آمار روز افزون طلاق در ایران غم انگیز و نگران کننده است ۲۷

پیش گفتار:

در دوران جوانی و نسل پیش از انقلاب، ما با واژه طلاق آشنایی نداشتیم. ما نه تنها در میان بستگان، نزدیکان، و آشنایان خود با خانواده ای برخورد نمی کردیم که کارشان به طلاق کشیده شده باشد، بلکه کمتر زن و شوهری را می توان یافت که دم از جدایی و طلاق بزنند و از زندگی خانوادگی خود نگران و دلسرد شده باشند. در حقیقت واژه جدایی و طلاق بسیار نازیبا و بدان کمتر در نوشتار و گفتار مردم برخورد می شد.

در دوران گذشته و در ایران پیش از انقلاب جهنمی اسلامی، زناشویی و ازدواج و تشکیل خانواده ارج و ارزش والایی داشت. حرمت خانواده نزد زن و یا شوهر برشمرده و رعایت می شد، پدر و مادر به آینده و سرنوشت کودکان په از جدایی می اندیشیدند و کمتر حاضر بودند که کلبه و آشیانه خانوادگی را به هم زده و جگر گوشگان خود را افسرده، سرخورده، و سرگردان در اجتماع رها کنند.

این آمار نشان می دهد که بین ۲۰ تا ۲۴ سالگی بیشترین  آمار طلاق در ایران انجام گرفته است.

این آمار نشان می دهد که بین ۲۰ تا ۲۴ سالگی بیشترین  آمار طلاق در ایران انجام گرفته است.

لباس سپید عروسی و کفن سپید به خاک رفتن

در روزگار حکومت آدم ها، شعار قلبی و عملی دختران جوان ایرانی رفتن آنان با لباس سپید به خانه شوهر و با کفن به خاک سپرده شدن بود. آنچه را که مادران ما عملن به ما نشان دادند.این شعار نشانه ارزش والای خانواده و بیانگر از خود گذشتگی و فداکاری مادران بود. زنانی که در هرحال و در همه جا حرمت خانواده و حریم خانه را گرامی و به گفته ای مقدس می دانستند. زنانی که چرخ اصلی و مهم خانواده را می چرخاندند و بهترین مشوق، همکار، و پشتیبان مردان بودند. در گذشته بدون آن که بحث دینی در کار باشد و ظاهراً برای ازدواج و تشکیل خانواده ارزش دینی قائل باشند

در برابر اینگونه فداکاری و بزرگ منشی زنان به عنوان همسر و مادر، مردان نیز عمومن به همسر خود وفادار می ماندند، نه تنها هرگز دنبال جدایی و طلاق نبودند بلکه چنانچه همسر خود را از دست می دادند همچنان به او وفادار می ماندند. سالها پیش از انقلاب، دبیر جوانی را میشناختم که همسر جوانش بر اثر گاز ذغال جان خود را از دست داده بود. آن فرد برای چند روز آنچنان به سوگ و زاری نشست که سرانجام کارش به دیوانگی و تیمارستان کشید. مورد دیگر، یک فرد زردشتی را دیدم که همسرش از دست داده بود و بدون آن که در اندیشه ازدواج دیگر باشد با خواهر زنش مانند برادر و خواهر با هم زندگی می کردند.

این آمار سیر افزایش طلاق را در دوران رژیم آخوندی نشان می دهد. بالاترین آمار طلاق در سال های پیش از انقلاب ۴۰،۰۰۰ در سرتاسر کشور بوده، در حالی که در سال های کنونی به حدود ۱۶۰،۰۰۰ رسیده است.

این آمار سیر افزایش طلاق را در دوران رژیم آخوندی نشان می دهد. بالاترین آمار طلاق در سال های پیش از انقلاب ۴۰،۰۰۰ در سرتاسر کشور بوده، در حالی که در سال های کنونی به حدود ۱۶۰،۰۰۰ رسیده است.

