کشتار سربازان رژیم اسد به دست کودکان و نوجوانان پیرو داعش ۱۱

پیش گفتار

کسانی که طناب دار را به گردن متهمی می اندازند، یا چهارپایه از زیر پای نگون بختی بیرون می کشند، و یا در جوخه اعدام شرکت نموده و از پشت سر و یا از روبرو فرد ویا گروهی را تیر باران می کنند، همگی به دلیل شستشوی مغزی از پیش برای اینگونه جنایات آماده شده اند. انگیزه آنان همگی ظاهراً از میان بردن مجرم و گناهکاری است که وجودش به عنوان سم بزرگ و زهرآلود برای اجتماع شناخته شده است. به جرأت می توان گفت که چنانچه فردی از پیش خرد و انسانیت خود را با شستشوی مغزی از دست نداده باشد هرگز نمی تواند موجب مرگ انسانی شده و زندگی و حیات موجود زنده ای را از او سلب نماید.

یکی از شستشوهای مغزی، از سوی آخوندها و مجریان اسلام است که به آسانی خرد و تعقل را از افراد گرفته و آنان رابه عروسکی متحرک و بی مغز و به صورت دیوی خطرناک و جلادی بخون آشام در می آورد. شکنجه گران زندان های بیشمار ولایت فقیه نیز هرکدام تربیت شده مکتب آخوندند و به امید بهشت و رسیدن به حوریان باکره و رودخانه سرشار از عسل، در زندان ها به متهمان از گروههای سیاسی گرفته تا افراد مذهبی همه نوع شکنجه و آزار جسمی، جنسی، و روانی وارد می کنند.

در سالن زیبای آمفی تئاتر شهر پالمیرا در سوریه، سربازان بشار اسد را به صف نشانده و کودکان کمتر از ۱۳ سال شستشوی مغزی شده از گروه داعش مأمور قتل آنانند که با تپانچه در پشت سرشان ایستاده اند.

در سالن زیبای آمفی تئاتر شهر پالمیرا در سوریه، سربازان بشار اسد را به صف نشانده و کودکان کمتر از ۱۳ سال شستشوی مغزی شده از گروه داعش مأمور قتل آنانند که با تپانچه در پشت سرشان ایستاده اند.

داعش، یا مروجین اسلام کشتارگر

رهبران داعش و پیروان درجه اول آنان نیز از آخوندهایی تشکیل شده اند که دستورات اسلام راستین و کشتارگر را در سوریه، عراق، و لیبی تا کنون پیاده کرده اند. گروه داعش توانسته همانند آخوندهای ایران به راحتی با شستشوی مغزی دادن  بیش از دویست هزار نفر از اعضاء خود به ویژه جوانان و نوجوان، با دادن وعده بهشت و هم آغوشی با حوریان، هرکدام از آنان را به جلاد و کشتارگری تبدیل کند. به طوری که کشتن انسان های مخالف با آنان را عبادت و قرب و نزدیکی به الله مدینه می دانند.

همانگونه که خمینی توانست با حیله گری و فریبکاری، و با وعده بهشت و آب زمزم دادن، هزاران نوجوان و خردسالان کشورمان را از دبستان و دبیرستان بیرون کشد و در بیابان های عراق بدنشان را بر روی مین قطعه قطعه کند، در رودخانه اروند رود در جریان آب قرار دهد و یا به دست سربازان صدام اسیر، مورد تجاوز، و شکنجه قرار گیرد.   بنابراین، روز و شبی نیست که گروهی افراد بیگناه در یکی از این سه کشور عراق، سوریه، و لیبی به دست افراد و پیروان داعش به خاک و خون کشیده نشوند. هفته پیش خبر کشتار بیش از ۳۰ نفر از افراد انگلیسی و ۸ نفر افراد دیگر به دست داعش در تونس را شنیدیم. جنایتی که می تواند نمونه آن هر روز و هرهفته در یکی از نقاط جهان تکرار شود.

شهر تاریخی و زیبای پالمیرا یکی از ده آثار بزرگ رومیان در این نقشه دیده می شود که در ۱۳۰ کیلومتری دمشق واقع شده است.

شهر تاریخی و زیبای پالمیرا یکی از ده آثار بزرگ رومیان در این نقشه دیده می شود که در ۱۳۰ کیلومتری دمشق واقع شده است.

در آمفی تئاتربزرگ و زیبای شهر پالمرا، کودکان دست پرورده داعش مشغول کشتار جمعی و جنایت بزرگی اند و مردم عادی هم به تماشا نشسته و شاید به به و چهچه هم به راه انداخته باشند.

در آمفی تئاتربزرگ و زیبای شهر پالمرا، کودکان دست پرورده داعش مشغول کشتار جمعی و جنایت بزرگی اند و مردم عادی هم به تماشا نشسته و شاید به به و چهچه هم به راه انداخته باشند.

