چهارشنبه سوری جشنی بزرگ یادگار نیاکان ما و نشانه خردمندی ملت ایران ۴

پیش گفتار:‍

آداب و رسوم مانند حدود و مرزهای یک کشور بخشی جدانشدنی از فرهنگ و تاریخ آن بوده  و همواره قابل احترام و ستایش است.حال، اگر یک آخوند بی شرف فرومایه و ضد ایرانی مانند  آخوند مطهری بیشرمانه پریدن روی آتش چهارشنبه سوری را کار گاوان و خران می داند، نه تنها به فرد فرد ایرانیان میهن پرست توهین و جسارت کرده، بلکه ضد ایرانی بودن و تازی گری خود را به همه نشان داده است. این وظیفه انسانی و میهنی هرکدام از ما است که  دشمنان خاک و سرزمینمان را بهتربشناسیم و با تمام نیرو وجود به دفع آنان بپردازیم.

آتش افروزی چهارشنبه سوری چه معنا دارد؟

آتش یکی ازچهار عنصر باارزش و گرامی نزد ما ایرانیان است که جرم، میکرب، و انگل هارا از پای در می آورد، موجب پیشرفت صنعت و تکنولوژیست، و به زندگی ما نیز گرمی، و هستی می بخشد. تغییر شکل فلزات، تکنولوژی آلیاژ، و متالوژی، پدید آوردن مصالح پر قدرت وپر دوام ساختمانی و جاده سازی، همه و همه به کمک و در کنار آتش و گرما امکا ن پذیر است.همچنین، از انرژی گرمایی آتش در ایجاد بخار آب و ایجاد نیروی الکتریسته بهره برداری می شود.

زنان دلاور و روستین ایران، با همآهنگی و همگرایی چهارشنبه سوری را جشن می گیرند و این جشن فرخنده یادگار نیاکانمان را گرامی می دارند.. ستایش و درود بر این زنان پاکدل و میهندوست.

زنان دلاور و راستین ایران، با همآهنگی و همگرایی چهارشنبه سوری را جشن می گیرند و این جشن فرخنده یادگار نیاکانمان را گرامی می دارند.. ستایش و درود بر این زنان پاکدل و میهندوست.

جشن بزرگ چهارشنبه سوری در تاجیکستان. کشوری که از زیر یوغ روسیه جهانخوار و جنایتکار به در آمد و جشن های و آیین های باستانی خود را به بهترین روش انجام می دهد در حالی که کشور آخوند زده و مصیبت دیده ما نوکری روسیه جنایتکار را پذیرا شده است.

جشن بزرگ چهارشنبه سوری در تاجیکستان. کشوری که از زیر یوغ روسیه جهانخوار و جنایتکار به در آمد و جشن های و آیین های باستانی خود را به بهترین روش انجام می دهد در حالی که کشور آخوند زده و مصیبت دیده ما نوکری روسیه جنایتکار را پذیرا شده است.

جشن بزرگ چهارشنبه سوری در تاجیکستان. کشوری که از زیر یوغ روسیه جهانخوار و جنایتکار به در آمد و جشن های و آیین های باستانی خود را به بهترین روش انجام می دهد در حالی که کشور آخوند زده و مصیبت دیده ما نوکری روسیه جنایتکار را پذیرا شده است.

ماه اسپند ماه خانه تکانی، و شب چهارشنبه آخر ماه ویژه خود تکانی، تصفیه و پرورش روان، و به آتش کشیدن دشمنان است. آن چه را با آب و یا مواد شیمیایی نتوان پاک و بی زیان کرد، در جوارآتش جای می دهند تا با گرم شدن، انگل و میکرب های خود را از دست بدهد.

آتش، وسیله دفع میکرب و چرک در گذشته

در بدترین شرایط آن است که جسم آسیب پذیر را با آتش می سوزانند تا میکرب و انگل های آن به دیگران سرایت نکند. در گذشته که امکان جراحی نبود و پنی سیلین به بازار نیامده بود، برای جلو گیری از عفونت، محل زخم را با میله ای داغ و تافته شده می سوزاندند.
هم چنین، در سده های پیشین، با پیامد وبا، طاعون، و بیماری های واگیر دیگر، آن چه را در دسترس داشتند از وسائل خانه، پوشاک، لحاف و تشک می سوزاندند تا از واگیری و گسترش این بیماری ها جلو گیری شود.

