احمد خاتمی جغد ولایت، چهارشنبه سوری جشن بزرگ ملی ما را حرام می داند! ۱۷

آتش افروزی چهارشنبه سوری چه معنا دارد؟

آتش یکی ازچهار عنصر باارزش و گرامی نزد ما ایرانیان است که جرم، میکرب، و انگل هارا از پای در می آورد، موجب پیشرفت صنعت و تکنولوژیست، و به زندگی ما نیز گرمی، و هستی می بخشد. تغییر شکل فلزات، تکنولوژی آلیاژ، و متالوژی، پدید آوردن مصالح پر قدرت وپر دوام ساختمانی و جاده سازی، همه و همه به کمک و در کنار آتش و گرما امکا ن پذیر است.

ماه اسپند ماه خانه تکانی، و شب چهارشنبه آخر ماه ویژه خود تکانی، تصفیه و پرورش روان، و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک و بی زیان کرد، در جوارآتش جای می دهند تا با گرم شدن، انگل و میکرب های خود را از دست بدهد.

این چهارشنبه سوری واقعی ایرانی است. آتشی از جان و دل ملت دربند بلند می شود و خرمن جنایت کاران ضد ایرانی تازی نژاد را به آتش می کشد.

این چهارشنبه سوری واقعی ایرانی است. آتشی از جان و دل ملت دربند بلند می شود و خرمن جنایت کاران ضد ایرانی تازی نژاد را به آتش می کشد.

آتش، وسیله دفع میکرب و چرک در گذشته

در بدترین شرایط آن است که جسم آسیب پذیر را با آتش می سوزانند تا میکرب و انگل های آن به دیگران سرایت نکند. در گذشته که امکان جراحی نبود و پنی سیلین به بازار نیامده بود، برای جلو گیری از عفونت، محل زخم را با میله ای داغ و تافته شده می سوزاندند.
هم چنین، در سده های پیشین، با پیامد وبا، طاعون، و بیماری های واگیر دیگر، آن چه را در دسترس داشتند از وسائل خانه، پوشاک، لحاف و تشک می سوزاندند تا از واگیری و گسترش این بیماری ها جلو گیری شود.

چند سال پیش در اروپا به ویژه در انگلستان هنگامی که بیماری گاوی سرایت نمود و بیم آن می رفت که به جانوران دیگر، و حتی انسان نیزسرایت کند، به ناچار میلیون ها گاو و بستر وجایگاه آن ها را به آتش کشیدند، و سوزاندند.

اگر آتش چهارشنبه سوری هم دامن آلوده به جنایت و غارتگری آخوند فرومایه و ضد ایرانی را فرا نگیرد، بی درنگ کابوس آن آرامش و خواب را از او خواهد گرفت.

اگر آتش چهارشنبه سوری هم دامن آلوده به جنایت و غارتگری آخوند فرومایه و ضد ایرانی را فرا نگیرد، بی درنگ کابوس آن آرامش و خواب را از او خواهد گرفت.

دفع میکرب های درون کشور

بی تردید، آخوند و ملا چه بادستار، و یا بی دستار، میکرب و انگلی است فراگیر و آفت زا که از ۱۴ سده پیش به جان مردم کشورما افتاده، و هستی های ما را هم چنان نابود می کند.
شوربختانه هرآن چه در نفی ویا نابود کردن این انگل و سرطان جامعه ما کوشش شده و یا می شود، تاکنون تلاشها به جایی نرسیده و این سرطان مرگ آور به تندی پراکنده می شود. بنا براین، آخوند که جشن و شادی و آتش افروزی ملت ایران را آتشی به خرمن وجود و هستی خود می داند، در هر فرصت و هر لحظه به تحمیرامت نا آگاه و خردزدایی آنان نسبت به برگزاری این جشن ها و شادمانی ها می پردازد.

این ویدیو به طرز زیبایی، جشن شادمانی آفرین چهارشنبه سوری که آتش به خرمن وجود تازی منشان می زند نشان می دهد.

