تا بانوان کشورمان فعالانه در تظاهرات شرکت نکنند رژیم ضدایرانی همچنان در قدرت باقی خواهدماند ۸

یش گفتار:

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. این شعاری است که ما همیشه دست کم گرفته ایم و اوج توانائی و قدرتمندی رژیم ضد ایرانی را به حساب نیاوردیم. با آنکه نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند، این پرسش مطرح است که چرا و به چه دلیل بانوان کشورمان در این امر حیاتی که به سرنوشت همه ما بستگی دارد حضور چشمگیری در تظاهرات و راهپیمائی ازخود نشان نمی دهند.

نخستین گرد همائی و اعتراض بانوان کشور:

بانوان کشورمان آزادانه و بدون آن که تحت فشار و یا سفارش حزبی، گروهی، فرقه ای باشند به حکم دفاع از آزادی و شرف انسانی  و احساس بدی که از دستورات تبعیض آمیز و ضد بشر اسلامی که از سوی خمینی و آخوندهای ریز و درشت بر سال ۱۳۵۷ خورشیدی به مردم ایران به ویژه زنان باکمال و قدرتمند میهن دوست تحمیل شده بود در تاریخ یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۵۷ در سراسر تهران و چند شهر دیگر به اعتصاب و اعتراض برخاستند و علیه  قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی به ویژه تحمیل حجاب بی منطق اجباری به دادن شعارهای دست جمعی و پخش اعلامیه های گوناگون پرداختند.

تظاهرات  ماه پیش مردم مبارز و شجاع زنجان علیه قوانین ضد انسانی و حکومت ضد ایرانی ولایت فقیه

تظاهرات  ماه پیش مردم مبارز و شجاع زنجان علیه قوانین ضد انسانی و حکومت ضد ایرانی ولایت فقیه

شوربختانه، در این اعتصاب ملی و همگان نیزچون از ناحیه مردان مانند شوهران، برادران، و اقوام دیگر نه تنها همراهی و همکاری نگردید، بلکه همه گونه مخالفت و سنگ اندازی مانند همیشه در راه و هدف آنان انداخته شد و آنان را به ناچار به انحراف و یا سکوت کشاند. نتیجه آن که قوانین تحمیلی آخوندهای بیشرف و ضد فرهنگ ایرانی را  موفق و پیروز گرداند و بانوان گرانمایه و اندیشمند کشورمان را به عقب نشینی و فراموش کردن حقوق قانونی و انسانی آنان وادار کرد.

تظاهرات عمومی زن و مرد در کنار هم:

تصور بفرمائید درکنار هرمردی یک زن اعم از همسر، خواهر، و یا بستگان دیگر او در راهپیمائی و یا تظاهرات اعتراض آمیز به رژیم شرکت داشته باشند و زنان مانند تظاهرات یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۵۷ به خیابانها آمده ولیکن در کنار شوهران، برادران، و مردان فامیل خود به شعار دادن پردازند، آنگاه خواهیم دید که به جای ۱۶ شهر ایران در زیر پای مردم معترض، همه کشور در این به پا خاستن با همدیگر همکاری خواهند نمود و می توان به جرأت یادآور شد که عمر رژیم ضدمردمی اسلامی به پایان خواهد رسید و آنان به ناچار از سمت و کار خود کناره خواهند گرفت و هرکدام مانند موش در سوراخی مخفی خواهند شد.

زنان شجاع و دلیر ایران در ۱۷ اسفند ۵۷ علیه قوانین ضد انسانی حکومت اسلامی به پا خاستند و اعتراض و نارضایتی خود را به گوش هم وطنان خود رساندند. شوربختانه مردان ما با کمال بی رحمی و بی تفاوتی پاسخگوی این خواست ملی نیمی از هم میهنان خود نبودند و آنها را حمایت نکردند. همین معامله را بانوان کشورمان در تظاهرات ماه پیش شهرهای ایران با برادران و شوهران خود کردند و آنها را یکه و تنها گذاشته و به رژیم خونریز اسلامی پروانه دادند که با آنان وحشیانه رفتار نموده و از خیابانها دور و پراکنده کنند.

