسی می‌کند.

  آقای محترم، اول آن که شرایط مهم دموکراسی آن است که دین در خانه باشد نه در اجتماع. وقتی‌ دین به صورت یک امر اجتماعی و سیاسی درآمد خیلی‌ طبیعی است که مورد انتقاد قرار می‌گیرد. حتی اگر همان دین یک میلیارد (چه که عرض کنم) ده میلیارد هم معتقد داشته باشد.

  دوم، به جای آن که ساخارف و پاخارف را ما ردیف کنی‌ بد نیست که زیاد راه دور نروی و نیم نگاهی‌ هم به آثار اندیشمندانی چون ناصر خسرو، زکریا رازی، صادق هدایت، و بسیاری دیگر بیاندازی.

  سوم، احتیاجی‌ نیست شما نقش پدر بزرگ را بازی کنی‌ و بخواهی درس فلسفه بدهی‌.

  • آرش آریانی

   در قرآن آیه ای است ( سوره ذاریات آیه ۴۷) که با صراحت به تئوری گسترش کائنات یا (اکسپنژن یونیورس) که حدود ۸۰ سال قبل توسط ادوین هابل مطرح و در فیزیک مدرن در راستای نسبیت زمان و مکان انیشتین اثبات شد می پردازد. در حالیکه تا اوایل قرن بیستم در دانش فیزیک بر ثابت بودن جهان هستی بر مبنای زمان و مکان مطلق نیوتون تاکید می شد.
   و اما آیه (وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)

   ومـا آسـمـان را بـا قـدرت بـناکردیم و همواره آن را وسعت مى بخشیم.

   لطفا قدری در مورد تقارن این آیه با این کشف عظیم علمی و چگونگی سر در آوردن آن از یک کتاب تروریستی در ۱۴۰۰ سال قبل توضیح فرمائید.
   عجب جانوران باهوشی هستند این تروریستها
   جونم مرگ نشده های داعشی

   خرد رنجانهای عوضی

 • a.yamoudi

  برادر آرش اربابی و برادر اسکندری در پاسخ به اظهارات شما دو سوال را برایتان مطرح میکنم و خواهشمندم که با صداقت کامل به پرسشهای من پاسخ دهید.
  ۱٫ آیا کوچکترین شناختی از آیین بهایی دارید؟
  ۲٫ تا به حال از خود پرسیده اید که دلیل خصومت شدید آخوندها با بهاییان چه میتواند باشد؟ لطفا با گفتن کلماتی مانند آنان کافرند و …. خود و دیگران را فریب ندهید زیرا خیلی از دیگراندیشان هستند که وجود خداوند را نفی میکنند ولی آخوندها با آنان چنین خصومتی با آنها ندارند.
  لازم است بدانید که اصول دین بهاییان شامل اعتقاد شدید به وحدانیت خداوند است و بهاییان تاکید دارند که هیچ مطلبی را بدون مطالعه و تحقیق و انطباق با اصول علمی نباید از هیچکس پذیرفت و فرزند بهاییان تا رسیدن به سن قانونی تنها بهاییزاده محسوب می شوند و پس از بلوغ در صورتیکه آن فرد با مطالعه و تحقیق به دین بهایی ایمان آورد و ادای شهادت داد بعنوان یک بهایی محسوب میگردد. در ضمن در دین بهایی هیچگونه مبلغ رسمی دینی و مواجب بگیری وجود ندارد( مانند آخوند , کشیش ). در صورتیکه در اصل ولایت فقیه هرچه ولی فقیه بگوید تمامی مسلمین باید بدون چون و چرا به آن عمل کنند. یعنی مانند تعدادی گوساله بدنبال گاو براه بیفتند و اعمال او را تقلید کنند. خواهشمندم با کمی تفکر به سلطه اعراب جاهلیت در ایران خاتمه دهید.
  بعنوان آخرین سوال میخواستم بدانم سپاه پاسداران ماهیانه چقدر به شما حقوق می دهد؟؟؟؟؟؟
  P:

  • آرش آریانی

   یکی از مهمترین انتقادات من علیه اعراب اشغال نظامی ایران و سلب حق حاکمیت ملی ایرانیان و مستعمره نمودن آن بمدت دویست سال است که با هیچ منطقی سازگار نمیگردد که عده ای به نام گسترش دین کشور دیگری را اشغال نظامی و استثمار نمایند.

   چرا تصور میکنید که چنین مسئله ای فقط بر عقول ناقص شما روشن گشته و سایرین همه در خوابند.

   من در اصل آرمانها با شما هم عقیده ام لیکن معتقدم روش تان روشی کاملا احمقانه است که ما بیاییم چاک دهانمان را باز کرده و به مقدسات صدها میلیون انسان توهین نماییم.

   شما به فکر براندازی دین هستید. کاری که هر شب شاید فقط خوابش را بتوانید ببینید.

   عاقلانه تر ارائه تصویری رفورمیزه از دین است که با ارزشهای نوین اجتماعی چون سکولاریزم سازگار گردد و نه فحش ناموسی دادن به اصحاب دین.

