پروژه رهبر برای رئیسی چه بود و در صورت موفقیت چه خواهد شد. ۲

رئیسی شخصیتی غیر سیاسی و منفعل

مناظره ها و مصاحبه های آقای رئیسی بخوبی ثابت نمود که او اصول گفتار سیاسی را نمی داند و همانند مردم عادی درباره مسایل ، ساده و بدون سیاست سخن می راند.

پرونده قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندانهای رژیم در سال ۶۷ بدستور خمینی و با اجرای گروهی از قضات و جلادان نظام یکی از مطالبی است که در کارنامه رئیسی به ثبت رسیده است. آیت الله اعدام یکی از القابی است که به رئیسی دادند و حتی حسن روحانی در مناظره ها بدان اشاره نمود هر چند نامی از رئیسی نبرد.

پرونده قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندانهای رژیم در سال 67 بدستور خمینی و با اجرای گروهی از قضات و جلادان نظام یکی از مطالبی است که در کارنامه رئیسی به ثبت رسیده است. آیت الله اعدام یکی از القابی است که به رئیسی دادند و حتی حسن روحانی در مناظره ها بدان اشاره نمود هر چند نامی از رئیسی نبرد.

پرونده قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندانهای رژیم در سال ۶۷ بدستور خمینی و با اجرای گروهی از قضات و جلادان نظام یکی از مطالبی است که در کارنامه رئیسی به ثبت رسیده است. آیت الله اعدام یکی از القابی است که به رئیسی دادند و حتی حسن روحانی در مناظره ها بدان اشاره نمود هر چند نامی از رئیسی نبرد.

اما چرا شخص رئیسی برای خامنه ای و سپاه پاسداران مهم است و پروژه آنها چیست؟ بر خلاف تصور عوام ، رئیسی یک پروژه دو منظوره بود، خامنه ای و سپاه بخوبی از شکست جناح اصولگرا مطلع بودند و می دانستند که احتمال رأی آوردن رئیسی بسیار دور از ذهن است. ابراهیم رئیسی شخصیتی نا آشنا برای مردم بود و در این مدت کوتاه امکان نداشت که آیت الله اعدام بتواند به اقبالی دست یابد. البته خامنه ای و سپاه نیم نگاهی به تخریب کردن روحانی داشته اند تا دست کم بتوانند او را از سودای رهبری دور نمایند. از سوی دیگر خامنه ای در سال گذشته پروژه تخریب صادق لاریجانی را با موفقیت اجرا نمود و توانست با استفاده از چیزی که برای بیست سال اجرا شده بود ، یعنی واریز مبالغ هنگفت گرو به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی را به فساد متهم نماید و او را از گردانه رقابت برای جانشینی خود خارج نماید.

چرا رئیسی؟ ظاهراً خامنه ای و مجتبی فرزندش امید دارند که رئیسی به سیستم بیت فعلی دست اندازی ننماید. همانطور که می دانیم خود خامنه ای با بدترین شکل ممکن احمد خمینی را به گوشه عزلت انداخت و دست آخر هم ترورش نمود. طبیعی است که خامنه ای نگران آینده خانواده اش است و بخصوص برای مجتبی خامنه ای که بسیاری از امور بیت و سپاه پاسداران در اختیار او بوده است. فرماندهی سرکوبهای سال ۸۸ نیز بدست مجتبی انجام شده است و بسیاری او را رهبر در سایه می دانند. گزینه ها برای رهبر شدن  ، کم نیستند از ناطق نوری گرفته تا هاشمی شاهرودی و خود روحانی. اما گزینه رئیسی فعلا مدّ نظر خامنه ای و مجتبی قرار گرفته است. هر چند خود رئیسی شخصی عصبی و تند مزاج به نظر آمده ولی در صورتی که بخواهند از او بعنوان رهبر ظاهری بهره بگیرند و مجتبی همچنان رهبر در سایه بماند، گزینه ایده آل علی خامنه ای و مجتبایش خواهد بود!

می توان حدس زد که رقبای رئیسی بودند که در سال گذشته به تحریک فرزند حسینعلی منتظری پرداختند تا او این پرونده را از طریق افشای فایل صوتی پدرش دوباره زنده نماید. پرونده ای که همواره تکذیب می شد ، این بار اما از سوی پور محمدی بنام حکم خداوند از آن یاد شد ! چگونه ممکن است آنرا تکذیب کنید ولی در مقام دفاع از خود آن را حکم خدا بنامید؟!