میزان سرسام آور طلاق پس از انقلاب

 پس از انقلاب با وجود روایت های مسخره دینی از آمام جعفر صادق و امامان دیگر در مورد اهمیت ازدواج از نظر دینی و اسلامی، و تشکیل خانواده، نه تنها جوانان به دلیل مشکلات مادی و مسائل دیگر تن به ازدواج  نمی دهند، بلکه پیوندهای انجام شده نیز بسیار سست و نا پایدار بوده و به طلاق و جدایی  کشیده می شود.

بنا برگزارش روزنامه مردم سالاری، به گفته رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، :” آمارهای طلاق‌های توافقی در برخی از موارد وحشتناک است.  و در برخی از مناطق از هر ۲ یا ۳ ازدواج در ۵ سال اول یکی به طلاق می‌انجامد. وی با بیان این که خوشبختانه در یکی دو سال اخیر تورم تا اندازه‌ای مهار شده و پس از توافق هم سیر سفرها به ایران زیاد شده؛ اضافه کرد: ما در آینده نزدیک با کمبود هتل مواجه خواهیم شد…”.

بر اساس گزارش سایت “هم صدا”، مطابق آمار و ارقام موجود، طلاق در ایران بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶ سیر نزولی داشته، از سال۷۶ تا حدود ۱۳۸۳ ثابت مانده و از ۱۳۸۳ تاکنون سیر صعودی به خود گرفته است. در واقع می توان ادعا کرد از اوایل انقلاب تا سالهای نفسگیر جنگ و حتی تا اواسط دهه ۷۰ که شور و نشاط بزرگترین تحول اجتماعی- سیاسی قرن در کشورمان حس می شده، روابط خانوادگی نیز به تبع تمامی رابطه های انسانی جاری در جامعه آن روز، صمیمیت، صداقت و یکرنگی بیشتری داشته و اولین سلول اجتماعی، وفاداری، ایثار و گذشت فراوانی را تجربه کرده است.

چرا در رژیم اسلامی میزان طلاق به شدت رشد کرده؟

گزارش بالا  نشان می دهد که از آغاز حکومت آخوند تا کنون آمار طلاق که در گذشته بسیار پایین و ناچیز بود،،روز به روز بیشتر شده و به حالت سرسام آور و خفقان کننده اجتماع رسیده است. از سوی دیگر رئیس شورای فرهنگ عمومی اذعان دارد و اعتراف می کند که تورم و به دنبال آن افزایش قیمت های خردکننده همچنین نیامدن توریست به ایران به دلیل رفتار ناهنجار و زشت حکومت اسلامی و کارشکنی آخوند در همه زمینه ها، موجب  فقر و درماندگی خانواده ها شده، و سرانجام بساط و سنت مقدس خانوادگی را به هم می ریزد و کارشان را به طلاق می کشاند.

این ویدیو علت افزایش طلاق را در رژیم اسلامی به وسیله خود آنان که عامل اصلی طلاقها هستند، بررسی می شود.

در این سایت اشاره به این شده که یکی از دلایل اصلی طلاق، وضع مالی خوب، مرفه بودن و استقلال مادی زنان است. این گونه بحث بسیار نادرست و نشانه ناآگاهی و یا غرض ورزی گوینده آنست. زیرا زنان در دوران پیش از انقلاب بیشتر در بیرون کار می کردند و استقلال مادی داشتند ولیکن هرگز به دنبال طلاق  و جدایی نبودند.  از سوی دیگر، در کشورهای دور از آخوند و پیشرفته جهان، زنان بیشتر پا به پای مردان کار می کنند و در امور اقتصادی و تصمیم گیری ها خود مختار و مستقلند و کارشان هم کمتر به طلاق می کشد. اگر طلاقی هم در کار باشد به دلیل اختلاف سلیقه ها و برداشت شخصی زنان و شوهران است.

