انسان نماهای بی وجدانی که در پناه خامنه ای مملکت را غارت و به فساد کشاندند ۲

پیش گفتار:

اگر بگوئیم که سرتاپای رژیم اسلامی از خامنه ای گرفته تا طلبه ناچیز قم، از سپاهی تا پاسدار و بسیجی، و از پیشخدمت گرفته تا وزیر و وکیل در این ۳۷-۳۸ ساله؛ دزد، شارلاتان، وطن فروش، قالتاق، رشوه بگیر و رشوه بده بوده اند سخن گزافی بر زبان نیاورده ایم.
زیرا حتی اگر یک نفر خادم و میهن دوست وجود داشت، یا آن که خود را از آن باند دزد و غارتگر جدا کرده، استعفاء می داد و یا آن که شجاعانه به گروه دزدان و غارتگران یورش برده، آنان را به سزای خیانتشان می رساند.

تلویزیون ملی هند دارایی و ثروت او را چنین اعلام کرد: ۱- سه دست کت و شلوار . شش عدد پیراهن . یک عدد ساعت مچی ۲- دو هزار و پانصد جلد کتاب . یک آپارتمان دولتی که مدت ها پیش به جامعه دانشمندان هند تحویل داده شد. ۳- موجودی بانکی صفر. ۴- و تنها دارایی او دعای یک ونیم میلیارد جمعیت هندوستان که همراهش

زین العابدین عبدالکلام به مدت پنج سال رئیس جمهور کشور هند بود. او (۲۷ژوییه ۲۰۱۵) در سن هشتاد سه سالگی درگذشت و ملت هند را به عزا نشاند.
تلویزیون ملی هند دارایی و ثروت او را چنین اعلام کرد:
۱- سه دست کت و شلوار . شش عدد پیراهن . یک عدد ساعت مچی
۲- دو هزار و پانصد جلد کتاب . یک آپارتمان دولتی که مدت ها پیش به جامعه دانشمندان هند تحویل داده شد.
۳- موجودی بانکی صفر.
۴- و تنها دارایی او دعای یک ونیم میلیارد جمعیت هندوستان که همراهش

اگر بنا باشد گریه و زاری، غمخواری، و یا سیاه پوشیدن و مجلس مصیبت و عزاداری برگزارشود،  بیگمان باید تأسف و حسرت در باره شمار بی شمارخائنین به این مملکت و وطن فروشانی باشد که به اصطلاح برای یک متر پارچه تیمچه ای را به آتش می کشند. به راستی باید مجالس عزای ملی در این مورد به پا کرد و به حال ملت در بندمان گریست که این چنین در گیر و در بند خیانت کاران بیشمار اسیر و زندانی اند و نای نفس کشیدن ندارند.

چند ماه پیش ستوان بلورخانی جان باخت تا هواپیما به خودروهای عبوری برخورد نکند. آخرین فیش حقوقیش ۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان ولی علی صدقی که جای مُهر داغ کرده برپیشانی داشته و مدیرعامل بانک رفاه کارگران هست که حقوق ماهانه ۲۳۴ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند

چند ماه پیش ستوان بلورخانی جان باخت تا هواپیما به خودروهای عبوری برخورد نکند. آخرین فیش حقوقیش ۱،۱۴۸،۰۰۰ تومان ولی علی صدقی که جای مُهر داغ کرده برپیشانی داشته و مدیرعامل بانک رفاه کارگران هست که حقوق ماهانه ۲۳۴ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند

مملکت دربست در دست دزدان

باید با تلخی و نا باوری بپذیریم که مملکت ما هم اکنون در بست در دست دزدان است و امکان کم ترین پیشرفت و تغییر در آن وجود ندارد. مملکتی که سرتاسر آن را آخوند و آخوندک و آخوند مرام مانند طاعون اشغال کرده و ملتی را در تب و ناتوانی و در آستانه مرگ قرار داده است. ملتی که از روی ناتوانی و ضعف و درگیر با میکربی واگیر و خطرناک به نام آخوند، یارای نفس کشیدن و حرکتی از خود ندارد.

تنی چند از دزدان بی وجدان کشورمان

خامنه ای  و فرزند او مجتبی را باید ابر جنایتکاران و غارتگران بی رحم و بی وجدان کشورمان نامید. از این دو عنصر پلید که بگذریم به رفسنجانی می رسیم که دونفر دیگر مثلث جنایت و غارتگری کشورمان  را به وجود آورده اند. هرکدام از آخوندهای کوتاه یا بلند، چاق و زمخت و بدشکل که وجودشان کشورمان را آلوده کرده منبع فساد و تباهی و جنایتند و از حیث غارتگری و تجاوز به اموال مردم در پشت سر سه عنصر ضد ایرانی یاد شده قرار می گیرند و در میان آنان کمتر استثنائی دیده می شود که اندکی شرف انسانیت و خوی میهن دوستی داشته باشند.

در دورانی که چند میلیون جوان کاردان و میهن دوست بی کار  و سرگردان در حال فسیل شدنند، یک مشت آخوند بی شرف پیر فرتوت و از کار افتاده مملکت را به بازی گرفته و روز به روز بیشتر موجب  عقب ماندگی و ورشکست آن می شوند.