زنان شجاع و دلیر ایران در ۱۷ اسفند ۵۷ علیه قوانین ضد انسانی حکومت اسلامی به پا خاستند و اعتراض و نارضایتی خود را به گوش هم وطنان خود رساندند. شوربختانه مردان ما با کمال بی رحمی و بی تفاوتی پاسخگوی این خواست ملی نیمی از هم میهنان خود نبودند و آنها را حمایت نکردند. همین معامله را بانوان کشورمان در تظاهرات ماه پیش شهرهای ایران با برادران و شوهران خود کردند و آنها را یکه و تنها گذاشته و به رژیم خونریز اسلامی پروانه دادند که با آنان وحشیانه رفتار نموده و از خیابانها دور و پراکنده کنند.

بدیهی است حرمت و احترام بانوان گرامی در این راهپیمائی ها در درجه نخست اهمیت است. چنانچه بانوان در شعارهای خود ضمن انتقاد منطقی و مؤدبانه توهینی نکنند از سوی رژیم هم به ناچار با آنان رفتار انسانی خواهد شد. در غیر آنصورت احترام به شخصیت بانوان باید از سوی محافظان مرد رعایت و مراقبت شود.

بازهم یادآور می شود که تنها راه رهائی از این رژیم جهنمی ضد مردمی شرکت همه مردم از زن و مرد در تظاهرات خیابانی است.

نظر کارشناسان درادامه تظاهرات:

در تظاهرات مردم علیه رژیم که از روز پنجشنبه ۲۸دسامبر ۲۰۱۷ در مشهد آغاز شد و به شهرهای دیگر ایران کشید و برای مدت دوهفته ادامه یافت،آقای هاشم خواستار نماینده معلمان کشور در مصاحبه با شبکه «دُرّ تی وی» با اشاره به اعتراضات گسترده مردم در بیشتر شهرهای ایران گفت: “کارد به استخوان مردم رسیده و از این فقر و فلاکت، و ظلم و ستم حاکمانی که آنها را به خاک سیاه نشانده اند بیزار شده اند و قیام کرده اند.”

این فعال مدنی که ساکن شهر مشهد است، افزود: حاکمان کنونی کفایت و توان اداره کشور را ندارند و منشا تمامی بحرانهای بوجود آمده برای کشور هستند. ایشان آنگاه یادآور شد که “من از مردم میخواهم که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنند. من مطمئن هستم که این اعتراضات به همان آزادی واقعی که مردم ایران از انقلاب مشروطه به دنبال آن هستند، ختم خواهد شد.”

نکته پر اهمیت دیگر که باید باردیگر در اینجا یادآور شد آن است که این تظاهرات مردمی تانتیجه قطعی برکناری حکومت باید همچنان در همه کشور ادامه یابد. بنابراین، ترس از پاسدار، بسیجی، و تهدیدهای آبکی رژیم هیچکدام نباید موجب دلسردی و عقب نشینی مردم شود. از فارسی یادواره ای(ضرب المثلی) داریم که می گوید” مرگ یک بار، شیون هم یک بار”.البته بیان مرگ در اینجا رها شدن و نجات یافتن از رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه و رسیدن به آزادی و دموکراسی است.

قیام خراسان – حمله با گاز فلفل به سوی مردم:

تجاوز گروههای کوچک به خاک ایران:

در تاریخ چند هزارساله ایران کمتر دیده شده که در برابر حملات دشمنان کشور و یا تحمیل هدفهای ضد انسانی آنان به گروهی و یا همه مردم ایران، ایستادگی و تظاهرات دسته جمعی مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، با مرام های مذهبی و برداشت های گوناگون بتواند دشمن را به زانو در آورد و آنان را ناچار به عقب نشینی و تجدید افکار و هدف های ناانسانی خود نماید.

یورش های نظامی که از سوی متجاوزان جنگی مانند تازیان، چنگیز، تیمور، و یا فرماندهای محلی مانند نادر ، کریمخان زند، افراد خانواده صفوی، محمود و اشرف افغان، خانواده قاجار به گروههای دیگر ایرانی شد همگی از یک فرمانده و تعداد اندکی سرباز و هوادار بهره می بردند. و همواره تعداد کمی از ایرانیان که در برابر آنان ایستادگی می کردند بسیار ناچیز و اندک بودند. وگرنه نه پای عرب به ایران می رسید، نه نیشابور شهر بزرگ و تاریخی خراسان از سوی سپاه چنگیز به آتش کشیده می شد و مردمان آن از دم تیغ جلادان چنگیز می گذشتند و یا شهر اصفهان از سوی تیمور قتل ٰام می شد…

دختر جوانیکه با شجاعت و دلاوری یکه و تنها حجاب اسلامی را به دور انداخت و در میان مردم علیه حجاب ضد انسانی اسلامی به تبلیغ و سخنرانی پرداخت. این دختر دلاور و مبارز تا کنون ناپدید شده و از او اطلاعی در دست نیست.