رژیم آخوندی عامل اصلی جدایی ها

رژیم اسلامی با بی خردی و به دلیل زن ستیزی آخوند، زنان شاغل در ادارات رااز همان آغاز انقلاب جهنمی، از ادارات بیرون کردند و زنان را محتاج و وابسته مردان نمودند. این روش نه تنها کار نکرد، بلکه خانواده ها پایدار و بر سر جا نماند و چنانکه می بینیم روز به روز بر شمار جداشده ها و طلاق گرفته ها افزوده تر می شود. به گفته ای، واژه “طلاق”، و یا “جدایی”، در شرایط کشور آخوند زده ما واژه جالبی نیست و باید به جای آن واژه “رهایی” را به کار برد که زن از بند خانواده ناپایدار و خفقان آور اسلام زده خود را رها می کند و به دنبال سر نوشت تنهایی خود می رود.

از آنچه گذشت:

در دوران رژیم گذشته طلاق و جدایی در اجتماع چندان معنایی نداشت و کمتر شنیده می شد که بساط خانواده ای به هم ریخته شده و میان زن و مرد جدایی به وجود بیاید و اگر کودکانی در کار باشند آنان سرگردان، دلشکسته و بی سرپرست بمانند. لیکن از برکت اسلام ناب محمدی و قدم نحس آخوند، همه شیرازه مملکت از جمله شیرازه خانواده ها به هم ریخته شده و مردان، زنان، دختران، و پسران ترجیح می دهند تنها زندگی کنند و زیر بار طاقت فرسای ازدواج های اسلام ناب محمدی نروند.

نکته پایانی:

به گمان و باور نگارنده، علاوه بر دشواری ها و محدودیت های مادی، دینی، فامیلی، اجتماعی که هرکدام بر پیکر خانواده ضربه می زند و پایه های آن را  سست می کند، عامل بسیار مهم دیگر، تماس نداشتن دختر و پسر، نزدیک نبودن خانواده ها، شناخت اندک آنان از یکدیگر، و ازدواج های ناشناخته سطحی و قپانی و یا آبدوغ خیاری است که انجام می شود.، همچنین، رواج صیغه و ازدواج های مکرر با چند زن، بنا به خواست آخوندهای حاکم عوامل اصلی افزایش روز افزون طلاقند.

 • نوید

  خیلی از فاکتورها وجود داره که نویسنده یکطرفه و غرضورزانه عامل رو رژیم و اسلام دونسته،،،خوب چون مجبوره اگه بخواد این اسلام ستیزی رو کنار بزاره حقوقش قطع میشه،،،اقای نویسنده شما خیلی از مواردو مثله تاثیر ماهواره و سریال هاش روی خانواده ،،شبکه های اجتماعی ،،بی عفتی ،،ترویج فرهنگ مدگرایی و پورن گرایی و بسیاری از عوامل دیگر که از حوصله خارج هست،در اخر باید گفت که این سایت در جهت منافع عده ای خاص فعالیت میکنه و هدفش هم معلومه و نمیتوان به عنوان یک سایت تحلیلی-انتقادی به ان نگریست و اعتماد کرد.

  • irani

   na dosteh Aziz in safeh kone jenahbealiey va yek mosht jiereh khareh rejimo meysosoneh va to ham meyay inja koso sher meygieh, yekey az faktorhaye mohmeh in masaleh ine ke in rejiem be harche madanieyato azadieh ke payeh va asaseh takamol va fahmo shoreh dar jameh rideh va 4 ta akhond har gohey meykhand meykhorand va 4ta bacheh koney mesleh to ham meyand azeshon teraf dariey meykond ta akhareh mahe yek sadaghehie azeshon begiern va be zendegieh angalischon edameh bedand, in masaleh hast

