غذای هضم شده شورای نگهبان را نخورید! ۳

قانون  انتخابات ایران!

آن چیزی که بعنوان نظارت استصوابی در ایران به تصویب رسیده است ، بیدادی آشکار در حق مردم و حق تعیین سرنوشتشان است.

مردمی که مفهوم استصوابی را نمی دانند  بدانند ، یعنی اینکه خیر وصلاح مردم را شورای نگهبان بهتر می داند تا خود مردم. اولین پرسشی که پیش می آید اینکه اگر خیر و صلاح مردم را شورای نگهبان بهتر می داند و پیش از مردم ، این شورا انتخاب می کند ، پس چه نیازی به انتخابات است؟! انتخابات در ایران ابزاری است برای فریب مردم.  اینکه مردم گمان برند که در دموکراسی زندگی می کنند و حق انتخاب به آنها داده شده است. اما این شورای نگهبان است که انتخاب می کند و مردم کوچکترین ارزشی در این میان ندارند.

بعنوان نمونه زمانی که به نامزدهای ریاست جمهوری گذشته نگاه می کنیم ، می بینیم که تمامی نامزدها از وفاداران نظام و همگی دارای کارنامه حکومتی امنیتی بوده اند. بنابر این اینکه فرض شود حسن روحانی از میان مردم انتخاب شده است فریبی بیش نیست.  تنها مزیت روحانی این بود که به خواست مردم اندک توجهی داشت و از جناح میانه رو جمهوری اسلامی برخاسته بود.

 زمانی که به نامزدهای ریاست جمهوری گذشته نگاه می کنیم ، می بینیم که تمامی نامزدها از وفاداران نظام و همگی دارای کارنامه نظامی امنیتی بوده اند. بنابر این اینکه فرض شود حسن روحانی از میان مردم انتخاب شده است فریبی بیش نیست. تنها مزیت روحانی این بود که به خواست مردم اندک توجهی داشت و از جناح میانه رو جمهوری اسلامی برخواسته بود.

زمانی که به نامزدهای تایید شده  ریاست جمهوری گذشته نگاه می کنیم ، می بینیم که تمامی  از نوکران نظام و همگی دارای کارنامه حکومتی امنیتی بوده اند. بنابر این اینکه فرض شود حسن روحانی از میان مردم انتخاب شده است فریبی بیش نیست. تنها مزیت روحانی این بود که به خواست مردم اندک توجهی داشت و از جناح میانه رو جمهوری اسلامی برخاسته بود.

رفت و روب کامل در انتخابات پیش رو

از آغاز امسال طرفداران روحانی  در داخل و حتی نزدیکان خارج از کشور او نظیر رادیو فردا با تبلیغات وسیع سعی و امید داشتند که این انتخابات با پیروزی گسترده میانه روها و اصلاح طلبان بیانجامد. از میان ۱۰۰۰ نماینده اصلاح طلب تنها ۳۰ نفر از طرف شورای نگهبان تایید شدند! حال کسی نیست از روحانی و اصلاح طلبان بپرسد : ” با ۳۰ نماینده در مجلس ۳۰۰ نفری چه کاری از دست شما بر می آید؟ ”

از آغاز امسال طرفداران روحانی در داخل و حتی نزدیکان خارج از کشور او نظیر رادیو فردا با تبلیغات وسیع سعی و امید داشتند که این انتخابات با پیروزی گسترده میانه روها و اصلاح طلبان بیانجامد. از میان 1000 نماینده اصلاح طلب تنها 30 نفر از طرف شورای نگهبان تایید شدند! حال کسی نیست از روحانی و اصلاح طلبان بپرسد : " با 30 نماینده در مجلس 300 نفری چه کاری از دست شما بر می آید؟ "

از آغاز امسال طرفداران روحانی در داخل و حتی نزدیکان خارج از کشور او نظیر رادیو فردا با تبلیغات وسیع سعی و امید داشتند که این انتخابات با پیروزی گسترده میانه روها و اصلاح طلبان بیانجامد. از میان ۱۰۰۰ نماینده اصلاح طلب تنها ۳۰ نفر از طرف شورای نگهبان تایید شدند! حال کسی نیست از روحانی و اصلاح طلبان بپرسد : ” با ۳۰ نماینده در مجلس ۳۰۰ نفری چه کاری از دست شما بر می آید؟ “

همچنین ۹۰ درصد کاندیداهای تایید شده خبرگان از تندروهای جناح خامنه ای هستند و ۷۲ درصد کاندیدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند! این یعنی در بهترین حالت ۱۰۰% مجلس خبرگان را اصولگرایان تندرو تشکیل خواهند داد! مصطفی تاجزاده زندانی اصلاح طلب با انتقاد از وضع موجود ، انتخابات کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق را بسیار آزادتر ایران اعلام نمود که البته توضیح واضحات است!

