بابک زنجانی چرا؟ مجتبی خامنه ای کانون همه فسادها است که باید اعدام شود ۶

یش گفتار:

در ایران همیشه رسم بر این بوده که آفتابه دزد را مجازات کنند و دزد حجره و انبار و توشه مردم را آزاد گذارند. ‍زندانی ها و اعدام ها همیشه بر اساس ضعیف کشی و پرده پوشی بر روی حقیقت بوده است. به همین دلیل در کشور ماتم زده و دیکتاتوری ما نه تنها سکوت علامت رضاست، بلکه سکوت رمز سلامت، رهاجستن از خطر و در امان بودن است. در غیر آن صورت از هرسوی باید انتظار آن داشت که گاوی وحشی و کفتاری درنده خوی آماده شاخ زدن و یا حمله جانانه باشند.

پرده پوشی و حاشا کردن جنایتکاران اسلامی

گرچه پای پوشی، پرده پوشی و حق کشی در همه دوران تاریخ کشورمان وجود داشته است ولیکن باید اذعان نمود که در دوران سیاه و تاریک حکومت ولایت فقیه ضعیف کشی و پای گذاشتن بر روی حق و حقیقت بیشتر از گذشته و همواره وجود داشته است.

هم اکنون صدها، صدها زندان های کشورمان سرشار از انسان های باشرف و بزرگواری است که تنها گناهشان انقاد جویی و اعتراض به سیاست ظالمانه ولایت فقیه بوده است. رژیمیکه تاکنون یک پرنده را آزاد و به حال خود واگذار نکرده است. این رژیم جنایتکارانی مانند آیت الله کاشانی، شیخ فضل الله نوری و نواب صفوی را زینت بخش اتوبانها و خیابان های تهران و شهرستان ها نموده است. رژیمی که تا توانسته  نام و نشان و شخصیت تاریخی افراد میهن پرست و خدمتگذاران میهنمان مانند دکتر مصدق، رضا شاه را به بازی گرفته و با نیرنگ و تبلیغات گسترده بر روی آنها سرپوش گذاشته  است.

بابک زنجانی عامل فساد و تباهی و آلت دست آخوند به ویژه مزدور مجتبی خامنه ای است.

بابک زنجانی عامل فساد و تباهی و آلت دست آخوند به ویژه مزدور مجتبی خامنه ای است.

آب از سرچشمه گل آلود است

زمانی که پدر میرزا رضای کرمانی به دستور حاکم  آنشهر کشته شد، میرزا رضا در پی قتل قاتل پدر برآمد. یکی از دوستان نزدیک میزارضا بدو گفت که؛ “ آب از سرچشمه گل آلود است، تو اگر میخواهی انتقام بگیری باید به سراغ  شخص ناصرالدین شاه که عامل همه این بدبختی ها و جنایات است بروی…”. میرزا رضا به خود آمد و برنامه قتل شاه را در پیش گرفت و مملکتی را از شر او آسوده ساخت.

رژیم اسلامی نیز هرچند صباحی فردی و یا گروهی را به عنوان و بهانه دزدی و قتل دستگیر کرده پس از شکنجه های مرگ آور از او و یا آنها اقرار دروغین می گیرد و آنگاه صدای آنها را در گلو خفه می کند.همه کسانی که به نحوی و به روشی فریاد اعتراض داشتند و بخش هایی از جنایات رژیم را بر ملا می کردند به روش مرموزی از پای در آمدند، در حالی که آب از سر چشمه گل آلود و جنایتکاران  و دزدان اصلی در پس پرده افرادی را مانند عروسک به هرسوی می چرخانند..

مجتبی خامنه ای مرکز و کانون فساد ایران بوده و اولین فردی است که باید در حضور همه اعدام  و نابود شود.

مجتبی خامنه ای مرکز و کانون فساد ایران بوده و اولین فردی است که باید در حضور همه اعدام  و نابود شود.

افرادی که به خواست رژیم از پای درآمدند

در میان افراد بسیار شناخته شده که نظر انتقادی نسبت به راه و روش رژیم اسلامی داشتند و در چند مورد انتقادهایی کردند یا به قتل رسیددند و یا خانه نشین و زندانی شد. از این گروه می توان نخست آیت الله شریعتمداری عالم برجسته شیعه و آیت الله منتظری انسان وارسته را نام برد همچنین، زندانی کردن و به حبس خانگی در آوردن آیت الله کاظمینی، آیت الله کروبی وموسوی نخست وزیر انتصابی خمینی را نام برد.

سعید امامی مأمور قتل انتقاد کنندگان از رژیم

سعید امامی یکی از مزدوران  و نوکران رژیم بود که به دستور آنان در کشتار افراد زیادی در قتل های زنجیره ای، کشتن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، حذف احمد خمینی و گروهی دیگر دست داشت و همین که اندکی از جنایات رژیم را بر زبان آورد و فاش ساخت، به دستور آنان از میان برداشته شد.

