امام جمعه مشهد : جان کری آرزو می کند امریکا رهبر ولایت وقیح داشته باشد! ۱۷

کارنامه سخنان احمقانه علم الهدی

امام جمعه مشهد موجود خاصی است.. بسیار خاص و عجیب. در واقع در مکر و دروغ از احمد خاتمی سبقت می گیرد گاهی! در چاپلوسی و نوکری خامنه ای ، حتی چاپلوسی احمدی نژاد و حمایت از کشتار و سرکوب قیام براندازی ۸۸ گوی سبقت را از دیگر شغالان نظام ربوده است. او مخالفان خامنه ای و احمدی نژاد را بزغاله و گوساله نامید و البته بانو سیمین بهبهانی بخوبی پاسخ دندان شکن به این آخوند مردم ستیز داد. او با اعلام حرام بودن موسیقی و مبارزه با برگزاری کنسزت هنرمندان در مشهد ، نشان داد که بدنبال سرکوب جوانان و شور و نشاط در مشهد است. از سخنان احمقانه اش یکی هم پیشنهاد خوردن اشکنه به مردم بود و این سخن احمقانه اش نشان از نادانی و کوته فکری او در تحلیل فقر و فساد در جامعه را داشت.

این آخوند با این عمامه بزرگ و قیافه مکار، همه ی توان خود را برای احق جلوه دادن خود بکار برده است. البته او مانند دیگر امامان جمعه عمداً خود را احمق جلوه می دهد تا خامنه ای باهوش و مدبّر جلوه نماید!!!

این آخوند با این عمامه بزرگ و قیافه مکار، همه ی توان خود را برای احمق جلوه دادن خود بکار برده است. البته او مانند دیگر امامان جمعه عمداً خود را احمق جلوه می دهد تا خامنه ای باهوش و مدبّر جلوه نماید!!!

این ملای نادان حتی از امیر کبیر  که آغاز گر اصلاحات در ایران بوده است و ایران امروز بسیار از خدمات آغازگرانه و پیشروی او سود جسته است، انتقاد نموده است که “امیر کبیر آغاز گر سکولاریسم بود و چرا در دار الفنون ملّا و آخوند را راه نداد؟!” یعنی ایشان انتظار داشته اند که امیر کبیر بجای ایجاد دار الفنون برای تربیت بزرگان و روشنفکران عصر مشروطه ودوران  رضاخان، یک حوزه علمیه مشابه اصطبل قم باز  بنماید! از دیگر شکر پراکنی های علم الهدی این است که :” اینترنت پر سرعت یعنی دشمنی با خامنه ای !” و در جدید ترین سخنان خود نیز فرموده اند : در یکی از مذاکرات با وزیر خارجه آمریکا یک جا جان کری این را بیان کرد که «ای کاش ما نیز در آمریکا یک رهبر داشتیم».

کارنامه سیاه استبداد و مذهب در ایران

کارنامه مذهب و استبداد در ایران بسیار سیاه است و عامل اصلی عقب افتادن کشور ایران در ادوار گذشته، همواره مستبدان عقل کل و آخوندهای پاچه خوار استبداد بوده است.پیش از اسلام بزرگترین دلیل ضعف و سقوط ساسانیان قدرت بی اندازه و استبداد  شاهان  و روحانیون درباری بود. پیوند استبداد و  مذهب از  دوران ساسانیان تا یه امروز ادامه دارد. در واقع شاهان ایران برای تداوم رژیم استبدادی خود و توجیه آن به توده های مردم ، همواره از مذهب بعنوان اهرم بهره جسته اند.اوج  این بهره جویی از مذهب ، ایجاد حکومت شیعی در دوران صفویه بود.

امروزه ثابت شده است که شیخ صفی الدین اردبیلی نه تنها ترک نبوده است و اشعاری با لهجه تالشی (که زبان اصیل مردمان آذربایجان پیش از ترکیزه شدنش بوده) داشته است، بلکه سنی مذهب هم بوده است. این یعنی انتخاب مذهب شیعه و  پر و بال دادن به قزلباشان و رواج شیعه برای شاه اسماعیل یک ابتکار عمل از روی سیاست بوده است و نه تعصب به دین شیعه ! شاه اسماعیل متوجه رقابت و دشمنی  ایلات ترک آذربایجان با ترکان ترکیه شد. همچنین متوجه رقابت و دشمنی میان شیعیان  با سنی مذهبها شد و از این دو ابزار بیشترین بهره را جویید تا اینکه موفق شد مرزی از مذهب و نفرت را میان مردم ایران و تنها کشور  دیگر منطقه خاورمیانه یعنی عثمانی بکشد.

