آغاز سال تحصیلی با وجود مدارس مخروبه و فرهنگ خرافات دینی ۱

  پیش گفتار:

اول مهرماه امسال ۱۳ میلیون دانش‌آموز در حدود ۱۰۶ هزار مدرسه شامل حدود ۵۰۰ هزار کلاس، سال تحصیلی خود را آغاز کردند و ۹۵۰ هزار معلم به این دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

آموزش درست بااستاندارد بین المللی به ترتیب بر سه پایه و یا سه اصل استوار است: ۱- مکان آموزش ۲-ٰعامل ٱموزش ۳- موضوع آموزش. چنانچه حتی یکی از این سه عامل وجود نداشته باشد امر آموزش ناقص و به بیراهه کشیده می شود.

این سه اصل و سه پایه خود به خود بستگی  به سیاست روز ومسئولین اجرائی مملکت دارد. وجود و اجرای این سه اصل در شریط کنونی کشورمان بستگی به کارگزاران و سیاست مداران  سه گانه زیر دارد که هرکدام به صورت اهرمی می توانند در وراء قانون و به دلخواه شخصی خود عمل کرده وهریک از سه اصل بالا را بازیچه هوسهای خود قراردهند. این سه نیروی خودخواه به ترتیب عبارتند از ولی فقیه (اقای خامنه ای)، نخست وزیر(اقای روحانی)، و وزیر آموزش و پرورش (آقای بطحائی). که نقش خامنه ای و روحانی در این عملکرد شخصی شاخص تر و پررنگتر است.

آخوند علاقه عجیبی دارد که به بهانه ای به مدرسه دخترانه برود.

آخوند علاقه عجیبی دارد که به بهانه ای به مدرسه دخترانه برود.

زدن زنگ مدرسه و آغازسال تحصیلی:

روز شنبه گذشته اول مهر آقای حسن روحانی  نخست وزیر با حضور در هنرستان دخترانه شهید مدرس منطقه ۵ تهران و حضور در آیین بازگشایی مدارس، زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ را به صدا درآورد و سال تحصیلی جدید رسما آغاز شد.

باید در نظر داشت که آقای روحانی یک آخوند است. آخوند هرکجا که رود و وارد هربحث، گفتگو،  وسخنرانی شود باوجود پوشش بدقواره اسلامی، ولحن صدای آخوندیش،  سخنرانی او با لهجه و صدای موزون یک روضه خوانی است. نه تنها توجه و علاقه ای را به خود جلب نمی کند بلکه امروزه مورد نفرت و انزجار اکثریت هم میهنان ما است.

این جمع در اینجا دانش آموزان مدرسه اند یاشرکت کنندگان در مجلس ختم؟. به راستی برای رژیم شرم و خجالت آور است که این چنین بلا و مصیبت به سر غنچه های گل کشورمان میآورده است!!

این جمع در اینجا دانش آموزان مدرسه اند یاشرکت کنندگان در مجلس ختم؟. به راستی برای رژیم شرم و خجالت آور است که این چنین بلا و مصیبت به سر غنچه های گل کشورمان آورده است!!

 

چرا مدرسه دخترانه؟:

نکته قابل توجه:  باوجود آن که اسلام زن را درجه دوم و مانند اسباب و لوازم منزل و در مالکیت مرد به شمار می آورد، چرا و به چه علت آخوندها هروقت بخواهند از مدرسه ای دیدن کنند، حتماً به مدرسه دخترانه می روند؟.

نکته دیگر، پوشش سیاه و گشاد دختران آدمی را به یاد مجالس ختم و سوگواری می اندازد وزیبائی طبیعی دختران که مانند فرزندان، خواهران و دختران خود ما به شمار می آیند وهرکدام مانند دسته گلهای زیبا به نظر می رسند که باید در حفظ زیبائی آنان کوشید. ولیکن موجب خجالت و شرمندگی است که رژیم ضد  ایرانی ولایت فقیه آنان را اینچنین خوار و زبون از ریخت انسانی  خارج می کند و با پوشاندن جامه سیاه و غم آور موجب از بین بردن شادی و شادمانی فرزندان این آب و خاک می شود.

