جنایت مضاعف رژیم اسلامی علیه افغان های میهمان کشورمان ۱

پیش گفتار:

جنایات رژیم ضد بشری آخوندی یکی یا دوتا، یک نوع و دو نوع نیست. دست به  هرچیز بزنیم و در باره هرکس بحث و گفتگو کنیم پای آخوند بی شرافت وکارهای ضد انسانی او را در آن می بینیم.

ظلم و ستم بی رویه این رژیم، در باره دیگرباورانی چون پیروان آئین بهائی  ارامنه، کلیمی و زردشتی ها ناگفتنی است و صفحات تاریخ کشورمان را به لجن کشیده است. همچنین پیروان اهل سنت ساکن مرزهای ایران، بلوچ ها، و آذری ها، هرکدام طعم تلخ جنایت این گروه بی وجدان  و بی اعتقاد را چشیده اند..

ایران و افغانستان، دو فرزند یک خانواده :

تاریخ و هویت مشترک ایران و افغانستان ما را بیش از پیش بر آن می دارد که  ستمی گزاف که بر فرزندان فردوسی، فارابی ، ابن سینا ، مولانا و ابوریحان شده است را بازگو نماییم. اگرچه مرزهای سیاسی ایران، افغانستان و تاجیکستان از هم جدا هستند، ولیکن  مرز فرهنگی میان این سه ملت  ریشه مشترک دارد.
اگرچه این سه ملت بارها وسیله هجوم دشمنان به نابودی و اندوه رسیده اند اما از خاکسترشان ققنوس فرهنگ و ادب پارسی دوباره زبانه می کشد.

ایرانیان میهمان کشورهای دیگر:

شاید هم اکنون بیش از پنج میلیون از هم میهنان ما آواره کشورهای دیگر جهان باشند. تا آنجا که نگارنده دیدم، شنیدم، و بدان باور دارم، عموم کشورهای میزبان با ایرانیان به خوبی و مهربانی رفتار می کنند. گرچه نژادپرستی و رفتار زشت با میهمانان در شماری از شهرهای کوچک اروپا مانند فرانسه دیده و شنیده می شود ولیکن این نمونه ها کم و نا شمارند.

خود نگارنده بیشتر عمر طولانی ام را در انگلستان به سر برده ام. همیشه ودر هرزمان ازسوی کشور میزبان احترام و مهربانی دیده ام و کمترین نقار خاطر و گله ای از فردی و یا از سیستم اداری این کشور ندارم.

رفتاروحشیانه رژیم اسلامی با افغانیان پناهنده در ایران

تلاش افغانها در سازندگی ایران:

بی گمان افغانها در سازندگی کشورمان و در خدمت روزمره به هم میهنان ما سهم بزرگ و قابل ستایشی دارند. آنان در کارهای سخت و د شوار و آنچه که مردم عادی نمی توانند و یا از انجام آن کوتاهی می کنند

افغانها در همه  کارهای کشاورزی، کندن چاه و قنات، دامداری،  همچنین، از کارهای ساختمانی، جاده سازی گرفته تا نظافت و پاکیزه نگاهداشتن کوی و برزن،  خیابانها و بسیاری از کارهای دیگر بارغم و نگرانی را از شانه ما برداشته و در هر زمینه یار و مددکارمان به شمار می رود.

غنچه های گل افغان، متولد یا مهاجر به ایران، با شیرینی و زیبائی خاص خود از این که نمی توانند پا به پای کودکان ایرانی تحصیل کنند، در رنجند. آنان از مسئولین می خواهند تا این تبعیض نژادی بزرگ را از میان بردارند و اجازه دهند کودکان متولد یا فرزندان مهاجرین با دریافت شناسنامه و هویت ایرانی بودن همانند  فرزندان همه مهاجرین کشورهای دیگر جهان، پا به پای فرزندان ایرانی به تحصیل پردازند.

ظلم  بیکران رژیم اسلامی به فرزندان افغان:

هم میهنی می نویسد: “واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران  در حق مردم مهاجرین افغان خوبی نکرده، در دیگر ممالک جهان کسی که طفلش در آنجا به دنیا بیاید و مهاجر باشد حتی اگر پدر مادرش اجازه بود و باش نداشته باشد ولی حقوق اطفال آنها با اطفال ان مهاجرین یکی است, واقعا متاسفم برای مهاجرین عزیز در ایران”.

ایرانیان خرابکار کشور خود:

اگر عیبی از گروه اندک افغان که به بزهکاری در ایران اقدام نموده اند بگیریم، باید از خود بپرسیم که چقدر ایرانیان در کشور خود به بزهکاری و ویرانی وطن خود مشغولند؟ هر ملتی در آغاز باید خود به فکر آبادی میهن خود باشد که ما ثابت نموده ایم که چنین ملتی نیستیم. پس خرده گرفتن از عده اندکی افغان مجرم و عمومیت دادن آن به دیگر کارگران زحمت کش و بزرگ همت افغان  بی انصافی بسیار است.

