دادگاه زنجانی متهمی جز رهبر ندارد! ۶

ولایت مطلقه و تحریم از سوی خامنه ای

اول باید پرسید که چرا ایران تحریم شد؟ باید بپذیریم که مجری تحریمها خود رهبر بود. هر لحظه که ایشان از خر شیطان پایین می آمد ، تحریمی وجود نداشت و در نهایت هم این خامنه ای بود که جام زهر را نوشید!

پس ایران تحریم شد چون رهبری یک رأی  سر حکومت است و مشورت نمی پذیرد. رهبر ایران مانند کودکان باید تجربه کند تا بفهمد که اشتباه کرده است!

کودکی را تصور نمایید که پدر و مادر به او می گویند : « به بخاری دست نزن دستت می سوزد !» . آیا این اندرز کافی است؟ هرگز! کودک کودکانه دست خود را به بخاری می زند و شخصاً درد را تجربه می نماید. البته این قیاس ما ایرادی هم دارد. درد به کودک می رسد ولی تجربه خامنه ای برایش دردی نداشت. او پس از چند سال داد و ناله و آخ سر دادن مردم متوجه شد که کارش اشتباه بوده است! بنابراین مردم ایران تحریم شدند چون که خامنه ای  توجهی به پندها و اندرزهای زیر دستانش نکرد.

البته وقتی ولایت خامنه ای مطابق قانون مطلق است، دلیلی هم ندارد که رعایا و موالی زیر دست او برای خامنه ای ارزش پند و اندرز  دادن به رهبر داشته باشند! مطابق قانون اساسی و متون تدوین شده در حوزه های علمیه ی وابسته به دولت ، علم و تدبیر (عقل عملی) و مدیریت رهبر از دیگر افراد جامعه بالاتر است. چیزی که البته متر ندارد و بصورت یک شعر تو خالی می باشد، اما همین شعار تو خالی رهبری حکومت اسلامی را به خلیفه ای مستبد و مشورت ناپذیر بدل ساخته است.

کودکی را تصور نمایید که پدر و مادر به او می گویند : « به بخاری دست نزن دستت می سوزد !» . آیا این اندرز کافی است؟ هرگز! کودک کودکانه دست خود را به بخاری می زند و شخصاً درد را تجربه می نماید. البته این قیاس ما ایرادی هم دارد. درد به کودک می رسد ولی تجربه خامنه ای برایش دردی نداشت. او پس از چند سال داد و ناله و آخ سر دادن مردم متوجه شد که کارش اشتباه بوده است! بنابراین مردم ایران تحریم شدند چون که خامنه ای توجهی به پندها و اندرزهای زیر دستانش نکرد.

کودکی را تصور نمایید که پدر و مادر به او می گویند : « به بخاری دست نزن دستت می سوزد !» . آیا این اندرز کافی است؟ هرگز! کودک کودکانه دست خود را به بخاری می زند و شخصاً درد را تجربه می نماید. البته این قیاس ما ایرادی هم دارد. درد به کودک می رسد ولی تجربه رهبر برایش دردی نداشت. او پس از چند سال داد و ناله و آخ سر دادن مردم متوجه شد که کارش اشتباه بوده است و جام زهری می نوشد!  بنابراین مردم ایران نابود شدند؛ چون که رهبر توجهی به پندها و اندرزهای زیر دستانش ندارد و ولایت فقیه اصلاً یعنی همین که با طناب فقیه به ته چاه بروید!

فرض کنید که عمله ای بیسواد و کم عقل را برای تخلیه فاضلاب مدرسه ای آورده اند. اگر فردای آن روز ببینید که این کارگر بیسواد و کم عقل را به مدیریت مدرسه برگزیده اند چه تصوری برای آینده مدرسه می توان پیش بینی کرد؟ حال اگر این عمله بیسواد و کم عقل را پادشاه ایران نمایند و اختیار همه مردم -حتی دانشمندان و خردمندان – بدست این بیسواد باشد ، چه باید کرد؟ مطابق قانون ولایت مطلقه فقیه باید اطاعت و تقلید نمود. اطاعتی که وضع امروز ایران حاصل آن است. اگر از روز اول تاسیس رژیم اسلامی اعتراضات به رفتار و اعمال خمینی و خامنه ای مشروعیت داشت و معترضان اعدام و شکنجه نمی شدند ، نه جنگ هشت سال طول می کشید و نه خامنه ای مجبور می شد برای پایان دادن به ناله های مردم گرسنه اقتصاد مقاومتی را رها کند و توافق هسته را به انجام برساند.