زن در اسلام ارزشی ندارد ومٰعادل و برابر اسباب و لوازم خانه به شمار می رود با این وجود از مٰعاشرت، خوش و بش کردن و قاطی شدن با زنان لذت می برد.

زن در اسلام ارزشی ندارد ومٰعادل و برابر اسباب و لوازم خانه به شمار می رود با این وجود آخونها از مٰعاشرت، خوش و بش کردن و قاطی شدن با زنان لذت می برند.

۱- مکان آموزش:

مکان و ساختمانی است که برای آموزش درهرسطحی و هر رشته ای مانند دوره ابتدائی (دبستان)، دوره متوسطه (دبیرستان)، آموزش و کاربرد فنی(هنرستان)، آموزش عالی (دانشگاه) و مکانهائی برای کاربرد  رشته های دیگر ساخته میشود و پاسخ گوی . کلاس درس و کارگاههای فنی دوره ابتدائی و متوسطه دانش آموزان می باشد..

محل آموزش که بیشتر بنام مدرسه یافت برده میشود باید ساختمانی باشد که بر اساس استنادارهای  کشورهای پیشرفته بهداشتی چون داشتن توالت های تمیز، با ساخت متناسب با شرایط سنی کودکان و امنیت  و مقاومت آن در  سرمای  زمستان و گرمای  تابستان و مسائل فنی قابل پیش بینی برای حفظ جان کودکان و شرایط فرهنگ قومی و اقلیمی و آب وهوای منطقه ساخته شده باشد.

این مدرسه رژیم اسلامی است که دوقسمت جداگانه به طور اسلامی دانش آموزان جمع شده اند.رژیم گناهی ندارد آخر پس از فرستادن سهمی غزه و لبنان و سوریه دیگر پولی نماند که صرف ساختمان مدرسه شود.

این مدرسه رژیم اسلامی است که دوقسمت جداگانه به طور اسلامی دانش آموزان جمع شده اند.رژیم گناهی ندارد آخر پس از فرستادن سهمی غزه و لبنان و سوریه دیگر پولی نماند که صرف ساختمان مدرسه شود!!!.

بیگمان مدرسه ای که در مناطق سردسیر مانند آذربایجان ساخته می شود با مناطق گرمسیری چون خوزستان کاملن متفاوت است. همچنین  ساختمان مدرسه باید در مناطق زلزله خیر در برابر لرزش زمین پا برجا و مقاوم باشد. نکته مهم دیگر سیستم گرمای زمستان و سرد کردن ماهای گرم سال باید با نظر کارشناسان فنی حساب شده و بی خطر باشد

این یک مدرسه کپری در سیستان و بلوچشتان است که برای دفع گرما این چنین ساخته شده آخر هنوز برق و کولر وسیستم خنک کننده اختراٰ ع نشده و اگر هم شده، رژیم ضد بشری اسلامی از آن بی اطلاع وناآگاه است و یا آن که در این ۳۷ سال حکومت ، وقت خود را صرف مستضعفان فامیل و بستگان، چند هزار آخوند دگر و غزه، لبنان و فلسطین و دلاوران عربه کش دیگر اسلامی کرده و نتوانسته فکر بهتری برای فرزندان این آب و خاک داشته باشد.!!!.به راستی نفرین و لعنت بر این رژیم ابر دزد و ابر جنایتکار!!!.

