دیپلماسی موشک فقط از این دو رهبر بر می آید! ۳

دو کشور ایران و کره شمالی

تنها تفاوت عمده ایران با کره شمالی این است که ایران دارای ذخایر مجانی نفت و گاز است. شاید اگر کره شمالی همانند ما چنین ثروت بادآورده ای را داشت ، اوضاعش بسیار بهتر بود.

مردم کره با چنان فقر و خفّتی زندگی می کنند که شاید در تاریخ بی سابقه باشد.اما حکومت دیکتاتور آنها با رهبری کیم جونگ اون بعنوان فتنه در شرق دور شناخته می شود که در کمال بی پولی و فقر کشور دست به ساخت بمبهای هسته ای و موشکهای بالستیک زده است.

در ماههای گذشته دو آزمایش موشکی وسیله کره شمالی انجام شد که هر دو ناموفق بود و در اقیانوس منفجر شند. همواره آزمایشهای کره شمالی با یکی دو ماه فاصله ، به آزمایشهای ایران می انجامد و به نظر می رسد ایران و کره شمالی در این کار با یکدیگر همکاری دارند و برای رد گم کنی این آزمایشها را با فاصله از یکدیگر انجام می دهند. می توان حدس زد که کشور بحران زده کره شمالی هزینه های نظامی خود را از جیب آخوند تأمین می کند! در قبال آن هم برادران بیسواد و مفت خور دانشگاه مالک اُشتُر ، کپی آن موشکها را برداشته و در ایران آزمایش می نمایند.

همواره آزمایشهای کره شمالی با یکی دو ماه فاصله ، به آزمایشهای ایران می انجامد و به نظر می رسد ایران و کره شمالی در این کار با یکدیگر همکاری دارند و برای رد گم کنی این آزمایشها را با فاصله از یکدیگر انجام می دهند. می توان حدس زد که کشور بحران زده کره شمالی هزینه های نظامی خود را از جیب آخوند تأمین می کند! در قبال آن هم برادران بیسواد و مفت خور دانشگاه مالک اُشتُر ، کپی آن موشکها را برداشته و در ایران آزمایش می نمایند.

همواره آزمایشهای کره شمالی با یکی دو ماه فاصله ، به آزمایشهای ایران می انجامد و به نظر می رسد ایران و کره شمالی در این کار با یکدیگر همکاری دارند و برای رد گم کنی این آزمایشها را با فاصله از یکدیگر انجام می دهند. می توان حدس زد که کشور بحران زده کره شمالی هزینه های نظامی خود را از جیب آخوند تأمین می کند! در قبال آن هم برادران بیسواد و مفت خور دانشگاه مالک اُشتُر ، کپی آن موشکها را برداشته و در ایران آزمایش می نمایند.

بسیار عجیب است که انتقال پول از ایران به کره شمالی و همچنین فن آوری ساخت موشک از کره به ایران مورد توجه غرب و بخصوص امریکا نبوده است. شاید چین یا روسیه در این میان واسطه دو کشور برای پولشویی و تجارت اسلحه باشند.

دنیای امروز ، دنیای دیپلماسی و مذاکره است. دیپلماسی امروز جهان با 50 سال پیش بسیار تفاوت کرده است و گفتگو جای موشک و بمب را گرفته است. تنها رهبران ایران و کره شمالی هستند که گمان می کنند با داشتن چند موشک عقب مانده ، می توانند بر مسند قدرت بمانند! طبیعی هم هست که امریکا این حماقت دو کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت!

دنیای امروز ، دنیای دیپلماسی و مذاکره است. دیپلماسی امروز جهان با ۵۰ سال پیش بسیار تفاوت کرده است و گفتگو جای موشک و بمب را گرفته است. تنها رهبران ایران و کره شمالی هستند که گمان می کنند با داشتن چند موشک عقب مانده ، می توانند بر مسند قدرت بمانند! طبیعی هم هست که امریکا این حماقت دو کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت!

فن آوری زمان دقیانوس!

فن آوری هسته ای ایران بسیار قدیمی و پر هزینه است. همچنین فن آوری موشکی آن. موشکهای ایران بسیار ابتدایی و نمونه بازیافت شده اسکاد های شوروی هستند. اسکاد خود کپی موشکهای آلمان نازی است یعنی فن آوری ۸۰ سال پیش! دقت این موشک بسیار پایین است و هدفها را بصورت کور مورد حمله قرار می دهد. بدین معنی که یک دایره به شعاع چند کیلومتر می شود هدف!

