گزارش تصویری پروفسوری از آریزونا از افغانستان زیبا و درخشان پیش از طالبان ۲

پیش گفتار:

کشورهای جهان بر دو گونه اند: گروه نخست، آنهایی که از هجوم لشکریان اسلام و یا طرفدارانشان بر کنار مانده اند، و  گروه دوم کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه، آسیای شرقی و یا بخشی از آفریقا که در چنبره و طلسم اسلام و یا تفاله های آنان اسیر و گرفتار شده اند. در کشورهای گروه نخست  گرچه شماری از آنان سالهایی گرفتار استبداد و یک یا چند نفر بوده اند ولیکن مردمان آن کشورها در آن دوران تنها از نظر سیاسی آزادی سیاسی محروم بودند ولیکن از دیدگاههای دیگر در زندگی شخصی و اجتماعی آزاد بودند و به طور کلی می توان گفت که مردم کشورهای نخست همواره توانسته اند از ذوق و استعداد خود بهره ببرند و در اجتماع آزاد و سر بلند باشند.

ایران گذشته و حال

نگاهی به کشور اسلام زده ایران و مطالعه و بررسی تاریخ آن  به خوبی نشان می دهد که پیش از یورش تازیان به این کشور، ایران بزرگ سرزمینی آباد، پیش رفته، با بناهای تاریخی و ساختمان های با شکوه، و جاده های شوسه و مردمانی دلیر، راستگو، و درستکار بوده، ولیکن پس از چپاول و غارتگری به وسیله لشکر اسلام هویت تاریخی، زیبایی و شهرهای زیبا با ساختمان های با شکوه و  کم نظیر خود را از دست داده است.

بالاتر از همه آن که مردمان آن، ویژگی های فرهنگ ایرانی مانند پندار، کردار، و گفتار نیک خود را از دست داده اند و به ملتی دروغ گو، خیانت کار، خود خواه ، و بالاتر از همه وطن فروش تبدیل شدند.
صفات ناپسند و غیر انسانی که در این ۳۷ سال دهها برابر بدتر، زشت تر، پلیدتر، و خطرناکتر شده است. تا جایی که به اصطلاح سنگ روی سنگ نمی شود و حتی فرزند به پدر، و یا پدر به فرزند رحم نمی کند و مردم سبعانه و با درنده خوئی هم اکنون به خون هم تشنه اند و با چنگ و دندان همدیگر را پاره پاره می کنند.

ملتی که تاریخ گذشته درخشان خود را به خاک سپرده است

اعدام های پی در پی، تجاوز و شکنجه در زندان ها، جنایت های بزرگی است که رژیم خونخوار ولایت فقیه در این ۳۷ سال زجر و بدبختی، بر جوانان و به  ویژه زنان و دختران کشورمان وارد کرده ولیکن این ملت اسلام زده به خواب رفته و فرهنگ و اصالت تاریخی خود را نادیده گرفته و در کنار آن همه آدم کشی و جلادی رژیم، بی پروا  گذشته و می گذرد و کمترین احساسی نسبت به اینهمه قربانیان اسلام راستین  رژیم حاکم بر کشورمان نداشته است. آی به راستی جای هزاران تأسف و اندوه نیست؟!!.

و اما از گذشته پرشکوه و زیبای افغانستان

کشور افغانستان، پاره تن چند هزار ساله از ایران بزرگ، همریشه، هم زبان و هم مرام ما که در چند هزار سال تاریخ پر افتخار خود با ما همراز، همراه، هم دل و همدم بوده، اکنون همانند ایران کنونی که بلازده و مصیبت دیده جلادان  اسلام شده است، آن کشور نیز در چنبره و طلسم طالبان، جنایتکارانی همکار و هم روش داعش ایران قرار گرفته، آزادی، دموکراسی، پیشرفت و ترقی خود را از دست داده و همانند ایران، به یک کشور عقب مانده قرن سوم هجری، دوران زورگویی و تجاوز همه روزه تازی ها تبدیل شده است. امیدواریم هر چه زود تر خود را به تمدن و پیشرفتی در خور تاریخش برساند.

گزارش دیلی میل

دیلی میل اون لاین Daily Mail On Line در تاریخ دوشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ گزارشی دارد نوشته یک پروفسور آمریکایی ازدوران طلائی و پیشرفت روزافزون و چشم گیر أفغانستان پیش از یورش آدم کشان طالبان بدان کشور. پروفسور بیل پودلیچ professor Dr. Bill Podlich از دانشگاه آریزونای آمریکا از طرف یونسکو دو سالی را در افغانستن گذراند و با دوربین خود عکسهای زیادی گرفته که گویای زندگی آرام مردم و محیط در حال پیشرفت سریع افغانستان را در آن زمان است.

هرکدام از این تصویرها نشان می دهد که کشوری با آن شکوفائی و پیشرفت های تحسین آمیزچگونه با یورش گروه جنایتکار طالبان به یک کشور عقب رفته قرون وسطائی تبدیل شده است!!. از آنجا که هرکدام از عکسها گویای حقیقتی پنهان و پوشیده در تاریخ آن کشور است، ما توجه خوانندگان گرامی خود را به دیدن آن تصویرها جلب می کنیم.

