هشتم مارس روز جهانی زن بر بانوان گرانمایه کشورمان خجسته باد ۸

هشتم مارس روز یادآوری و سپاسگزاری از مقام شامخ زن در جهان است. مردم کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام از یک سده پیش به غیرت آمدند و با خردگرایی، روزی را به نام روز زن نام گذاری نمودند. ما این روز فرخنده و بزرگ را به همه زنان، به ویژه هم میهنانمان شادباش می گوییم.

جشن اسفندگان یا بزرگداشت زن در ایران

من نگارنده به راستی ننگ و نفرت دارم از نامیدن روزی چون تولد فاطمه زهرا از دشمنان این آب و خاک بنام روز زن ایرانی. نه تنها برگزیدن چنین زادروز تازی و تازی منش موجب ننگ و نفرت هر ایرانی پاک نژاد است، از سوی دیگر فاطمه زهرا نیز در زیر دست و چنگال اهریمنانی چون شوهرش علی و مردک بوالهوس زن بازی بنام پدرش اسیر بود و زندگی و آرامشی نداشت که خاطره آن زیبنده جشن بررگ زنان ایران باشد.

 

هم‌میهنان زرتشتی ما روز ۲۹ بهمن را ویژ‌ه‌‌ی این جشن قرار داده، و در این روز مراسم بیشتر به صورت عمومی برگزار می‌شود، در این روز، در تالارهای همگانی حضور پیدا می‌کنند، نیایش خوانده می‌شود، و در باره‌ی جایگاه زن در فرهنگ ایران صحبت می‌شود.  شادمانی و پایکوبی در حد مقدور انجام می‌شود، پذیرایی سنتی صورت می‌گیرد، در خانواده‌ها هم این روز گرامی داشته می‌شود و ما بر این باوریم بهترین سنتی که وجود دارد، سپاسگزاری مردان از زنان هست که در این روز انجام می‌شود.

هم‌میهنان زرتشتی ما روز ۲۹ بهمن را ویژ‌ه‌‌ی این جشن قرار داده، و در این روز مراسم بیشتر به صورت عمومی برگزار می‌شود، در این روز، در تالارهای همگانی حضور پیدا می‌کنند، نیایش خوانده می‌شود، و در باره‌ی جایگاه زن در فرهنگ ایران صحبت می‌شود.  شادمانی و پایکوبی در حد مقدور انجام می‌شود، پذیرایی سنتی صورت می‌گیرد، در خانواده‌ها هم این روز گرامی داشته می‌شود و ما بر این باوریم بهترین سنتی که وجود دارد، سپاسگزاری مردان از زنان هست که در این روز انجام می‌شود.

موقعیت زنان در ایران

زنان فرهیخته و خردمند کشورمان باید همچنان که در این ۳۶ سال با رژیم جنایت کار زن ستیز همواره در چالش و نبرد پبوده اند، بازهم به کمک و همراهی یکدیگر، زنجیر اسارت و بردگی را از دست و پای خود بگسلند، و خود را از شر آخوند آزاد کنند.
نقش زن در جامعه

از دیدگاه آمار، زنان، نیمی از شهروندان هرجامعه را تشکیل می دهند و از بابت خدمات ارزنده، گرانبها و کم نظیر این طبقه هر جامعه انسانی، بسیار منطقی و عادلانه است که از نظر قانونی هرکدام از زنان دارای حقوقی برابر با مردان باشند. به ویژه آن که بانوان در درازای تاریخ نشان داده اند که از هوش وکیاست سرشاری برخوردارند، و حتی در سرپرستی، کارگردانی، و مدیریت پاره ای از کارها، توانسته اند باکاردانی و دوراندیشی، بهترین برنامه ها را پیاده کنند و از مردان پیشی بگیرند.

شیر زنان کرد، مظهر شجاعت، دلاوری، پاکی و میهن دوستی اند. ما همه زنان، به ویژه زنان کرد، ترک زبان، لر، و بلوچ، عرب زبان، و گیلکی که فرهنگ راستین کشورمان را پاسداری می کنند، ستایش می کنیم و در برابرشان سر تعظیم فرود می آوریم. ما دلاوری های زنان  شجاع و برومند کرد را در دفاع از کردهای ایزدی اسیر در چنگال اهریمنان داعش دیدیم و ستایش می کنیم.