چنین موشک نادقیقی به چه درد ایران می خورد؟ طبیعی است که فن آوری هسته ای و موشکی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و فتنه آفرینی بود. طبیعی است اولین قربانیان موشکهای بالستیک و بمب هسته ای مردم بی دفاع هستند. این تنها برگ برنده رژیم ایران است :« ایجاد هراس». کره شمالی هم به همین روال….

چنین موشک نادقیقی به چه درد ایران می خورد؟ طبیعی است که فن آوری هسته ای و موشکی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و فتنه آفرینی بود. طبیعی است اولین قربانیان موشکهای بالستیک و بمب هسته ای مردم بی دفاع هستند. این تنها برگ برنده رژیم ایران است :« ایجاد هراس». کره شمالی هم به همین روال....

چنین موشک نادقیقی به چه درد ایران می خورد؟ طبیعی است که فن آوری هسته ای و موشکی ایران برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه و فتنه آفرینی بود. طبیعی است اولین قربانیان موشکهای بالستیک و بمب هسته ای مردم بی دفاع هستند. این تنها برگ برنده رژیم ایران است :« ایجاد هراس». کره شمالی هم به همین روال….

مردم ایران و کره شمالی قربانی اصلی

دولتهای خودکامه ایران و کره شمالی ، برای ایجاد امنیت خود هر بهایی را پرداخت خواهند نمود. زندان ، اعدام ، ترور و تهدید همسایگان. شکی نیست که توانایی نظامی این دو کشور همانند قمپز یک طبل توخالی است. قمپزی که البته اولین قربانی آن مردم فلک زده این دو کشورند!

در صورتی که ایجاد تنش در منطقه وسیله ایران ادامه یابد ، چندان عجیب نخواهد بود اگر گزینه حمله نظامی از سوی غرب عملی شود. جنگ با ایران برای غرب هزینه بسیار خواهد داشت ولی آن کسی که بیشترین هزینه را خواهد داد، حکومت ایران نیست؛ آن مردم هستند….

چرا امروز این آزمایش انجام می شود؟

بسیاری می پرسند که چرا ایران امروز که ترامپ بر سر کار است ، آزمایش موشکی انجام می دهد. بسیار بعید است که آزمایشهای موشکی ایران برای تهدید امریکا انجام شده باشد. اما دو چیز ممکن است:

یا ایران خواسته است ترامپ و همکاران او را آزمایش نماید تا ببیند که عکس العمل او چقدر جدی است. روشی که معمولا در رابطه با مردم ایران بکار می برند و با ایجاد شایعه ، ابتدا افکارسنجی می نمایند و از آن نتیجه می گیرند که اوضاع چگونه است!

یا اینکه این آزمایش در ادامه آزمایش کره شمالی است که از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود. آزمایشهای سپاه همواره مدتی پس از کره شمالی انجام شده اند.

مردمی هم که پای صندوق رأی می روند و در محرم و 22 بهمن سنگ اسلام و انقلاب کذایی را به سینه می زنند ، اندکی بینش ندارند تا به این اوضاع و احوال خطرناک اعتراض نمایند. طبیعی است که دود این بی تفاوتی به چشم مردم خواهد رفت و اگر ایران دچار بحران و حتی جنگ شود ، اولین مقصر خود مردم هستند که 38 سال با هراس از رژیم خودکامه روز را به شب رساندن و نهایت آرزویشان شده است بازگشت میرحسین موسوی و کروبی جنایتکار!

مردمی هم که پای صندوق رأی می روند و در محرم و ۲۲ بهمن سنگ اسلام و انقلاب کذایی را به سینه می زنند ، اندکی بینش ندارند تا به این اوضاع و احوال خطرناک اعتراض نمایند. طبیعی است که دود این بی تفاوتی به چشم مردم خواهد رفت و اگر ایران دچار بحران و حتی جنگ شود ، اولین مقصر خود مردم هستند که ۳۸ سال با هراس از رژیم خودکامه روز را به شب رساندن و نهایت آرزویشان شده است بازگشت میرحسین موسوی و کروبی جنایتکار!

