هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ رادمرد تاریخ ایران برهمگان خجسته باد ۶

پیش گفتار:

شماری از مردان و زنان بزرگ بوده اند که با کارهای شگرف و کم نظیر انسانی خود جوامعی را از گمراهی، بیراهی، عقب ماندگی و انحراف به سمت کمال و پیشرفت رانده و در تاریخ جهان به عنوان مظهر انسانیت، شهامت و درستی شناخته شدند. در میان این قهرمانان و ابر مردان و زنان تاریخ می توان نام کوروش، گاندی، نلسن مندلا، مارتین لوتر کینگ، مادر ترزا، ماری کوری، ژاندارک و گروهی دیگر را یافت  که مورد ستایش و احترام جهانیانند و همه انسانها در سراسر گیتی آنان را متعلق و وابسته به خود می دانند.

یاد تو دلاور مرد عادل و نیکوکار همیشه در قلب ما و راهنمای زندگی امان خواهد بود.

یاد تو دلاور مرد عادل و نیکوکار همیشه در قلب ما و راهنمای زندگی امان خواهد بود.

کوروش بزرگ، مظهر انسانیت و آزادگی

بی گمان کوروش بزرگ مظهر انسانیت و ایثارگری و دوستی است که تاکنون جهان کمتر نظیر او را به خود دیده است. این انسان بزرگ که می توان وی را پیامبرصلح و آشتی و خدای کرامت و بزرگواری نام برد، در زمانی می زیست و در دورانی در اوج ّقدرت و شوکت بود، که جهان در زیر پای اسبان و چکمه خون خواران و یکه تازان و خودکامگان سرمست از قدرت در آتش ظلم و بیدادگری و تجاوز می سوخت.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

رفتار انسانی کوروش بزرگ

کوروش جهانگیری بی اشتها، و رهبری صلح اندیش و دادگری بی مانند بود. واژه کوروش گویا از واژه خوروش (بر وزن مهوش = مانند ماه) به معنای شبیه و مانند خورشید آمده است. کوروش در سال ۶۰۰ پیش از میلاد به دنیا آمد. او توانست بزرگترین و پهناورترین امپراتوری زمان خود را در نهایت دوستی و شادمانی ملل مورد تصرف خود برپاکند.

کوروش به هرکجا رفت و به هرجا رسید برخلاف همه قهرمانان و یکه تازان جهان، به جای خرابی به ساختن شهرها و آبادی نقاط مسیر و در قلمرو خود پرداخت.
او خون کسی را نریخت و سربازان خود را از هر گونه خونریزی و ظلم و ستیز باز داشت. به خدایان و آداب و رسوم همگان پیوسته احترام گذاشت و پا به پای مردم هر سرزمین که وارد می شد، به نیایش خدایان آنان می پرداخت.

این ساختار شهر بابل در عراق کنونی است که مردم آن به پیشباز کوروش آمدند.

این ساختار شهر بابل در عراق کنونی است که مردم آن به پیشباز کوروش آمدند.

تصرف بابل

کوروش در تاریخ ۲۹ اکتبر ( ۷ آبان) سال ۵۳۹ پیش از میلاد وارد بابل شد. مردم بابل که از ستم و جور نابونیدوس پادشاه آن جا به ستوه آمده بودند، مقدم کوروش را به کشور خو د گرامی داشتند ودر مسیر حرکت او با دسته های گل از او و سپاهیانش استقبال کردند، و بر رکاب اسب و پای کوروش بوسه می زدند.

نشانه ای از مردانگی و انسانیت کوروش:

گفته شده است که نابونیدوس پادشاه بابل به رسم آن روزگاربه عنوان خیر مقدم گویی به کوروش، دختر بسیار زیبایی را به او پیشکش می کند. کوروش دخترک را به کناری می کشد و از او می پرسد که آیا هرگز کسی را دوست داشته است؟ دختردر کمال سادگی یکی از فرماندهان سپاه نابونیدوس را به عنوان دلدار و عاشق خود به کوروش نام می برد. کوروش آن سپاهی را می خواند، دختر رابه او می دهد، و برایش پست و مقامی در سپاه خود باز می کند.

دولت و مردم اسرائیل به پاس حق شناسی و قدردانی از کوروش بزرگ سکه یادگاری طلا ساخته و میان مردم خود توزیع نمودند. در جائی که رژیم کشتارگر اسلامی ضد ایران و ضد انسانی تا کنون تلاش کرده است تا بر نام و شهرت جهانی این رادمرد تاریخ را از افکار مردم ایران خارج کند .