دور زدن تحریمها چیست؟

دور زدن تحریمها در واقع پولشویی کلان بین المللی است. دولت ایران نفت را مثلاً به اشخاص حقیقی می فروخت و مثلاً این افراد حقیقی باید نفت را از طریق مافیاها و پولشویی بین المللی به فروش می رساندند. طبیعی است که پای میلیاردها دلار پول در میان است و یک دلار بالا و پایین قیمت نفت می تواند این افراد را به ثروتی کلان برساند. هیچ شفافیتی درباره اینکه چند نفر در اقتصاد مقاومتی خامنه ای نقش فروشنده نفت را داشته اند نیست، اما این تعدادی از این افراد هویت مشخص دارند.

اکثر این افراد وابستگان به دولت رفسنجانی و دوستان خانوادگی رفسنجانیها هستند که در معاملات نفتی همراه هاشمیها بوده اند. در دولت احمدی نژاد این افراد بدون فراموش کردن دوستی با رفسنجانی ، با اقتصاد مقاومتی خامنه ای هم همراه شدند و  در معاملات نفتی و بانکی شرکت نمودند. عمده این پولشویی از طریق روسیه ، چین ، مالزی و کشورهای آسیای میانه انجام شد. هرچند کشورهای امریکای لاتین ، افریقا و حتی امارات و ترکیه هم سود کلانی از این پولشوییهای کلان ایران بردند. میلیاردها دلار نفت ایران را دهها نفر بعنوان اشخاص حقیقی و یا با ثبت بانک صوری و شرکت صوری فروختند و پولها را با چرخشهای  مختلف مالی به ایران رساندند.

این اواخر که هیچ بانکی در جهان با ایران ارتباط نداشتد ، مجبور شدند با کمک افرادی نظیر رضا ضراب ، محموله های طلا با توناژ بالا را در قبال پول نفت به ایران حمل نمایند.

مقصر ناپدید شدن این دویست میلیارد دلار کیست؟ احمدی نژاد ؟ دولتهای همکار با دور زنندگان تحریم مانند ترکیه و مالزی؟ یا خود دور زنندگان مانند زنجانی نگون بخت؟ ولایت فقیه مطلقه است ایران ! فراموش نکنیم! احمدی نژاد و زنجانی و امثال او فقط به فرمان خامنه ای این دسته گل چند صد میلیارد دلاری را به آب داده اند. خامنه ای کارفرمای "اقتصاد مقاومتی کذایی " بود. حال چرا کارگزار کوچکی چون بابک زنجانی را محکامه می کنند ولی توجهی به کارفرمای این دست گل که رهبر عادل مدیر و مدبر ایران است ، ندارند؟

مقصر ناپدید شدن این  میلیارد ها دلار کیست؟ احمدی نژاد ؟ دولتهای همکار با دور زنندگان تحریم مانند ترکیه و مالزی؟ یا خود دور زنندگان مانند زنجانی نگون بخت؟
ولایت فقیه مطلقه است ایران ! فراموش نکنیم! احمدی نژاد و زنجانی و امثال او فقط به فرمان خامنه ای این دسته گل چند صد میلیارد دلاری را به آب داده اند. خامنه ای کارفرمای “اقتصاد مقاومتی کذایی ” بود. حال چرا کارگزار کوچکی چون بابک زنجانی را محاکمه می کنند ولی توجهی به کارفرمای این دست گل که رهبر عادل مدیر و مدبر ایران است ، ندارند؟

ریخت و پاش وسیع و گم شدن میلیلردها دلار!

در اثر این سیاست رهبر جمهوری اسلامی و اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی افراد اطلاعاتی و سپاه و بازرگانان وابسته به رژیم ، میلیاردها دلار ناپدید شد! چندان هم عجیب نیست. بسیاری ار محموله ها توسط دولتها مصادره شد و ایران پیگیر این مصادره ها نشد، چون تحریم را دور زده بود و پولشویی جرمی سنگین است. صد البته خود برادران هم مقدار زیادی را خوردند!

دولتهای افریقایی ، ترکیه ، مالزی و بسیاری دیگر از دولتهای جهان در ابتدا  چشم خود را بروی پولشویی ایرانیان می بستند، اما هر از گاهی محموله ای را ضبط می کردند و سهمی از پول نفت ایران را به یغما می بردند. شاید هیچ وقت نتوان آمار این جنایت اقتصائی را درآورد ولی ما می دانیم که در دولت احمدی نژاد نزدیک به هزار میلارد دلار پول نفت وجود داشته که حداقل دویست میلیارد دلار آن ناپدید شده است.