در امپراتوری سلجوق و مغول و تیمور  تفاوتی میان ایران و روم شرقی نبود و هر دو قسمتی از امپراتوری ترکان و مغولان بوده اند ولی شاه اسماعیل دیواری نا مرئی میان ایران و عثمانی ساخت که شاید بیشتر مشکلات و درگیری های امروز خاورمیانه ناشی از آن باشد. اما این جراحی شاه اسماعیل که خونریزی بسیار هم داشت، باعث سر برآوردن سیمرغ “ایران” پس از ۱۰۰۰ سال گردید و ایرانیان باید ایجاد امپراتوری ایران را پس از ۱۰۰۰ سال دولتهای عمدتا عرب و ترک از دستاوردهای شاه اسماعیل بدانند.

آخوند مکار خامنه ای نمی تواند با جوانان ایرانی ارتباط برقرار کند و در میان مردم ایران جایی ندارد، آنوقت برای جوانان غرب نامه نوشته است! دزد و غارتگری کافیش نبود، خود را مضحکه جوانان غربی هم کرد.

آخوند مکار خامنه ای نمی تواند با جوانان ایرانی ارتباط برقرار کند و در میان مردم ایران جایی ندارد، آنوقت برای جوانان غرب نامه نوشته است! دزد و غارتگری کافیش نبود، خود را مضحکه جوانان غربی هم کرد.

اما آیا مذهب و استبداد روشی صحیح برای اداره کشور است؟. آیا فریب و تحمیق مردم با خرافات دین برای الهی نشان دادن  حکومت استبدادی راه درستی برای کشورداری است؟. در همان زمانی که شاه اسماعیل سعی داشت با استفاده از مذهب به ایجاد رژیمی موفق و پایدار در ایران برسد، عصر روشنگری در اروپا آغاز شده بود و عقلا و دانشمندان به حضور  دین در زندگی اجتماعی مردم پایان دادند و دین به امری فردی و خصوصی بدل گشت. شکی نیست که پایان دوران سیاه و تاریک اروپا با ایجاد دولتهای سکولار و “حاکمیت قانون بجای فرد” آغاز گشته است.

آقای علم الهدی! مترسک آقا

با کمی بررسی افرادی نظیر علم الهدی و دیگر امام جمعه ها در شهرهای بزرگ متوجه دو نکته در سیاست خامنه ای  می شویم :

۱) تحمیر و تحمیق.
 وظیفه امام جمعه تبلیغ اصل اطاعت بی چون و چرا از خامنه ای و توجیه استبداد  رأی وی است. هماهنگی امامان جمعه از حماقت هسته ای و دزدیدن رأی مردم نشان می دهد که یک دستوری از بالا به امام جمعه ها داده می شود و امام جمعه ها مطابق آن دستور عمل می کنند. تبلیغ مستقیم اطاعت از خامنه ای بعنوان بت بزرگ. در واقع پرستش خداگونه خامنه ای و ایجاد گروههای انصار حمار و سگان ولایت مستقیما با تبلیغات امامان جمعه انجام می شود.

۲) ارعاب مردم که به تب راضی شوند.
استفاده از ابزار گروههای خودسر در ماجراهایی نظیر اسیدپاشی اصفهان برای ارعاب مردم و حمله به کنسرتها در شهرهای مختلف ، فشار و تهدید و حمله به مخالفانی نظیر علی مطهری (که خودش البته نادانی هست برای خود!)  و حمله و ارعاب فعالین مدنی در شهرستانها به عهده امامان جمعه است.

سخنرانیهای احمقانه و متعصبانه این امامان جمعه آن چنان ارتجاعی انتخاب شده است که همواره خامنه ای را بعنوان یک روحانی پیشرو و مدرن جلوه داده است. در واقع فشار مذهبی امامان جمعه  در ظاهر بیش از خامنه ای است که با این وسیله ، خامنه ای میانه رو و مدیر و مدبر جلوه نماید! مردم را به مرگ می گیرند که به تب راضی شوند.