با صفات برجسته آخوند های ایرانی بیشتر آشنا شوید

برای شناختن بیشترآخوند، تنها به ذکر یک نمونه زیر بسنده می کنیم:
۱- در گذشته چند بار گفتیم و بازهم خواهیم گفت که چگونه  آخوند مطهری افتخار آفرین رژیم اسلامی و پاره تن آقای خمینی ، دریک سخنرانی در سال ۱۳۵۷ به مناسبت چهارشنبه سوری، نیاکان ما و مردم ایران را که بر روی آتش می پریدند و جشن می گرفتند،خر، احمق، و نادان می دانست.

۲- سال گذشته نیز ولی وقیح فضله پراکنی می کند و به اصطلاح فتوا می دهد که روی آتش پریدن حرام است. آن گاه یک گله از آخوندهای مزدبگیر و نوکر مرکز خلافت خود را به جان مردم می اندازد تا خود برای جلوگیری این جشن بزرگ و پراز شادمانی ایرانی به سمپاشی پرداخته، و مردم را از برگزاری این آیین ملی و میهنی، باز دارند.

۳- مکار شیرازی، آخوند فرومایه ای که کارخانه قند و شکر و زمین های فراوانی در منطقه فارس و خوزستان را بالا کشیده که اکنون گوا این کارخانه تعطیل، و هزاران کارگر خانواده دار آن بیکار و سرگردانند.  فرزند و داماد این دزد غارتگر هم در وارد کردن کالاهای قاچاق و بدون پرداخت حق گمرکی آن، و داشتن امتیاز وارد کردن شکر، تیشه به ریشه اقتصاد این کشور زده و می زنند.این آخوند ضد ایرانی تازی نژاد هم  مانند دیگر آخوندهای  دشمن ایران و ایرانی، سال گذشته فضله پراکنی کرده بود که برگزاری جشن بررگ و می چهارشنبه سوری حرام است.

آخوند مکارم شیرازی، شیاد و کلاهبرداری که ترجیح می دهد با نوکری و مزدوری آخوند ۵ تومانی مشهدی همچنان به دزدی و غارتگری و تصرف زمین و مال و اموال ملت ادامه دهد. تاکنون که کارخانه قند و شکر را که به ملت تعلق دارد، مانند ارث پدری اش بالا کشیده است. آیا مردم استان فارس آنقدر همت و میهن دوستی ندارند که این آخوند فرومایه و ضد ایرانی را بر سر جای خود نشانند؟!.

آخوند مکار شیرازی، شیاد و کلاهبرداری که ترجیح می دهد با نوکری و مزدوری آخوند ۵ تومانی مشهدی همچنان به دزدی و غارتگری و تصرف زمین و مال و اموال ملت ادامه دهد. تاکنون که کارخانه قند و شکر را که به ملت تعلق دارد، مانند ارث پدری اش بالا کشیده است. آیا مردم استان فارس آنقدر همت و میهن دوستی ندارند که این آخوند فرومایه و ضد ایرانی را بر سر جای خود نشانند؟!.

از دید آخوند شکمباره شهوت ران، تجاوز به دخترک ۹ ساله، به کنیزی گرفتن دختربچه های جوان، و بردن آنان از تیسفون، پایتخت بزرگ ساسانیان، و فروختن به عنوان کنیزی در بازارهای عربستان، امری پسندیده و اسلامی است.

همچنین، از دید آخوندها، به صیغه گرفتن و تجاوز به زنانی که شوهرشان در جنگ کشته شده، یک عملکرد اسلامی و قابل توجیح است.
اکنون ملت بزرگ ایران دریافته است که تنها راه نابود کردن  آخوند، این سرطان و میکرب های خطرناک، سوزاندن آن ها است.
از این روی، دختران و پسران برومند وغیور کشورمان، بر آنند تا با برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال، و ریش آخوندها و جنایت کاران میهنمان را به آتش کشند، و شراره های سوزان آن را به سازمان هایی که مربوط به آخوند است، و به نفع آنان کار می کند، بکشانند.

