آخوند و حزب الله بانوان تماشاگر والیبال را تهدید به درگیری خونین کردند ۰

انصار حزب الله کیست ؟

پس از پایان جنگ ایران و عراق گروه زیادی از سپاهیان و بسیجیان که برای سالها از شهرها و تمدن دور شده بودند ، به جامعه بازگشتند ، ولی تغییرات پدید آمده در جامعه از آغاز جنگ تا پایانش را نتوانستند کاملن هضم و درک نمایند. این افراد از رانتهای مختلف قانونی برخوردار بودند: قبولی آسان با سهمیه در دانشگاه ، مشاغل مدیریتی و کلان ، وامهای متعدد با رقمهای بالا ، پروانه  دریافت زمین برای منزل و  مزرعه برای کشاورزی ، رانت انحصار تجارت در گمرک و اولویت در مزایده ها و مناقصه ها. اکثر این افراد با استفاده از این رانتها  به قدرت و ثروتی ناگهانی رسیدند  و زمام کشور تا امروز در دستان آنهاست.اکثر ایشان امروز “دکتر” شده اند ، در حالیکه معمولاً در دوران جنگ حتی دیپلم هم نداشتند!

گروه انصار حزب الله که با رهبری همین افراد تشکیل شده است ، بعنوان یک گروه سیاسی و در عین حال چماق بدست ،  برای اعمال اوامر خامنه ای در کنترل اوضاع استبداد دینی بصورت غیر رسمی فعّال است. این افراد در ۱۸ تیر ۷۸ به منظور از بین بردن گروههای سیاسی اصلاح طلب در دانشگاهها به دانشگاه تهران حمله کردند که با حمایت مردم از دانشجویان ، تهران در آستانه یک شورش قرار گرفت.

فاجعه خونین ۱۸ تیر

۱۸ تیر ۷۸ یک نقطه عطف در تاریخ  انقلاب اسلامی است چر ا که حاکمیت رسماً متوجه عدم پشتوانه مردمی اش گردید. پس از واقعه ۱۸ تیر ۷۸، تمامی سعی خامنه ای و  سران سپاهی و مذهبی نظام این  بوده است که بطور قانونی و فرا قانونی و با هر ابزاری جلوی تقسیم قدرت خود با نیروهای مخالف را بگیرند. اگر بتوان آخوند و حوزه را یک حزب نامید ، بسیج و انصار حزب الله ، شاخه ی نظامی آن حزب هستند.

این باصطلاح برادران مخلص سپاهی و بسیجی یا خودشان دزد و قاتلند و یا اینکه در برابر دزدی و جنایت سکوت کرده اند! اما زورشان به بانوان بی پناه رسیده است و به حجاب ایشان گیر می دهند! نهی از منکر واقعی کدام است؟ آیا میلیاردها دلار اختلاس نیازی به نهی از منکر نداشت؟  پاسخ ساده است. هدف این افراد نادان تنها انحراف افکار مردم بسوی حجاب و عفاف برای دزدی و اختلاس بیشتر سران نظام است.

این باصطلاح برادران مخلص سپاهی و بسیجی یا خودشان دزد و قاتلند و یا اینکه در برابر دزدی و جنایت سکوت کرده اند! اما زورشان به بانوان بی پناه رسیده است و به حجاب ایشان گیر می دهند!
نهی از منکر واقعی کدام است؟. آیا میلیاردها دلار اختلاس نیازی به نهی از منکر نداشت؟.
پاسخ ساده است. هدف این افراد نادان تنها انحراف افکار مردم بسوی حجاب و عفاف برای دزدی و اختلاس بیشتر سران نظام است.

دولت ایران معمولاً اعمال خشن و غیر قانونی این گروه را “خودسرانه” تعریف می کند تا خود را مبرّا جلوه دهد و به همین دلیل ، این گروه در رسانه ها به “نیروهای خود سر ” نیز مشهور است. در جریان درگیریهای سال ۸۸ که تعداد زیادی از هموطنان ما کشته و معلول شدند ، انصار حزب الله وظیفه خود را در ارعاب مردم و ناپدید شدن  گروه زیادی از هموطنان بخوبی انجام داد. انصار حزب الله و سپاه از قدرت اطلاعاتی بالایی برخوردارند و مخابرات و فضای اینترنت در اختیار و مالکیت ایشان است.