مردم و اصطبل بهارستان

اهالی اصطبل که در واقع وکیل خامنه ای هستند ، هیچ گاه درباره انرژی هسته ای و همچنین آزمایشهای موشکی ایران پرسش نکرده اند . طبیعی هم هست. زمانی که برجام را نپذیرفتند با دستور خامنه ای آن را در ۲۰ دقیقه تصویب نمودند. این براحتی می تواند نشان دهد که برجام دستاورد روحانی نیست و خامنه ای بود که اراده نمود تا نرمشی قهرمانانه انجام شود!(پیدا کنید قهرمان را!)

اگر ذره ای وجدان در این نمایندگان چلشته خور بود ، باید به عدم شفافیت در بودجه نظامی و فعالیتهای هسته ای و موشکی ایران که فضای ایران و منطقه را بحرانی نموده است ، اعتراض می نمودند.

مردمی هم که پای صندوق رأی می روند و در محرم و ۲۲ بهمن سنگ اسلام و انقلاب کذایی را به سینه می زنند ، اندکی بینش ندارند تا به این اوضاع و احوال خطرناک اعتراض نمایند. طبیعی است که دود این بی تفاوتی به چشم مردم خواهد رفت و اگر ایران دچار بحران و حتی جنگ شود ، اولین مقصر خود مردم هستند که ۳۸ سال با هراس از رژیم خودکامه روز را به شب رساندن و نهایت آرزویشان شده است بازگشت میرحسین موسوی و کروبی جنایتکار!

دنیای امروز ، دنیای دیپلماسی و مذاکره است. دیپلماسی امروز جهان با ۵۰ سال پیش بسیار تفاوت کرده است و گفتگو جای موشک و بمب را گرفته است. تنها رهبران ایران و کره شمالی هستند که گمان می کنند با داشتن چند موشک عقب مانده ، می توانند بر مسند قدرت بمانند! طبیعی هم هست که امریکا این حماقت دو کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت!

 • دیپلماسی و دموکراسی دروغ

  هیییی ، دنیای دموکراسیتون رو برم که دستبند به دست کودک میزنن. دیپلماسیی که از پاره کردن و دبه کردن حرف میزنن.

  • Baran Bahari

   شما با این اظهار نظر فقط بی اطلاعی خود را نشان می دهید. همین دیکتاتوری ایران برای امثال شخص شما هم زیاد است و اصلا نیازی به سعادت ندارید، مگر که در دزدی و کلاهبرداری سعادت خود را یافته باشید که دیگر حرفی نمی ماند …

 • yek bam va chand hava

  پیامی به ترامپ و عربستان، یادداشت ظریف در نیویورک تایمز
  http://news.gooya.com/2017/05/post-4048.php

  گفتگو با منصور فرهنگ
  تغییر سیاست منطقه‌ای ایران اجتناب‌ناپذیر است

  http://zeitoons.com/30382

  فیلترشده توسط ایران‌وایر! | رامین پرهام
  نویسنده: تقاطع · اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
  http://taghato.net/article/30988

  ——————————————————————————————-
  خالد مشعل: آماده سازش هستیم
  حمله تلافی‌جویانه جنگنده‌های مصر به جهادگرایان در لیبی
  ۱۰۶ شهروند سوریه در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش کشته شدند
  http://www.dw.com/fa-ir/
  ۱۳۰۰ زندانی سیاسی فلسطینی در اعتصاب غذا در خطر مرگ!
  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=80196

  —————————————————————————————————
  آلمان دو هفته به دولت اردوغان فرصت داد
  ترامپ: آلمانی‌ها بد هستند، خیلی بد!
  هشدار روسیه پس از حمله تروریستی منچستر
  http://www.iranpressnews.com/source/206708.htm

  حالگیری رئیس جمهور فرانسه از ترامپ!
  http://news.gooya.com/2017/05/post-4051.php

  انتخابات فرانسه، خوشبینی یا بن بست؟
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=40805

  ————————————————————————————————–
  حمله هوایی مصر به اسلام‌گرایان جهادی در شرق لیبی
  عبدالفتاح سیسی
  گفت که دولت‌های حامی تروریسم «نابود خواهند شد».
  https://www.radiozamaneh.com/342847
  ————————————————————————————————–