در اثر این سیاست رهبر جمهوری اسلامی و اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی افراد اطلاعاتی و سپاه و بازرگانان وابسته به رژیم ، میلیاردها دلار ناپدید شد! چندان هم عجیب نیست. بسیاری ار محموله ها توسط دولتها مصادره شد و ایران پیگیر این مصادره ها نشد، چون تحریم را دور زده بود و پولشویی جرمی سنگین است. صد البته خود برادران هم مقدار زیادی را خوردند!

در اثر بی توجهی رهبر جمهوری اسلامی به اوضاع و اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی افراد اطلاعاتی و سپاه و بازرگانان وابسته به رژیم ، میلیاردها دلار ناپدید شد! چندان هم عجیب نیست. بسیاری ار محموله ها توسط دولتها مصادره شد و ایران پیگیر این مصادره ها نشد، چون تحریم را دور زده بود و پولشویی جرمی سنگین است. صد البته خود برادران هم مقدار زیادی را خوردند!

سرنخی از لختی سلطان و سکوت مردم :

مقصر ناپدید شدن این دویست میلیارد دلار کیست؟ احمدی نژاد ؟ دولتهای همکار با دور زنندگان تحریم مانند ترکیه و مالزی؟ یا خود دور زنندگان مانند زنجانی نگون بخت؟

ولایت فقیه مطلقه است ایران ! فراموش نکنیم! احمدی نژاد و زنجانی و امثال او فقط به فرمان خامنه ای این دسته گل چند صد میلیارد دلاری را به آب داده اند. خامنه ای کارفرمای “اقتصاد مقاومتی کذایی ” بود. حال چرا کارگزار کوچکی چون بابک زنجانی را محاکمه می کنند ولی توجهی به کارفرمای این دست گل که رهبر عادل مدیر و مدبر ایران است ، ندارند؟

امثال زنجانی ها در فضای فاسد و اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی بوجود آمده اند.  مقصر و متهم اصلی کیست؟ کسی بجز رهبر فرزانه انقلاب است؟!

 • یک ایرانی

  همه این دزدا و اختلاس زنا دست پرورده خودشونن . خودشون اینا رو پروزش دادن . دزد اصلی و اختلاس زن اصلی روضه خون پنج تومانیه .
  مرگ بر جمهوری کثیف و دزد اسهالی
  مرگ بر خامعنی مزدور

 • آخه خوارکسده
  مادرجنده
  مادر کونی
  ریدم به کس ننت آقای “یک ایرانی”

  • یک ایرانی

   کوسسسسسسسسسسسسس ننت مادرجنده خارکسه کیرم تو سوراخ کون ننه جندت کوسسسسسسسسسسسس ننه خارکونی . آدرستو نذاشتی اینجا بیام ننتو بگام مادرجنده خارکونی با اون کوس دون ننه و آبجی جندت
   ننتو خوب گاییدما کوس ننه

  • یک ایرانی

   آدرس : قم – خیابان صفاییه، کوچه ممتاز، کوچه پیشوایی (اولین کوچه دست چپ)، پلاک ۱۴، پایگاه اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی

   تلفن : ۷۸۳۵۰۹۷ – ۰۲۵۳

   تلفن : ۷۸۳۵۰۹۶ – ۰۲۵۳

   ایمیل : info@dastavardha.com

   آدرست اینه کوسس ننه . هر کی آدرس این کوس ننه رو میخواد آدرسش اینه . یه سفر باید بیام قم اساسی ننتو خشک خشک تو قم بگام مادرجنده . زاد و ولدتون زیاد شذه باید کره خاکی رو از این چوسلمونای جاکش دزد قالطاق تمیزش کنیم . قم بود دیگیه آره کوس ننه ؟

  • شب

   کونت پارس

 • Harry Plotter

  سرباز عاشورا – سپاه اسلام
  مادر همه شما مادر جنده ها رو میگاییم! از اون پیغمبر بچه باز کسکشی که تو ولد زنای کونی رو سرباز خودش کرد تا اون امامان گدا زاده مادر گاییده تا اون خمینی هندی زاده دجال قاتل و این امام آخریتون خامنه ای چلاق معتاد زند قحبه همتون جاتون ته چاه مستراح جمع خرانه البته بعد از گاییده شدن بدست جوانان غیور ایرانی. توی اسلامتون سگ رید که بوی نکبت و تعفنش دنیا رو برداشته.