   کاری که امثال سروش و مجتهد شیستری در پی آنند.

   از شر حماقت شما جماعت نادان که حرکتهای اصلاح طلبانه دینی را با تحریک دینداران به هم میریزید به کجا باید شکوه برد؟ با کدامین خرد به جنگ میلیاردها انسان متعصب میروید؟ بقول ایمانوئل کانت خدایا ما را از شر دوستان نادانمان حفظ فرما. دوستانی که خردگرایی رئالیستیک کانت را به ایده الیزم مطلق هگل و بوزانکت و اخلافشان در تفکر مارکسیستی چون فوئرباخ و بر و بچه های انقلاب بولشویکی ۱۹۱۷ روسیه رساندند.باز مانند احمقها حمله و دشنام را چاشنی کارتان قرار دهید. و بر میخ دین بکوبید تا محکمتر گردد.

   اصلا باید به نرم افزار فحش سنج در سایت بگذارند تا دوستان هتاک را رتبه بندی و ارزش گذاری نماید.هرکه هتاک تر سکولارتر.

   و اما دو سوالی که مطرح کردید آقای به اصطلاح a.yamoudi صادقانه بگویم در مورد بهائیت اطلاعاتی داشتم که با توضیحات استاد بهرام مشیری کاملتر شد و اظهارات شما چیزی به آن نیفزود.

   و سوال دومت نیز از سر عجز و ناتوانی است. خیال کردی میتونی منو از کوره در ببری. و بعد گل بگیری.

   چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل

   یاد پدر نمیکنند این پسران ناخلف

   از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد
   وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف

   • a.yamoudi

    آقای آرش آریانی با عرض پوزش از اینکه موجب افسردگی و ناراحتی شدید شما شدم . زیرا واقعا قصد آزرده کردن شما را نداشتم و تنها میخواستم که بشما و مدیران گروه شما دوستانه و بعنوان یک برادر بزرگتر شما را متوجه کرده باشم . من با افتخار میگویم که یک بهایی هستم و بعنوان یک هموطن بهایی از شما میپرسم اگر یکی از عزیزان شما مثلا مادر شما فوت کند و افرادی قبر مادر عزیزتان را تخریب کنند شما چه احساسی خواهید داشت ؟ اگر جسد کودک معلول کسی را پس از فوت نگذارند در گورستان دفن کنند چه احساسی خواهید داشت ؟ آیا تاکنون در هیچ نقطه ای از دنیا شنیده اید که افرادی با همنوعان خود چنین رفتاری را انجام داده باشد ؟ بخود زحمت ندهید و نگردید زیرا تاکنون چنین جانوری در هیچ نقطه جهان یافت نشده و همچون گذشته تنها آخوندهای خود فروخته هستند که بزرگترین مظالم را بسبت به بهائیان روا داشته و حتی آنان را از ابتدایی ترین حقوق انسانی که سالهاست حتی در دورافتاده ترین نقاط جنگلهای آمازون یا آفریقا به آن احترام میگذارند ، ولی رهبر ایران میگوید بهاییان حتی حق شهروندی ندارند و از حق کار و تحصیل و معامله و شکایت و حق تدفین و حق سکونت و حق داشتن مسکن محروم هستند و تمامی این محرومیتها را در نظام اسلام ناب محمدی بر بهاییان و دراویش و تمامی دگراندیشان روا میدارند . چرا راه زیاد طی کنیم رهبر عزیزتان میگوید ، هرکس برخلاف تفکرات من حرفی بزند باید نابود گردد حتی اگر آن فرد نخست وزیر همین رهبر یا قائم مقام خمینی و یا رئیس مجلس ویا پسر خمینی باشد ، همه باید نابود شوند . آقای آریانی لطف کنید پس از این در گفتگو با دیگران کمتر اسامی فلاسفه مانند کانت بوزانکت و هگل و مکاتب گوناگون را بکار ببرید و سعی نکنید با ذکر این اسامی معلومات فلسفی نداشته خود را برخ دیگران بکشید ، اگر نام کانت را میاورید ، باید بدانید ، کانت در بین ادیان مختلف تنها به اندیشه های پیامبر ایرانی بنام زرتشت علاقه مند شد و میگوید که زرتشت چکیده فلسفه و خرد فیزیکی همراه با خرد اخلاقی و عملی است ، و اگر به هگل عقیده دارید ، باید بدانید که هگل معتقد است که از طریق حس نمیتوان به حقیقت چیزی پی برد ، بلکه باید با پرس و جو و تحقیق و تفکر به واقعیت ها پی برد . ( که این همان تحری حقیقت یعنی از اصول دین بهایی میباشد ) و در ضمن کاملا برعکس اصل ولایت فقیه است که هرچه رهبر گفت ، دیگران باید بدون قید و شرط اطاعت کنند . آقای آریانی در پاسخ به آقای ارژنگ فرمودید که درسوره ذاریات آیه ۴۷ به تئوری گسترش کائنات و در راستای فیزیک مدرن و نسبیت انیشتین اشاره شده ، ولی لازم است به شخصی که چنین اراجیفی را نوشته و بشما تحویل داده بگوئید : آخه بزغاله وقتی شعور نداری به شعور دیگران نیز شک نکن ، زیرا معنی واقعی آیه ۴۷ سوره ذاریات چنین است ، و ما آسمان را آفریدیم و براستی که ما توانا هستیم . درحالیکه آخوندها هر لحظه آیه جدیدی را از ماتحت خود خارج و تفسیر میکنند . بخدا قسم این حکایتی که میخواهم بگویم واقعی است ، آخوندی در منبر فریاد میزد که این کفار از خدا بیخبر میخواهند دست درکار کائنات ببرند و اخیرا گفته اند که بزودی در کره ماه راه میروند ، ولی مطمئن باشید اینبار هم مثل اون گاگارین کمونیست ، خداوند اونهارا هم پودرشون میکند ، ولی دو ماه بعد وقتی نیل آرمسترانگ در کره ماه شروع به راهپیمایی کرد ، بفاصله دو روز همان آخوند به منبر رفت و گفت : آنها امروزه به ماه رفتند درحالیکه خداوند ۱۴۰۰ سال قبل در قران فرموده که انسان در کره ماه قدم خواهد زد . ای بر پدر هرچه ادم شارلاتان و روباه صفت لعنت .