  شاید لازم به هیچ کامنتی نباشد

  شاید نگاهی به تیتر بازی رسانه های فارسی که معلوم است آبشخور همه آنها کجا است و چه کسانی رسانه های فارسی زبان را انحصاری در اختیار دارند و موازی با رژیم سانسورچی موشک پران ماجراجو و دخالت گر ( مورد علاقه شان ) دقیقا به همان کار

  ۱) سانسور مخالف

  ۲) تبلیغ دیکتاتوری ، دخالت نظامی ، کشتار از سوی رژیم های همسو

  ۳) ایجاد نفرت ، غرب ستیزی ، امریکا و اسرائیل ستیزی و حمله به کشورهای غیر همسو

  ۴) تبلیغ برای فاشیست ها ، تروریست ها ، رژیم های ضد مردمی همسو و مباح کردن و ماست مالی و توجیه کشتار آنها

  ۵) حمله به همان عملکرد وقتی دولت عمل کننده هم سو با آنها نباشد و بزرگ سازی و جنایت آمیز تلقی کردن همان عمل وقتی از سوی غرب و دولت های دموکارسی لیبرال باشد

  ۶) تلاش و ترغیب و جو سازی برای عادی کردن روابط با دینی ترین ، مسئول ترین دولت منطقه در پیدایش و شکل گیری تروریسم اسلامی سنی و حمایت از اصلی ترین دولت مسول پیدایش تروریسم دولتی شیعه و نیروهای تروریست وابسته به ان

  ۷) همزمان با زمینه سازی و جو سازی و تخریب علیه تنها دولت لیبرال مذهبی همسو با امریکا و اسرائیل در منطقه که هنوز به لحاظ استانداردهای بین المللی دموکرات ترین دولت در کشور های اسلامی است .

  ۸) دامن زدن به عدم برنامه ریزی در سیاست خارجی ، عدم تبعیت از استاندارد های بین المللی ، فرار از همسویی با قوانین بین المللی و کشور های صاحب ثروت ، قدرت و نفوذ ، و بالاخره فرار از هر نوع رفتار نرمال و مسولانه و منطبق با یک ضابطه مشخص مثل همه کشورهای جهان به جز دو سه تا بلبشوستان فلک زده نکبت .
  ۹) همسویی ریشه دار ، ایدیولوژیک و بنیآدین اپوزیسیون خود خوانده با رژیم در اصلی ترین مواضع و عملکرد ها و سمت گیری ها و دوست و دشمن تراشی ها

  ۱۰) محدود کردن مخالفت ها با نظام در جزئی ترین مسالل که یا فقط مورد علاقه اپوزیسیون خود خوانده است ( نه مسائل اصلی که در زندگی مردم و سرنوشت کشور تاثیر گزار است )و یا بسیار بهداشتی و کنترل شده در حد سبیل آتیشی کشیدن و پشت دست زدن .

  همه هم و غم اپوزیسیون خود خوانده انحصار طلب شده این که کدام تدارکات چی مسول به عهده گرفتن کثافت کارهای نظام گردد و یا مجری نقشه های شکست خورده و خیال های خام مشتی وابسته ژنیتیکی به روسیه و یا اینکه فلان مجری سابق این کثافت کاریها به جای هتل با مراقبت پزشکی و خدمتکار برود در یک خانه دولتی با محافظ ، باز رای دهد به همین نظام و باز همین خطوط اصلی را دنبال کند با کمی رنگ و بوی متفاوت . اما از امریکا ستیزی و عرب پروری و اسرائیل ستیزی و فروختن کشور به روسیه سر سوزنی با مجریان فعلی فاصله نگیرد.

  اما شاید لازم باشد که به شما خبر دهم که اخباری بسیار متفاوت به زودی روی صحنه خواهد آمد

  مصر به سمت سوریه شدن پیش میرود . علاقه مارکسیست های روسی و رژیم فقاهت روسی به این کودتا چی مفلوک فرصت طلب که یک پایش در عربستان است و پای دیگرش در سوریه به عنوان سرزمین جدیدی برای دخالت ملاها و نابود کردن منابع مالی ایرانیان در یک کشور عرب دیگر برای حفظ منافع روسیه و حفظ افتخار حامی تروریسم و دخالت گری بودن از همین جا است . چون در روسیه دم ملاها را با توافق با پوتین میخواهند بچینند .