گزارش روزنامه دیلی میل

روزنامه دیلی میل  Daily Mail On Line در تاریخ یک شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۵ جولای ۲۰۱۵، گزارشی دارد از جنایت چند روز پیش داعش در شهر تاریخی پالمیرا Palmyra، در سوریه. پالمیرا یکی از ده شاهکار رومن ها در جهان است. این شهر با بنای تاریخی ۴۰۰۰ ساله آن که تلفیقی از هنر شرق و امپراتوری رومن ها می باشد، نگینی است که در صحرای سوریه و در ۱۳۰ کیلومتری دمشق پایتخت آن قرار گرفته است.  هم اکنون این شهر تاریخی و کم نظیر با ساختمان و بناهای با شکوه آن جولانگاه چند ده هزار از جنایتکاران داعش شده که قوانین کشتار اسلامی را در هرگوشه و کنار آن پیاده می کنند.

این گزارش حکایت دارد از این که گروهی از سربازان بشار اسد را در آمفی تئاتر بزرگ و زیبای شهر پالمیرا در صفی طولانی و در برابر پرچم بزرگ سیاه رنگ داعش بر زمین وادار به زانو زدن نموده و نوجوانای که سن آنان از ۱۲-۱۳ سال بیشتر جلوه نمی نمود، با لباس و پوششی قهوه ای رنگ ویژه داعش  در پشت سر انان تپانچه به دست ایستاده اند. آنگاه پس از سخنرانی یکی از رهبران داعش، با یک فرمان گروه سربازان را نقش بر زمین و در خون خودشان غوطه ور می سازند.

کشتار ۲۵ سرباز بشار اسد به وسیله داعش در شهر پالمیرا. با یک نگاه می بینیم که هرکدام از این اسیران به شدت شکنجه شده و صورت و چشم آنان زخمی است و دست آنان از پشت بسته شده است.  آیا به راستی جنایتی از این بالاتر دیده می شود؟!.

از آنچه گفته شد:

در دورانی که ولایت وقیح یا نخستی داعش به رهبری خمینی جلاد پا گرفت و جنایت های بیشمار خود را علیه مردم ایران به اجراء در آورد و یا جانشین او خامنه ای با همکاری فرزند جنایتکارش مجتبی جنایت و آدم کشی را از مرزهای ایران بیرون برده و جهانی کردند، کشورهای به اصطلاح متمدن اروپایی و آمریکا خفقان گرفتند و از خود واکنشی نشان ندادند. تا آنجا که رهبران این کشورها در برابر انقلاب و خیزش مردم در سال ۱۳۸۸ و جنایات پی در پی رژیم ایران با آن زد وبندها، تجاوز، شکنجه و اعدام را نادیده گرفتند و در حقیقت بر روی جنایات ولایت وقیح صحه گذاشتند، و یا در سوریه به افراد اسلام گرای خرافاتی پر و بال دادند.

سیاست های نادرست  و غلط کشورهای غرب موجب گردید به دنبال طالبان افغانستان که زاییده سیاست های غیر انسانی آمریکا بود، و یا داعش ایران که با بی تفاوتی و تأیید آن دولت ها به وجود آمد، داعش دیگری نیز در سوریه بر خاست و چنانکه می بینیم یک سری دنباله دار جنایت های خود را در سوریه، عراق، و لیبی به اجراء در آورد. جنایت چند روز گذشته این گروه آدم کش در شهر تاریخی پالمیرا Palmyra، در سوریه بود که شماری از سربازان بشار اسد را به زانو در آورده، و کودکانی کمتر از ۱۳ سال با پوشش قهوه رنگ داعش در پشت سر آنان تپانچه به دست رل جلاد ان و میر غضبان در بار سلاطین را به اجراء در آوردند.

این ویدیو گزارش گر جنایات گوناگون و بی نظیر داعش در نقاط گوناگون است.
  • مرگ بر جمهوری اسهالی

    از داعش آخوندی تا داعش عراق و سوریه جفتشون کثافت و آشغال و جنایتکار و غارتگر و چپاولگرن. داعش آخوندی که پدرخونده داعش عراق و سوریه ست.