حذف ناطق نوری از بیت رهبری

ناطق نوری از مقام خود در ستاد بازرسی بیت رهبر کناره گیری کرد . البته این کناره گیری طبیعتا با تحریک و یا تهدید خامنه ای بوده است و ناطق نوری ترجیح داد که محترمانه کنار برود. اما نکته این است که کنار رفتن ناطق نوری یعنی کنار رفتن تنها تیم و گروه وابسته به هاشمی رفسنجانی از بیت رهبری. به بیان دیگر به نظر می رسد که اعتماد خامنه ای از ناطق نوری سلب شده است و طبیعتاً با توجه به حساسیت سال پیش رو بخاطر مرگ خامنه ای در آینده نزدیک ، بهتر دیدند که ناطق نوری در جریان امور نباشد و کمتر موی دماغشان شود. طبیعی است که ناطق نوری از جناح هاشمی می توانست در انتصاب رهبر آینده موثر باشد و نبود او می تواند به معنای سوخته شدن این مهره چند بار سوخته باشد!

می توان حدس زد که رقبای رئیسی بودند که در سال گذشته به تحریک فرزند حسینعلی منتظری پرداختند تا او این پرونده را از طریق افشای فایل صوتی پدرش دوباره زنده نماید. پرونده ای که همواره تکذیب می شد ، این بار اما از سوی پور محمدی بنام حکم خداوند از آن یاد شد ! چگونه ممکن است آنرا تکذیب کنید ولی در مقام دفاع از خود آن را حکم خدا بنامید؟!

می توان حدس زد که رقبای رئیسی بودند که در سال گذشته به تحریک فرزند حسینعلی منتظری پرداختند تا او این پرونده را از طریق افشای فایل صوتی پدرش دوباره زنده نماید. پرونده ای که همواره تکذیب می شد ، این بار اما از سوی پور محمدی بنام حکم خداوند از آن یاد شد ! چگونه ممکن است آنرا تکذیب کنید ولی در مقام دفاع از خود آن را حکم خدا بنامید؟!

تقلب در شمارش…

در حالیکه رئیسی موفق شده است (درست یا نا درست) بیش از ۱۵ میلیون رأی کسب نماید ، طرفداران او ادعا نموده اند که ۴  میلیون رأی او دزدیده شده است!  موحدی کرمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا نموده است که در صورت شمارش صحیح آرا ،آمار رئیسی به ۱۹ میلیون افزایش و آمار روحانی به ۲۱ میلیون کاهش خواهد یافت. این ادعا به تقلب در شمارش آرا از سوی یک مقام بلند پایه ایران بی سابقه است و نشان می دهد که حتی در سطوح بالای نظام و حتی در میان اطرافیان خامنه ای اعتقاد به امکان مهندسی انتخابات وجود دارد. ادعایی که از سال ۸۴ بوسیله کروبی مطرح شد و اوج آن را در انقلاب ۸۸ دیدیم که مردم اعتقاد شدید به تقلب گسترده در آرای خود داشتند.

در حالیکه رئیسی موفق شده است (درست یا نا درست) بیش از 15 میلیون رأی کسب نماید ، طرفداران او ادعا نموده اند که 4 میلیون رأی او دزدیده شده است! موحدی کرمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا نموده است که در صورت شمارش صحیح آرا ،آمار رئیسی به 19 میلیون افزایش و آمار روحانی به 21 میلیون کاهش خواهد یافت. این افترا به تقلب در شمارش آرا از سوی یک مقام بلند پایه ایران بی سابقه است و نشان می دهد که حتی در سطوح بالای نظام و حتی در میان اطرافیان خامنه ای اعتقاد به امکان مهندسی انتخابات وجود دارد.

در حالیکه رئیسی موفق شده است (درست یا نا درست) بیش از ۱۵ میلیون رأی کسب نماید ، طرفداران او ادعا نموده اند که ۴ میلیون رأی او دزدیده شده است! موحدی کرمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا نموده است که در صورت شمارش صحیح آرا ،آمار رئیسی به ۱۹ میلیون افزایش و آمار روحانی به ۲۱ میلیون کاهش خواهد یافت. این اتهام به تقلب در شمارش آرا از سوی یک مقام بلند پایه ایران بی سابقه است و نشان می دهد که حتی در سطوح بالای نظام و حتی در میان اطرافیان خامنه ای اعتقاد به امکان مهندسی انتخابات وجود دارد.