شیر زنان کرد، مظهر شجاعت، دلاوری، پاکی و میهن دوستی اند. ما همه زنان، به ویژه زنان کرد، ترک زبان، لر، و بلوچ، عرب زبان، و گیلکی که فرهنگ راستین کشورمان را پاسداری می کنند، ستایش می کنیم و در برابرشان سر تعظیم فرود می آوریم. ما دلاوری های زنان  شجاع و برومند کرد را در دفاع از کردهای ایزدی اسیر در چنگال اهریمنان داعش دیدیم و ستایش می کنیم.

ویژگی کارهای زنان

زن ستون و پایه اصلی یک خانواده است. زن، مادر است. او زجر می کشد، دوران بارداری را با همه ناراحتی ها تحمل می کند و فرزندانی به وجود می آورد که می توانند آینده ساز جامعه باشند. نقش دیگر زن، مدیربودن است که افراد خانواده خود را اداره نموده، و نخستین آموزگاری است که زبان بازکردن، حرف زدن، و حرکات موزون و گوناگون را به نوزاد می آموزد، و آنگاه او را به کودکستان و دبستان می فرستند.

نقش زن به عنوان مادر، پایان نایافتنی، و بی انتها بوده، و در آن شرط و قراردادی وجود ندارد. ویژگی و امتیاز دیگربانوان، همراهی، همکاری، و دلسوزی باشوهران خود می باشد که بی تردید بدون کمک آنان چرخ خانواده به جلو نمی رود، و با مشکلات و دشواری های بیشتری برخورد خواهد بود. به گفته دیگر، زنان بهترین یار و غمخوار و شریک دلسوز شوهرانند. چه بسا خانواده هایی که اگر نقش زن در آن نبود، از هم متلاشی می گشت.

آنچه را زن در جامعه انجام می دهد، مرد بهره می گیرد ولی خود از انجام آن عاجز و ناتوان است.
کارهای اجتماعی زن بیرون از خانه نیز در خورستایش است. زیرا زنان، مدیرانی دلسوز، مصمم، و با مسئولیتند. امروزه در شماری از کشورهای پیشرفته، حتی مدیریت و سرپرستی کارهای خشن فیزیکی و کار با ماشین های سنگین را به زنان که دارای حوصله و شکیبایی بیشتر از مردان می باشند، واگذار می کنند.

این مقام شامخ زن در اسلام  است آنرا ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

این مقام شامخ زن در اسلام  است آنرا ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟

ادامه نادیده گرفتن حقوق زنان در جهان

با آن که کشورهای پیشرفته باختری سالیانی است که به ارزش والای زنان آگاهی و اعتراف دارند، ولی هنوز هم در بسیاری از آنها، حقوق کامل زنان در نظر گرفته  نشده و رعایت نمی شود. به عنوان نمونه، هنوز هم بانوان درازای کاربرابر، دستمزد نابرابر دریافت می کنند. و یا آن که آنان به پست ها و سمت های بالا که به خوبی شایستگی آن دارند، نمی رسند.

در جامعه غرب نیز با وجود تنگ نظری ها، بسیاری از زنان، توانستند به مقام و پست های بسیار حساس اقتصادی، تکنولوژی و علمی برسند.
شیر زنان کرد، مظهر شجاعت، دلاوری، پاکی و میهن دوستی اند. ما همه زنان، به ویژه زنان کرد، ترک زبان، لر، و بلوچ، عرب زبان، و گیلکی که فرهنگ راستین کشورمان را پاسداری می کنند، ستایش می کنیم و در برابرشان سر تعظیم فرود می آوریم.

جهان، جهان زن آزار است. زنان همواره در جریان تاریخ سنگ زیر آسیا بوده و همه گونه ظلم و ستم را  پذیرا شده اند. گرچه کشورهای پیشرفته جهان تا اندازه ای حقوق زنان که پایه گذار اساس خانواده و پرورش نسل های سازنده کشورشانند شناخته اند ولیکن هنوز هم ستم و بیدادگری نسبت به این گروه زحمتکش و فداکار بسیار فراوان و ناگفتنی است.

جهان، جهان زن آزار است. زنان همواره در جریان تاریخ سنگ زیر آسیا بوده و همه گونه ظلم و ستم را  پذیرا شده اند. گرچه کشورهای پیشرفته جهان تا اندازه ای حقوق زنان که پایه گذار اساس خانواده و پرورش نسل های سازنده کشورشانند شناخته اند ولیکن هنوز هم ستم و بیدادگری نسبت به این گروه زحمتکش و فداکار بسیار فراوان و ناگفتنی است.

