جنایت بر مستخدمان زن ، کار روزانه شاهزادگان سعودی ۱

سیاستهای درست و نادرست سعودیها

دولت عربستان سعودی در گذشته دولتی میانه رو بود که در مسایل منطقه ای چندان دخالت نمی کرد. این سیاستهای میانه رو  به کشورهایی مانند ایران و عراق و مصر اجازه داد که بازیگران محلی خاورمیانه باشند ، سیاستی که بسیار درست بود و باعث ثبات در خود عربستان و همسایگانش گردیده بود.

اما با ظهور انقلاب اسلامی ایران و نفوذ شیعیان تند رور در منطقه ملک فهد پادشاه وقت عربستان با همکاری غرب سرمایه گذاری وسیع و حمایت خود  را از گروههای نظامی سنی در منطقه بخصوص پاکستان آغاز کرد که جهان امروز هنوز چوب این رقابت ایران و عربستان در سطح پایین و در سطح بالاتر شوروی و امریکا را می خورد.

یکی از مشکلات عربستان و آل سعود  برخورد وحشیانه با زنان و مخصوصا زنان مستخدم است. رفتاری که ایشان با زنان مستخدم دارند بسیار غم انگیز و شرم آور و نشانه آبی است که از آخور اسلام تراوش کرده .

وضعیت مالی آل سعود

مجموع ثروت خاندان سعود برابر با ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. بر اساس سندی که ویکی لیکس آن را منتشر کرده است، یک شاهزاده سعودی به سفیر آمریکا در عربستان آن زمان اعلام کرده بود که “درآمد یک میلیون بشکه نفت بطور کامل روزانه به حساب ۵ تا شش شاهزاده سعودی واریز می‌شود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی که به برخی تلگرافهای سفارت آمریکا در عربستان می‌پردازد، به حقوق‌های پرداختی به خاندان آل سعود اشاره می‌کند. رویترز می‌نویسد که در یک تلگراف در نوامبر سال ۱۹۹۶ با عنوان «ثروت شاهانه خاندان سعودی: از کجا این پولها بدست می‌آید» به جزئیات مفصلی از درآمدهای افراد خاندان حاکم در عربستان اشاره می‌شود و اینکه چطور دورترین فرد خاندان آل سعود تا نزدیکترین آنها به ملک عبدالعزیز حقوق‌هایی بین ۸۰۰ دلار تا ۲۷۰ هزار دلار دریافت می‌کنند.

‎طبق این تلگراف دولت سعودی به خاندان حاکم حقوق‌هایی از این قرار می‌پردازد: به هر یک از فرزندان ملک عبدالعزیز (بنیانگذار عربستان سعودی جدید) ماهیانه حدود ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار دلار پرداخت می‌شود؛ همچنین به نوه‌های ملک عبدالعزیز حدود ۲۷ هزار دلار ماهیانه؛ و به فرزندان نواده‌ها (نتیجه‌های ملک عبدالعزیز) حدود ۱۳ هزار دلار ماهیانه و نواده‌های نواده‌های ملک عبدالعزیز (نبیره‌های ملک عبدالعزیز) ۸هزار دلار پرداخت می‌شود و دورترین فرد نسبت به خاندان آل سعود نیز دریافتی مابین ۸۰۰ دلار دارد.

این ثروت باد آورده میان ۸۰۰۰ نفر از جمعیت این خاندان پخش می شود. علاوه بر این درآمد رسمی ، هر یک از این ۸۰۰۰ نفر در آمدهای دیگری هم از کارهای اقتصادی و متفرقه خود دارند .