این یک مدرسه کپری در سیستان و بلوچشتان است که برای دفع گرما این چنین ساخته شده آخر هنوز برق و کولر وسیستم خنک کننده اختراٰ ع نشده و اگر هم شده، رژیم ضد بشری اسلامی از آن بی اطلاع وناآگاه است و یا آن که در این ۳۸ سال حکومت ، وقت خود را صرف مستضعفان فامیل و بستگان، چند هزار آخوند دگر و غزه، لبنان و فلسطین و دلاوران عربه کش دیگر اسلامی کرده و نتوانسته فکر بهتری برای فرزندان این آب و خاک داشته باشد.!!!.به راستی نفرین و لعنت بر این رژیم ابر دزد و ابر جنایتکار!!!.

شرایط ناقص گرمائی مدارس ایران؛

تجربه نشان می دهد که از زمان کودکی ما یعنی ۶۰- ۷۰ سال پیش تا کنون با وجود پیشرفتهای همه زمینه های زندگی به ویژه سیستم های گرما و سرما رسانی کشورهای پیشرفته و تا حدودی کشور خودمان سیستم های گرمائی مدارس خودمان، یعنی مدارس چه در شهرو چه روستا چندان تغییری نکرده ، و  مسائل بهداشتی و امنیتی آن همچنان به جای خود باقیست،

این یک مدرسه با استاندارد بالاو دانش آموزان مرتب با لباسها و فرم های برازنده است. ملت ایران به دنبال سرفرازی و شادمانی فرزندان خود است و نه سرافکندگی، گریه و زاری و همه جا را برای دختران مجلس ختم و غزاداری نمودن. شرم و نفرین بر رژیم گورصفت اسلامی که جز مرگ و نابودی هم میهنان ما چیز دیگری نمی شناسد!!!.

این یک مدرسه با استاندارد بالاو دانش آموزان مرتب با لباسها و فرم های برازنده است. ملت ایران به دنبال سرفرازی و شادمانی فرزندان خود است و نه سرافکندگی، گریه و زاری و همه جا را برای دختران مجلس ختم و غزاداری نمودن. شرم و نفرین بر رژیم گورصفت اسلامی که جز مرگ و نابودی هم میهنان ما چیز دیگری نمی شناسد!!!.

چاره‌اندیشی برای ایمنی ۴ میلیون دانش‌آموز.

رسیدگی به سیستم گرمایشی مدارس باید در اولویت قرار گیرد – این اظهار نظر یکی ازمسئولین وزارت آموزش و پرورش است.

بنا به گزارش روزنامه ایران، چاپ سه شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۱.و نوشتار، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس، ۵۰۰ هزار کلاس درس در کشور فعال است که ۳۰ درصد آنهایعنی رقمی بالغ بر ۱۵۰ هزار کلاس درس برای تأمین گرمای مورد نیاز خود از بخاری نفتی کاربراتوری استفاده می‌کنند، .” خوانندگان ما به خوبی به گفته و کوتاهی جنایت بار یکی از مهره های رژیم، و عمق فاجعه پی می برند.

سوختن دانش آموزان دبستان در آتش خشم ولایت فقیه:

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱، بخاری نفتی کلاس چهارم ابتدایی دبستان دخترانه شین آباد واقع در روستایی به همین نام در ۵ کیلومتری پیرانشهر کردستان آتش گرفت و ۳۸ دانش آموز دختر این مدرسه  دچار سانحه شدند. با اندوه بیشتر آن که هفت تن از دانش آموزان که دچار سوختگی شده بودند، پیش از فرستادن به بیمارستان جان خود را از دست دادند و ۳۱ تن نیز به بیمارستان منتقل شدند.

گزارش های رسیده نشان می دهد که سیران یگانه دانش آموز ده ساله دبستان شین آباد، پس از سوختن و داشتن زخم و جراحات فراوان، یک شنبه ۱۹ آذرماه در بیمارستان سینا تبریز در گذشته است.

school-burned-by-fire-in-iran

رژیم جنایتکار، برای جلوگیری از خشم و نفرت مردم، به خانواده کودک اجازه نداد تا پیکر او را در دهکده شین آباد به خاک سپارند. از این روی، به ناچار او را در منطقه “پسو” واقع در ۳۵ کیلومتری پیرانشهر به خاک سپردند. گزارش های رسیده نشان می دهد که «الهام» دومین دختر معصوم شین آبادی هم با بدنی سوخته جان سپرد.