این امریکاییها منتظرند تا کشورشان به برکت آخوند و تشیع ولایت فقیه شود! ملت امریکا ظاهراً قصد خوردن اشکنه دارند!

این امریکاییها منتظرند تا کشورشان به برکت آخوند و تشیع ولایت فقیه شود! ملت امریکا ظاهراً قصد خوردن اشکنه دارند!

اقدامات خائنانه خمینی و خامنه ای ایران را بباد داد

بی قانونی  و فسادی که در ۳۶ سال گذشته واقع شده است، ناشی از نادانی و بی سوادی آخوند است. آخوندی مانند خمینی که ۱۰ سال حکومتش جز کشتار مردم ایران و جنگ طلبی و بی آبرویی برای ایران چیزی نداشت. خامنه ای هم به همان درد خمینی دچار است و ایران را در تنگناهای تحریم و انزوا قرار داده است.بالغ بر هزار میلیارد دلار در دوران ولایت خامنه ای در آمد کشور بوده است که کسی نمی داند این فقر و تورم و فلاکت و بیکاری  ، با آن چه سنخیتی دارد؟.البته بیشتر این پول را خامنه ای و دیگر شغالان رژیم از ایران خارج کرده اند و عملاً در چرخه اقتصاد نیست.

اشتباه و پافشاری بر سیاست ایجاد تنش و تولید بمب هسته ای باعث انزوای بین المللی ایران گردید. فقری که امروز همراه با بیکاری به سرطان اجتماع ایران بدل گشته است ناشی از خود رأیی و زیاده خواهی اوست.  عمده ملت ایران نشان داده اند که هرگز خامنه ای و ولایت فقیه  را نمی خواهند. این که زور و استبداد  روز بروز در سیاست خامنه ای پر رنگ تر شده است و اینکه رو در روی مردم ایستاد تا خلافت وقیحش را حفظ نماید خود نشانگر کاهش و ریزش در میان طرفداران رژیم فاسد ملّایان است. ریزشی که آرام آرام افراد متعصبی و مرتجعی مانند علی مطهری را هم در بر خواهد گرفت.

مردم ایران را چه می شود؟

چاپلوسی، تملق و رشوه در جامعه امروز ایران بیداد می کند. بی نظمی و فساد را در همه جا و هر استان کشور می توان دید. این آخوند است که ملت زا اینگون بار آورده تا بتواند بر ایشان  حکمرانی کند. سلطنت ولی فقیه فریبی بود برای چپاول بیش از پیش ایران ،که  دقیقاً هم همان هم شد! تفاوت طبقاتی بسیار شدید و میزان افراد زیر خط فقر بالاترین از دهه ۱۳۵۰ تا به امروز است. تهران و بلوچستان ندارد! فقر و نا برابری بیدا د می کند. شاید اگر همه ی مخالفان رژیم اسلامی اعم از چپی و مذهبی و ملی و یا سلطنت طلب ،یا  شاید اگر گروههای شبه نظامی کردستان و بلوچستان و خوزستان. و شاید اگر همه ی مردمی که بسان ضحاک ماردوش ، جوانانشان را خامنه ای کشتار کرده است، یا شاید اگر همه کسانی که ستم و بی عدالتی  را در گوشه گوشه ایران می بینند ، متحد  و یکپارچه شوند، بتوان این فریبکاران ولایت وقیح را سر جایشان نشاند. هدف ایشان همانطور که نشان دادند بجز چپاول و حراج منابع ملی ایران نیست. حرّاجی که برای کشورهای  غربی بد هم نبوده است و هزار میلیلرد دلار ثروت ایران را به بانکهای آنها انتقال داده است و میلیاردها دلار سلاح را نیز در خلیج فارس به فروش رسانیده است.

 • karim

  خوبه والا…..

 • مرگ بر جمهوری اسهالی

  این ملاهای گندیده و پیزری رو باید به درک واصلشون کرد.

 • کیر تو دهن بارون بهاری

  به کوری چشم شما رابطه با ایالات متحده داره عالی میشه . با اروپا هم همچنین .پس کیر تو کس تو بارون بهاری که از رو بیکاری دنبال ایراد می گردی . ایران ماس ماس .یعنی مالکیتش باس ماس . امروزم رییس اتاق بازرگانی چین اومد فرودگاه . چن تا قرارداد تپل می بندیم . پول ایران کلا ماس ماس .