شورای نگهبان با غربال کردن نمایندگان مجلس و خبرگان تمامی تلاش خود را برای حذف کوچکترین صدای مخالف نموده است.  تجربه انتخابات ۲۰ سال گذشته نشان می دهد که اصلاح طلبان بیشترین طرفدار را در میان مردم ایران داشته اند  و مردم بناچار طرفدار طیف اصلاح طلب شده اند ( چرا که افکار اصلاح طلبان به هر حال امروزی تر از تندروهای جبهه پایداری و روحانیت مبارز است) .

با این وجود شورای نگهبان این راه فرار مردم از خفقان مطلق را هم بسته است و  بصورت فلّه ای بیشتر اصلاح طلبان را رد صلاحیت نموده است ؛ حتی اصولگرایی مانند علی مطهری با اتهام عدم التزام عملی به اسلام مواجه شده است! علی مطهری باید خجالت بکشد که با این همه ریش و پشم نمی تواند به اسلام ملتزم باشد و حداقل می تواند آداب طهارت را از رساله خمینی فرابگیرد!

پشت همه ی این نمایش خامنه ای است.

گاهی این دعوای زرگری خسته کننده می شود! سروران و بانوان خواننده !  شورای نگهبان کسی جز خامنه ای نیست. زهر چشم خامنه ای به تک تک کاندیدهایی نظیر علی مطهری و حسن خمینی خودش را نشان داد؛ والسلام….

شکی نیست که بدون سگ درگاه خامنه ای شدن ، نمی توان به مجلس راه یافت و نمایندگان مجلسها در ایران نه نماینده ی مردم که نماینده ی شخص خامنه ای هستند. افرادی که افکارشان مستقل از خامنه ای باشد ، حتی اگر مسلمان خرافی و دو آتشه مانند علی مطهری باشند، باز هم از سوی شورای نگهبان به نا مسلمانی متهم خواهند شد. چون در اسلام شناسی جمهوری اسلامی غسل و نماز و اینها مهم نیست. می توان بدون غسل و نماز هم مورد تایید شورای نگهبان بود، بشرطی که یوغ خامنه ای را بر پوزه خویش نصب نماید!

شکی نیست که بدون سگ درگاه خامنه ای شدن ، نمی توان به مجلس راه یافت و نمایندگان مجلسها در ایران نه نماینده ی مردم که نماینده ی شخص خامنه ای هستند. افرادی که افکارشان مستقل از خامنه ای باشد ، حتی اگر مسلمان خرافی و دو آتشه مانند علی مطهری باشند، باز هم از سوی شورای نگهبان به نا مسلمانی متهم خواهند شد. چون در اسلام شناسی جمهوری اسلامی غسل و نماز و اینها مهم نیست. می توان بدون غسل و نماز هم مورد تایید شورای نگهبان بود، بشرطی که یوغ خامنه ای را بر پوزه خویش نصب نماید!

افرادی که افکارشان مستقل از خامنه ای باشد ، حتی اگر مسلمان خرافی و دو آتشه مانند علی مطهری باشند، باز هم از سوی شورای نگهبان به نا مسلمانی متهم خواهند شد. چون در اسلام شناسی جمهوری اسلامی غسل و نماز و اینها مهم نیست. می توان بدون غسل و نماز هم مورد تایید شورای نگهبان بود، بشرطی که نماینده ، یوغ خامنه ای را بر پوزه خویش نصب نماید!

اسلام در این رژیم کشک است!

اسلام همواره ابزاری بوده است برای چپاول و غارت انسانها. از آغاز آمدن محمد تا به امروز همگی حاکمین مسلمان از چماق اسلام برای حکومت استفاده نموده اند و چه جنایتها و کشتارهایی که به بشریت توسط ابزار اسلام انجام نشده است. از تجاوز به زن شوهر دار گرفته تا به تیر باران کردن بهترین انسانهای خدمتگزار.