   • نوید

    اول از همه خوشحالم که یک ایرانیه مسلمون هستمو افتخار هم میکنم دومن از شعور بالایی برخوردارم که به کسی تهمت نزنمو توهین نکنم،سومن اگه انتقادی داری میتونی مودبانه بگی و مساله رو تحلیل کنی،،،،تو یکی از همین مقاله های همین سایت خوندم که البته بحق هم بود به نقل از یکی از مقامات کشورهای اسکاندیناوی که میگفت تا مردمه هر کشوری نخوان اون کشور اصلاح پذیر نیست،،در واقع نیازی به تغییر رژیم نیست بلکه با بالا رفتن شعور و فرهنگ مردم کشور هم اصلاح میشه،،در اخر باید گفت که این ادم های ضعیف هستن که همش مشکلو به گردنه دیگران میندازن غافل از اینکه منو تو میشویم ما…

    • فرزند کوروش

     اولا دوست عزیز به هیچ عنوان یک ایرانی راستین نمی تواند هم مسلمان باشد و هم ایرانی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     دومااین مقاله به یکی از دلایل اصلی طلاق اشاره کرده که به نظرم در کنار عوامل دیگر خیلی به جا و مناسب بوده / وقتی در این مملکت عقب افتاده دختر و پسر را از همان کودکی جدا می کنند نتیجش همین می شه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     سوما شک نکن که سریال ها و فیلم هایی که تلویزیون آخوندی پخش می کنه بسیار بسیار مسموم تر از به قول شما ماهواره است !!!!!!!!!!!!!

     در ضمن زندگی که بخواد با یه فیلم و سریال و موزیک ویدئو بپاشه ……..

     توی اون زندگی خ.ب بذار بپاشه این زندگی آبکی

     درآخر بهت توصیه می کنم تابری تاریخ کشور خودتو بخونی تا چشم بسته نیای قضاوت کنی !!!!!!!!!!!!! در قبل از شورش ننگین ۵۷ با وجود انواع آزادی های اجتماعی پس چرا میزان طلاق کم بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

     برو روش یه کم فکر کن

     • نوید

      اسلام یک نژاد نیست که مثلن یه ایرانی نتونه مسلمون باشه بلکه ایینه که هر کی میتونه گرایش داشته باشه،،،،با حرف شما موافقم که در دوران قبل انقلاب ازادی بیشتر بود و مثه الان اینقدر چاپلوسیو دستمال بدستی نبود و مرزبندیه ادم ها مشخص بود،،،اما درنظر داشته باش که اون زمان رابطه بیشتر و بهتری بین مردم و روحانیت بود درواقع رسانه مردم منبر و روضه اخوند بود و چون حکومتو سیاست دستشون نبود بی مکرو حیله با ملت برخورد میکردن،،،اما بعد انقلاب شرایط عوض شد طوری که افراط گراها میخواستند همه لحاظ مردمو کنترل کنند (که البته با مخالفت هم لباسی های خودشون مثه مرحوم طالقانی و .. مواجه شدند) به همین علت دست به سانسورهای شدید و ایجاد ترس بین مردم زدند همچون سالهای بعد جنگ دوم جهانی در بریتانیا،،از همین رو بسیاری از خانواده ها که فضای رسانه ای داخل رو خالی از محتوا و سانسور شده دیدند روی به ماهواره که تنها ارتباط رسانه ای اون زمان با بیرون بود اوردند در اینجا بود که مردمی که تا دیروز پای منبر سیبیل کلفتا بودن با دیدن ناز و فرهنگ غرب مسخ شدن و سعی کردن خودشونو شبیه اونا درارن در واقع فرهنگو سواد همونه ولی تیپ و قیافه و سبک زندگی عوض شده که این مدل با مدل زندگی قبلی متناقض بود،،مرد تابع زندگی قبلی و زن تابع زندگیه باصطلاح مدرنیته خالی از علم و فرهنگ بود یا بالعکس که سبب اختلافو جدایی میشد،،البته من فقط بعد رسانه رو که اهمیت داشت مطرح کردم ولی مسایله مختلفی در این جدایی ها از جمله نقش اموزشو پرورش یا عملکرد حکومت در این جدایی نقش دارن،،،،،در اخر باید گفت که رسانه نقش غیر قابله انکاری در سوق دهی خانواده و تربیت اون داره و از اون به عنوان یه قدرت و ابزار استفاده میشه و این نکته هم نباید فراموش کرد که هرچی ادم نادونتر باشه بهتر سواری میده.