  • مرگ بر جمهوری اسهالی

   گه نخور بابا. آمریکا میشاشه رو رژیم چوسلامیت . ایران واسه تو نیست . ایران واس ماس یعنی کلش واس ماس . یه لگد در کونت میزنیم از ایران میندازیمتون بیرون دزدای پدرسوخته.

   • کیر تو دهن بارون بهاری

    فعلا که دست ماس . بهترین زندگی و اخرت عشق و حال . من جوونم دارم کیف می کنم . مهم همین دورانه . اینو مطمین باش نظام مقدس حالا حالاها هست . حداقل تا زمانیکه تو پیر شی .تا اون موقع بگا رفتی کونی . قیامتی عم که نیست . پس کیر او دهنتون

    • مرگ بر جمهوری اسهالی

     تو از اونایی هستی که با اختلاس و رانت و دزدی ثروت ایران میلیاردر شدی چاقال کونی. نظام مظخرفت تو سراشیبی سقوطه چشاتو باز کن ببین . اتفاقن من میخوام برم خارج از ایران و عشق و کیف کنم . منم جوونم و میخوام اونور آب حال کنم. ولی قبلش یه لگد در کون تو و رژیم اسهالیت میزنیم میندازیمتون بیرون کونی های پدر سوخته . تو کسکش هم یه چند تا لگد میزنیم در کونت تا خوب بگا بری کسکش دزد . اتفاقن برای تو یه قیامتی هم هست .
     ندیدی تو یمن بگاتون دادن . پس کیر تو دهن تو و رژیم چووسلامیت دزد پدر سوخته .

     • کیرتو دهن بارون بهاری

      کس خول بری خارج از ایران که باید دستمال بندازی کس و کون خارجیارو تمیز کنی . گدا گشنه هایی مثل تو حقی برا زندگی ندارن . فک نمی کنم پولشو و عرضشو داشته باشی بیای انگلیس وگرنه ادرس میدادم میومدی منچستر .مکانم دارم اونجا . کونتو پاره می کردم . تا بفهمی خارج رفتن برا خرحمالی هیچع . مهم اینه که یه پات ایران باشه یه پات خارج از ایران . تخم داری این طوری زندگی کن .

     • مرگ بر جمهوری اسهالی

      کسخول تویی مرتیکه توالت شور . گدا گشنه تویی که از ثروت ایران میلیاردر شدی کسکش کونی .الاغتو فروختی تو این کشور آدم شدی جاکش دزد . بیا یه کیر کلفت دارم بکنم تو کون تو و رژیم اسهالیت تا بفهمی معنی کردن یعنی چی . آدرسو بده بیام انگلیس تا کونتو پاره کنم شاشو تا بفمی کی کون کیو پاره میکنه کونی. هم پولشو دارم هم عرضشو . تو برو کونتو بده کونی.

     • کیر تو دهن بدخواه فضول محله

      جوجه کیر لیس معلومه خارج از ایران بد جوری دهنتو با کیر الاغ گاییدند که با اون دهن وکون گاییده شده ات با کیر خر، به دیگران به دیگران هشدار میدی خارج نرند،بعدش میگی بیان منچستر خوب که چی بشه؟کسی رو که از کون و دهن الاغ گاییده دیدن داره؟راستی کیر خر تو روح خمینی هندی زاده و جوجه کیرلیسی چون تو ،تحویل بگیر عبنه ای.

    • کیر تو دهن بدخواه فضول محله

     فعلا کیر الاغ تو دهنته،کیر الاغ تو جوونییت، مهم همین دوران کیر خریته،کیر الاغ تو نظام جمهوری کیری اسهالی تا زمانیکه پیر شی .تا اون موقع بگا رفتی کونت هزاران باردروازه کیر الاغ شده ،قیامتی هم که نیست پس کیر الاغ هزاران بار تو دهنت،کیر الاغ هزاران بار تو جوونییت،برو کیر خر تو حلقت تا ابدالاباد.

