چهل درصد مردم ایران زیر فقر، ولی ۴ میلیون برای اربعین به عراق می روند ۱۳

پیش گفتار:

مصیبت مردم ایران آنست که برای رژیم بیگانه اند. زیرا رژیم وابسته و عزادار به حسین و عباس و صغرا و سکینه است، در حالی که ملت شرافتمند و میهن پرست ایران در سوگ ایران به باد رفته و تازی نشسته و در حرمان آریوبرزن، بابک خرم دین، مازیار، یعقوب لیث، ستارخان، باقرخان، مصدق، رضاشاه و بختیار زانو به غم نشسته است.

نگاه کنید به پارک های ایران، به جای آن که مردم با شادی و خوشحالی از آنها دیدن و در میان گلها و سبزه ها و کنار جویبارهای آن راهروی کنند ناچارند بدبختی های زندگی و درماندگی خود را در قالب مصرف مواد مخدر برای ساعاتی فراموش کنند. اینست دستاورد رژیم اسلامی که به جای کمک به زندگی، هزینه و مشکلات ۴۰ درصد مردم زیر فقر ایران، برای تحمیر و خردزدایی و تبلیغ هرچه بیشتر خرافات و مزخرفات مذهب شیعه آنان را با همه امکانات برای زیارت گور حسین قاتل ایران آنهم چهلم سالروز آن عرب زاده به عراق می فرستند. به راستی نفرین بر مردم خردباخته که این چنین فرهنگ و تاریخ کهنسال کشور خود را فراموش کرده و تابع مردگان تازی شده اند!.

شرایط کنونی مردم ایران

آمار نشان می دهد که دست کم ۴۰٪ مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می دارند. این کمترین آماری است که از سوی رژیم تهیه و پخش شده است. در حالی که آمار واقعی فقر و درماندگی مردم ایران بسی بیشتر است و در بسیاری نقاط مانند سیستان و بلوچستان فقر و درماندگی کولاک می کند. بالاترین دلیل فقر مردم ایران، در درجه نخست گرانی مسکن و آنگاه خوراک است. این در حالی است که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بوده و میزان گاز آن نسبت به وسعت ایران در درجه دوم در جهان، و از نظر سرشار بودن از کانهای زیر زمینی نیز بسیار غنی و برتر ازبسیاری کشورهای دیگر است.

میزان فقر  درماندگی از بر]کتلطف و کرامت آخوندهای بیشرافت بیداد می کند و همگانی شده است.

میزان فقر  درماندگی از برکت لطف و کرامت آخوندهای بیشرافت بیداد می کند و همگانی شده است.

پس چرا ملت ما این چنین فقیر و درمانده است؟

علت را باید در رژیم غیر ایرانی بیگانه پرست جستجو کرد. رژیمی که به حال حسن و حسین و زینب و کبرا، و دیگر تازیان دشمنان اصلی ایران و غارتگران ۱۴۰۰ ساله کشورمان اشک می ریزد و شماری از امت خردباخته و گروهی وطن فروش مزدور را به دنبال خود به راه انداخته است. رژیمی که کشور و کارها را برای دو ماه جهنمی محرم و صفر، و یک ماه تازی و غیر ایرانی رمضان، و روزهای بیشمار دیگری از سال برای مرگ قنبر و چنبر تعطیل، و ملت را وامانده و سرگردان می سازد.

ملت ایران از بی مسکنی در بدترین شرایط به سربرده و شکم های فرزندان خود را نمی تواند سیر کند، آنگاه رژیم ضد انسانی ولایت وقیح برای حسین و موسی کاظم و دیگر مردگان تازی گنبد و بارگاه طلا می سازد. رژیم تازی زاده ای که جشن های ایرانی و افتخارات ملی را به زیر پا لگدکوب کرده، و سرمایه ملت ایران رادر خدمت تازیان و به صرف مردگان آنان می رساند.

فرستادن چهار میلیون زوار به کربلا

رژیم ضد ایرانی با تبلیغات بسیار در حال فرستادن ۴ میلیون اربعین به کربلا است. تبلیغات رژیم برای مردم گمراه و آنهایی که گوش به رادیوها و چشم به تلویزیون های رژیم دارند، آنست که ۲۰ میلیون با پای پیاده راهی کربلا هستند. در درجه نخست، رژیم با این تبلیغات چندش آور و دروغ وحشتناک که ۲۰ میلیون پای پیاده به عراق می روند، چه سودی در بر دارد؟!.