آری، در این شرایط، فرصتی به دست ما می آید که با آتش افروختن خود، ریشه خامنه ای و مجتبی فرزند جنایت کارش، و دهها دوجین آیت الله ها و دیگر آخوندهای جنایت پیشه، این بیماری های واگیر و خطرناک را به سوزانیم و شر ۱۴ سده آن ها را از کشور و تاریخ خود کوتاه کنیم.

این ویدیو پایکوبی و دست افشانی جوانان در برگزاری آیین ملی و باستانی چهارشنبه سوری نشان می دهد. برای آخوند بی فرهنگ و ضد ایرانی، دیدن این ویدیوی شادی آور مصیبت و غیر قابل تحمل است.

فضله پراکنی احمد خاتمی

احمد خاتمی ، جغد ولایت جشن بزرگ چهارشنبه سوری که جشن ملی ۸۰ میلیون مردم ایران است حرام می داند.  این مزدور آخوند ۵ تومانی در نماز جمعه ۲۲ اسفند در تهران گفته است:” که مراسم چهارشنبه‌سوری «هیچ منشأیی ندارد و از منظر شرعی حرام است».  آنگاه این جغد ولایت تاکید کرد که: ” این مراسم «از منظر حقوقی هم تجاوز به حقوق دیگران است».

این مردک مزدور و مفتخور و سربار اجتماع که یک گونی نمک زیاد خورده و هنوز جان به عزرائیل نداده است، می خواهد با خواست و آرزوی ۸۰ میلیون مردم ایران مبارزه کند و جشن بزرگ و ملی هر ایرانی را تعطیل نماید. مردک مزدور جشن مردمی و همگانی را تجاوز به حقوق دیگران می داند. شاید منظورش از دیگران تفاله های تازی نژاد و آخوند های ضد ایران و ضد فرهنگ ایرانی است!. این آخوندک نمی داند که نظیر و شبیه این جشن با آتش کردن و به هوا فرستان فشفشه و ترقه در همه جای جهان سوای کشور بلاخیز و آخوند زده ما متداول است.

به راستی باید به هر آخوند و آخوند تبار شاشید که این چنین فضله پراکنی می کنند و خواست ۸۰ میلیون مردم ایران را در برگزاری جشن بزرگ چهارشنه سوری نادیده می گیرند.

به راستی باید به هر آخوند و آخوند تبار شاشید که این چنین فضله پراکنی می کنند و خواست ۸۰ میلیون مردم ایران را در برگزاری جشن بزرگ چهارشنه سوری نادیده می گیرند.

احمد خاتمی، جغد ولایت درباره‌ی هم‌زمانی نوروز امسال با عزاداری‌های موسوم به “فاطمیه” نیز گفت: «امسال عید ما در زمانی است که فاطمه در بستر شهادت است و حریم فاطمه را نگه دارید تا عاقبت به خیر شوید».

در پاسخ این شیخ تازی نژاد و ضد ایرانی باید گفت که عزاداری فاطمیه و هرگونه سوگواری برای مردگان تازی برخلاف خواسته و مصلحت ملت بزرگ و میهن پرست ایران است. آن کوردلان که قهرمانان ملی مانند بابک خرمدین و زجر و دردهای اورا نادیده گرفته و به دور مردگان تازیان متجاوز و دشمن ایران و ایران چمباتمه زده اند، از فرهنگ و اصالت ایرانی بدورند. بنابراین، عید نوروز، جشن بزرگ و ملی ما است و هرخانواده اصیل ایرانی به کوری چشم آخوند ضد ایرانی در برگزاری آن شرکت و سهم خواهد داشت. بنابراین، هرکس می خواهد وطن خود را بفروشد و خود را به نوکری و کلفتی تازیان ضد ایرانی در آورد بهتر است هرگونه مراسم پر ننگ و نفرت سوگواری را درون درب های بسته و خانه ها برگزار کنند که بوی نفرت آن شامه اینرانیان میهن پرست را آلوده نسازد.

آتش چهارشنبه سوری، نشانه ای از شادی، سرخشندگی، پاکی، صفاو صمیمیت است. تنها دشمنان پست فطرت و بی خردان و مزدورانند که آن را نادیده گرفته، و یا از آن بدگویی می کنند.