در دورانی که چند میلیون جوان کاردان و میهن دوست بی کار  و سرگردان در حال فسیل شدنند، یک مشت آخوند بی شرف پیر فرتوت و از کار افتاده مملکت را به بازی گرفته و روز به روز بیشتر موجب  عقب ماندگی و ورشکست آن می شوند.

غارتگر بزرگ و مایه ننگ کشورمان:

جانور دیگری که خلق و خوی انسانیت در او دیده نمی شود و غارتگر بزرگ میهنمان به شمار می آید، احمدی نژاد است. برای ملتی که مردک جلپشت حقه باز و بی سواد روانی چون احمدی نژاد را به نمایندگی و نخست وزیری خود بپذیرد، او را تحمل کند و او بتواند بدون دغدغه و در کمال آرامش میلیاردها تومان سرمایه مملکت را به باد داده و یا به یغما برد و شماری نا انسان های ناکس کلاش را برسر قدرت قرار دهد، باید گریست و برایش مجلس ختم برگزار نمود. چنین ملتی سزاوار همه گونه ظلم و ستم و خفت و خواری اند.

به راستی نخست وزیری و به قدرت رسیدن احمدی نژاد یک فاجعه عظیم و انحطاط و فروپاشی جلوزه و میهن پرستی هرایرانی بود. با سرکار بودن احمدی نژاد نه تنها ثروت ملی و درآمدهای کشور  به یغما رفت، فرهنگ و اصالت تاریخی ما نیز به بازی گرفته شد و ما را در برابر کشورهای آزاد جهان خوار و سرشکسته نمود. روزگار احمدی نژاد را باید با سلطنت شاه سلطان حسین صفوی  که اختیار شلوار خود را هم نداشت مقایسه نمود و برابر دانست.

این وی دی یو شما را با دزدی های کلان مزدوران علی خامنه ای در مجلس کذائی اسلامی آشنا می کند. به راستی که اسلام مظهر دزدی، غارتگری، جنایت، کلاهبرداری، فساد، فحشاء، تبعیض، زورگوئی، قساوت قلب و رذیله های دیگری است که هم اکنون در میان افراد رژیم در ایران همه روزه و همه جا آثار آن دیده می شود و ملتی سرگشته و در بند را در آن فساد گوناگون تحت فشار و شکنجه قرار می دهد.

سه تن از غارتگران دیگر: 

۱-محمد جهرمی

در مورد محمد جهرمی کلاهبردار بزرگ و حرفه ای که از یاران احمدی نژاد بوده و توانسته سالیان زیادی در سمت ها و پست های گوناگونی به غارت بیت المال پردازد و در خاکستر نشینی ملت ناآگاه و به خواب رفته ایران نقش اساسی  داشته باشد گزارش و مطالب زیادی نوشته شده است. در این جا با توجه به گزارش آقای بابک داد از نویسندگان نکته  پرداز میهنمان  داستان تلخ زندگی این چپاولگر ملی را به نگارش در می آوریم.

محمد جهرمی که در گذشته «علینقی جهرمی» نام داشت، بعدها عنوان «سّیدی» را برای خود اختراع کرد و نامش را هم از «علینقی» به «سید محّمد» تغییر داد و در اقدامی ناگهانی، برای خودش مدرک «دکترا» صادر کرد و شد؛«دکتر سید محمد جهرمی»!. او برای سوء استفاده و بهره برداری و مکیدن هرچه بیشتر از خون ملت، با کلک و حقه بازی تمام توانست دختر علی اکبر ناطق نوری  رئیس بازرسی  خامنه ای را به ازدواج خود درآورد و از آن تاریخ با تصدی سمت های گوناگون راههای دزدی و غارتگری بیشماری را برای خود آماده کند.
شمار تقلب و غارتگری و پشت هم اندازی این انسان نمای ضد ایرانی آنچنان زیاد و بیشمار است که گویا او به دزدی ۳هزار میلیارد تومانی از بیت المال در دادگاه محکوم شده است.  برای آگاهی بیشتر از آن از خوانندگان گرامی  درخواست می شود که به مقاله بابک داد مراجعه فرمایید.
mohamad-jahami
۲- علی صدقی
غارتگر دیگر، علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران می باشد. در بانکی که باید در خدمت و رفاه کارگران باشد، این  ناانسان  ضد ایرانی برای خود ماهانه ۲۳۴ میلیون تومان حقوق تعیین کرده و توانسته به آسانی در مکیدن خون ملت  با خامنه ای و فرزند جنایتکارش همکارباشد. تنها هنراین نسناس ایجاد جای مهر بر پیشانی برای گمراه کردن هرچه بیشتر ملت ناآگاه است.

علی صدقی یکی از صدها غارتگر بزرگ که مملکت ما را تاراج کرده و ملتی را خاکستر نشین ساخت. نشانه اسلام راستین را بر روی پیشانی این نا انسان به خوبی می بینید.