    • کوروش

     خاک بر اون سرت که فکر میکنی داری بهترین جوونی رو میکنی؟تو سر خودت و خواهر و مادرت میزنند و بهت یارانه و سبد کالا میدن؟!لابد دختر بازی هم میکنی

  • karim

   هنوز تو توهم ساندسی که خوردی دادا

  • کیر تو دهن بدخواه فضول محله

   امریکا که ۳۵ ساله همه جوره داره از جلو وعقب چشم ودهن جمهوری کیری اسلامی،خایه منه ای عبنه ای دار ودسته کونیش واز جمله تو جوجه کیرلیس رو با کیر خرروزی هزار بار میگاد، کیر خر تو روح خمینی هندی زاده و جوجه کیرلیسی چون تو

 • java

  javanhaye Gharbie agar beschaschand kafe in jakesho meybareh, inam kosesh khole

 • محمد

  به اصطلاح روشنفکرای ما رو باش، چقدر بی ادبانه و چقدر زشت از هم انتقاد میکنن. عشق و حال تو خارج یعنی چی؟ خوابیدن با چندتا دختر؟ شراب خواری چه قدر؟ بالآخره چی؟ این چیز ها برای انسان های آزاد ملاک نیست و ارزشی نداره. جای تاسف داره آرزوی جوانای ما فساد شده.

 • دانشجوی ایرانی مقیم امریکا

  عجب مقاله چرت و پرت نگارش کردی , یک مشت خواننده بی تربیت و بی لیاقت هم کاربر آن هستند که از نحوه پیامهایشان نشان دهنده شخصیت و فهم و شعور بسیار پایین آنها است , اگر واقعیات را نگاه کنیم ایران امروز از هر زمان دیگری پیشرفته تر و سرافراز تر است , امروز ایران استقلال سیاسی , اقتصادی , فرهنگی , علمی دارد آن هم با آن همه مزدوری و خیانت وطن فروشان و کاسه لیسی امریکا و متحدان آنها , امروز ایران پیشرفته تر از هر زمان دیگر است آن هم با بیش از ۳۶ سال انواع تحریم ها که علیه ملت تاریخ ساز و مسلمان ایران تحمیل کردند که حتی دشمنان هم اعتراف کردند که هیچ کشوری مثل ایران نمی توانست اینگونه تحریم ها را تحمل کند اما امروز ایران به لطف همین تحریم ها در خیلی از زمینه ها خودکفا شد و خود را از وابستگی به غرب و شرق نجات داد و از خروج ارز از مملکت جلوگیری کرد , امروز ایران در پزشکی , داروسازی , کاملا خودکفا شده است و حرف اول را در منطقه خاورمیانه میزند , امروز ایران در زمینه صنعت کشاورزی بسیار توانمند و خودکفا شده است صنعت کشاورزی صنعت مادر تمام کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان است که ایران در صنعت کشاورزی بسیار توانمند شده است , امروز در زمینه صنعت نفت ایران تقریبا بیش از ۶۵% خودکفا شده , در صنعت ساخت قطعات صنعتی کاملا خودکفا شده است , در زمینه صنعت کشتی سازی خودکفا شده است و تمام کشتی های باری با ظرفیت بالا در خود ایران طراحی و ساخته می شود , در صنعت هوا و فضا ایران اولین کشور پیشتاز خاورمیانه است و جهان از این پیشرفت هوا و فضا ایران مبهوت شدند و خیلی از کشورهای غربی از آتش حسادت سوختن و می سوزند , امروز ایران در زمینه صنعت دفاعی و نظامی کاملا خودکفا شده است و ایران دیگر وارد کننده تسلیحات از خارج نیست زیرا خود سازنده تسلیحات شده است که همگام با تکنولوژی روز جهان است , بازار تسلیحات با ارزش ترین بازار تجارت در جهان است که بیشترین سود را از این بازار کشورهای امریکا , انگلیس , فرانسه , روسیه می کنند که دلارهای باد آورده عرب های حاشیه جنوبی خلیج فارس را به جیب میزنند , امروز ایران یکی از کشورهای پیشتاز تولید علم در جهان و منطقه خاورمیانه است , کسانیکه به اسلام توهین می کنند درک درستی از اسلام ندارند , اسلام دین عدالت , آزادگی , ظلم ستیز است .

 • Daneshjove mogheyme tehran

  Dansche johe moghieme Amrika to ham ke ridey ba in nazriayatet, akhe ozgal agar inhame Iran piyshraft karde va hame chi khobe pas tohe jakesh dar USA chera raftey dars meykhoniey , khob to Iran meymondy va ba daneshgahaye pieyshrafte Iran hal meykardi ,shoma jakesha hameyshe margo bar hamsayeh meykhay, biy rosh