از آنچه گفته شد:

تجاوز چند هزار آخوندبیشرف فرومایه به اصالت و فرهنگ ایرانی:

به راستی جای شرم و خجالت است که برای مدت ۴ دهه کشورمان، دارائی امان، شرفمان، ناموسمان، هستی امان، نفس کشیدنمان، امروز، فردا، و آینده امان در دست کمتر از ده هزار آخوند ضد ایرانی، فرومایه و نا انسان زیرو رو و تصمیم گیری شود. زیرا ما ملتی هستیم که با همدیگر توافق، همکاری، دلسوزی نداریم. اگر خانه همسایه امان به آتش کشیده شود خوشحالیم که به خانه ما آسیبی نرسیده است.

Narges Hosseini was detained within 10 minutes of removing her veil in apparent solidarity with 'Girl of Enghelab Street

دختر دلاور خانم نرگش حسینی که با برداشتن حجاب اسلامی اعتراض عملی خود را به رژیم ضد انسانی ولایت فقیه نشان داد بی درنگ پس از ده دقیقه توقیف و به مکان نا مشخصی برده شد. آیا هم میهنان گرانمایه از اقدام شجاعانه این دختر خانم و ۵ دختر خانم دیگر حمایت می کنند؟!، و یا برایشان بی تفاوت است و هرچه به سر ما بیاید به کسی مربوط نیست و لیاقت خودمان نمی تواند بیشتر باشد!!!.

نکته پایانی:

در گذشته زنان ما تنها ماندند و اکنون مردان:

در تظهرات یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۵۷ که بانوان کشورمان برای دفاع از حقوق پایمال شده خود به خیابانها آمدند، نه تنها مردان با آنان همکاری نکردند بلکه به مخالفت پرداخته و سد راه هدف آنان شدند.

در تظاهرات خیابانی در تاریخ یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۵۷ در سراسر تهران و بیش از ۱۶ شهر ایران انجام شد و حتی چند هفته ادامه داشت به علت شرکت نکردن زنان و نداشتن همکاری آنان با مردان، نیمی از جمعیت ایران فلج ماند و اقدامی انجام نداد و سرانجام باعث و بانی شکست این تظاهرات ملی و انسانی شد.

 • why all farsi media censor thi

  سازمان ملل سوریه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد
  https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=147693

 • radio zamaneh va gouya news

  روایت یک وکیل فرانسوی از قطب‌زاده و خمینی در پشت صحنه انقلاب
  حرف‌های جلال‌الدین فارسی علیه میرحسین موسوی
  ————————–
  روسیه و مارکسیست های روسی که انقلاب ملت ایران برای آزادی و استقلال را با اشغال سفارت امریکا و اغتشاشات کردستان و ترکمنستان و خوزستان و دانشگاه تهران ، دزدیدند دنبال دوباره نویسی کمدی وار تاریخ معاصر ایران هستند تا رد پای شوروی و مارکسیست های روسی را از دزدیدن انقلاب و چرخاندن کشور از مدار متحد امریکا به مدار سر سپردگی روسیه و دایه تروریست های عرب و تروریست های کرد و تروریست های آمریکای جنوبی برای حفظ منافع روسیه ، پاک کنند
  ۱) حسن ایت جاسوس حزب انگلیسی زحمتکشان بقایی در جمهوری اسلامی دشمن خونی بنی صدر بود و از عوامل کودتا علیه بنی صدر . حالا یک جاسوس مسلم حزب توده و قذافی یعنی جلال الدین افغانی میگوید “موسوی” دشمن خونی دیگر بنی صدر (به گفته حتا جاسوس حزب توده در میان اصول گرایان توکلی ) طرفدار مصدق بوده !!!! موسوی حتا پس از سالیان دراز وقتی برای بازرگان سعی کرد کمی انعطاف نشان دهد گفت : من برای حفاظت از دین خودم !!!! نمی توانم به بازرگان حمله کنم ! اگر چه اختلافات بسیاری در اندیشه و کردار سیاسی داریم . درست مثل همسرش که حتا نتوانست از حق زنان برای پوشش دفاع کند وقتی زنان ایرانی و تعدادی از آخوندها هم میگویند پوشش زن اختیاری است !!!
  موسوی ، ایت ، جلال الدین افغانی ، رفسنجانی ، خویینی ها ، نبوی ، پیمان ، همه از عوامل روسی سازی انقلاب ملت ایران بودند . بیهوده نیست که هیچ رسانه فارسی یک سانتیمتر بعد از پیروزی انقلاب و اشغال سفارت پیشتر نمیرود . همه در یک مهمل سیاسی به نام گوادلوپ در جا میزنند .
  خامنه ای وارث نظام روسی شده فقاهت بود و آنرا بسیار روسی تر کرد . موسوی و خامنه ای قوم و خویش و همفکر و همداستان هستند وقتی پای اصل نظام فقاهت روسی میان بیاید ، به همین دلیل از کروبی گاهی نق زدن هایی میشنوید اما از موسوی و زنش سکوت و یا اشمالی .