    • شکارچی تروریست ها

      خاک بر سر شما تروریست های آتعیست
      وحشی های متمدن نما
      اگه جرات دارید اعلام جنگ با مسلمونا کنید بی خایه های حیوان صفت
      نشستن و عر عر کردن هنر نیست این قدر هم آینده آینده نکنید وجودشو دارید عمل کنید تا دودمان خودتون و هفت پشتتون رو به باد بدیم ، توهین میکنن بعد انتظار احترام هم دارن

      • مرگ بر جمهوری اسهالی

        فشار کونت نره بالا چوسلمون . گه زیادی هم نخور چوسلمون . خایه های ما اندازه لوله فاضلابه . بره تو کونت کونتو اساسی پاره میکنه . تروریست هم چوسلمونا هستن که صبح تا شب ترور میکنن و آدم میکشن و دزدی های میلیاردی میکنن . ایران هم که به لجن کشیدن یکی مثل تو چوسلمون . برای اینکه فشار کونت اساسی بره بالا اینو بشنو:
        کیرم تو کون و دهن چوسلمونای آشغال و لجن و البته تروریست و جنایتکار و دزد .
        کیرم تو کون و دهن خامنه ای دزد و تروریست
        بیا تو میدون جنگ تا فیزیکی حالیت کنیم مزدور سایبری

      • ناشناس

        بیا برو تو کونم بابا مادر جنده مسلمون

  • فرزند کوروش

    مرگ بر هرچی مسلمون و پیروانش

    مرگ بر هرچی حزب اللهی آشغال

  • ایرانی آزاد

    به امید نابودی اسلام و ادیان دیگر ………………………

  • آنتی آخوند

    داعشیان دارن از دین کثافت پرورشون دفاع میکنن .ولی مردم عادی حاضر نیستند به هیچ قیمتی از حق و حقوقشون دفاع کنن .مشکل عمده ی ما دقیقا همینجاس .جواب کشت و کشتار را با تظاهرات خاموش و سبز و بفنش و این بچه بازی ها نباید داد .باید اسلحه به دست گرفت و تک تک مسلمونای نجس را از صفحه ی روزگار محو کرد .حداقل در مملکت ما ،هیچ آخوند تخم عربی نباید احساس امنیت بکنه.باید برن زیر چرخ ماشین ،از بالای پل به پایین پرت بشن ،شیشه نوشابه ….،دست و پاهاشون قطع بشه و چشماشون از کاسه در بیاد .هرکس هم می خواد ادای آدمای اتو کشیده را در بیاره و بگه مقابله به مثل فایده نداره ،میتونه همچنان بشینه و شاهد مورد تجاوز قرار گرفتن خودش باشه .

  • شیعه علی ع

    بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولاد الطاهرینه . از پیدایش اسلام همه با شیعه مشکل داشتن . از کشتار وقیحانه و سرتاسر حزن سید الشهدا که ب دست اهل سنت بود تا امروز و داعش . تو هم همه چیو ربط بده ب خمینی . حداقل کل دنیا میدونن هدف اصلی داعش ایران و شیعس . مگه دو تا تضاد با هم جمع میشن ؟ بی خیال . اینا همه از رو کون سوزیه ک ایران دست ماس و شما هم باید ی جوری عقده خالی کنی دیگه . اینو همه بدونن فقط فقط حیدر .لبیک یا حیدر . یا علی

  • sanbad

    در این دنیای تکنولوژی ماهواره ای که کوچکترین حرکت روی زمین رصد میشود چطور این داعشیها با ستونهای نظامی باخیال راحت ترددمیکنند واین هواپیماهای آمریکایی که به راحتی میتوانند به سرعت آنها رانابودکننداقدامی نمیکنند تاریخ امریکا رییس جمهوری به بزدلی اوباما به خودندیده هست با یک اعتلاف بین المللی با حمله نیروی زمینی میتوان به راحتی آب خوردن این مزدوران را تا رقه تعقیب کرد وهمه آنها رانابود کردولی افسوس که این دموکراتهای گی صفت هم جنس باز عرضه این کارراندارند

    • سایه

      آخه مگه یه چاقو دستش رو می بره؟؟داعشم یکی دیگه از عروسک های خیمه شب بازی آمریکاست تو چرا؟؟

  • سایه

    فضول محله تو یه حقیقتی آره،حقیقت گمشده ی هرچی دروغه.تو سخنانت شیرینه و همه ی این ها رو مدیون چیزی هستی به عنوان مغز خام یه سری از طرفدارات. ببین آدمی که خواب هست رو میتونی از خواب بیدارش کنی اما آدمی که خودش رو زده بخواب….تو با چرب زبونیت و اطلاعات غلطت یه سری آدمای مثل خودت رو گلچین میکنی و الا به دهن تو که بهار پاییز نمیشه.تو یه مگسی که از یه گلستان فضولات سگ رو واسه نشستن انتخاب میکنه.تو اول این کامنت شاد بودی اما حالا؟؟!!تو از گذشته میگی؛دیدی من گذشته ی این کامنت رو چه جور تحریف کردم؟؟؟!!این همون بلایی که تو سر حقایق در آوردی.یه چیزه دیگه منتظر دروغ بعدیتم معمولا سعی داری دروغ هات رو توجیح کنی پس بفرست کامنتت رو….این کامنت رو پایان همهی مطلبات میزارم از امروز میشم ویروس سایتت(نقطه)