سعید امامی، یکی دیگر از نوکرها و مزدوران مجتبی خامنه ای که به دست خودشان به سزای مزدوری خود رسید.

سعید امامی، یکی دیگر از نوکرها و مزدوران مجتبی خامنه ای که به دست خودشان به سزای مزدوری خود رسید.

اسید پاشی بر روی زنان 

یک سالی بود  که بر روی زنان و دختران شهر اصفهان اسید پاشیده می شد. چنانکه شماری از زنان بینایی خود را و عده ای زیبایی و طراوت و شادابی خود  از دست دادند. رژیمی که کمتر از ۲۴ ساعت می تواند باند دزدان و تبهکارانی را کشف و دستگیر کند تا کنون باگذشت چند سال نتوانسته و در حقیقت نخواسته عاملین این جنایت بزرگ علیه زنان اصفهان را شناسایی و به مجازات برساند. بدیهی است. در این مورد عامل این جنایات بسیجی ها هستند که به دستور مستقیم مجتبی خامنه ای دست به این جنایت زده اند. این بسیجی ها هیچکدام حاضر نبوده اند مانند سعید امامی به عامل جنایات وی اعتراف کنند.

اسید پاشی روی صورت و چشمان زنان اصفهان بزرگترین جنایتی بود که تا کنون به دستور مجتبی خامنه ای و به وسیله عوامل و مزدوران بسیجی او انجام گرفت و تاکنون کمتترین تلاشی برای شناختن عاملین آن انجام نگرفته زیرا در آنصورت مجتبی خامنه ای باید برای هرکدام از آن جنایتها یکبار اعدام شود.

اسید پاشی روی صورت و چشمان زنان اصفهان بزرگترین جنایتی بود که تا کنون به دستور مجتبی خامنه ای و به وسیله عوامل و مزدوران بسیجی او انجام گرفت و تاکنون کمتترین تلاشی برای شناختن عاملین آن انجام نگرفته زیرا در آنصورت مجتبی خامنه ای باید برای هرکدام از آن جنایتها یکبار اعدام شود.

مجتبی خامنه ای در پس جنایات رژیم

م  خامنه ای سلسله گردان و عامل بیشتر جنایات است. بسیجی ها و پاسداران زیادی با دستور و خواسته او به هر آدم دزدی، و جنایت دست می زنند.  دستگیری، شکنجه، تجاوز و اعدام گروه شماری از هم میهنان زن و مرد ما در اعتراضات سال ۸۸ به دستور و تحت نظارت مجتبی خامنه ای انجام گرفت. امروزه، ارتش، سپاه، و بسیج، و گروههای ضربتی و تعلیم دیده بیت خامنه ای، و پیشمرگان مرکز خلافت او در اصل از مجتبی دستور می گیرند و در پس پرده همه این جنایات، یاغی گری و غارت ملی شخص خامنه ای است که به مجتبی آنچنان پرو بال داده تا برهمه مزدوران دیگر از آخوند و غیر آخوند حکومت کند و راه جانشینی او پس از مرگ خامنه ای هموار شود.

مجتبی خامنه ای کانون و مرکز فساد که مزدورانی را همیشه در اختیار داشته و به قتل و کشتار دیگران وادار می کند.

مجتبی خامنه ای کانون و مرکز فساد که مزدورانی را همیشه در اختیار داشته و به قتل و کشتار دیگران وادار می کند.

بابک زنجانی قربانی دیگر رژیم

بابک زنجانی که تاکون میلیاردها دلار پول مملکت را دزدیده و به خارج کشور برده و شرکت ها و مؤسسات گوناگونی در ایران و کشورهای دیگر تأسیس کرده است. او خود  یک مأمور و مجری بدون هیچ اختیاری بود که بیگمان بیشتر دستورات را از مجتبی خامنه ای و یا شخص خامنه ای می گرفت و مورد حمایت و همکاری با پاسداران و بسیجی ها بود.

اکنون که پرده ها بالا رفته و ارقام نجومی دزدی و غارتگری این نا انسان نوکر صفت آشکار و بر ملا شده است، رژیم برای پرده پوشی و سرپوش گذاشتن بر روی پولهای سرقت یافته در پی نابودی و از میان برداشتین وین است.  به راستی  می توان گفت که به جای آفتابه دزد باید عامل و درد اصلی مجازات و اعدام شود و این فرد کسی سوای مجتبی خامنه ای نخواهد بود.

بابک زنجانی مزدور پلیدی است که همه خیانت ها، دزدی ها، و غارتگری های خود را به دستور و خواست مجتبی خامنه ای انجام داده است.. در حقیقت نخستین فردی که باید اعدام شود مجتبی خامنه ای است.

بابک زنجانی مزدور پلیدی است که همه خیانت ها، دزدی ها، و غارتگری های خود را به دستور و خواست مجتبی خامنه ای انجام داده است.. در حقیقت نخستین فردی که باید اعدام شود مجتبی خامنه ای است.