  و اما داستان رادیو زمانه که پایگاه چریک ها ی فدایی و ملاها در هلند است در مورد قطب زاده
  باز همان داستان . اینبار شوروی یک جاسوس سوسیالیست روسیه در فرانسه را فرستاده بود تا از طریق قطب زاده , از پاریس انقلاب را بدزدد . حتا دنبال نفت ایران بودند برای امریکای جنوبی ! که بعد ها با نفوذ کیانوری از طریق رفسنجانی موفق شدند و با اشغال سفارت امریکا و ساقط کردن بازرگان و بنی صدر و بیرون ریختن ملی ها و لیبرال ها و جاسوس کردن و زندانی کردن امیر انتظام و کشتن قطب زاده و با دمپایی تو صورت ایت الله شریعتمداری زدن و بمب گذاری در زیر بهشتی و باهنر موفق شدند . اما در ان زمان از طریق این جاسوس موفق نشدند , چون قطب زاده فهمید بازیچه شوروی شده ، بنی صدر هم فهمید که خمینی او را فریب داده و استقلال و ازادی د رکار نیست . بازرگان از اول به خمینی اعتماد نداشت و اولین کسی بود که گفت ” سه سه بار به نه بار غلط کردیم انقلاب کردیم ” و حالا همه مردم ایران همین را میگویند .
  حسن حبیبی ، سحابی ، صادق طباطبایی ، چمران ، یزدی …. اما در فریب خوردگی ماندند تا مردند .
  جلال الدین افغانی ( کاندید حزب توده و حزب جمهوری اسلامی موسوی ) اما با قذافی هم پیاله بود و با چمران و طباطبایی و شمس الوازلین و ابتکار تفاوت سلیقه داشت (در نوع نوکری برای روسیه ) که از موسی صدر و لبنان و مصر تغذیه می شدند , تا امروز مانده .

  موسوی ، بهزاد نبوی ، پیمان با خویینی ها و محتشمی پور و تاجزاده و بقیه جنایت کاران نظمه فقاهت روسی اما ماموران اکتیو ک گ ب و پوتین هستند . به همین دلیل رسانه های چپ به اینها حمله نمی کنند بلکه برای آنها تبلیغ هم میکنند .
  البته کار از این حرفها گذشته . اینها حالا دوباره دنبال مصدق و کورش افتاده اند تا از احساسات ملت خشمگین از فروش منافع کشور به روسیه و سوریه سو استف اده کنند و علیه امریکا و اسرائیل تبلیغ کنند
  رژیم هیچ چاره ای ندارد
  یک کودتای آمریکایی در سپاه ممکن است اینها را با یک پوسته جعلی اسلامی تا مدتی نگاه دارد ، اما هیچ راه حل دیگری حتا اگر مثل شاه که دست به دامن بختیار شد ، اینها یک چهره ملی فرصت طلب دو دوزه باز هم بیاورند باری فریب ، دیگر کار نمیکند .
  بازیهای اصلاح طلبی و سبز عصر امامی و بد و بدتر که توده ایها یاد اینها دادند دیگر نخ نما شده
  سد روسی شکسته شد
  آویختن به تروریسم عربی و طالبانی و کردی روسی دیگر نمی تواند اینها را حفظ کند