پدر سیران در حال سوگواری سوختن و مرگ جانگدازفرزند خود زانوی غم به دست گرفته، گریان و نالان است.

پدر سیران در حال سوگواری سوختن و مرگ جانگدازفرزند خود زانوی غم به دست گرفته، گریان و نالان است.

دیگر دانش آموزان نیم سوخته و میان مرگ و زندگی  باقی ماندند که ما از سرنوشت شوم آنان بی خبریم. البته اگر هم این دختران عزیز و گلهای قشنگ و زیبا در آتش مدرسه ای که فاقد همه گونه امکانات  امنیتی است نسوزند رژیم به دستور مجتبی جنایتکار بزرگ برای ارعاب و ترساندن مردم در شهر بزرگی مانند اصفهان بر روی زنان و دختران اسید می پاشند و زندگی آنان را تیره و تار می سازند

این ویدیو شما را در جریان مصیبت سوختن غنچه های گل دبستان شین آباد پیرانشهر استان کردستان که ثمره  و نتیجه جور و ستم آخوند جنایتکار است می گذارد.

وجود هزار کلاس خشتی و ۲ هزار کلاس کاه گلی؛

آقای بطحائی وزیر آموزش و پرورش گزارش می دهد: “در حال حاضر نزدیک به هزار کلاس خشتی و گلی داریم و نزدیک ۲ هزار کلاس کاه گلی داریم که سعی بر این است، طی یک برنامه کوتاه مدت این کلاس‌ها جمع آوری شود!!!!.( البته این وعده و قول مانند دیگر قولهای مسئولین وزارتخانه بی اساس، بی محتوا، و زودگذر است..

وزیر آموزش و پرورش افزود:” در برخی نقاط کشور، به دلیل گرما امکان استفاده از کلاس آجری نیست و به دلیل نبود امکانات سرمایشی و خنک کننده‌ها از کلاس‌های حصیری استفاده می‌شود.

وی افزود: ۴۰ تا ۴۲ درصد کلاس‌های ما هنوز وسایل گرمایشی استاندارد ندارند و بخاری‌های غیر استاندارد هنوز در کلاس‌ها استفاده می‌شود.”

حال، ما این آمار آقای وزیر و آموزش و پرورش را نگه می داریم تا ببینیم تا پایان وزارت ایشان چه قدم هائی در راه بهبود وضع ایمنی و امنیتی و ساختمان مدارس خوب برداشته می شود!!.

۳۸ سال رژیم اسلامی کشور ما را غارت کرد، نیمی ازسرمایه و پول بیت المال را صرف غزه، لبنان، فلسطین، و آٔفریقا کرد و نیم دیگر را میان خود و همکاران دزد و غارتگرشان تقسیم و در بانک های کشورهای دیگر ذخیره نمودند. خود خامنه ای ابر جنایتکار نزدیک صد میلیار دلار آن را دزدید، همچنین فامیل و بستگاب دزد و غارتگرش مملکت را چپاول کردند نتیجه اینکه این مدرسه نوباوگان و عزیزان کشورمان است. نفرین و لعنت بر این رژیم شیاد، کلاهبردار، نفرین بر آخوند قاتل و حقه باز!!!.