     • فرزند کوروش

      عزیز جون اینکه می گی قبل شورش ۵۷ به علت ارتباط ملت با آخوند میزان طلاق کم بوده حرفه خنده داریه !!!!!!!!!!!!!!!!!
      اولا که بیشتر مردم قبل شورش ۵۷ مانند همین زمان ارتباط آنچنانی با آخوندکها نداشتند جز یه مشت حزب الهی عقب افتاده که واسه نوع سکسشون هم پیش آخوند میرن !!!!!!!!!!!!!
      دوما از مهمترین دلایل کم طلاق در آن سالها می شه به این موارد اشاره کرد

      ۱- تابو بودن طلاق در خانواد های ایرانی ۲- وضعیت بسیار خوب اقتصادی ۳- آموزش و پرورش خوب و قوی ۴- سالم بودن وضعیت روانی جامعه ۵- قانع بودن جامعه آنزمان چه مردان و چه زنان ۶- پیوندهای اجتماعی قوی بین مردم و کمک به حل اختلافات ۷- فساد کمتر در جامعه و عدم ترویج فحشا توسط حکومت برعکس حکومت آخوندی که روزانه جوانان را به فحشا تشویق می کنند ۸- عدم ترویج خرافات و مردسالاری توسط حکومت ۹- درآن زمان حق طلاق با بانوان ایرانی بود ۱۰- درک و شعور اجتماعی بالایی که دختر و پسر از کودکستان تا دانشگاه و در جامعه در کنار یکدیگر نسبت به یکدیگر کسب می کردند و کسی هم نبود که بخواد جرات کنه حرفی بزنه و خیلی دیگر از موارد دیگر

      بهت گفتم لطفا برو بیشتر مطالعه و تحقیق کن عزیز !!!!!!!!!!!!!!!

     • نوید

      استفاده کردیم…درضمن من نگفتم چون مردم با اخوند در ارتباط بودن جدایی بینشون کم بود،،درکل قیاسی بود بین زمان قبل انقلاب و بعد اون که اگه بخوایم تمام تقصیراتو گردن اخوند بندازیم انصاف نیست چراکه قبل انقلاب هم مردم با روحانیت در ارتباط بود پس چرا طلاق کمتر بود نسبت به حال همچنین یادت باشه که انقلاب هم تحت لوای فردی مذهبی بود و اکثریت مردم هم از وی پیروی میکردن پس یه مشت عقب افتاده به قول تو که نحوه سکسشون رو هم از اخوند میپرسیدن نبودند،ضمنن من تاریخه کشورمو بلدم چون نظری متفاوت دارم دلیلی بر کمبود سواد تاریخیم نیست و شما باید نظر مخالفتو تحمل کنی عزیز.

     • همسایه بغلی

      آقای آرش آریانی،

      زیاد به خودت زحمت ندهید، هر کاری بکنید، هر چه میخواهید صغری کبرا ببافید ولی‌ منکر واقعیت که نمی‌توان شد. این واقعیت‌ها کدامند؟

      ۱-زندگی‌ اجتماعی و تامین شغلی‌ و قضایی در زمان پهلوی خیلی‌ بهتر بود.

      ۲-فساد، فحشا و اختلاس در زمان حکومت آخوند‌ها سر به فلک گذاشته است.