 • ایرانی

  مررررررررررررررررگ بر رژیم دزد و اختلاسگر و غارتگر جمهوری چسسسسلامی
  مررررررررررررررررگ بر خایه منی مزدور و حرومزاده

 • tablighat rousi farsi media

  کمدی الهی
  کمدی مارکسیستی
  در کمدی الهی رفسنجانی و برخی دیگر آخوندها و اخوند زاده ها در انتخابات ریاست جمهوری از زنانی که تحت ستم مضاعف رژیم دیکتاتوری فاسد هستند استفاده ابزاری کرده و میکنند تا رای محدود شده و هدایت شده آنها را در میان خود از هم بدزدند .
  در کمدی مارکسیستی سالها کشورهای کمونیستی عده ای ورزشکار را میفرستاد در المپیک ها بروند کشور های بیرون از دیوار دیکتاتوری فاسد نومن کلاتورایی مافیایی ، تا از چهره وحشتناک و خونخوار خودشان کمی تصویر فریبکارانه ای منتشر کنند و عده ای ابله مثل مارکسیست ها در جهان سوم را بفریبند و غربی ها را هم دچار تشکیک کنند . در مورد غربی ها موفق نشدند چون یک غربی فرا می پرسد اگر این کشورها زندگی بهتری دارند چرا درشان بسته و چرا از مردم خودشان وحشت دارند. اما در مورد مارکسیست ها موفق شدند . الان همه فاشیست های روسی ، عربی ، کره ای ، آمریکای جنوبی ، سازمانهای تروریستی کرد یک شیوه بسیار سطحی و احمقانه از استفاده ابزاری از زن برای پوشاندن چهره های فاسد و جنایت کار را به کار گرفته اند که متاسفانه در غرب در میان سطحی نگرها و پوپولیست ها گاهی خریدار دارد. همین زنان کره شمالی از یک نوار بهداشتی که ابتدایی ترین وسیله بهداشت زنان است محرومند تا چه رسد به دارا بودن پست های رهبری و ریاست جمهوری و قضاوت و داشتن زنان فمینیست و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق برابر با مردان . فقاهت بعثی اما در خارج نمیتواند از این حقه کثیف سیاسی فاشیستی مارکسیستی – خلقی – بعثی روسی استفده کند چون زنان را در حجاب پنهان کرده که ستمی اضافه است . سازمانهای تروریستی کرد اگر چه حجاب مخصوص خودشان را به زنان تحمیل کرده و چهره های زشت و ریشو و پنهان شده در لباس چریکی و اسلحه کلاشینکف مشخصه ان است ، اما چون توسری ندارند از ملاها بیشتر قدر به فریبکاری هستند . مردم ایران اما با جنبش ناسیونالیستی سلطنت طلبانه ضد سلطه روس و ضد حیف و میل منابع ملی ایرانیان برای اعراب روسی اخیر خود نشان دادند که فریب این چیزها را نمی خورند . چون بر خلاف کره شمالی و اعراب بعثی و کردهای گرفتار شونیسم تروریست روسی ، فرهنگ و مغز های آنها با توجه به زمینه دوران آمریکایی شاه و فوران اطلاعات فیس بوک و تویتر و ماهواره و مهاجرت و مسافرت های برون مرزی ، انقدر آگاه است که بفهمد اینها بازی است . و گرنه همه چیز یک کشور باید به همه چیز ان بیاید ( نقل از مظفر الدین شاه به کمال الملک ) . اگر همه زنان کره این گونه به سبک غرب لباس می پوشند و میتوانند دنبال مد بروند و در همه زمینه ها آزادانه پیشرفت کنند . در این جامعه اتوپیایی را باز کنید به روی توریست و رسانه ها . بگذارید مردم خودتان بروند بیرون و ببینند که دنیای بیرون همان گونه که شما تبلیغ میکنید در بیچارگی و ستم و فقیر هستند و قدر شما فاشیست های فاسد تبه کار را بدانند .
  تا ان روز همه این زنان کره ای و کردی و روسی و کوبایی و … همان فاطمه کماندو های خودمان هستند بدون چادر .اقلیتی برخوردار از رانت حکومتی و فساد فراگیر که خون مردم خود می آشامند تا صورت زرد خیانت کار خود را سرخ نشان دهند . و این رسانه های که این اخبار را ترویج میکنند همان شریعتمداری و ضرغامی و نبوی و انبارلویی و … خودمان هستند بدون ریش و پشم که جیره خوار حکومت های فاشیستی هستند و پاک کنند گان اسیدی رد پای جنایت و خیانت و آدم خواری .