 به هر یک از فرزندان ملک عبدالعزیز (بنیانگذار عربستان سعودی جدید) ماهیانه حدود ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار دلار پرداخت می‌شود؛ همچنین به نوه‌های ملک عبدالعزیز حدود ۲۷ هزار دلار ماهیانه؛ و به فرزندان نواده‌ها (نتیجه‌های ملک عبدالعزیز) حدود ۱۳ هزار دلار ماهیانه و نواده‌های نواده‌های ملک عبدالعزیز (نبیره‌های ملک عبدالعزیز) ۸هزار دلار پرداخت می‌شود و دورترین فرد نسبت به خاندان آل سعود نیز دریافتی مابین ۸۰۰ دلار دارد. این ثروت باد آورده میان 8000 نفر از جمعیت این خاندان پخش می شود. علاوه بر این درآمد رسمی ، هر یک از این 8000 نفر در آمدهای دیگری هم از کارهای اقتصادی و متفرقه خود دارند . ( فرتور بنز الماس و طلای شاهزاده سعودی)

به هر یک از فرزندان ملک عبدالعزیز ماهیانه حدود ۲۰۰ تا ۲۷۰ هزار دلار پرداخت می‌شود؛ همچنین به نوه‌های ملک عبدالعزیز حدود ۲۷ هزار دلار ماهیانه؛ و به فرزندان نواده‌ها حدود ۱۳ هزار دلار ماهیانه و نواده‌های نواده‌های ملک عبدالعزیز  ۸هزار دلار پرداخت می‌شود و دورترین فرد نسبت به خاندان آل سعود نیز دریافتی مابین ۸۰۰ دلار دارد.
این ثروت باد آورده میان ۸۰۰۰ نفر از جمعیت این خاندان پخش می شود. علاوه بر این درآمد رسمی ، هر یک از این ۸۰۰۰ نفر در آمدهای دیگری هم از کارهای اقتصادی و متفرقه خود دارند . ( فرتور بنز الماس کوب و زرین شاهزاده سعودی)

وضعیت فرهنگی و آموزشی در آل سعود

اکثر سعودیها در بهترین مدارس و دانشگاههای جهان به تحصیل واداشته شده اند ، هرچند با توجه به ثروت نا محدود و عدم کنترل  از سوی خانواده ، ایشان شاگردان خوبی در مدرسه و دانشگاه نبوده اند ولی  در کل از لحاظ دانستن زبانهای خارجی و علوم مقدماتی در سطحی مناسب قرار دارند. آل سعود تلاش بسیاری برای توسعه صنعت و دانش داشته اند که بدلیل دیکتاتوری و فساد داخلی دستگاهها این توسعه صنعت و دانش چندان موفق نبوده است.

اما  بعنوان نمونه می توان حس  انسانیت را در گروهی از سعودیها مشاهده کرد :شاهزاده سعودی ولید بن طلال، ۳۲ میلیارد دلار، تمام سرمایه شخصی اش را به کارهای بشردوستانه و خیریه اختصاص خواهد داد.

بازرگان و شاهزاده سعودی ولید بن طلال، ۳۲ میلیارد دلار، تمام سرمایه شخصی اش را به کارهای بشردوستانه و خیریه اختصاص خواهد داد. این عمل او بسیار قابل تحسین است ولی آیا برای پوشش دادن ستمها و شکنجه های سعودیها در حق خدمتکاران و برده هایشان کافیست؟

بازرگان و شاهزاده سعودی ولید بن طلال، وصیت کرده که ۳۲ میلیارد دلار، تمام سرمایه شخصی اش را به کارهای بشردوستانه و خیریه اختصاص خواهد داد. این عمل او بسیار قابل تحسین است ولی آیا برای پوشش دادن ستمها و شکنجه های سعودیها در حق خدمتکاران و برده هایشان کافیست؟

او گفته است که این مقدار پول هنگفت از سالهای آینده و حتی پس از مرگ وی در خدمت بشریت قرار می گیرد.در طرحهای این شاهزاده سعودی، گفتگوی مذاهب و تمدنها، حمایت از حقوق زنان و جوانان و امداد رسانی در زمان فجایع طبیعی گنجانده شده است.

اما آن سوی این تلاشها برای فرهنگ سازی ، تعدادی شاهزادگان پر مدعا و ثروتمند هم  هستند که  کوچکترین بویی از انسانیت نبرده اند. چنانکه برخوردی وحشیانه با زیر دستان خود دارند و بارها اعمالی حیوانی را انجام داده اند. تنها تعدادی از این اعمال وحشیانه در رسانه ها منتشر می شود و بیشترذ این شکنجه ها و اعمال بین خود سعودیها حل شده و سرپوش گذاشته می شود.