پاسخ اینست که با اینکار روز به روز مردم ساده دل و ناآگاه ایران به خرافات و مزخرفات مذهبی که از سوی رژیم تبلیغ می شود، بیشتر پای بند شده و همانگونه که ملت ایران با تبلیغات گسترده تازیان ۱۴ سده است که در گل فرو نشسته، ملیت و فرهنگ خود را باخته و فراموش کرده و دربست تسلیم خرافات آنان شده است، هم میهنان ما نیز رفته رفته و بیش از پیش به این خرافات پای بند شده و آخوند همچنان و بلکه بیشتر به خر سواری خود ادامه خواهد داد.

در طول تاریخ بابک ها و مازیار های بی شماری جان شان را در راه دفاع از تاریخ و فرهنگ ایران زمین، فدا کرده اند! و به جای آن ها امت خردباخته ایران به  مردگان حسن و حسین و اصغر و سکینه دشمنان اصلی ایران و ایران زمین پناه بردند.

در طول تاریخ بابک ها و مازیار های بی شماری جان شان را در راه دفاع از تاریخ و فرهنگ ایران زمین، فدا کرده اند! و به جای آن ها امت خردباخته ایران به  مردگان حسن و حسین و اصغر و سکینه دشمنان اصلی ایران و ایران زمین پناه می برند.

حقیقت واقع کدامست؟

حقیقت آنست که رژیم برای گسترش میدان تاخت و تاز و گمراهی و تحمیر هرچه بیشتر مردم، نخست از مزدوران و وابستگان خود و سپس با تبلیغات بسیار و کمک های پولی گروهی از مردم ناآگاه را بیشتر با هزینه خود راهی نجف کرده، و با بوق و کرنا به گوش ملت ایران فرو می کند که چهار میلیون و در نزد عوام و بی سواد، ۲۰ میلیون با پای پیاده راهی کربلا اند. واقعیت آنست که نه چهار میلیونی درست است، و نه پای پیاده.

رژیم گویا با زور و تزویر و هزاران فوت و فن توانسته برای تحمیر و گمراهی هرچه بیشتر مردم گروهی را با تسهیلات خوب روانه نجف کند و منظور از  پای پیاده هم برای گروهی از شیعیان از نجف به کربلا است  که شاید ۱۵ ساعت راه باشد و بیشتر خود عراقی ها شرکت دارند تا ملت های دیگر. در این مسیر کوتاه نیز همه گونه امکانات رفاهی و بهداشتی از سوی رژیم تازی نژاد ایران تهیه و آماده شده است.

مازیار قهرمان ملی ایران است که جان خود را در راه مبارزه با دژخیمان تازی ضد ایرانی از دست داد ولیکن ایرانی ها این قهرمان را نمی شناسند اما با گور حسین ابن علی قاتل مردم شمال ایران آشنایی دارند و برای او سرو دست می شکنند.

مازیار قهرمان ملی ایران است که جان خود را در راه مبارزه با دژخیمان تازی ضد ایرانی از دست داد ولیکن ایرانی ها این قهرمان را نمی شناسند اما با گور حسین ابن علی قاتل مردم شمال ایران آشنایی دارند و برای او سرو دست می شکنند.

حسین ابن علی قاتل مردم ایران

ملت نادان و گمراه شده ایران که گوش خود را در برابر دهان کثیف آخوند مزدور گرفته و به تبلیغات او  گوش فرامی دهد، برای حسین قاتل مردم ایران نه تنها ده روز محرم مملکتی را تعطیل کرده و در غم و اندوه نگاه داشته، بلکه برای چهلم مرگ آن تازی ضد ایرانی نیز زانوی غم بغل می گیرد و سوگواری می کند. به راستی مایه خجالت و شرمندگی از اینهمه بی سوادی و گمراهی است. برای اثبات خیانت و ضد ایرانی بودن حسین ابن علی به نوشته یکی از معتبرترین تاریخ نویسان اسلامی رجوع می کنیم که در جلد پنجم تاریخ طبری صفحه ۲۱۱۶ چنین گزارش شده:
یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد می کرد.