  هیچ بعید نیست که روسیه و السیسی خود سامان دهنده این ترورهای وحشتناک علیه مسیحیان به گروگان گرفته شد قبطی باشند . اگر یادتان باشد همین مارکسیست های روسی تبلیغ کردند برای ان هواپیمای سقوط کرده که کار تروریست ها بود اما بعد از بهره برداری ها یک سال و اندی بعد اعلام کردند که نقص فنی بوده .

  اصولا رهبران خاور میانه مخصوصا نظامی هایی که با کودتا می آیند و نظام های ساخت روسی دارند در ترور و توطیه و جنایت کم نظیر هستند . حتا خودشان علیه خودشان ساختگی ترور ایجاد میکنند برای بهره برداری و سرکوب .

  بالاخره روزی امریکا و غرب خواهند فهمید که روسیه و رهبران خاور میانه عامل اصلی گسترش این تروریسم اسلامی هستند تا غرب را فریب داده و به دست غرب دموکراسی های غربی و دموکراسی لیبرال در جهان را ریشه کن کنند .

  نگاه کنید به روسیه که به مردم کشورش برای اولین بار هشدار داده که به انگلیس سفر نکنند چون خطر دارد !!!!!

  روس ها از رقیب سابق در سرزمین های استعماری که از قدرت سابق برخوردار نیست و کشور های اسلامی را به روسیه واگذاشته به یمن این موج اسلام سیاسی تروریستی ، دارد انتقام میگیرد .

  نگاه کنید انهایی که مردم را به پای صندوق روسی معلوم الحال رای فروشی کشاندند حالا پز اپوزیسیون گرفته و دستور العمل های ریشخند آمیز ” کنسرت را آزاد کنید ” ، “ما سکولار دموکرات ها را جدی بگیرید “، “هدیه به کارگران چی شد ” ، ” حصر را جدی بگیرید ” و مزخرفات شعاری تو شلواری دیگر میخواهند ما فراموش کنیم خیانت آنها را در تلاش برای مشروعیت دادن به این عوامل روس .

  وقتی خود روحانی و ان اصول گرای انطرفی میگویند میلیونها رای بالا و پایین شده ، چه اعتباری این آمار و ارقام دارد ؟

  همه خبرها و آمار و ارقام در این رژیم و اپوزیسیون خود خوانده انحصار طلب مارکسیست روسی ان از جنس اخبار لنین و استالین و پوتین هستند . دروغ ، پوچ ، ولی هدفدار

  هدف نابودی همه چیز و همه کس برای منافع روسیه

  از انقلاب ونزوئلا ، فساد سه رئیس جمهور مارکسیست برزیل و سرکوب مردم معترض چه خبر ؟

  یاکونویچ کجا است ؟

  هواپیمای مالزی با سرنشینان هلندی که با موشک روسی به دستور پوتین سرنگون شد به کجا رفت ؟

  بالاخره روزی مسولین امنیت در کشورهای غربی نگاهی به این واقعیت خواهند انداخت که چرا دم انتخابات در غرب این ترورها راه می افتد ؟

  یا چرا مردمانی از آسیای مرکزی و یا کشورهایی که رژیم های ساخت شوروی داشته می آیند به چنین جنایاتی دست میزنند ؟

  یا چرا شروع تروریسم از کشورهایی مثل عراق و سوریه و مصر و لیبی است ؟ چرا بغدادی افسر ارتش صدام است ؟ چرا اسد در ابتدای انقلاب مردم سوریه مشتی جنایت کار را آزاد کرد فرستاد داخل مردم ؟

  روزی به این مساله نگاه عمیق تری خواهد افتاد که چه گونه در دوچه ولله ، بی بی سی فارسی ، رادیو فردا ، رادیو زمانه ، …. که با بودجه دولت های غربی اداره میشود این همه نفرات پراکنی علیه امریکا و متحدان ان و این همه حمایت علنی و یا سانسور زشتی های فاشیست ها ی روسی ؟

  چرا دخالت ترکیه و اردن در سوریه مذموم است اما دخالت السیسی در لیبی آشوب زده ، دخالت پوتین و ج ا در سوریه ، دخالت پوتین در اوکراین و حالا دخالت او در انتخابات کشورهای لیبرال دموکرات غربی ستوده میشود ؟