ظلم و ستم به زنان در کشورهای جهان سوم

از تبعیض و ستم به بانوان در اروپا که بگذریم، در کشورهای جهان سوم مانند کشورهای مسلمان، به ویژه ایران، با قوانین ضد انسانی و حیوانی که اسلام برای بانوان به ارمغان آورده، و ولایت وقیح برگزار و اجرا کننده آن است، برخورد می کنیم. زنان در کشورهای جهان سوم، کمترین ارزشی را ندارند، و جامعه آنان را به عنوان برده و کنیز، و وسیله لذت بردن مردان، و کار در آشپزخانه می شناسد.

مقام شامخ زن در اسلام را ببینید و تماشا کنید. اسلام و رژیم های اسلام زده از زن چه می خواهند؟. آیا سوای کنیزی، بردگی، کلفتی، و به صیغه در آوردن، هدف دیگری دارند؟
برای نمونه می توان چند ظلم و ستم به زنان را این چنین برشمرد:
۱- حق داشتن چند زن که به راستی مرد را به فحشا و روسپی گری می رساند،
۲- قانون نامتناسب و غیرعادلانه توزیع ارث،
۳- لزوم رضایت شوهر برای مسافرت زن،
۴- به زناشویی در آوردن دختران خردسال،
۵- برگزیدن شوهر برای دختر خود بادادن مهریه بیشتر، که بدرستی نوعی تجارت و فروش دختران می باشد.

این ها و صدها قوانین ضد انسانی دیگر، جسارت و توهینی است که به مقام وارسته دختران، و بانوان کشورهای اسلامی وارد می شود. برپایی این قوانین غیر عادلانه، موجب گردیده که بسیاری از شوهران بی خرد و فرومایه و یا فرصت طلب بیشتر به مقام والای همسران زجردیده و باگذشت خود، توهین و جسارت کنند، و با آنان آن چنان که اسلام خواسته است، مانند کنیز رفتار نمایند.

زمانی که  مردها در جهان به بها و ارزش والای زنان و اهمیت آنان در زندگی خانوادگی و اجتماع آگاهی یابند، زنان حقوق از دست رفته تاریخی خود را به دست خواهند آورد و جامعه بشری با پیشرفتهای شگفت انگیزی روبرو خواهد شد. به امید آن روز و آن زمان.

زمانی که  مردها در جهان به بها و ارزش والای زنان و اهمیت آنان در زندگی خانوادگی و اجتماع آگاهی یابند، زنان حقوق از دست رفته تاریخی خود را به دست خواهند آورد و جامعه بشری با پیشرفتهای شگفت انگیزی روبرو خواهد شد. به امید آن روز و آن زمان.

 

تبعیض های خاص در باره زنان کشورمان

بانوان بزرگوار و شرافتمند کشورمان در این سه دهه چه زجرها را که نکشیدند؟، و چه تاوان ها را که پس ندادند؟. گمان نمی رود حتی در میان قبیله های جنگلی و بیابانی که هم چنان به حالت بدوی و به شکل پیشینیان زندگی می کنند، چنان قوانین یک طرفه، ضد بشری و پس مانده ای را بر زنان خود تحمیل کنند. این قوانین ارتجاعی و ضد انسانی اسلام علیه بانوان، موجب شرم و سرافکندگی هر انسان باشرف و باغیرت است، و در هرجامعه پیشرفته و متمدن، مردود و مطرود شناخته می شود.

از سه دهه پیش تاکنون، بانوان فرهیخته و میهن دوست ما، در برابر زن ستیزی و جورو ستم این رژیم مرگ و خون، و پشتیبانی از فردفرد هم میهننانمان، بی باکانه و راستانه ایستادند و برای هر عملکرد غیر انسانی، یورش وهرزگی رژیم، از خود مایه گذاشتند، و تسلیم خواسته های حیوانی و بی دادگری آنان نشدند.

تقدیم به مادران گرامی مادرانی که بیشترین سختی های خانواده و اجتماع را تحمل می کنند و شکوه و شکایتی هم ندارند.

تقدیم به مادران گرامی مادرانی که بیشترین سختی های خانواده و اجتماع را تحمل می کنند و شکوه و شکایتی هم ندارند.