۳۸ سال رژیم اسلامی کشور ما را غارت کرد، نیمی ازسرمایه و پول بیت المال را صرف غزه، لبنان، فلسطین، و آٔفریقا کرد و نیم دیگر را میان خود و همکاران دزد و غارتگرشان تقسیم و در بانک های کشورهای دیگر ذخیره نمود. خود خامنه ای ابر جنایتکار نزدیک صد میلیار دلار آن را دزدید، همچنین فامیل و بستگاب دزد و غارتگرش مملکت را چپاول کردند نتیجه اینکه پولی نماند تا صرف تأمین و بهبودی فرهنگ کشور شود در نتیجه این مدرسه نوباوگان و عزیزان کشورمان است. نفرین و لعنت بر این رژیم شیاد، کلاهبردار، نفرین بر آخوند قاتل و حقه باز!!!.

مدارس خشتی و گلی درسیستان و بلوچستان

بنا به گزارشی تعداد ۷۰۸ مدرسه از خشت و گلی در استان سیستان بلوچستان وجود دارد و در حالی که دولت قرار بوده ۳۹۰ مدرسه را تخریب و نوسازی کند، هیچ اقدامی در این‌باره انجام نشده است.  استان سیستان و بلوچستان در تعداد کودکان بازمانده از تحصیل نیز رتبه‌دار است و شهریور گذشته اعلام شد تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در این استان ۱۲۰ هزار نفر است.

براساس گزارش رسانه‌ها از ایران حمیدرضا گنگوزهی، معلم  دبستان ۵۳ نفری در سیستان و بلوچستان در زنگ تفریح متوجه ریزش دیواری می شود که دانش آموزان در کنار آن بازی می کردند. او که برای نجات این دانش آموزان رفته بود، خود زیر آوار ماند و درگذشت.

حمیدرضا گنگوزهی، آموزگاری که برای نجات داش آموزان ایستاده کنار دیواری که در حال فرو ریختن بود و خودش زیر آوار ماند .

حمیدرضا گنگوزهی، آموزگاری که برای نجات داش آموزان ایستاده کنار دیواری که در حال فرو ریختن بود او توانست  کودکان را نجات دهد ولیکن خودش زیر آوار ماند .

بیانات مدیر کل آموزش و پرورش:

مدیرکل آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت خانواده این معلم گفت: “همسر این معلم به‌دستور صریح وزیر به استخدام رسمی آموزش و پرورش در می‌آید و مدرک تحصیلی‌ وی نیز مرتبط با آموزش و پرورش بوده بنابراین مکاتبات لازم در این رابطه در حال اجراست.

وزیر بهداشت نیز در مورد درمان فرزند کوچک خانواده گنگوزهی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان تماس گرفته و فرآیند درمان او نیز آغاز شده است. هم‌اکنون این خانواده مشکل مسکن دارد که باید این نیاز نیز مرتفع شود و مسئولان در حال پیگیری هستند”.

یادداشت نگارنده—
دستورصریح وزیر آموزش و پرورش و کمک های مدیر کل آموزش و پرورش نوشداروی  پس از مرگ رستم  می باشد. گویا مشکلات خانواده  گنگوزهی،در زنده بودن زنده یاد حمیدرضا گنگوزهی بود.

ایشان می بایست  زیر آوار بماند تا وزیر آموزش و پرورش (ازترس شماتت مردم و برای حفظ مقام خود) بیدرنگ به چاره جوئی بلند می شود. در یک لحظه مدرک تحصیلی  همسر مرحوم گنگوزهی با ارزش شناخته می شود .

با وجود صدها و بلکه هزاران جوان تحصیل کرده بیکار که سالهاست  سربار خانواده خود هستند، با مرگ اقای گنگوزهی همه سدها برداشته می شود حتی فرزند خردسال نامبرده که بیمار است درمان می گردد. هم اکنون مقام دلسوز حکومت آخوندی به این فکر افتاده که برای خانواده گنگوزهی مسکنی نیز دست و پاکند. گویا همه مشکل این خانواده زنده بودن شخص محمد رضا گنگوزهی بود که بایستی زودتر میمرد!!!.