انصار حزب الله قدرت خود را از کجا گرفته است؟

احتیارات ویژه ای که انصار حزب الله از آن برخوردار است، از طریق شخص خامنه ای جنایتکار و فرزند ابر جنایتکارترش مجتبی به آنان داده شده است. قدرت این گروه باندازه ای است که حتی به نوه ی خمینی که از جناح اصلاح طلبان است  حمله کردند. حملات ایشان به گروههای اسلامی نظام که کمی  از خامنه ای انتقاد می کنند به دفعات انجام شده است و در مورد براندازان و مخالفان نظام ، انصار حزب الله به کمتر از ترور راضی نمی شود.

اهداف انصار حزب الله سیاسی است

همانطور که در مقدمه هم گفتیم ، انصار حزب الله بصورت گزینشی انتقاد می کند و مثلاً به آقازاده های روحانیون قم کاری ندارد. این گروه که دم از اسلام و حجاب می زند و بدستور آخوندهای جناح خامنه ای حتی کنسرتهای خوانندگان را تعطیل می نماید، در برابر فسادهای مالی وسیع در دولت احمدی نژاد و دستکاههای وابسته به خامنه ای سکوت کرد. این گروه نه غم فقر مردم را دارد و نه درد دین ، تنها هدف این گروه اجرای سیاستهای خامنه ای در تحدید آزادی و انحراف افکار عمومی است.

زمانی که انصار حزب الله شروع به گل کردن آب می نماید ، مطمئن باشید که قصدش انحراف افکار مردم از موضوعی مهم است. امروز هم که این گروه بیانیه ای ننگ آور را در برابر رفتن بانوان به ورزشگاه آشکار نموده است ، درد دین ندارد. هدف زور آزمایی با جناح روحانی است. اما اینکه سخنان روحانی کم خردی چون احمد خاتمی را تکرار می کنند و از حزب الله خواسته اند که حضوری خونین داشته باشد نشانه ی اوج بی قانونی و قانون گریزی است. این بیانیه براحتی صادر شده است ، در حالیکه مصداق تشویش اذهان عمومی است.

دادگستری ایران مرده است! چرا که این اعلامیه مصداق تشویش اذهان عمومی و ایجاد آشوب در کشور است. تهدید رسمی زنان ایران به درگیری خونین با ایشان! ایران به قهقرا رفته است.

دادگستری ایران مرده است! چرا که این اعلامیه مصداق تشویش اذهان عمومی و ایجاد آشوب در کشور است. تهدید رسمی زنان ایران به درگیری خونین با ایشان! ایران به قهقرا رفته است. حوزه علمیه تهران و انصار حزب الله کشک است! اینها عمله ی خامنه ای هستند.

اگر دادگستری مستقلی داشتیم که نداریم ، این سگان ولایت هرگز اجازه نمی یافتند که زنان را برای حضور در ورزشگاهها تهدید نمایند. آنهم تهدید به ریخته شدن خون. این گروه متهم اصلی اسیدپاشی اصفهان بود که براحتی توانست خود را از مخمصه ای که ممکن بود رژیم را درگیر نماید ، نجات داد و رژیم وانمود کرد که بدنبال مقصران حوادث اصفهان هست ، در حالیکه در عمل کار خاصی انجام نداد.

نظر اسلام درباره آزادیهای زنان

در آغاز اسلام هم زنان و تحدید زندگی ایشان به خانه و آشپزخانه و حذف شادی زنانه از جامعه یک ابزار برای انحراف از جنایات در حال وقوع بود. رقص و موسیقی شاد در روایات متعدد از طرف محمد نکوهش شده است ولی برده داری و چگونگی آن به تفصیل در قرآن آمده است.  یعنی حتی یک آیه و روایت در حرام کردن برده داری موجود نیست! اما نکته ای که وجود دارد این است که با اجازه ی شوهر زن می تواند آزادی هایی را بدست آورد.

همچنین روایات معتبر و آیات متعددی که درباره شایستگی حجاب و پوشش برای زن آمده است چه درباره ی میزان پوشش و چه درباره ی اجبار آن سکوت کرده اند. بدین ترتیب بسیاری از علمای اسلام اعتقادی به حجاب اجباری ندارند و حجاب را واجب نمی دانند. همچنین بسیاری از مفسرین میزان پوشش را در قسمتی از بدن می دانند. حجاب اجباری در هیچ یک از دوران آغازین اسلام وجود نداشته است و بیشتر امری سلیقه ای و قبیله ای بوده است تا دولتی و حکومتی.