 

ویژگی های زنان کشور خودمان

زنان کشورمان در این سه دهه ظلم و جور حکومت اسلامی، از خود فداکاری ها و جانفشانی هایی انجام دادند کم نظیر، استثانی، و در خور ستایش است:

 پیشتازی زنان در همه زمینه ها

زنان در همه خیزش و اعتراضات علیه بی عدالتی و در راه دموکراسی در درون و بیرون ایران، همواره برنامه ساز، پیشتاز، و پیشاهنگ همه بوده اند. فیلم های موجود همگی بیان کننده این حقیقت است. کمپین یک میلیون امضاء در زیر نعلین آخوند خون آشام، گفتنی است، ولی باور کردنی نیست.

به راستی می توان گفت که همایش و خیزش سال ۸۸ مردم ایران ، بیشتر زاییده و نتیجه دلاوری، از خودگذشتگی، و سخت کوشی این شیر زنان است. شمار دستگیر شدگان، شکنجه و بدرفتاری شدن و مورد تجاوزقرارگرفتن به وسیله جلادان رژیم مرگبار، و آن هایی که که در این راه جان باختند، بسیار زیاد، باورنکردنی، و بی تردید پوشش دهنده و پوشاننده برگ های درخشان زرین تاریخ کشورمان در آینده خواهد بود.

بانوی گرانمایه، یل دلاور، رزمنده و پاسدار کشور ایران، در زمان هخامنشی ها . تنها یک ذره شرافت، انسانیت، وجدان و شعور لازم است که بتواند زنان دلاور و بی همتای کشورمان را ارج گذارد. بدانان بدیده احترام نگرد، و به یک مشت تازی پوسیده و گندیده چون فاطمه و علی و دیگران توسل پیدا نکند. روز زن، یعنی روز گرامیداشت این ابززنان تاریخ. – پیشتازی زنان در همه زمینه ها

بانوی گرانمایه، یل دلاور، رزمنده و پاسدار کشور ایران، در زمان هخامنشی ها . تنها یک ذره شرافت، انسانیت، وجدان و شعور لازم است که بتواند زنان دلاور و بی همتای کشورمان را ارج گذارد. بدانان بدیده احترام نگرد، و به یک مشت تازی پوسیده و گندیده چون فاطمه و علی و دیگران توسل پیدا نکند. روز زن، یعنی روز گرامیداشت این ابززنان تاریخ.
– پیشتازی زنان در همه زمینه ها

 

۲- جانفشانی زنان در رستاخیز ۸۸

جنایت عظیم و وحشتناک رژیم در کشتار چندین هزار از جوانان برومند میهن پرست در دهه شصت درون زندان ها را بیشتر مردم ایران فراموش کردند. سکوت مردم، بزرگترین موفقیت و دستاور رژیم بود که توانست برای ۲۵ سال گذشته روی آن جنایت سهمگین سرپوش گذارد. ولی فداکاری، فریاد، و تلاش مادران و خواهران داغدیده اجازه نداد که این جنایت فراموش گردد. بر اثر تلاش پیگیر این بانوان، سرانجام دادگاه حقیقت یاب در لندن و لاهه برگزار شد، و جنایت کاران شناخته و در سطح بین المللی معرفی می شوند.

این فرتور خانم گوهر عشقی مادر داغدیده زنده یاد ستار بهشتی است. آیا شما از این بانوی گرانمایه شجاع تر، دلیرتر و بیباکتر دیده اید؟ زنی که در شرایط پیری و با فقر و ناتوانی راستانه در برابر جلاد بزرگ خامنه ای ایستاده، و کسی را جلو دار او نیست. ما در برابر این بانوی از جان گذشته و فداکار سر تعظیم فرود می آوریم و او را برتارک و سر خود می گذاریم که موجب افتخار هر ایرانی است. شما چه گونه فکر می کنید؟.

 موفقیت درخشان دختران

دانشجویان دختردرکشورمان، باگذراندن کنکور، رد شدن از هفت خان استثمار گرانه ولایت وقیح، و تحصیل در رشته های محدود دانشگاهها برای آنان، با بدست آوردن امتیازات و برتری نسبت به پسران، نشانه ای است از هوش و پشتکار والای کم نظیر دختران کشورمان. برپایی این قوانین غیر عادلانه، موجب گردیده که بسیاری از شوهران بی خرد وفرومایه و یا فرصت طلب بیشتر به مقام والای همسران زجردیده و باگذشت خود، توهین و جسارت کنند، وبا آنان آن چنان که اسلام خواسته است، مانند کنیز رفتار نمایند.