“سعید ابن عاص” شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار ( امان ) خواستند، به آن شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد، لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند. در این کشتار عبدالله پسر عمر – عبدالله پسر عباس – عبدالله پسر زیبر – حسن ابن علی ( امام حسن ) – حسین ابن علی ( امام حسین ) در راس لشگر اسلام قرار داشتند.

پیاده روی در مسیر نجف -کربلا صورت می گیرد و آنهم عموماً خود عراقی های شیعه هستند. حالا رژیم کذایی ایران با صرف میلیون ها دلار در این مسیر امکانات رفاهی فراهم کرده است. امکاناتی که هرگز در راههای درون ایران دیده نمی شود.

دو مسیر  تندرو و کندرو مرز ایران تا کربالا که گفته شده ۴ میلیون ایرانی پیاده طی می کنند ولیکن دروغ است و سرویس های گوناگون رژیم آنان را از مهران به نجف منتقل می کند.

پیاده روی در مسیر نجف -کربلا صورت می گیرد و آنهم عموماً خود عراقی های شیعه هستند. حالا رژیم کذایی ایران با صرف میلیون ها دلار در این مسیر امکانات رفاهی فراهم کرده است. امکاناتی که هرگز در راههای درون ایران دیده نمی شود.

پیاده روی در مسیر نجف -کربلا صورت می گیرد و آنهم عموماً خود عراقی های شیعه هستند. حالا رژیم کذایی ایران با صرف میلیون ها دلار در این مسیر امکانات رفاهی فراهم کرده است. امکاناتی که هرگز در راههای درون ایران دیده نمی شود.

از آنچه گفته شد:

حسین ابن علی قاتل مردم ایران ولی مورد ستایش مردم است.  آیا مردمان هند، روز درگذشت نادر شاه افشار را روز عزای ملّی اعلام می کنند که ما روز کشته شدن حسین ابن علی را روز گریه و زاری و ماتم کرده ایم؟. آیا یهودیان جهان روز خودکشی هیتلر را به سوگواری می نشینند که ما باید برای حسین، یا علی عزاداری کنیم؟!.

پس چرا ملت خردباخته و تحمیر شده ایران با وجود ۴۰ در صد مردم ایران در زیر خط فقر و فساد و دزدی های بیکران و همه جانبه رژیم گوش به تبلیغات آخوند بی شرف و جنایتکار می دهند و خود را به آب و آتش زده برای چهلم گور به گور شدن حسین ابن علی قاتل مردم ایران راهی کربلا می شوند؟. آیا اینکار وطن فروشی و پشت پا زدن به آئین و فرهنگ و شرف هر ایرانی نیست؟!.  آیا در تایخ خیانت چنین افراد خود فروخته ای به ثبت نخواهد رسید….؟

 • یک ایرانی

  اینایی که برای عربا سر و دست میشکونن و ۱۰ روز ایرانو به خاطر ماههای آشغال عربا به تعطیلی میکشونن و خیاباونا رو میبندن تا مراسم آشغال عربو تو ایران به نمایش بذارن ایرانی نیستن عرب آشغالن . اینایی که هر سال پامیشن میرن عراق و اربعین واسه اسم در کردن و معروف شدنه که بگن مارفتیم عراق انگار چیزی اختراع کردن و کشف کردن اینا ایرانی اصیل نیستن عربن فقط شناسنامه ایرانی دارن . آشغالا با این مراسمو و دین و آیین آشغالشون و ماههای آشغال عربی ایران رو به گه و لجن کشوندن تا هر گوهی که بخوان بخورن دزدی میلیاردی کنن اختلاسهای میلیاردی کنن دکل بدزدن ثروت ایرانو خرج کشورهای عربی آشغال بکنن برای لبنانی ها پارک آبی بسازن اونم با پول و ثروت ایران . اونوقت من جوون دوزار پول تو جیبم نباشه چرا ؟ چون آخوند جاکش میخواد پول و ثروت ایرانو بدزده و بچاپه تا جیب گشادش پر پول بشه .
  ریدم تو قبر هندی زاده گور به گور شده
  مرگ بر جمهوری کثیف و دزد و اسهالی
  مرگ بر خامعنی مزدور و دزد