امروز انصار حزب الله مردم ایران را به ریختن خون تهدید کرده است. اما این گروه سالها در برابر دزدیهای هزار میلیاردی رفقای خود سکوت اختیار کرد! در آغاز اسلام هم محمد درباره برده داری سکوت اختیار کرد، چرا که رفقای نزدیکش در مدینه برده داشتند. پیامبر خود با فروش زنان اسیر در بازار توانست اسلحه بخرد و این نشان می دهد که اهداف محمد سیاسی بوده است و نه انسانی.

امروز انصار حزب الله مردم ایران را به ریختن خون تهدید کرده است. اما این گروه سالها در برابر دزدیهای هزار میلیاردی رفقای خود سکوت اختیار کرد! در آغاز اسلام هم محمد درباره برده داری سکوت اختیار کرد، چرا که رفقای نزدیکش در مدینه برده داشتند. پیامبر خود با فروش زنان اسیر در بازار توانست اسلحه بخرد و این نشان می دهد که اهداف محمد سیاسی بوده است و نه انسانی.

اما رژیمهای مذهبی همانند ایران و عربستان سعی در اجباری جلوه  دادن حجاب دارند و برای خود پلیس نهی از منکر هم تشکیل داده اند که به هیچ وجه مطابق تعالیم اسلام هم عمل نمی کند و بیشتر استفاده سیاسی برای تحقیر مردم و اعمال قدرت را موجب است. این دو رژیم درد دین ندارند، و دردشان سیاست و قدرت طلبی است.

بودجه ی نهی از منکر با خونریزی و خشونت!

در ابتدای انقلاب قرار نبود که حجاب اجباری شود ولی با قدرت گرفتن مذهبی ها ، حجاب به سنبل مذهب بدل گشت و بی حجابی نشانه دشمنی با مذهب شناخته شد. امروز هم حضور زنان در اجتماع مخالف نظر مراجع و آخوند است. انصار حزب الله هم مجری اوامر ایشان بوده بارها بخاطر مسائل زنان ایرانی به مردم ایران حمله کرده است.

صادق زیبا کلام در مناظره ای که با الله کرم (از سران انصار حزب الله) داشت بخوبی ثابت نمود که این مسایل جز سیاسی کاری نیست.او غیر مستقیم از کم بودن بودجه ناچیز محیط زیست که شامل همه ی موارد زیستی و محیطی از جنگلها گرفته تا مراتع و آب می شود ، انتقاد کرد. او در ادامه گفت که در مقابل آن بودجه ی ارگانهای مذهبی و تبلیغاتی رژیم ۳۵ برابر محیط زیست است و عجیب هم ندانست اگر محیط زیست در جمهوری اسلامی بی اهمیت باشد و مسایلی مانند مذهب بودجه سرسام آور بگیرند.

برای نهی از منکر و مسایل مذهبی ۶۰۰۰ میلیار د تومان بودجه ی سالیانه در نظر گرفته اند. یعنی هزینه شدن ۶۰۰۰ میلیارد تومان در کشور در جهت فرهنگ اسلامی و حجاب و امثاله! در مقابل بودجه محیط زیست که باید به جنگلها و مراتع و دریاچه ها و آلودگی شهر ها و بسیاری موارد دیگر بپردازد ۱۷۴ میلیارد تومان است . جای تعجبی نیست اما ای کاش آن کسانی که سالانه ۶۰۰۰ میلیارد تومان را هدر می دهند، دست کم به سمت خشونت و درگیری نمی رفتند!

در این ویدئو صادق زیباکلام می گوید : اینکه بودجه حجاب و عفاف در کشور ۶۰۰۰ میلیارد تومان است و بودجه ی محیط زیست ۱۷۴ میلیارد تومان چیز عجیبی نیست و می توان آنرا تحمل کرد! آقای زیبا کلام چگونه تحمل می کنی؟ با سرطان و خشکسالی و ریزگردها؟ با ویرانی جنگلها ؟  این هم شد تحمل ای بدبختهای امثال زیباکلام؟

نکته پایانی

امروز ملت ایران با توجه به وصل بودن انصار حزب الله به شخص رهبر کمترین مخالفتی را با این گروه نکرده است و ایشان با بی شرمی تمام ، زنان ایران را تهدید کردند و اعلام کرده اند که با خونریزی و خشونت وارد  ورزشگاه می شوند تا جلوی حضور بانوان را در تماشای مسابقات بگیرند! فراقانونی بودن این گروه ، جناحی و سیاسی است و هدف اصلی ایشان همانطور که گفته شد فقط انحراف اذهان از اتفاقات سیاسی امسال است. امیدواریم که مردم ایران با هوشیاری فریب این سگان ولایت را نخورند و دزدیها و دروغهای رژیم را رصد و  بازگو نمایند.