۲- عامل آموزش:

عامل آموزش معلم است. در صورتی این عامل می تواند اثربخش باشد و بتواند به فرزندان این آب و خاک آموزش درست بدهد و آنانرا برای یک جامعه پیشرفته آماده کند که از هر نظر خود و خانوادش تأمین و در رفاه باشند. آموزگاری که خود و خانواده اش دچار مشکلات مالی هست و یا از مسکن و محل اقامت خود به نحوی خشنود نباشد نمی تواند ٰعضو مفید جامعه ومعلم خوبی به شمار آید.

۳ موضوع آموزش :

موضوع آموزش یعنی مطالبی که باید آموخته شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالب آموزشی باید بر اساس- استانداردهای جهانی و مطابق روز باشد. در دوران رژیم گذشته موضوعات سوای مقداری مطالب تبلیغی به نفع  و برای خودبزرگ بینی رژیم، سایر موضوعات دیگر از قبیل علوم اجتماعی، سیاسی و مانند آن  کم و بیش برابر با پیشرفتهای جهانی بود.

زهرآگین نمودن ذهن و مغز دانش آموزان:

در رژیم کنونی علاوه بر محدود کردن علوم اجتماعی و نادیده گرفتن آن از یک سوی خرافات  مذهبی بیشمار و باورنکردنی در کتب درسی گنجانده شده و یا به وسیله اوباشان ونوکران ولی فقیه مانند مداحان خرافات زهرآگین را در ذهن و شعور مردم ناآگاه و ساده دل بانوان تزریق می کنند.

هم چنین، در مدارس نیز از در و دیوار تبلیغات مذهبی دیده می شود و ذهن ساده کودکان و جوانان را پر از این داده های مذهبی دروغین می نماید.

پیشنهادهای آموزشی رئیس جمهور:

آقای روحانی در بازدید خود پیشنهادهائی در مورد کیفیت آموزش جوانان داده که بسیار مسخره و بی مورد است. ایشان مقایسه ای میان دانش آموزان ایرانی و آموخته های دانش آموزان کشورهای دیگر نموده که آنان در سطح کاملن بالاتری قرار دارند. این مقایسه نادرست است زیرا به دلیل امکانات بهتر، کتابهای دور از تبلیغات مذهبی و با محتویات علمی بالاتر، و آزمایشگاههای علوم با کیفیت ارزشمند تر بدانان امکان بیشتر داده است.

آقای روحانی همچنین پیشنهاد کرد  نظام آموزشی ما به گونه‌ای اصلاح شود که دانش‌آموز فارغ‌التحصیل از دوره دوازده ساله تحصیلات ابتدایی و متوسطه حداقل یک کار و مهارت آموخته باشد تا اگر نخواست وارد دانشگاه شود، بتواند وارد بازار کار شود!!. آقای روحانی با آن که گویا در انگلیس تحصیل کرده از سیستم آموزشی پیشرفته به ویژه آزمایشگاهها، لابراتوارها و امکانات یادگیری بسیار پیشرفته عملی آن در هرسطحی از دبستان تا دانشگاه بی خبر است و انتظار بی جائی از سیستم آموزشی  ناقص و الکن ایران دارد.

به دلیل آن که رژیم ضد بشر اسلامی در این ۳۸ سال وقت نکرده و با صرف پولهای مملکت درراههای ضروری دیگر به ویژه بردران فلسطینی و  برادر بشار اسد که موفق شده تا به  کمک و یاری رژیم اسلامی اکنون ۲۵۰ هزار هم وطن مزاحم و بی مصرف را قتل عام کرده و نزدیک به ۶ میلیون دیگر را به مسافرت و تفریح و گردش آواره کشورهای دیگر کند!!!. بنا براین از این مرده شورخانه به عنوان مدرسه استفاده می کند. قرار است که ضد بشر اسلامی در صد سال دوم به فکر تبدیل همه مرده شورخانه های کشور برای مدرسه باشد و مردم مرده های خود را در آب جاری رودخانه بشورند که تمیز تر و ارزانتر تمام می شود.