دولت و مردم اسرائیل به پاس حق شناسی و قدردانی از کوروش بزرگ سکه یادگاری طلا ساخته و میان مردم خود توزیع نمودند. در جائی که رژیم کشتارگر اسلامی ضد ایران و ضد انسانی تا کنون تلاش کرده است تا نام و شهرت جهانی این رادمرد تاریخ را از افکار مردم ایران خارج کند .

دیدگاه تاریخ نگاران یونان  در باره کوروش:

افلاطون – قوانین ( ۴۷۷ تا ۳۴۷ پیش از میلاد ):

پارسیان در زمان شاهنشاهی کورش اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند. از اینرو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملتهای جهان شدند. در زمان او ( کورش بزرگ ) فرمانروایان به زیر دستان خود آزادی میدادند وآنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها راهنمایی میکردند. مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند ازاین رو در موقع خطر به یاری آنان میشتافتند و در جنگها شرکت میکردند. از این رو شاهنشاه در راس سپاه آنان راهمراهی میکرد و به آنان اندرز میداد. آزادی و مهرورزی و رعایت حقوق مختلف اجتماعی به زیبایی انجام میگرفت.

«افلاطون» که خود به ایرانیان غبطه می‌خورد در رساله‌ی قوانین خود از ایرانیان به نیکی یاد می‌کند و می‌گوید: «ایرانیان از کودکی به فرزندان خود آموزش می‌دهند که بتوانند: سوارکارانی ماهر باشند، اسرار زرتشت پیامبر و خداپرستی و آیین کشورداری را به کار ببرند و در زندگی جز راست نگویند. آنان به کودکان خود می‌آموزند که تن به اسارت هوا و هوس ندهند و به آزادگی خوی بگیرند. آنها یاد می‌گیرند که بی‌باک باشند، زیرا با راه دادن ترس در دل است که انسان آزادی خود را از دست می‌دهد.»

«افلاطون» که خود به ایرانیان غبطه می‌خورد در رساله‌ی قوانین خود از ایرانیان به نیکی یاد می‌کند و می‌گوید: «ایرانیان از کودکی به فرزندان خود آموزش می‌دهند که بتوانند: سوارکارانی ماهر باشند، اسرار زرتشت پیامبر و خداپرستی و آیین کشورداری را به کار ببرند و در زندگی جز راست نگویند. آنان به کودکان خود می‌آموزند که تن به اسارت هوا و هوس ندهند و به آزادگی خوی بگیرند. آنها یاد می‌گیرند که بی‌باک باشند، زیرا با راه دادن ترس در دل است که انسان آزادی خود را از دست می‌دهد.»

گزنفون نیز کوروش را یگانه مرد تاریخ آن روز جهان می \سناسد و او را ستایش می کند. او می گوید: "کوروش در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد. او ملتهای مغلوب راشیفته خود کرد به صورتی که اقوام شکست خورده که کوروش آنان را از دست پادشاهان خودکامه نجات داده بود وی را خداوندگار می نامیدند. او برترین مرد تاریخ -بزرگترین – بخشنده ترین – پاک دل ترین انسان تا این زمان بود."

گزنفون نیز کوروش را یگانه مرد تاریخ آن روز جهان می شناسد و او را ستایش می کند. او می گوید: “کوروش در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد. او ملتهای مغلوب راشیفته خود کرد به صورتی که اقوام شکست خورده که کوروش آنان را از دست پادشاهان خودکامه نجات داده بود وی را خداوندگار می نامیدند. او برترین مرد تاریخ -بزرگترین – بخشنده ترین – پاک دل ترین انسان تا این زمان بود.”

هرودوت – تاریخ هرودو ت ( ۴۸۴ تا ۴۲۵  پیش از میلاد ):

هیچ پارسی یافت نمی شد که بتواند خود را با کورش مقایسه کند. از اینرو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تاکردارهای شگفت انگیز و بزرگ این دو ملت عظیم هیچگاه به فراموشی سپرده نشود. کورش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند .سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند.

گزنفون – کوروپد ا ی ( ۴۴۵ پیش از میلاد ):

کوروش نابغه ای بزرگ – انسانی والا منش – صلح طلب و نیک منش بود. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی بود. کوروش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود. او برای دفاع از کشورش که هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار میگرفت امپراتوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت که سابقه نداشت.

بنا به نوشته این تاریخ نگار، کوروش نخستین پادشاهی بود که سیستم پستی (چاپارخانه) را در دنیای آن روز در ایران بزرگ دایر نمود و رواج داد. به همین دلایل گفته شده، کوروش نخستین پادشاهی است که در جهان به عنوان کبیر نام گرفته و جهانی باخرد و با اندیش، در برابر این انسان بزرگ هم چنان سر تٰعظیم و تکریم فرود می آورد و اورا می ستاید.

این وی دی تو سرگذشت کوروش بزرگ است که در بی. بی. سی فارسی تهیه شده است.