افغانها، قربانیان جنایت آخوندها:

گروهی که بیشتر در تیررس و سپر بلای آخوند قرار دارند افغانهای مقیم کشورمانند. افغانها به چند دلیل اقامت در ایران را برگزیده اند:

۱- به دلیل دلبستگی و علاقمندی فرهنگ و تاریخ کشورمان

۲- به دلیل آن که خود و کشورشان را همچنان شریک و پاره ای از ایران بزرگ می دانند

۳- برای جستجوی کار و بهره گیری از سیستم آموزشی ایران

۴- برای فرار از ناامنی و نا استواری اوضاع سیاسی کشور خودشان.

در هر حال و در هرصورت افغانها میهمان کشور ما به شمار می آیند و بنا به اصول فرهنگ دوستی، میهمان در نزدمیزبان عزیز و گرامی است و باید با احترام و مهربانی با آنان رفتار شود.

دلایلی که افغانهای عزیز و گرامی به کشورما کوچ کردند و تابعیت کشورما ما را پذیردتند. ایرانی های و رژیم نژاد پرست تازی نژاد باید  از این ظلم و ستم بی رویه خجالت بکشند و در رفتار زشت خود تعدیل کنند..

ظلم بی رویه اداری، شهروندی، و انسانی نسبت به افغانها:

بزرگترین ظلم و ستمی که به افغانها در کشورمان تا کنون وارد شده و به راستی جای اندوه و نگرانی است که می تواند ما را انسانهای نژاد پرست و خود بزرگ بین و فرهنگ باخته در جهان امروز معرفی کند، ندادن شناسنامه ایرانی  به فرزندان افغان و یا افغانهائی که در ایران مقیم شده اند، و جلوگیری از ثبت نام فرزندان افغان در تحصیل مدارس و دانشگاهها در کنار فرزندان ایرانی، مساوی و برابر باآنان است. به راستی این گونه رفتار زشت و کریه و ناهنجار موجب ننگ و بد نامی هر ایرانی آزاده و با فرهنگ است.

آیا فرستادن ده هزار جوان ساده دل و مظلوم افغان برای کمک و جنگیدن در کنار بشار اسد ابر جنایتکار، جنایت مضاعف و بیشمار رژیم اسلامی نیست؟!!.

آیا فرستادن ده هزار جوان ساده دل و مظلوم افغان برای کمک و جنگیدن در کنار بشار اسد ابر جنایتکار، جنایت مضاعف و بیشمار رژیم اسلامی نیست؟!!.

ظلم و نا سپاس مردم نسبت به افغانها:

سوای ظلم بیکران رژیم اسلامی نسبت به افغانها، باید به ظلم و ستم برخی و گروهی از ایرانیان نسبت بدانان  نیز یادآور شد. زیرا ما خدمات بی پیرایه و صادقانه افغانهای مقیم ایران را دست کم می گیریم. کارهای سخت و دشوار و ناهنجار را بدانان واگذار می کنیم، از آنان انتظار و توقع بهترین نتیجه و پایان کار را داریم، و دستمزد و اجرت کمتری را به آنها می پردازیم!!. زهی بی انصافی ؟!، بی مروتی؟!، و ناجوانمردی،

نژاد پرستی در ایران یا افغانها؟ قضاوت با شما- به راستی موجب شرم و خجالت برای هرایرانی با شرافت و انسان دوست است.

فرستادن افغانها به کام مرگ در سوریه:

براستی آخوند را چه شده است که از ضعف و فقر افغانهای گرامی سوء استفاده نموده و آنها را به کشتارگاه سوریه برده است؟!!!.
در حقیقت بزرگترین ظلم و ستم مضاعف رژیم اسلامی در مورد افغانهائی که در کشورمان نژاد پرستی و  ظلم فراوان بدانها شده و ستم بسیارکشیده اند، به جبهه های مرگ سوریه.

همچنین،  تشویق و شستشوی مغزی افغانهای درون افغانستان و فرستادن آنها به جنگ  در کنار و برای بشار اسد که تاکنون دستش به خون بیش از سیصد هزار هم وطنانش آلوده بوده، و بیش از پنج میلیون از مردم کشور خود را آواره و بی خانمان ساخته است.

روزی نیست که جنازه افغانهای مظلوم و بینوائی که بزیچه دست رژیم بدسگال اسلامی شده اند به ایران نرسد. رژیمی که در کنار بشار اسد جنایتکار به جنایتی مضاعف دست زده، و افغانهای عزیز و گرامی را نیز فدای هوسرانی و بوالهوسی های خود می کند. نفرین بر این رژیم غیر انسانی و ضد انسانی باد.