      ۳-در زمان پهلوی همه چیز سر جای خودش بود در نتیجه مردم به آینده امیدوار بودند. مثلا در زمان پهلوی نظامی‌ها قاچاق نمی‌کردند بلکه در پادگان‌ها بودند، پلیس نفت فروشی (!!) نمیکرد بلکه به دنبال وظیفه اش بود، آخوند‌ها در مسجد بودند نه آن که در اداره‌ها و وزارت خانه‌ها ولو باشند، دانشگاه جای درس بود نه نماز، آدم‌های پست فطرت و بی‌ فرهنگ مثل احمدی‌ نژاد به شغل‌های حساس گمارده نمیشدند و……و هزار و یک مثال دیگر

      ۴-اقتصاد و جامعه ثبات داشتند که در پناه آن برای دو دهه ایران از رشد اقتصادی دو رقمی‌ برخوردار بود.

      خلاصه همه این‌ها را که کنار هم بگذارید سبب این میشود که جامعه از ثبات و نظم برخوردار شود. خیلی‌ طبعی است که که ثبات و نظم جامعه به خانواده‌‌ها هم اثر میکرد و سبب استحکام بنیان خانواده‌ می‌گردید.

      زیاد درد سرت ندهم آخوند‌ها گند زدند.

     • نوید

      کاملن درست و منطقی گفتید.

     • irani

      hich baeseh tajob nist ke in akhond va terafdaraneshon to in mamlekat ridan , baeseh aghaboftadegie IRAN dar tamameh zamineh in akhonda va on islameh kazayehsone, to cher khodeto meyzaneh be khari,

     • نوید

      To harvaght yad gerefti dorost harf bezani bia inja ezhare nazar kon

     • irani

      na dosteh Aziz man az to va amsaleh to Halm beham meykhoreh akhe ya nadoni va Halid nist ya khodeto zadi be khari, akhe in akhondhaye jakesh diegeh che bayad besareh in melat va farhangeshon biyar ke to befahmie tazeh hey meygieh rohaneyat kodom roh kodom taghados bro baba daresho bezar bosh khafam kard

     • نوید

      شخصی به نام (اتحاد مقدس) تو مقاله (ایا اشتی میان دزدان حکومتی ممکن است؟) جوابتو به طور کامل داد،،،،،پس لطفن خاموش!

     • khodeti

      اتحاد مقدّس هم خودتی،

      آقای آرش آریانی مگر مجبوری که زیر نام‌های مختلف کامنت بگذاری؟ لااقل انشأ خودت را عوض کن تا شناخته نشوی. در جای دیگر در همین سایت متوجه شدم که حتی به نام یک حزب الهی دو اتشیه هم کامنت می‌‌گذری. حالا منظورت از این که از نام‌های مختلف استفاده میکنی‌ چیست؟ می‌خواهی بگویی که افراد زیادی با تو هم‌عقیده هستند؟ خوب خوشا به سعادتت. اگر حتا میلیون‌ها نفر ‌هم به چیزی معتقد باشند این دلیل نمیشود که آن عقیده درست باشد. در این مورد هزاران مثل تاریخی‌ وجود دارد.

      بعد هم بتهون، انیشتن، افلاطون و ارسطو را به رخ میکشی که مثلأ بگویی فقط تو خودت سواد داری و کتاب خوانده ایی؟

      کار تو من را به یاد یک فیلم قدیمی‌ کمدی می‌اندازد. یک روزی در جایی‌ و در زمانی‌ یک کشتی در ‌حال غرق شدن بود. مسافران کشتی‌ از یک سوً در حال فرار و نجات خود بودند از سوی دیگر هم کاپیتان کشتی‌ هم سراسیمه این طرف و آنطرف میدوید تا آن‌ها را نجات دهد. در این گیر و دار مردی که قیافه پروفسور‌ها را داشت روی عرشه کشتی‌ و در میان یک مشت کتاب نشسته بود و مرتب کتاب ها را یک به یک ورق میزد گویی دنبال یک چیزی می‌گشت. تا این که بالاخره کاپیتان کشتی‌ متوجه او شد و خود را با عجله به آقای پروفسور رسا ند و گفت: “آقا جان کشتی‌ دارد غرق میشود، شما شنا بلدید؟” پرفسور هم نیم نگاهی‌ به کاپیتان کشتی‌ انداخت و بعد هم در حالیکه انگشت شصت خودش را زیر جیلیقه اش گرفته بود و با ژست پروفسوری گفت: “شنا بلدم؟ مگر نمی‌‌دانی که که ارشمیدس گفته که هر جسمی‌ که به آب بیفتد به اندازه آب هم حجمش سبک میشود؟ اگر کمی‌ تحمل کنی‌ این گفته ارشمیدس در یکی‌ از این کتاب‌ها پیدا می‌کنم و نشانت می‌دهم”.