اما این ادعاها علاوه بر اینکه نشان می دهد که انتخابات در ایران چقدر بی قاعده و بی قانون می تواند باشد، نشانه این است که خامنه ای و آخوندهای اطرافش می خواهند رئیسی را مظلوم جلوه دهند! در واقع در چند روز گذشته کم مانده بود که عنوان کنند رئیسی در این انتخابات برنده بود! تمامی این سر و صداها البته نشان می دهد که خامنه ای از میزان محبوبیت رئیسی چندان راضی نیست و سعی دارد این دلقک بی اختیار را شخصی مظلوم جلوه دهد که حقش پایمال شده است و لابد قرار است که حق خود را با رهبر شدن بدست بیاورد!

بازیچه شدن مردم ایران

قسمت غم انگیز داستان این است که ملت ایران و بخصوص بانوان گرامی براحتی بازیچه آخوند فریبکار شده اند. شوربختانه با این روندی که آخوندها بروزرسانی شده اند و ملت به عقب بازگشته است چندان عجیب نیست اگر رهبری بصورت خلافت در آید و عملا ایران یک سلطان نشین عقب افتاده و با مردم عقب مانده گردد. ظاهراً اگر جیره بخور و نمیری هم به سفره مردم انداخته شود ، ایشان راضی هستند و بطور خلاصه امروز خواست ملت ایران آزادی و آینده روشن نیست. خواست امروز ملت ایران تکه استخوانی از لاشه تکه پاره ایران است!

 

 • Russian Project

  سناریوی تعیین شده در نشست ریاض از بحرین کلید می خورد
  پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایالات متحده آمریکا
  رای به زور ترس!
  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=80199
  —————————————————————————–
  پیام مهم ترامپ به رهبر از طریق روسها
  http://www.iranpressnews.com/source/206733.htm
  —————————————————————————————
  همکاری میان روشنفکران غیردینی و دینی در چهارچوب لیبرالیسم سیاسی رالزی
  https://www.radiozamaneh.com/342430
  —————————————————————————————
  http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/69489/
  «پوپولیسم در ایران»
  سعید حجاریان

  مارکسیست های روسی که حالا کاملا به آلت پوتین تبدیل شده و حتا از اینکه مردم این حقیقت را واضح ببینند هم شرمی ندارند در رسانه های فارسی زبان اجاره ای بی شرمانه در دوجناح ظاهرا بد و بدتر ( مثل رژیم ملاها ) به استریپ تیز روسی برای اغفال جوانان دموکراسی ندیده ایرانی مشغول هستند .

  ۱) باند روحانی آنها ( تابان و شاکری زند و نقره کار و نیکروز و فانی و اتحاد فدائیان خلق و احزاب تروریست کرد و امثال آنها که گفتند رای نمی دهند )

  ۲) باند رئیسی آنها ( ممبینی ، حکمت ، کشتگر ، فرخ ، پورمندی ، ف م سخن ، آرمان مستوفی ، جمشید فاروقی ، صادق صبا ،محققی و علوی ، قهرمانی و شاکری و کریمی و فتاح پور و نیکفر و زر افشان و رئیس دانا و عمویی و کانون نویسندگان و بسیاری از هنرمندان و روزنامه نگاران داخلی و بسیاری از فدائیان خلق و اتحاد جمهوری خواهان و امثال آنها که گفتند نمیشود در این انتخابات سرنوشت ساز ! بیطرف ماند وگرنه آسمان زمین می اید )

  مثل آخوندها ، هر دوی این جناح فاسد و مزدور روسیه و آلت پوتین و همکار تاکتیکی و استراتژیکی ملاها در خط روسیه و برای حفظ اسد و بعث روسی درسوریه هستند و عمیقا هر دو جناح متحد الرای و متحد النظر و شریک در موارد اصولی زیر هستند ( همسو با ملاها و پوتین و همدیگر ) :

  ۱- استمرار خط ماجراجویی ، تروریست عرب و فاشیست عرب پرواری ، موشک پرانی ، امریکا ستیزی ، اسرائیل ستیزی

  ۲- دشمنی جنون آمیز با اسرائیل و ترکیه و ناتو و ترامپ و لیبرالیسم و بازار آزاد و توسعه پایدار مبتنی بر دموکراسی یک فرد یک رای و آزادیهای اجتماعی و حقوق زنان و دگر اندیشان و دگر باشان ، قوه قضاییه مستقل ،

  ۳ – تبلیغات دروغ جانبدارانه و لاپوشانی برای برزیل و ونزوئلا و کوبا ضمن فحاشی و دروغ پردازی علیه کره جنوبی ، اوکراین ، و فرانسه مکرون، حتا سوسیال دموکراسی امثال سوئد در اروپا