آتش چهارشنبه سوری، نشانه ای از شادی، سرخشندگی، پاکی، صفاو صمیمیت است. تنها دشمنان پست فطرت و بی خردان و مزدورانند که آن را نادیده گرفته، و یا از آن بدگویی می کنند.

 • پرچم شیر و خورشید

  همه این آخوندای تازی نژاد و گندیده و پیزری و دزد و جنایتکارو همراه رژیمشون باید تو آتیش بسوزونیم

 • faghat kherad

  با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت.
  هر کس در زندگی برای منافع خودش تلاش میکند.منافع احمد خاتمی در ترویج خرافات اسلامی و مذهب شیعست.به همین دلیل عزاداری برای فاطمه مهمتر از جشنهای باستانی ایرانی است.
  حال این سوال پیش می اید تکلیف ملت ایران چیست؟
  اگر برای حسین بن علی سینه میزنی و خود را مرید او میدانی پس نوروز به تو هیچ ربطی ندارد و برای مادرش نیز باید در این روزها سیاه بپوشی و سوگوار باشی.اما اگر ایرانی هستی و تمدن و ایین چندین هزار سال نیاکانت برایت مهم است باید هرچه با شکوهتر نوروز و چهارشنبه سوری را جشن بگیری تا به دنیا بفهمانی که هویت واقعییت ان چیزی نیست که رژیم فاشیست جمهوری اسلامی به دنیا نشان داده است.
  حال انتخاب با خرد توست ! باز میگویم با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت

 • kamal

  خوب بگذارید هرچه می گویند بگویند،برگزاری چهارشنبه سوری و جشن نوروز
  از اوجب واجبات است ،بگذارید آخوندها و بسیجی ها و داعشیان در این روزهای
  شادانه بر سر و رویشان بکوبند و گل برسر بمالند و برای دین خودشان بگریند.

 • nazanin

  آخوند و سپاهی و بسیجی کثافت
  ننگ بر این سه محور شرارت

  • azadiban

   به راستی این گونه است.
   درود

 • kioomars

  سال نوی امسال با خودم قرار گذاشتم بیش تر شادی بکنم
  می خواهم امسال گام به فراموشکده بگذارم و هرچه خرافه و اندوه است

  از ذهنم بزدایم.

  سال نوی خوب و چهارشنبه سوری آتشینی داشته باشید.

  • ASTIYAG

   دین کثیف واهریمنی اسهال توسط سلمان فارسی خیانت کار درحق ایران وایرانی ساخته شد وهم چنین تازی نامه {قران }این بی ناموس نوشته ومحمد شهوت ران شاگرد این جاکش بوده

 • elnino

  امروز این لات های چاقو کش بسیجی(حزب اللهی) اومدن آتیشی رو که روشن کرده
  بودیم و خاموشش کردن،ما هم که کم بودیم نتونستیم جلوشون وایسیم.
  گویا این مذهبیون خیلی از چهارشنبه سوری می ترسن.

  من که بی خدا هستم و مانند مذهبیون به باورهای مذهبی دل خوش نیستم
  آن آتشی که هرگز نمیرد در سینه ی ماست.
  ما بی خدایان یکپارچه خواهیم شد و نخواهیم گذاشت دیکتاتوری دینی پابرجا بماند.

 • tondar

  توی این شب زیبا آرزوی مرگ جمهوری اسلامی را کردم.
  سیزدهم هم برای رسیدن به این آرزوی دست نیافتنی سبزه گره خواهم زد.

 • اتش نوروز برای ازادی

  ضمن تبریک عید باستانی پارسی پیشتر بشما ….از قیافه این ملای پشمالو ادم حالش بهم میخوردمیگن میمون هرجه زشت تره بازش هم بیشتره حتما تو حوزه فشاری قم کسی این میمون از پایین فشارش نداده که اینقدر بی مذاکت و پروی .