7-aban

منشورآزادی کوروش

در سال ۱۸۷۸ میلادی در نزدیکی بابل استوانه گل پخته ای بدست آمد که بر آن فرمان آزادی و دموکراسی جهانی برای نخستین باراز سوی قدرتمندترین پادشاه و فرمانده روی زمین بر آن نوشته شده است. این استوانه هم اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود.

منشور و حقوق بشر کوروش بزرگ که در دنیای جهل و جنایت آن زمان درخشیدن گرفت و جهانی را به آرامش و صلح در آورد هم اکنون بازیچه دست جنایتکاران اسلامی قرار گرفته است.  نام بلند آوازه و جهانی این منشور  هم اکنون بازیچه سیاست کثیف رژیم اسلامی است.

منشور و حقوق بشر کوروش بزرگ که در دنیای جهل و جنایت آن زمان درخشیدن گرفت و جهانی را به آرامش و صلح در آورد هم اکنون بازیچه دست جنایتکاران اسلامی قرار گرفته است.  نام بلند آوازه و جهانی این منشور  هم اکنون بازیچه سیاست کثیف رژیم اسلامی است.

مرگ کوروش

بنا به نوشته هرودوت تاریخ نگار یونانی، کوروش در ماه ژوئیه یا اوت ۵۲۹ پیش از میلاد در حال مراقبت و نگهداری مرزهای شمالی ایران به دست گروههای وحشی بیابانی مزگت کشته شد. بی تردید، کمتر مادر گیتی است که دلاور سلحشور و انسانی بی مانند همانند کوروش را باردیگر باید و چنین گوهر کم نظیری را به جهان عرضه نماید.

پاسارگاد آرامگاه کوروش :
توجه فرمائید:
اگر نیت آمدن و دیدار از آرامگاه پدر تاریخ ایران دارید نکات زیر را فراموش نفرمائید:
۱- باید بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان بزنید…
۲- قیمن پلو و قرمه سبزی مجانی به کسی داده نمی شود…
۳- سر جاده تابلو اخطاری می بینیدکه ورودی دارد ومجانی نیست،
۴- راستی این مکان ۲۴ ساعت باز نیست و ساعت بازدید محدود دارد…

۵- برای بازدید آرامگاه در هیچ رسانه ای تبلیغ نمیشود…و  در هیچ کجا تابلویی مانند “حرم مطهر” اعم از گور خمینی و یا گور تازیان در کشورمان دیده نمی شود.
۶- نه گنبدی از طلا دارد و نه اتاق های طلا کاری شده که هر روز پر از پول شود… و نه چراغانی و مجالس تشریفاتی و سخنرانی. اینجا از تمام اینها بی نیاز بوده و تنها ساختمان سنگی است که آنهم عظت کوروش را می رساند.…
۷- اینجا آرامگاه پدر من،پدر تو و پدر ایران ماست ولیکن اینچنین غریب و بیگانه مانده و به سوی ویرانی و نابودی کشانده شده…
۸- اینجا آرامگاه بزرگترین پادشاه تاریخ است…

به یاد داشته باشید که روز هفتم آبان روز یاد بود افتخار آمیز کوروش بزرگ و برای هرکدام از ما روز شادی و شادمانی است.

به یاد داشته باشید که روز هفتم آبان روز یاد بود افتخار آمیز کوروش بزرگ و برای هرکدام از ما روز شادی و شادمانی است.

خلاصه بگویئم…
“برای آمدن به این مکان باید:
اصالت داشته باشی…
عاشق باشی…
عاشق ایران…
عاشق پدر ایران زمین…
عاشق کوروش بزرگ….
چه غریبانه خفته ی درخاک پدر…..به نامت سوگند که تا زنده ام
اگر روزی هزاران بار بدنم را تکه تکه کنند نام نیکت رابه بدی نخواهم برد …..

کوروش کبیر: تهیه شده در بی بی سی فارسی

از آنچه گذشت:

ببینید و مقایسه کنید؛ بیش از ۲۵۰۰ سال پیش در دوران بربریت و آدم خواری چه انسان هایی  سراپا دوست دار و فداکار برای مردم بودند  و بر سرزمین بزرگ و پهناور آن روز  ما فرمانروائی می کردند. و حال چه جانوران خون آشامی چون آخوندهای بی فرهنگ و خونخوار، دشمن انسان و انسانی، و دشمن آب، خاک، آیین، زبان ، و هستی ما برما و ناموسمان حکومت می کنند.

جانوران ضد ایرانی تلاش می کنند تا دوران شکوه و عظمت ایران را از کتاب ها برداشته، و نسل های آینده را از گذشته تاریخ خود در تاریکی و  نا آگاهی قرار دهند، و مشتی از تازیان متجاوز، آدم کش، مفتخور را به عنوان مقدسات و افراد قابل ستایش وارد تاریخ کشورمان کنند.