به دلیل آن که رژیم ضد بشر اسلامی در این ۳۸ سال وقت نکرده و با صرف پولهای مملکت درراههای ضروری دیگر به ویژه بردران فلسطینی و  برادر بشار اسد که موفق شده تا به  کمک و یاری رژیم اسلامی اکنون ۲۵۰ هزار هم وطن مزاحم و بی مصرف را قتل عام کرده و نزدیک به ۶ میلیون دیگر را به مسافرت و تفریح و گردش آواره کشورهای دیگر کند!!!. بنا براین از این مرده شورخانه به عنوان مدرسه استفاده می کند. قرار است که ضد بشر اسلامی در صد سال دوم به فکر تبدیل همه مرده شورخانه های کشور برای مدرسه باشد و مردم مرده های خود را در آب جاری رودخانه بشورند که تمیز تر و ارزانتر تمام می شود.

از آنچه گفته شد:

آقای روحانی طبق معمول بیشتر آخوندها روز اول مهراز یک دبیرستان دخترانه بازدید نمود!!!. ایشان برای خالی نمودن عریضه پیشنهاداتی برای سیستم آموزش و پرورش نمود که بیشتر تو خالی و بی محتوا وچنانچه نیازی به این تغییرات باشد خود ایشان به عنوان رئیس دولت مسئول اجراء نکردن آنست.

نکته دیگر این که:  حمیدرضا گنگوزهی، معلم  دبستان ۵۳ نفری در سیستان و بلوچستان در زنگ تفریح متوجه ریزش دیواری می شود که دانش آموزان در کنار آن بازی می کردند. او که برای نجات این دانش آموزان رفته بود، خود زیر آوار ماند و درگذشت.

ناگهان وجدان وزیر آموزش بیدار شده به مدیر آموزش و پرورش دستور می تابیدرنگ همسر زنده یاد حمیدرضا گنگوزهی را که گویا جویای کار بوده به عنوان معلم بپذیرند. مدارک او هم در عالم ارواح مورد تأیید مقام عظما قرار گرفته!!، همچنین، دستور درمان کودک زنده یاد داده شد!!!، و هم اکنون جناب وزیر دربدر دنبال یک مسکن برای خانواده زنده یاد حمیدرضا گنگوزهی است!!!. به راستی مرگ یک فرد چه مزایایی را به دنبال دارد!!!.

این یک بخاری نفتی در توابع قم است که هیچگونه امنیتی ندارد و هرآن ممکن است منفجر شود و دانش آموزان را در خود بسوزاند . همانند بخاری نفتی کلاس چهارم ابتدایی دبستان دخترانه شین آباد واقع در روستایی به همین نام در ۵ کیلومتری پیرانشهر کردستان. که آتش گرفت و ۳۸ دانش آموز دختر این مدرسه دچار سوختگی شدید شدند.

این یک بخاری نفتی در توابع قم است که هیچگونه امنیتی ندارد و هرآن ممکن است منفجر شود و دانش آموزان را در خود بسوزاند . همانند بخاری نفتی کلاس چهارم ابتدایی دبستان دخترانه شین آباد واقع در روستایی به همین نام در ۵ کیلومتری پیرانشهر کردستان. که آتش گرفت و ۳۸ دانش آموز دختر این مدرسه دچار سوختگی شدید شدند.

نکته پایانی:

بنا به گزارش وزیر آموزش پرورش:”  ۴۰ تا ۴۲ درصد کلاس ها بخاری‌های غیر استاندارد هنوز در کلاس‌ها استفاده می‌شود.” از سوی دیگر، تعداد ۷۰۸ مدرسه از خشت و گلی در استان سیستان بلوچستان وجود دارد ودر شهریور گذشته اعلام شد که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در این استان ۱۲۰ هزار نفر است.

  • آقا

    مرگ بر خامنه ای جلاد