آن اسلامی که مردم عادی می شناسند، ساخته شده است برای اطاعت و تسلیم در برابر ظلم و جنایت زورمندانی مانند علی و عمر و محمد. مردم عادی آنچنان شیفته اسلام و شخصیتهای جنایتکارش هستند که روایات دقیق تاریخی و حتی آیات قرآنی که درباره جنایات ایشان است را باور نمی کنند! به روایات که می رسند می گویند : دروغ است. به آیات هم که می رسند می گویند : تفسیر این آیه چیز دیگری است!

بنابر این اسلام کشک است! اسلام را ساخته اند که امثال خامنه ای در ناز و نعمت خود و خانواده شان را برای نسلها بیمه کنند! اسلام را ساخته اند که زورمندانی با فریب و وعده های دروغ بر فقرا مسلط شوند.  اگر به مسیحیت و زرتشت سیاسی هم بپردازیم می بینیم که عیناً همین جنایات اسلام را به اسم دین الهی بر مردم بیچاره پیاده نمده اند.

آن اسلامی که مردم عادی می شناسند، ساخته شده است برای اطاعت و تسلیم در برابر ظلم و جنایت زورمندانی مانند علی و عمر و محمد. مردم عادی آنچنان شیفته اسلام و شخصیتهای جنایتکارش هستند که روایات دقیق تاریخی و حتی آیات قرآنی که درباره جنایات ایشان است را باور نمی کنند! به روایات که می رسند می گویند : دروغ است. به آیات هم که می رسند می گویند : تفسیر این آیه چیز دیگری است!

آن اسلامی که مردم عادی می شناسند، ساخته شده است برای اطاعت و تسلیم در برابر ظلم و جنایت زورمندانی مانند خامنه ای و علی و عمر و محمد. مردم عادی آنچنان شیفته اسلام و شخصیتهای جنایتکارش هستند که روایات دقیق تاریخی و حتی آیات قرآنی که درباره جنایات ایشان است را باور نمی کنند! به روایات که می رسند می گویند : دروغ است. به آیات هم که می رسند می گویند : تفسیر این آیه چیز دیگری است!

مهمترین هدف سکولاریسم چیست؟

سکولاریسم نمی گوید که دین بد است و یا اینکه خوب است. هدف سکولاریسم حذف دین بعنوان ابزار از سیستم حکومت است. در سیستم دینی قداستهایی وجود دارد که مانع انتقاد و اعتراض است. سکولاریسم سعی دارد این قداستها را از حکومت بردارد و برای حذف قداست از حکومت ، تنها راه، فرستادن دین به خانه هاست. دین یک موضوع فرازمینی و شخصی است. هیچ کس نمی تواند مانند آنچه شورای نگهبان ادعا می نماید دینداری و تقوای دیگران را بسنجد؛ اینکه بیایند و دین افراد را در ترازو قرار دهند، فریبی احمقانه برای کسب و درآمد بیش نیست. چه بسا ایمان و التزام در  ردّ صلاحیت شدگان به اسلام بیشتر هم باشد ولی خوب اشکال دین در حکومت همین است که ابزار شده است.

انتخاب مردم تنها راه برای یافتن انسانهای شایسته و خوشنام است. راه بهتری وجود ندارد. مردم اگر هم اشتباه نمایند بزودی با اعتراض و یا در نزدیکترین انتخابات  می توانند کار خود را تصحیح نمایند. کسی  و چیزی مقدس نیست و بالاترین مقام هم قابل محکمه خواهد بود؛ هیچ چیزی بی اشکال و ایراد نیست ولی تا به امروز روشی بهتر از سکولاریسم برای حکومت کردن یافت و تجربه نشده است.

 

 • آرش

  نباید توقع زیادی داشته باشیم و تصور کنیم که رهبر جمهوری اسلامی تافته جدا بافته است . این انگل دقیقا رفتارش مانند همان افراد صدر اسلام است که تحمل شنیدن هیچگونه نظر ی مخالف نظر خود را نداشتند و هر مخالفی را فورا گردن میزدند تا بیشتر بتوانند حکومت کنند . حکومت ایران را بدست یک روضه خوان درجه سه داده اند و انتظار دارند که مثل آدم متمدن رفتار کند .

 • ایرانی

  مرررررررررررررررررررررررررگ بر جمهوری قالطاق و دزد اسهالی
  مرررررررررررررررررررررررررگ بر خایه منی مزدور و دزد و اختلاس گر

 • nikzad

  in jakeshah hameshon dosd va mofkhorand az bala ta payen, Alan vaghtesheh ke melateh azade Iran hesabesho az in jakesha che eslahtalab va cheh tondro jodah koneh va be heykale injakeshah berinehhhhhh