چند سال پیش در اروپا به ویژه در انگلستان هنگامی که بیماری گاوی سرایت نمود و بیم آن می رفت که به جانوران دیگر، و حتی انسان نیزسرایت کند، به ناچار میلیون ها گاو و بستر وجایگاه آن ها را به آتش کشیدند، و سوزاندند.

اگر آتش چهارشنبه سوری هم دامن آلوده به جنایت و غارتگری آخوند فرومایه و ضد ایرانی را فرا نگیرد، بی درنگ کابوس آن آرامش و خواب را از او خواهد گرفت.

اگر آتش چهارشنبه سوری هم دامن آلوده به جنایت و غارتگری آخوند فرومایه و ضد ایرانی را فرا نگیرد، بی درنگ کابوس آن آرامش و خواب را از او خواهد گرفت.

دفع میکرب های درون کشور

بی تردید، آخوند و ملا چه بادستار، و یا بی دستار، میکرب و انگلی است فراگیر و آفت زا که از ۱۴ سده پیش به جان مردم کشورما افتاده، و هستی های ما را هم چنان نابود می کند.
شوربختانه هرآن چه در نفی ویا نابود کردن این انگل و سرطان جامعه ما کوشش شده و یا می شود، تاکنون تلاشها به جایی نرسیده و این سرطان مرگ آور به تندی پراکنده می شود. بنا براین، آخوند که جشن و شادی و آتش افروزی ملت ایران را آتشی به خرمن وجود و هستی خود می داند، در هر فرصت و هر لحظه به تحمیرامت نا آگاه و خردزدایی آنان نسبت به برگزاری این جشن ها و شادمانی ها می پردازد.

جشن آتش افروزی اسلاوها که شباهت بسیاری به جشن چهارشنبه سوری خودمان دارد.

جشن آتش افروزی اسلاوها که شباهت بسیاری به جشن چهارشنبه سوری خودمان دارد.

با صفات برجسته آخوند های ایرانی بیشتر آشنا شوید

برای شناختن بیشترآخوند، تنها به ذکر یک نمونه زیر بسنده می کنیم:
۱- در گذشته چند بار گفتیم و بازهم خواهیم گفت که چگونه  آخوند مطهری افتخار آفرین رژیم اسلامی و پاره تن آقای خمینی ، دریک سخنرانی در سال ۱۳۵۷ به مناسبت چهارشنبه سوری، نیاکان ما و مردم ایران را که بر روی آتش می پریدند و جشن می گرفتند،خر، احمق، و نادان می دانست.

۲- سال گذشته نیز ولی وقیح فضله پراکنی می کند و به اصطلاح فتوا می دهد که روی آتش پریدن حرام است. آن گاه یک گله از آخوندهای مزدبگیر و نوکر مرکز خلافت خود را به جان مردم می اندازد تا خود برای جلوگیری این جشن بزرگ و پراز شادمانی ایرانی به سمپاشی پرداخته، و مردم را از برگزاری این آیین ملی و میهنی، باز دارند.

به راستی چهارشنبه سوری روزقیام و خدرت نمایی جوانن در برابر رژیم حاکی ولایت فقیه است.

به راستی چهارشنبه سوری روزقیام و خدرت نمایی جوانن در برابر رژیم حاکی ولایت فقیه است.

۳- مکار شیرازی، آخوند فرومایه ای که کارخانه قند و شکر و زمین های فراوانی در منطقه فارس و خوزستان را بالا کشیده که اکنون گویا این کارخانه تعطیل، و هزاران کارگر خانواده دار آن بیکار و سرگردانند.  فرزند و داماد این دزد غارتگر هم در وارد کردن کالاهای قاچاق و بدون پرداخت حق گمرکی آن، و داشتن امتیاز وارد کردن شکر، تیشه به ریشه اقتصاد این کشور زده و می زنند.این آخوند ضد ایرانی تازی نژاد هم  مانند دیگر آخوندهای  دشمن ایران و ایرانی، چهارشنبه سوری را حرام می داند.