 • sasan

  من نمیدونم این ایام فاطمیه چه صیغه ایه؟هر چی آیین عرباست این آخوندای گندیده و پیزری وارد ایران کردن.آخوند و بسیجی و سپاهی مزدور و دزد تو این مدت گل و خاک تو سرتون بریزید . ما مم ۱۴روز تو ایام عیدمون شادی میکنیم و عشق میکنیم و روز ۱۳ عید هم منم یه گره میزنم و آرزوی نابودی جمهوری کثیف و جنایتکار عسلامی رو میکنم.

  • ASTIYAG

   داداش فلسفه ۱۳ به در این هست که درزمان خشایار شاه بسر داریوش صدر اعظم خشایار به نام هامان به کمک مردم درصددبیرون راندن یهودی ها ازکشوربوده که همسر خشایار به نام استر که آرامگاه او در همدان هست بر این امر آگاه میشه ودستورمیده هامان ومردمی که که قرار بود که دست به قیام بزنن قتل عام کرداون روز که ۱۳ فروردین بودکه در کتاب تورات یهودیها به نام جشن پورین یاد شده واین روز را جشن میگیرن وروزی نهس برای ماایرانیان بوده وهست دراون زمان ۴۰۰۰۰ ایرانی کشته میشه

 • sohiela

  با درود بر هم میهنان گرامی. مثلم است که آخوند، آخوندزاده،مسلمان‌ها و
  مزدوران اسلامی از چهارشنبه سوری، نوروز، مهرگان، شب یلدا و همه آن آداب
  زیبای ایرانی‌ می‌ترسند، چرا؟چون اسلام دارای هیچ اندیشه ناوینی نیست که
  بتواند توسط آن، ایرانیان را به خود جذب کند. هر روزی که میگوزرد نفرت،
  انزجار و دوری مردم ایران از اسلام و اسلامیست‌ها در آهر لباسی بیشتر
  می‌شود. ایرانی‌ ، اگر می‌خواهد خوشبخت شود، اگر می‌خواهد در آسایش و آرامش
  زندگی‌ کند، اگر می‌خواهد مغرور و سر بلند باشد، باید هدف خود را نابودی
  اسلام و اسلامیست‌ها همیشه در نظر داشته باشد. اسلام و اسلامیست‌ها همیشه
  دشمن ایران و ایرانی‌ بود‌ند و همیشه خواهند بود ، آین نباید فراموش
  شود.بهترین فرزندان ایران توسط آین وحشیان و مزدوران آنها کشته شدند، مثل:
  کسروی، خسروداد، حافظ، ابن‌سینا،مازیار ………و هزاران ایرانی‌ میهن
  پرست دیگر. ما ایرانیان نه فراموش می‌کنیم و نه می‌‌بخشیم.از ملت دلاور
  یهود باید آموخت. فاشیست‌های آلمانی‌ تا آخرین نفر به سزای جنایتشان رسیدند
  و اسلامیست ها و مزدوران آنها بدانند، ما ایرانی‌‌ها نیز میهن پرستانه
  کشته شده را فراموش نمی‌کنیم.

  پاینده ایران ، دورد بر ایرانی‌

 • Iran

  mameleh khar to dahane Harche akhond, basijieh va sepayehe,va terfdarane rejim jomborie anne, Norozetan mobarak, payandeh IRAN

 • همدلی با ایران پارسی

  عید باستانی را تبریک میگویم
  عزیزان و اقایون تا می توانید به این رژیم پوسیده و مرده پرست بکوبیم و باید انزجارمان از در و پیکر ایران انتر نت و روی دیوارها هر گجا که بتوانیم مقابله کنیم چون اینان چند قطره ای در مقابل دریای خروشان مردم ایرانند یقینا پیروزی ازان ماست تلاش برای نسل اینده وظیفه تک تک ماست.ایران سر بلند

 • ASTIYAG

  ۲رود بر شما

  ۴ شنبه سوری از حمله تازی های بی ناموس به بعد در ایران رسم شد

 • ASTIYAG

  ۲رود بر شما ۴ شنبه سوری ازحمله تازی ها به بعد درکشورمانرسم شد در آیین زرتشت چیزی به نام ۴ شنبه سوری وجود ندارد