علی صدقی یکی از صدها غارتگر بزرگ که مملکت ما را تاراج کرده و ملتی را خاکستر نشین ساخت. نشانه اسلام راستین را بر روی پیشانی این نا انسان به خوبی می بینید.

۳– محمود خاوری

غارتگر بزرگ دیگر که توانست با چپاول سه هزار میلیارد تومان از بیت المال چهار سال پیش به کمک مسئول قضائی کشور نخست به انگلستان و آنگاه به کانادا رفته و پناهنده آن کشور شود محمد خاوری نا انسان و وطن فروش رژیم اسلامی است.
محمود خاوری غارتگر و دزد  بزرگی که در پناه مسئولین قضائی و به تبعیت از ابر جنایتکار بزرگ علی خامنه ای با چپاول سه هزار میلیارد تومان از بیت المال آزادانه به عنوان مأموریت به انگلستان رفته و آنگاه به کانادا گریخت و پناهنده آن کشور شد. در این تصویر با جعفری شارلاتان گزافه گوی رژیم اسلامی دیده می شود.

محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ، کلاش و کلاهبردار بزرگ در گفتگویی با روزنامه‌ی اعتماد چاپ تهران  علت فرار  محمود خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی را از ناحیه محسنی‌اژه‌ای می داند.
او در ادامه گفتگو با روزنامه اعتماد گفت: «نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به انگلستان نمی‌رفت و فرار نمی‌کرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کامل‌تر می‌شد.»

محمود خاوری دست پرورده رژیم که  با چپاول سه هزار میلیارد تومان از بیت المال به کمک مسئولین قضائی به کانادا گریخت در کنار ساختمانی که از پول های دزدیده شده خریداری کرده دیده می شود. باید به ریش ملت بی بخار و بی عرضه ایران خندید که چنین رژیم جنایتکار و غارتگری را تحمل می کند.

محمود خاوری دست پرورده رژیم که  با چپاول سه هزار میلیارد تومان از بیت المال به کمک مسئولین قضائی به کانادا گریخت در کنار ساختمانی که از پول های دزدیده شده خریداری کرده دیده می شود. باید به ریش ملت بی بخار و بی عرضه ایران خندید که چنین رژیم جنایتکار و غارتگری را تحمل می کند.

بر اساس گزارش دیگری، در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به پرونده شرکت امیرمنصورآریا را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر می‌کند که در این میان، جواد الله‌‌قدمی، که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم می‌کند تا او دو روز بعد، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

از آنچه گذشت:

رژیم اسلامی بر پایه دزدی، تقلب، و دروغگوئی بنا شده و هرچه بر طول عمر این رژیم افزوده می شود میزان فساد و نادرستی و حقه بازی در آن نیز افزایش می یابد. تقلب و غارتگری و دیگر فات رذیله غیر انسانی مربوط و مختص به یک فرد و دو فرد نیست، بلکه در کوچک و بزرگ، پیر و جوان، از آخوند گرفته تا پاسدار، سپاهی و بسیجی نهفته است و در هرزمانی به شکلی و روشی جلوه گر شده، و خودنمائی می کند.

علمدار و قافله سالار دزدان، و جلاد بزرگ عصر ما علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی خامنه ای است که این پدر و پسر در جنایت و غارتگری با یکدیگر مسابقه گذاشته و گوی سبقت را از همگان ربوده اند. آنگاه نوبت به آخوند و طلبه های ریز و درشت، چاق و قلمی می رسد که آنان نیز به نوبت خود در دزدی و کلک و شرکت در فساد رژیم از رهبر انقلاب خود پیروی می کنند. رؤسای بانکها که مسئول حفظ و حراست اموال مردمند، خود بزرگترین راهزنان و غارتگران آنند.

آیا شکایت دزد به رئیس دزدان می تواند اثر مثبتی داشته باشد؟؟!.

آیا شکایت دزد به رئیس دزدان می تواند اثر مثبتی داشته باشد؟؟!.

نکته پایانی:

هرکدام از افراد رژیم اسلامی در این چند دهه همانند گرگ و سگهای درنده، بیت المال و ذخائر کشور را مانند گوسفند قربانی به هرسوی کشیده کشور را فقیر و ورشکست و ملتی را خاکستر نشین نمودند. اگر بگوئیم امت اسلامی ایران از رهبر انقلاب خود تبعیت می کنند و گوش به فرمان اویند، کلام بیجائی بر زبان نرانده ایم. زیرا رهبر انقلاب ابر جنایتکار و ابر غارتگر تاریخ کنونی کشورمان است. بنابراین، همه اعضاء رژیم از آخوند، پاسدار، سپاهی و بسیجی، همچنین امت همیشه در صحنه اسلامی از نظر فساد، نادرستی، تقلب و صفات رذیله دیگر گوش به فرمان رهبر خود می باشند.

  • ایرانی

    مررررررررررررررگ بر جمهوری غارتگر اسهالی
    مررررررررررررررگ بر خامعنی مزدور و دزد

  • Aria

    ای قافله سالار کجایی که ببینی دزدان همگی همره این قافله هستند