      کاپیتان کشتی‌ هم دید که این طرف بد جوری از مرحله پرت است. این بود که دستور داد چند تا ملوان به زور جلیقه نجات تن‌ او کردند و کشان کشان به قایق نجات انداختند.

      مرد حسابی، ایران دارد از خشکسالی میسوزد، فساد نجومی سر تا پای حکومت را گرفته، فحشا و اعتیاد بیداد میکنند، به گفته خودشان نیمی از کارخانه‌ها تعطیل هستند، و……. تو هم داری برای ما درس فلسفه میدهی‌؟

     • irani

      Doste Aziz in ha ke in harfa halyshon nist . khorakeshon koso sher goftaneh va khodeshon alameh dahr neshon dadan, be in jakesh bego agar vaghen delet bara in mamlekat meyzoseh bro 4 ta fosh be in tazyehparasta va doshman Farhangeh Iran bedeh und falsafeheyham ke aslan maneysho nafahmiedeyh inja cherghor barghor nakoneh

     • نوید

      یعنی اینهمه نوشتیو نوشتی که بگی من ارش اریانیم،،،واقعن تو باید ۰۰۷ میشدی با این هوشت،،نخیر جانم من به اریانیو غیره کار ندارم اینقدر مرد هستم که پستامو به اسم خودم بزارم،،در ضمن خود مسئولین سایت اینو میدونن که ای پی من از کجاست،،پس زیاد خودتو درگیر نکن.

     • KHODETI

      درست فهمیدی آرش خان من همان ۰۰۷ هستم. اما عجب هوشی هم تو داری، تو هم حتما باید ۰۰۸ باشی‌.

      در ضمن برای عوض کردن آی‌ پی‌ کامپیوتر لازم نیست راه دور بروی هر دفعه کامپیوتر را خاموش و روشن کنی‌ آی‌ پی‌ آن خود به خود عوض میشود، البته اگر از کامپیوتر شخصی خودت استفاده می‌کنید.

     • نوید

      باشه تو راست میگی،،،فکر کن من ارشم،،بیخیال میشی!!!!

     • فرزند کوروش

      بهتره که با همون اسم آرش آریانی بیای ترسو

      در ضمن کاملا پیداست که تاریخ کشورتو از پای منبر آخوندا یاد گرفتی

      راستی زیاد اینجا نمون برو نماتزتو بخون که قضا می شه

     • نوید

      معذرت میخوام ولی باید بگم از شعور پایینی برخورداری که راحت تهمت میزنی،،من نویدم نه کسی دیگه.اینجا جای نوشتن و نقد مسایل به صورت علمی هست اگه هم نظر مخالفی ارائه میشه باید همدیگرو تحمل کنیم نه اینگه انگ و افترا بزنیم،،زشته این چیزارو من نباید به شما بگم.

     • فرزند کوروش

      در ضمن اسلام آیین نیست بلکه یه دین ساختگی مثل همه ادیان دیگه

      دین با آیین فرق داره

      بازم تاکید می کنم هیچ ایرانی نمی تونه ادعا کنه که هم مسلمونه و هم ایرانی /

      این دوتا با هم تناقض دارن

      اگه برای تو غیر قابل درکه برای اینه که تاریخ کشورتو نمی دونی عزیز !!!!!!!!!!!