از آنچه گذشت:

ایران مرکز دستگیری و اعدام آفتابه دزد و پاداش دادن و ارج نهادن قاتلین و دزدان بزرگ است. در پس هرجنایت و هر دزدی و غارتگری فرد و یا گروهی از رژیم کارگردانی می کنند و دستورات لازم را صادر می نمایند.  قتل های زنجیره ای، کشتن داریوش فروهر و پروانه اسکندری و حذف احمد خمینی که همگی به دست سعید امامی انجام گرفت و همینکه او زبان باز کرد و اندکی از جنایات خود را آشکار ساخت به دستور رژیم از پای درآمد.

سعید مرتضوی جنایتکاری دیگر، و عامل فساد و نوکر و پادو مجتبی خامنه ای است که هنوز هم زنده مانده و به دستورات آنان عمل می کند بدون آن که حرفی بزند.

سعید مرتضوی جنایتکاری دیگر، و عامل فساد و نوکر و پادو مجتبی خامنه ای است که هنوز هم زنده مانده و به دستورات آنان عمل می کند بدون آن که حرفی بزند.

کارگردان همه این جنایات و در پس اسید پاشی روی زنان اصفهان بیگمان مجتبی خامنه ای و یا شخص خامنه ای است. بابک زنجانی نیز مزدوری بود که در خدمت مجتبی خامنه ای به سرقت و انتقال میلیون ها دلار ارز مملکت دست زد و اکنون که پرده ها بالا رفته و نوع و نحوه دزدی و غارتگری ها مشخص گردیده، محکوم به اعدام و نابودی شده است. درحالی که سلسله جنبان همه این جنایات و دزدی ها مجتبی خامنه ای است و اوست که باید اعدام شود نه مزدوری مانند بازبک زنجانی.

مجتبی خامنه ای عامل و دستور دهنده قتل احمد خمینی بود که به وسیله  مزدور و نوکر او سعید امامی به مرحله اجراء درآمد.

مجتبی خامنه ای عامل و دستور دهنده قتل احمد خمینی بود که به وسیله  مزدور و نوکر او سعید امامی به مرحله اجراء درآمد.

چند کلمه هم از مادر عروس بشنوید. آقای روحانی که خود ام الفساد است و در بیشتر جنایات و غارتگری های رژیم شریک بوده و اطلاع دارد. حال، در مورد دزدی های بابک زنجانی اظهار تردید و دو دلی کرده و وانمود به بی خبری و بی اطلاعی می کند.!!. به راستی افراد این رژیم چگونه همه را سرکار می گذارند و خود را پاک و منزه و شسته و رفته نشان می دهند!!.
 • Mehdi

  Hi, What’s your idea for re surviving this poor country???

  • faraz

   Areh nazare man ineh ke to dahaneh Akhonda va terafdaraneh rejim bayad ried

 • ایرانی

  مرگ بر جمهوری قالطاق و دزد اسهالی
  مرگ بر خایه منی مزدور و دزد و اختلاس گر
  ریدم تو نظام آشغال جمهوری اسهالی

 • ایرانی

  ایران با مردمانی ترسو و گوسفند باید گرگهایی مثل این بیشرفها حاکم بشوند. واقعا مزخرفترین مردم و ترسوترین مردمیم. منم مردم؟؟؟؟

 • کیکاووس

  متاسفانه باید اذعان داشت که ملت ایران در زمینه شعور سیاسی زیر خط فقر هستند،ترسو و بی اراده هستند، متعصب و نادان هستند،چرا که اگر جز این بود تا به حال با اتحاد همگانی در سراسر کشور ریشه چنین دزدان شرور و جنایتکار را کنده بودند.این ملت تنها نوک بینی خود را میبینند و اصلا حتی برای نسل آینده خود هم پشیزی ارزش قائل نیستند چه رسد به غیرت ملی.همین است که مشتی عرب وحشی و بیابان گرد آدم خوب برایشان مقدس هستند و میهن پرستان واقعی کشور خود را خوار و خفیف میکنند،ملت ایران تقاص نادانی و جهالت خود را میدهند ملت که با یک جای پای دیو غیرت دینی شان به اوج میرید و پولهای خود را روانه مثلا فلان امام زاده دروغین میکنند در واقع آب به آسیاب دشمنان قسم خورده خود میریزند. ننگ بر چنین ملت نادانی.که هرچه داشته اند غارت کرده اند به نام اسلام که آورنده آن یعنی محمد خود یک جنایت کار و بیمار جنسی و هرزه بوده.

 • سیاوش

  ایت الله کروبی؟!
  از کی تاحالا؟
  این هم مثل خامنه ای یک شبه ایت الله شد؟
  همتون بی سوادید. هم شما هم اونها هم من احمق که هنوز تو این دیوونه خونه دارم زندگی میکنم