مستخدمان زن در عربستان ! برده در سال ۲۰۱۵

یک میلیون کارگر فیلیپینی که عمدتاً در بخش خانگی در عربستان بیگاری می کنند این شانس را ندارند که حرف خود را به گوش جهانیان برسانند. برطبق آمارهای دیدبان حقوق بشر سیستم  قانون کفالت کشورهای عربی هیچ راهی- حتی فرار – را برای این کارگران باقی نگذاشته است.  این زنان فیلیپینی مجبورند تن به هر دستور صاحب خود بدهند و از شکنجه جنسی تا مرگ را بچشند!

در سال ۲۰۱۱ در پی اعدام یک مستخدم زن در عربستان سعودی، دولت اندونزی اعلام کرد که دیگر مستخدمی به این کشور برای کار نخواهد فرستاد. این زن از طرف کارفرما وادار به اعمال جنسی شده بود و در حال درگیری با کارفرما او را کشته بود.

البته یک برده فیلیپینی باهوش که توانسته بود برای خود یک صفحه شخصی در فیسبوک دست و پا کند، از جهنمی که در آن کار می کرده فیلم می گیرد و در آن به همه التماس می کند که او را نجات دهند.

بازخورد این فیلم حقیقتاً حیرت انگیز بود. با بارگذاری فیلم رفتارهای وحشیانه این سعودی با خدمتکارش، بیش از ۴۰ هزار نفر در سرتاسر جهان آن را به اشتراک گذاشتند. در واقع جهان در حال دیدن جهنمی بود که این سعودی برای او (نارگلین) پدید آورده بود. کار به جایی رسید که سفارت مانیل در ریاض دست به کار شد و این خدمتکار بخت برگشته را نجات داد. البته یکی در میلیون!

همچنین ماه گذشته یک کارفرما از اینکه مستخدم هندی اش به خشونت وی اعتراض کرده و آنرا گزارش داده است عصبانی شد و دست زن بیچاره را از بازو قطع کرد!

پیش از آن در هند هم یک دیپلمات سعودی پس از ماهها شکنجه و تجاوز به  دو مستخدم نپالی براحتی از مصونیت دیپلماتیک استفاده و دهلی را ترک نمود.

servant-cut-hand

ماه گذشته یک کارفرمای سعودی  از اینکه مستخدم هندی اش به خشونت وی اعتراض کرده و آنرا گزارش داده است عصبانی شد و دست زن بیچاره را از بازو قطع کرد! پیش از آن در هند هم یک دیپلمات سعودی پس از ماهها شکنجه و تجاوز به دو مستخدم نپالی براحتی از مصونیت دیپلماتیک استفاده و دهلی را ترک نمود.

در آخرین دست گل شاهزادگان سعودی هم فرزند ملک عبدالله ماجد بن عبد الله در یک کاخ اجاره ای  شهر لس آنجلس  به جرم زندانی کردن زنان مستخدم و وادار کردنشان به اعمال جنسی با زور و تهدید به قتل محاکمه شده است. پرونده او یکی از زشت ترین پرونده های جنسی در نوع خود است.

ماجد بن عبدالله زنان مستخدم را زندانی کرده بوده است و آنها را با تحقیر و تهدید به انواع کارهای زشت و انحرافی وادار نموده. توجیهش هم این بوده : « من یک شاهزاده ام و تو هیچ نیستی ! هر لذتی که از تو می خواهم باید به من بدهی! » .

این جمله « هر لذتی » البته آشناست و در توضیح المسایل نوشته است که زن هر لذتی که شوهر بخواهد باید مطیع مرد باشد. البته مستخدم فوق همسر جناب شاهزاده نبوده ولی تاثیر آموزه های اسلام بر اخلاق و رفتارش آشکار است! او پا را از این هم فراتر گذاشته و مستخدم مردی را هم وادار به ایجاد رضایت جنسی در وی می نموده است! این اعمال همگی توسط مستخدمان زن دیده شده و به پلیس گزارش داده اند!

  • الکساندر سوروس

    اگر نفت نبود این اعراب وحشی یک مشت آشغالی بیش نبودن،به نظر من اعراب تو دنیا اضافه هستند و کل دنیا رو به گه کشیدن شما نگا کن نود درصد تروریستای دنیا همین عربهان