روزی نیست که جنازه افغانهای مظلوم و بینوائی که بازیچه دست رژیم بدسگال اسلامی شده اند به ایران نرسد. رژیمی که در کنار بشار اسد جنایتکار به جنایتی مضاعف دست زده، و افغانهای عزیز و گرامی را نیز فدای هوسرانی و بوالهوسی های خود می کند. نفرین بر این رژیم غیر انسانی و ضد انسانی باد.

ظلم و ستم مضاف:

روزی نیست که جنازه افغانهای  مظلوم و ساده دل به کشورمان وارد نشود. اینگونه ظلم و ستم بی رویه به افغانها، ظلم و ستم مضاعف رژیم نا انسان اسلامی است، چه، ظلم و ستمی که در ایران  به آنها شده، و چه ظلم و ستمی که با کشاندن آنان به کام مرگ در سوریه بدانان وارد می شود.

بنابراین،  ما از افغانهای عزیز و گرامی اعم از آنان که مقیم ایرانند و یا در افغانستان به سر می برند در خواست داریم که به خواسته غیر انسانی رژیم  ولایت فقیه توجه نکنند و به هیچ روی، در کنار بشار ابر جنایتکار قرار نگیرند و شریک جرم و جنایات او و رژیم اسلامی نشوند..

پرسش از رفتار رژیم بی منطق اسلامی:

در حالی که آخوندهای حاکم برایران خود تازی زاده های بی اصل و نسب و بیشتر دشمن تاریخ و فرهنگ کشورمانند و با افکار ضد ایرانی اشان هرگز نمی توانند در  جامعه  ما جای خود را باز کنند و همراه و هم نشین مردمی باشند، آنان چگونه و با چه مجوزی به خود اجازه می دهند که با افغانهای میهمان و مقیم کشورمان اینگونه رفتار زشت و غیر انسانی داشته باشند.

میزان نژاد پرستی و شمردن ده کشور نژاد پرست جهان

از آنچه گفته شد:

جنایات رژیم ضد بشری آخوندی یکی یا دوتا، یک نوع و دو نوع نیست. دست به  هرچیز بزنیم و در باره هرکس بحث و گفتگو کنیم پای آخوند بی شرافت وکارهای ضد انسانی او را در آن می بینیم. یکی از بزرگترین ظلم های رژیم اسلامی را باید ستم و رفتار غیر انسانی آنها را نسبت افغانهای ایرانی، و یا افغانهای ساکن در ایران دانست.

افغانها، در سازندگی ایران و پذیرفتن کارهای سخت و دشوار بهترین کمک، مددکار و یار غمخوارمان به شمار می روند. شوربختانه هم از سوی مردم، و هم از سوی رژیم با آنان رفتاری غیر انسانی و غیر منصفانه می شود. شماری از هم میهنان ما با آنان رفتاری نژاد پرستانه دارند و رفتارشان اعم از برخورذ با آنان، و یا  پرداخت مزد و نتیجه رنج و زحمات آنان ناعادلانه است

رفتار و عملکرد رژیم اسلامی ظلم مضاف و دوگانه نسبت به افغانها است؛ نخست، ندادن شناسنامه به فرزندان افغان متولد در ایران و آنان که به تابعیت ایران درآمده اند، جلوگیری و اجازه ندادن فرزندان آنان از شرکت در مدارس و آموزشگاههای کشور، و محروم نگاهداشتن آنان از برابری و همزیستی با ایرانیان. دیگر، فرستادن آنان به کشتارگاه مرگ سوریه و همکاری و شرکت آنان در جنایات بیکران بشاراسد.

رژیم ابر جنایتکار اسلامی، افانهای مظلوم و بینوا را در کنار بشار اسد جنایتکار و برای جنگیدن در کنار و برای او جمع کرده است. نفرین براین رژیم هیولا و غیرانسان که به جز نابودی، مرگ و تباهی چیزی را نمی شناسد!!!.

رژیم ابر جنایتکار اسلامی، افغانهای مظلوم و بینوا را در کنار بشار اسد جنایتکار و برای جنگیدن در کنار و برای او جمع کرده است. نفرین براین رژیم هیولا و غیرانسان که به جز نابودی، مرگ و تباهی چیزی را نمی شناسد!!!.

نکته پایانی:

روزی نیست که جنازه افغانهای بیچاره و قربانی هوسرانی های رژیم ضد انسانی اسلامی  از کشتارگاه مرگ سوریه به ایران نرسد.افغانهای ساده دل و مهربانی که بازیچه ظلم و جنایت رژیم اسلامی قرار گرفته اند، و در کنار بشار اسد به آدم کشی می پردازند و تلاش می کنند بشار اسد ابر جنایتکاررا بر سر قدرت نگاه دارند تا  همچنان به ظلم و ستم و جناہت خود نسبت به مردم  بینوای سوریه ادامه دههد.

  • شهروند

    مرگ بر خامنه ای روسی