  ۴- تلاش شبانه روزی و هوچی گری لنینیستی – استالینیستی برای شکست دادن دموکراسی ها ، دموکراسی خواهان ، دولتهایی که حتا بویی از دموکراسی برده باشند ، لیبرال ها ، حتا لیبرال های مذهبی و یا ناسیونالیست ( به استثنای ناسیونالیسم روسی ، صربی ، کردی و عربی بعثی)

  ۵ – تبلیغات بی شرمانه علیه اصل دموکراسی و مسخره کردن ان ( تابان و اخبار روز ، نیکفر و آشوری و شیدان وثیق و رادیو زمانه , هدایت این باند مافیایی را بر عهده دارند از دفتر پوتین – دوگن به نمایندگی از دفتر پوتین – رجوع کنید به شرح حال عضو رابط ک گ ب اردشیر زارعی قنواتی که خود او سالها پیش در همین اخبار روز از مسکو لو میدهد ) ، ضدیت دیوانه وار استالینیستی با بازار آزاد و تجربه بشر در مورد کارآمدترین شیوه اداره اقتصاد ، از طریق پنهان کردن کثافت کاریهای مارکسیست ها در ونزوئلا ، کوبا ، شوروی و حتا برزیل و بزرگنمایی و جنجال دیوانه وار روی کوچکترین نارسایی در کره جنوبی.

  شباهت تاکتیکی و استراتژیکی نظری و عملی هر دوجناح با پوتین و رهنمودهای دوگن بیانگر ارتباط سازمانی و تشکیلاتی مارکسیت های روسی ( بد و بدتر ) با روسیه و سرسپردگی انها به مکتب اولترا ناسیونالیسم – فراماسونری مافیایی ک گ ب – ارتدکس مذهبی ضد زن و ضد دگر باشان – پوپولیستی چپ ضد آزادی و ضد توسعه پایدار است

  دقت کنید که تابان فورا با برسمیت شناختن ارقام و آمار دروغین ج ا در مورد انتخابات که حتا مورد شک روحانی و رئیسی است ، اعلام کرد که ما شکست خوردیم ! بعد به مردم حمله برد و تلویحا رژیم را مشروع خواند . حالا میگوید اصلا دموکراسی ایراد دارد ! لابد کاسترو و لنین و استالین و مادرو و کم جنگ ها عین تبلور آزادی و دموکراسی برای مردمشان بودند و هستند . به خامنه ای هم باید مدال کشف دموکراسی نوین داد آنطوری که چامسکی و پوتین میگویند و پورمندی و ابراهیم یزدی و فرخ و فتاح پور و تاجزاده و پیمان و رئیس دانا و زرافشان و اصغر فرهادی تبلیغ میکنند

  اینها خاک در چشمان حقیقت می پاشند

  گنجی صرفا یک عنصر فریب خورده اینها است و کیهان شریعتمداری یک عنصر روانگردانی شده توسط اینها است .

  مزدوران و ابلهان مزدور دست به دست هم داده تا پوتین سرور فاشیست های نژاد پرست روسی پشت دموکراسی و آزادی را به خاک آورد و جام شوکران دیکتاتوری و پاپیولیسم فریب کارانه و نظام مافیایی فراماسونری را به زور و دروغ و فریب به حلقوم جوانان و روشنفکران و سیاستمداران جهان سوم بریزند و بعد آنرا به زور نظامی فاشیستی ، تروریستی ، میلیتاریستی مثل شوروی سابق به غرب و غربیها تحمیل کنند .

  مردم ایران شما باید پشت این مارکسیسم روسی و استعمار کثیف خرس های قطبی را به خاک آورید و نام ایرانی را مثل مصدق در جهان پر آوازه گردانید . چون هیچ ملتی در منطقه بیش از شما روس ها و خیانت آنها را تجربه نکرده و نمی شناسد . آنها حتا ممکن است در غرب هم شرکایی بیابند ، حتا برخی روشنفکران غربی را مسموم کنند چون آنها شرمنده هستند از دخالت دولت ها شان ، در حالیکه باید مفتخر باشند که بوش نجاست هایی مثل صدام و طالبان و ناتو کثافت هایی مثل قذافی و مبارک و بن علی را قبل از اینکه جهان را به ترور و وحشت فرو برند سرنگون کردند . باید ترامپ را هم ستود اگر اسد و السیسی و اون جونگ و نصرالله و هنیه را سرنگون و به سلسه جنایت کاران ساخت شوروی خاتمه دهد .

 • Mi Na

  مدتهاست که خبری از سیروس پارسا نیست و مطلب جدیدی منتشر نکرده،حالش خوبه ؟