  • said5566

   خودت کمتر از اینا نیستی مردم ایران عرب داریم مگه تواز عرب ستر هستی فراسی زاده حرام زاده من عرب نیستم او انسانیت شما که دم از انسانیت میزنی بدتر از خامنه ای حرام زاده ای معلوم بستگانت با خانوادهت زیاد از بیت المال خوردن

   • یک ایرانی

    به شخصه همه خاندانتو ننتو آبجیتو گاییدم کسکش کونی چاقال

   • یک ایرانی

    حرومزاده همه کس و کار جاکشته

 • مردی از دیار پارس

  وای خدای من ایران ما به چه روز فلاکت بار و بدبختی افتاده بچه های بیچاره سرزمین ما بجای اینکه توی مدرسه باشن بهترین جا درس بخونن دارم از دست میرن سرمایه های انسانی همه نابود شد
  درود بر شما سهراب ارژنگ عزیز با مقاله خوبتون

 • babak

  vaghen jayeh tasofeh ke in akhondayeh jakesh in melateh bichareh Irano be yek mosht taseyh parast tabdil Kardan va shabo roz mesle salo khoneshon meymekan va in jemaateh khorafateyh haleyshon nist che besareshon dareh meyad, kiram be kose zaneh harcheh akhond va akhond parasteh, man ke darreh halam az in jemaat beham meykhoreh,

 • به دنبال حقیقت

  به عنوان یک همنوع به شما با کمال صداقت و دوستی توصیه میکنم که همفکرانتون مثل صدام وحشی دیکتاتور که همانند شما میخواست جلوی این عشق پاک را بگیرد، با کشتن و زندانی کردن راهپیمایان زیارت اربعین موفق نشد به هدفش برسد یا خلفای جنایتکار و بی رحم عباسی مانند متوکل جنایتکار که مثل شما میخواست مانع گسترش نام امام حسین (ع) شود و قبر امام حسین را خراب کرد و زمینش را آب بست و شخم زد نتوانست جلوی این حرکت را بگیرد یا الآن داعشی ها که مثل شما میخواهند جلوی این اجنماع عظیم را بگیرند هم، یقینا مانند شما نمیتوانند به نتیجه برسند، پس تلاش بیهوده نکنید، انسان در آن دنیا با هم فکرانش محشور میشود، شما که دوست ندارید با متوکل و صدام و داعشی ها و … همنشین شوید! گرچه اگر همینطور ادامه دهید به ناچار با آنها همنشین میشوید. برگردید به دامان هستی، برگردید به احساسات و عشق پاک انسانی، برگردید به قلب پاک کودکی فقیر که غذا بدست منتظر است کسی تعارفش را رد نکند، خود را هلاک نکنید. خداوندا به حق بزرگی و بی نیازیت همه یمان را از ظلمات جهل و نادانی بیرون بیاور.

  • قاتل

   کس نگو بینیبم بابا

  • Farnaz

   Areh arbah amat bargardiem va be akhonda va terafdaraneshon hal bedind ke bischtar melato bechapand na,, darzem az kodom donia diegeh sohbat meykoney, dosteh Aziz hamesh hamin doniast ke hast, key vojodeh doneyah diegeh ro sabet kardeh, cherah bikhodi vadeh sare kharman meydi, melat diegeh koskhol nistant, bro fekreh non bash ke kharbozeh ab ast, albateh to ke intor ke malomeh noneto dariy

  • یلهههههه

   بو کس ترشیده میاد حس میکنی؟؟؟؟

 • mammad_koskhol

  ریدم تو عاشورا و اربعین ریدم به قبر محمد بچه باز و عمر و ابوبکر و عثمان و صدبار بیشتر علی و حسین و خاندان جاکش و حرامزاده محمد
  چیزی متعفن تر و منفورتر از لاشخوران عال ابا وجود نداره
  احمق ترین مردم کسیست که تاریخ خود را به ریشخند میگیرد
  ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار انست (عن قلاب ۵۷)
  ملت اسکل حالا راه بیفتید برید سر قبر حسین ابن حرامزاده اروده کشی کنین

  • said5566

   منم مادرتو خواهرتو گاییدم معلوم مارت با خواهر همسرت جنده که فحش میدی

 • محمد

  سلام