واکنش دیگر کشورها در باره زنان ایران

بی تردید، از دیدگاه دولت های دیگر و مردم جهان نیز، بانوان ایران در سرلوحه و پیشاهنگ جنبش آرام سال ۸۸ ، قرار دارند، و موجب زبانزد، افتخار، و یادآوری بیشتر جوامع جهانی بوده، و بی تردید در آینده به عنوان نمونه، از آن رونوشت و بهره برداری خواهد شد.

این ویدیو جریان مبارزات زنان در هم برابری مردها از ۲ سده پیش نشان می دهد و می بینیم که چگونه با تظاهرات مداوام و مقاومت های زیاد توانستند روز ۸ مارس را هرساله به عنوان روز زن در تاریخ جهانی به ثبت رسانند. دورد بر این زنان دلاور.

نکته پایانی:

امید واریم که دختران جوان و بانوان فرهیخته با بوجود آوردن واحدهای فرهنگی و سندیکاهای حمایت و پشتیبانی از حقوق زنان، و بادنبال کردن برنامه های انقلابی و انسانی خود، بتوانند پس از سرنگونی این رژیم زن ستیز، قوانینی پیشرفته، سازنده، و انسانی، دور از کینه و عقده ها، ویا دخالت هرمذهب ویا قومیتی، و یا هر پس ماندگی اجتماعی دیگر، به تصویب و به مرحله اجرا در آورند، تا موجب افتخار، سربلندی، و سرافرازی فرزندان این آب و خاک، و نسل های آینده ایران باشد.

همچنین، ما امیدوار و براین باوریم که در فردای آزادی کشورمان،۵۰٪ نمایندگان مجلس ملی، و ۵۰٪ کابینه دولت به بانوان اختصاص داده شود. گزینش شغل قضاوت، سرپرستی بنیاد های فرهنگی نیز زیبنده بانوان گرانمایه کشورمان است. به امید آن روز.

 • حقیقت

  سهراب ارژنگ کونده که این مقاله کوس شر رو نوشتی کسکش خارکسه همه دانشگاهها شده دختر و همه رشته ها رو دخترا پر کردن . تو گه خوردی دخترا تو انتخاب رشته محدودیت دارن خارکسه . پرسنل دانشگاهها شده زن و دختر .توی همه شرکتها شده دختر و زن . امار بیکاری پسرا بیشتر از دخنراس. همه جا شده دختر و زن . کسکش کونی کیرم تو اون ذاتت ارژنگ کسکش . انگلیسی مادرجنده . آخوندا رو انگلیسی های خارکسه ای مثل تو به جون ایران انداختن و به گه و لجنش کشیدن . نشستی اونور آب کوس شر مینوسی اگه ایران بودی میدونستم چجوری جوابتو بدم مادرجنده کونی .

  • Farshid

   bache kon man ridam to dahneh goshadet akhe bacheh koney to ke khodet to in kharab shodeh zendegie meykoney meydoney che be rozeh zanhayeh Iran ovordan chera koso sher meygih shahadat on madar ya abjieh bicharat andazeh chanta mardeh?ers cheghadar meybarand, agar bedoneh hejab berand to khiyabon cheykareshon meykond pass beband dare on kone kharo ozgalllllll

   • حقیقت

    گه نخور چاقال مادرجنده من ریدم به اون کوس گشاد ننه جندت خارکسه . حتما آبجی جندت همه جارو آباد کرده . ببند اون گاله گشادتو تا پر گهش نکزدم مادرجنده

    • Farshid

     Kiramam nemeytoney bokhori bacheh lashiy Biya rosh!

     • حقیقت

      بیا باهاش بازی کن بچه کونی . قشنگ بخورش خوشمزه ست بچه کونی

     • Farshid

      on ro bedeh daste nannat bash bazey koneh ke dar bachegiet bash baziy meykard agar onam kam ovoed meytone abjieto seda koneh.agar baz kam ovordiey bad man meyam daret meymalam ta dodolet boland besheh looooool

     • حقیقت

      میدمش به ننه جندت باهاش بازی کنه . بعد میدم آبجی جندت باهاش بازی کنه . اگر هم خواستی میدم بهت قشنگ آبشو و خودشو بخوریش برات حوبه . بعدش میام یه جوری کونت میزارم ۴ قلو حامله بشی مادرجنده

     • Farshid

      Biya Azizam bemalam daret ta dodolet boland besheh Biya khejalat nakesh Biya azizam