 • آرش آریانی

  در قرآن آیه ای است ( سوره ذاریات آیه ۴۷) که با صراحت به تئوری گسترش کائنات یا (اکسپنژن یونیورس) که حدود ۸۰ سال قبل توسط ادوین هابل مطرح و در فیزیک مدرن در راستای نسبیت زمان و مکان انیشتین اثبات شد می پردازد. در حالیکه تا اوایل قرن بیستم در دانش فیزیک بر ثابت بودن جهان هستی بر مبنای زمان و مکان مطلق نیوتون تاکید می شد.
  و اما آیه (وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)

  ومـا آسـمـان را بـا قـدرت بـناکردیم و همواره آن را وسعت مى بخشیم.

  لطفا قدری در مورد تقارن این آیه با این کشف عظیم علمی و چگونگی سر در آوردن آن از یک کتاب تروریستی در ۱۴۰۰ سال قبل توضیح فرمائید.
  عجب جانوران باهوشی هستند این تروریستها
  جونم مرگ نشده های داعشی

  خرد رنجانهای عوضی

 • آرش آریانی

  در قرآن آیه ای است ( سوره ذاریات آیه ۴۷) که با صراحت به تئوری گسترش کائنات یا (اکسپنژن یونیورس) که حدود ۸۰ سال قبل توسط ادوین هابل مطرح و در فیزیک مدرن در راستای نسبیت زمان و مکان انیشتین اثبات شد می پردازد. در حالیکه تا اوایل قرن بیستم بر ثابت بودن جهان هستی بر مبنای زمان و مکان مطلق نیوتون تاکید می شد.
  وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

  ومـا آسـمـان را بـا قـدرت بـناکردیم و همواره آن را وسعت مى بخشیم.

  لطفا قدری در مورد تقارن این آیه با این کشف عظیم علمی و چگونگی سر در آوردن آن از یک کتاب تروریستی در ۱۴۰۰ سال قبل توضیح فرمائید.
  عجب جانوران باهوشی هستند این تروریستها

  داعشی های خرد گرا رنجان عوضی

  • a.yamoudi

   آرش آریانی و سایر جیره بگیران سپاه پاسداران ، شما بدلیل عدم صداقتتان و خائن بودن نسبت به کشور و هموطنان خودتان ، لیاقت اشتراک در بحثها را ندارید ، و با تمام خریتتان ، با پاسخی که قبلا در مورد آیه ۴۷ سوره ذاریات به شما دادم ، یقینا هر الاغی هم متوجه میشد که این اراجیفی که نوشتید تنها از عقل ناقص آخوندها و نوکرانشان سرچشمه گرفته . همه انسانها بخوبی میدانند که اسلام یعنی ضدیت با علم و پیشرفت و مروج جاهلیت و پرورش سرهایی است که بجای مغز مملو از پهن هستند . پرسش من از شما در مورد مهدی موعود است که درون چاهی رفته و مدت ۱۴۰۰ سال است که هرروز ملائک برایش غذا میبرند تا میل کند . با توجه بمدت طولانی حضورشان در چاه یقینا ایشان درون گوه خودشان غرق شده اند ، ولی شما و آخوندها همیشه مشتاق رسیدن به مهدی و لیسیدن دست و پای ایشان که مملو از ( گوه ) میباشد ، هستید ، امیدوارم هرچه سریعتر به این توفیق دست یابید .

 • هوشنگ

  اگر کسی بهایی شود دین اسلام را رد و انکار نکرده بلکه اسلام ۱۴۰۰ سال پیش را امروز کاملتر که در این زمان علم و ترقی آمده و با نام جدیدی آمده مطالعه و قبول کرده. ما لباس کهنه و ماشین قدیمی خود را عوض میکنیم و با آنها دشمن نمیشویم. سوره اعراف آیه ۳۴ و ۳۵ خیلی واضح این نکته را میگوید