از دید مکار شیرازی آخوند شکمباره شهوت ران، که نیمی از منطقه شیراز را بالا کشیده و به سرقت برده است، تجاوز به دخترک ۹ ساله، به کنیزی گرفتن دختربچه های جوان، و بردن آنان از تیسفون، پایتخت بزرگ ساسانیان، و فروختن به عنوان کنیزی در بازارهای عربستان، امری پسندیده و اسلامی است ولیکن جشن چهارشنبه سوری حرام است. همچنین، از دید این آخوند و آخوندهای دیگر به صیغه گرفتن و تجاوز به زنانی که شوهرشان در جنگ کشته شده، یک عملکرد اسلامی و قابل توجیح است.

از دید مکار شیرازی آخوند شکمباره شهوت ران، که نیمی از منطقه شیراز را بالا کشیده و به سرقت برده است، تجاوز به دخترک ۹ ساله، به کنیزی گرفتن دختربچه های جوان، و بردن آنان از تیسفون، پایتخت بزرگ ساسانیان، و فروختن به عنوان کنیزی در بازارهای عربستان، امری پسندیده و اسلامی است ولیکن جشن چهارشنبه سوری حرام است. همچنین، از دید این آخوند و آخوندهای دیگر به صیغه گرفتن و تجاوز به زنانی که شوهرشان در جنگ کشته شده، یک عملکرد اسلامی و قابل توجیح است.

اکنون ملت بزرگ ایران دریافته است که تنها راه نابود کردن  آخوند، این سرطان و میکرب های خطرناک، سوزاندن آن ها است.
از این روی، دختران و پسران برومند وغیور کشورمان، بر آنند تا با برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال، و ریش آخوندها و جنایت کاران میهنمان را به آتش کشند، و شراره های سوزان آن را به سازمان هایی که مربوط به آخوند است، و به نفع آنان کار می کند، بکشانند.

آری، در این شرایط، فرصتی به دست ما می آید که با آتش افروختن خود، ریشه خامنه ای و مجتبی فرزند جنایت کارش، و دهها دوجین آیت الله ها و دیگر آخوندهای جنایت پیشه، این بیماری های واگیر و خطرناک را به سوزانیم و شر ۱۴ سده آن ها را از کشور و تاریخ خود کوتاه کنیم.

این ویدیو پایکوبی و دست افشانی جوانان در برگزاری آیین ملی و باستانی چهارشنبه سوری نشان می دهد. برای آخوند بی فرهنگ و ضد ایرانی، دیدن این ویدیوی شادی آور مصیبت و غیر قابل تحمل است.
آتش چهارشنبه سوری، نشانه ای از شادی، سرخشندگی، پاکی، صفاو صمیمیت است. تنها دشمنان پست فطرت و بی خردان و مزدورانند که آن را نادیده گرفته، و یا از آن بدگویی می کنند.

آتش چهارشنبه سوری، نشانه ای از شادی، درخشندگی، پاکی، صفاو صمیمیت است. تنها دشمنان پست فطرت و بی خردان و مزدورانند که آن را نادیده گرفته، و یا از آن بدگویی می کنند.

 • Amir

  این آخوند های لعنتی،کم مونده نفس کشیدن را هم حرام اعلام کنند تا همه در راه تازی گری آن ها بمیریم. تا کی باید شاهد حرام اعلام شدن تمام مسائل زندگی خود باشیم؟

  • Faraz

   Dosteh Aziz ta ablah dar IRAN beandazeh kafey vojod dareh in akhondayeh jakesham dar nemeymond

 • Amir

  به نظر من همه در روز چهارشنبه سوری، (البته با رعایت مسائل ایمنی و دوری از وحشی بازی) بیاین و شادی کنین.به راستی چهار شنبه سوری یکی از بهترین جشن های ما بوده و هست.ما در چهارشنبه سوری میتونیم بدی ها،زشتی ها،پلیدی های یک سال زندگی را بسوزانیم و اجازه دهیم تعقل،تفکر،و علم جای آن ها را بگیرد.بازم ممنونم از تمامی نویسنده های فضول محله که حداقل تمام مارا یک قدم به سوی زندگی بهتر نزدیک تر کرده اند.

 • ایرانی

  این آخوندای جاکش دزد اختلاس گر و تازی پرستو ضد ایرانیو باید توی آتیش بسوزونیشون . عین اوختاپوس به ایران چنبره زدن جاکشای دزد اختلاس گر