این ویدیو سرگذشت کوروش بزرگ و داریوش را به تفصیل شرح می دهد.شرح کارهای کوروش و داریوش دو ابر  مرد تاریخ ایران، شگفت انگیز و موجب بالیدن و افتخار جهانی به ویژه مردم میهن دوست کشورمان است.

نکته پایانی:

بی گمان کوروش بزرگ نخستین رادمردجهانی است که مورد ستایش همگان قرار داد. از این روی وظیفه هرفرد ایرانی باغیرت و میهن دوست است که هفتم آبان هرسال  یعنی روز جهانی کوروش را روز جشن ملی خود بنامد و اهمیت و ویژگی آن  را به فرزندان خود نیز بیاموزد. باشد که با اینکار تازیان حاکم بر ایران اندکی به خود آمده و کمتر در سرپوش گذاشتن و لگد مال کردن تاریخ کهن میهنمان از خود جسارت و خیانت نشان دهند.

بن مایه ها:

(۱) – از کوروش هخامنشی تا محمد خاتمی – نوشته مهر کیش آوستا ، پخش از گفتمان، ۱۳۷۸ تهران، ص ۲۱-۲۲

(۲) – تاریخ ایران زمین – نوشته دکترمحمد جواد مشکور، پخش ازا نتشارات اشراقی، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۳، ص ۲۵-۳۰

(۳)- تاریخ ده هزارساله ایران- گردآوری ونوشته استاد عبدالعظیم ریاضی- چاپ اقبال تهران ۱۳۷۸- جلد نخست، ص ۱۷۷- ۱۸۸

 • kouroshbazane.bachehbaz@islams

  Pro-Russain Marxists, Russian Mullahs, and Islamist Melli Mozhekis are playing with your minds by Kourosh
  while they sold the country to Russia
  http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/65568/
  You are responsible. YOu attacked liberals and called AmirEntezam , Bazargan, Mosadegh, Bani sadr, Sanjabi, … american poppets and CIA member. You kept Mullahs, MOusavi, Behzad Nabavi, and all these ertejae siah and provided them with full support of Russia
  Now they are raping our kids
  Russia is raping our country
  pro-Russian marxism is raping our intelligence, intellectuals minds, culture, politics, economy, and security
  What else is left from us
  Iranians
  nothing
  just playing with words
  Khalij fars
  Kourosh bozorg
  Reza khane mirpanj
  Fuck you all

 • خسته

  زنده باد کوروش پاینده باد ایران

 • ضد آخوند(انگل)

  ما باید چیکار کنیم که شر این اختاپوسا و آفت
  های کشنده یعنی این شیخ ها و معممین و محافظانشون یعنی چاقوکشای بسیجی و سپاهی و
  پاسداری که دور خودشون جمع کردن از سر این مملکت و ملت بی نصیب کنده بشه.این حشرات مهلک شکم گنده هر روز بزرگتر و مهلک تر می شن و مردم روز به روز ضعیف تر و ناتوان تر و این دقیقا همون چیزیه که این حشرات میخوان.و هر بار که این مردم هویت خودشون رو جستجو می کنن این اختاپوسان به تکاپو
  میفتن و تو این فکرن که چیکار کنن که جلوی این حرکات رو بگیرن تا موقعیت خودشون رو
  تثبیت کنن و بیشتر بخورن و شکم گنده کنن.واقعا که انگل و سربار دنیایید شما آخوندا و دارو دسته قمه بدست محافظتون.اگه خدایی وجود داره امیدوارم این رو تو دل مردم ایران بندازه که ریشه خودتون و تخم و ترکتون رو از بیخ و بن بکنن جوری که دیگه هیچ وقت از جایی جوونه نزنید دوباره شما فاحشه های مغزی بشریت که هرجا که تو مملکت داری دخالت کردید جز تجزیه مملکت و جنگ و کشتار و تباهی چیز دیگه ای نصیب این ملت زجر کشیده نکردید و الانم که زمام کل مملکتو بدست گرفتید دیگه بدبختی ما مردم رو به اوج خودش رسوندین

 • پینکمن

  دانلود کتاب ممنوعه ای که هیچ سایتی جرأت ندارد به شما معرفی کند:
  https://ketab-mamnoe.weebly.com

 • پینکمن

  دانلود کتابی که هیچ سایتی به شما معرفی نمی کند:
  https://ketab-mamnoe.weebly.com

 • کمال

  یکی از تفرییحات کوروش تو دنیا اینکه هرروز گوشی شو چک مکینه ببینه حرف جدیدی نگفته