از آنچه گذشت:

کشورهای جهان یا اسلام زده و مصیبت دیده اند که تاریخ درخشان کشور خود را فراموش نموده و در چنگال طالبان ها، داعش ها، و دیگر جنایت کاران اسلام اسیرند و به دوران اولیه اسلام و وحشیگری اعراب باز گشته اند. و یا کشورهای دیگر که خرد و منطق راهگشای کار آنهاست و به سرعت در جاده ترقی و پیشرفت افتاده و شبابان به جلو می روند. ایران و افغانستان از نمونه این مصیبت دیدگانند.

ایران یکی از کشورهای اسلام زده است که تاریخ درخشان  گذشته خود را از دست داده و به یک کشور طاعون زده قرون سوم و چهارم هجری، دوران وحشیگری و تجاوز بی حد و حصر اسلام گرایان تبدیل شده، و صفات انسانی و بسیار ارزنده پندار، کردار، گفتار نیک که از ویژگی های ایرانیان بوده است به باد فراموشی سپرده و همه گونه صفات زشت و زننده سرداران اسلام مانند دروغگوئی، کلک و شارلاتانی، کلاهبرداری، خیانت وجنایت، رشوه خواری و دزدی راآموخته و سرمشق زندگی روزانه خود قرار داده است.

عکس ۱

ژین (نفر سمت چپ) و پگ (نفر سمت راست) در گلستان پاقمان  Paghman  دیده می شوند. پارکی که پیش از سال ۲۰۰۱ حمله آمریکا بدان کشور به کلی نابود و از میان رفته بود.

ژین (نفر سمت چپ) و پگ (نفر سمت راست) در گلستان پاقمان Paghman دیده می شوند. پارکی که پیش از سال ۲۰۰۱ حمله آمریکا بدان کشور به کلی نابود و از میان رفته بود.

ژین (نفر سمت چپ) و پگ (نفر سمت راست) در گلستان پاقمان Paghman دیده می شوند. پارکی که پیش از سال ۲۰۰۱ حمله آمریکا بدان کشور به کلی نابود و از میان رفته بود.

 عکس ۲

در این تصویر دانش آموزان دختر و پسر افغانستان، پیش از اشغال با جنایتکاران اسلام به نام طالبان، با یونیفورم تحصیلی دیده می شوند. دختران و پسران در آن دوران آزادانه می توانستند  به بالاترین مراحل تحصیلی خود برسند و مخالفت و یا ممانعتی در راه آنان وجود نداشت. دختران لازم نبود چادر به سر کنند و خود را عقب مانده نشان دهند.

در این تصویر دانش آموزان دختر و پسر افغانستان، پیش از اشغال با جنایتکاران اسلام به نام طالبان، با یونیفورم تحصیلی دیده می شوند. دختران و پسران در آن دوران آزادانه می توانستند به بالاترین مراحل تحصیلی خود برسند و مخالفت و یا ممانعتی در راه آنان وجود نداشت. دختران لازم نبود چادر به سر کنند و خود را عقب مانده نشان دهند.

در این تصویر دانش آموزان دختر و پسر افغانستان، پیش از اشغال با جنایتکاران اسلام به نام طالبان، با یونیفورم تحصیلی دیده می شوند. دختران و پسران در آن دوران آزادانه می توانستند به بالاترین مراحل تحصیلی خود برسند و مخالفت و یا ممانعتی در راه آنان وجود نداشت. دختران لازم نبود چادر به سر کنند و خود را عقب مانده نشان دهند.

عکس ۳

چند دختر با لباس های رنگین در بازار فروش کالا در برابر دوربین عکاسی قرار گرفتند.

چند دختر با لباس های رنگین در بازار فروش کالا در برابر دوربین عکاسی قرار گرفتند.

چند دختر با لباس های رنگین در بازار فروش کالا در برابر دوربین عکاسی قرار گرفتند.

عکس ۴

ژین یکی از دختران پروفسور پودلیچ در سفری به دهکده ایستالیف ۱۸ مایلی شمال کابل دیده می شود.

ژین یکی از دختران پروفسور پودلیچ در سفری به دهکده ایستالیف ۱۸ مایلی شمال کابل دیده می شود.

ژین یکی از دختران پروفسور پودلیچ در سفری به دهکده ایستالیف ۱۸ مایلی شمال کابل دیده می شود.

عکس ۵

مدرسه آمریکائی در کابل.، جائی که پگ و ژین در آن دیده می شوند. زنان هندی با پوشش ساری در این کلاس حضور داربد که پس از پایان درس، دختران عابدرقه می کنند.

مدرسه آمریکائی در کابل.، جائی که پگ و ژین در آن دیده می شوند. زنان هندی با پوشش ساری در این کلاس حضور داربد که پس از پایان درس، دختران عابدرقه می کنند.

مدرسه آمریکائی در کابل.، جائی که پگ و ژین در آن دیده می شوند. زنان هندی با پوشش ساری در این کلاس حضور داربد که پس از پایان درس، دختران عابدرقه می کنند.

عکس ۶

در این تصویر دانش آموزان با یونیفورم آبی رنگ دیده می شوند که با موزیک به پایکوبی و دست افشانی می پردازند.

در این تصویر دانش آموزان با یونیفورم آبی رنگ دیده می شوند که با موزیک به پایکوبی و دست افشانی می پردازند.

در این تصویر دانش آموزان با یونیفورم آبی رنگ دیده می شوند که با موزیک به پایکوبی و دست افشانی می پردازند.

  • Farida Azada

    افغانستان من😭😭

  • شهروند

    مرگ بر خامنه ای آشغال