      پس بر تاریخ کشورتو از منابع معتبر بخون

     • نوید

      البته این نظر شخصیه شماست ،،من مسلکه خودم رو دارم شمام هم مسلک خودت،نه منو تو قبر شما میزارن نه شمارو تو قبر من …

    • irani

     Avalan barat khily moteasefam ke ba in seno salet khoshhaley ke mosalmoni in neshoneh ahmagh bodanet dovoman on shakhs gofteh ta har melatieh nakhand va shoer va fahmesho dashteh bashand ke Savary nadand kasey ham azeshon nemeytoneh savarey bekesheh,azizeh man to cherah haleyt nist in mamlekat va sarmayehash male in melateh va ona hastand ke bayad barash tasmim begierand ke che kar ba onha kard , na isalam va na yek ejiem va na yek Diktator faghat mardom

  • dad

   پدر سگ اجتماعی که زنان درش چادری اند مسلمه که به طرف کشش جنسی برای ازدواج و صیغه فکر میکنه تو کونی را اگه از کوچیکی کونت بگارن همیشه به کون یکی نگاه میکنی اجتماعی هم که نگاش به پرده و زیر چادره دوره ازدواج میشه مدت زمان چادر از سر باز کردن زن و نیاز جنسی یعینی تفاهم ذهنی کشک کیرم دهنت

 • faghat kherad

  دلیل اصلی طلاق عدم شناخت و درک صحیح دو جنس زن و مرد از همدیگر است.که این مشکل به علت جداسازی و دو دسته کردن زن و مرد بخاطر خرافات محرم و نامحرمی در جامعست. ازدواج در ایران بر مبنای نیاز جنسی شکل میگیرد نه تفاهم فکری و این قضیه نکته اصلی در طلاق است.به باور بنده مسایل دیگر مثل مشکلات اقتصادی در مرحله ای قبل مانع ازدواج خواهند شد نه بعد از ان عامل طلاق باشند. وقتی برای جامعه بکارت دختر و توان مالی پسر دو فاکتور اصلی برای ازدواج است و کوچکترین اموزش در رابطه زندگی مشترک و امادگی روانی برای مقابله با مشکلات زندگی متاهلی وجود ندارد سرانجام ازدواج جز یک دوره کوتاه نیست.
  در یک جامعه که دین با باورهای غلطش ان را دو دسته کرده وصل کردن این دو دسته که یک عمر از هم دور نگه داشته شده اند امری مشکل است و در اکثر مواقع محکوم به شکست.
  وقتی تعریف یک دختر بدلیل محدودیتهای دینی از یک مرد تنها پدر و برادرش است و همچنین تعریف یک پسر مادر و خواهرش ،خب واضح است که شوهر و همسر یک تعریف نا مانوس در دایره شناخت انان باشد.

 • ایران قدرتمندترین کشور میشه

  دوستان اونقدر به فکر اون رژیم قبل از انقلاب نباشید اون رژیم هم مثل رژیم الآن فاسد و پارتی باز و دزد بود طلاق هم یه مشکل اجتماعی وزیاد به وضعیت اقتصادی ربطی نداره مشکل اجتماعی هم به این دلیل به وجود آمده که این رژیم آخوندی برای حفظ قدرتش علوم انسانی رو از بین برده راه حل همه مشکلات رو آوردن به دین راستین و مهرورز و پاک زرتشتی و بنیان گذاشتن نظامی براساس اونه.

 • بارانا

  لعنت به این قوانین ضد زنی که باعث شده من برای همیشه ازدواج رو فراموش کنم چون اگر ازدواج کنم شوهر میشه ولی و ارباب من و من بخشی از داراییش
  از طرفی با مشاهده این همه تبعیض علیه زنان در جامعه ترجیح میدم هرگز بچه ای رو به این دنیا نیارم