 • mohreh haye soukhteh rousi

  بی بی سی:

  همزمان به نقل از مقام های آمریکایی گزارش می شود که یک پهپاد ارتش
  آمریکا یک تانک روسی تی-۷۲ را در روزهای پایان هفته در سوریه منهدم کرده
  است.
  بی بی سی دریافت که دو جنگجوی کشته شده احتمالا از سوی شرکت های
  نظامی خصوصی اجیر شده بودند که از نیروهای مورد حمایت دولت سوریه پشتیبانی
  می کنند.

  http://www.bbc.com/persian/world-43053563

  —————————————————————————————————–
  این یک سند دیگر از سانسور وحشتناکی که مارکسیست های روسی مستقر در رسانه های فارسی زبان از بی بی سی فارسی تا رادیو فردا و صدای امریکا و دوچه ولله و رادیو زمانه ، … اعمال میکنند تا منافع روسیه را حفظ کنند . حتا اگر به قیمت بلا گردان کردن ملاهای روسی باشد که فعلا بز گر همه رویداد هایی هستند که د رخاور میانه ، آمریکای جنوبی ، آفریقا ، شرق آسیا ، اتفاق می افتد . یکی نیست از مزدوران پوتین در بی بی سی فارسی بپرسد ، شرکت خصوصی نظا می با تانک تی ۷۲ در کجای تاریخ جهان سابقه داشته ؟ مگر اسم اینها جنایت کاران جنگی و ارتش مزدور آدمکش و به عبارتی داعش ( نوع مارکسیستی روسی ان ) چیز دیگری هست ؟ اینها در سوریه جز جنایت و کشتن زنان و کودکان مگر کار دیگری میکنند که قاسم و افغانی ها و حسن نصرالله نمیکنند ؟

  تروریست ، تروریست است

  -چه فدایی که ژاندارم میکشت ،

  -چه چه گورا که ۵۰۰ نفر را بدون دادگاه مثل خلخالی کشت و بعد رفت کشور بولیوی آنجا مثل حسن نصرالله و محمد منتظری و محتشمی پور انقلاب روسی بپزد با تروریسم جنگلی ،
  -چه داعش که حالا کاملا معلوم است که ساخت روسیه و اسد و ملاها بوده تا کون اسد را بپوشانند و جنایات روسیه و اسد و ملاها را توجیه کنند ،
  -چه تروریست های کرد که میخواهند از این آب گل آلوده مثل عربستان و اردن و ترکیه و آلمان و …ماهی بگیرند و زمین ها اعراب را بدزدند و کشور قلابی درست کنند که وجود خارجی نداشته ( مثل عراق و پاکستان )،

  -چه قاسم و حشد و حماس و حزب الله و

  -چه بادرمینهوف و ارتش ایرلند و

  -چه تروریست های شرق اوکراین .
  اما چرا مارکسیست های روسی که اکنون به نمایندگی از پوتین هم صاحب رادیو فردا و صدای امریکا هستند و هم زمانه و دوچه ولله و حال بی بی سی فارسی هم که ظاهرا در کنترل دولت انگلیس دیگر نیست همگی دنبال سانسور اخبار ضد روس و یا اگر مجبور شدند قسمتی بپوشانند ، با دست کاری و ماله کشی و توجیه های کودکانه مثل همین اصلاح طلبان نظام فقهات روسی ( ملی مضحکی ها و توده ای و فدایی ها و موسوی چی و دیوار بالاکشان سفارت و مجاهد انقلاب ) که دست بردار نیستند از مالیدن خایه نظام فاسد روسی ، اخبار را کاملا از محتوی تهی میکنند و به خیال خود میدهند به خورد مردم ایران . اما دیدید که مردم همه اینها را پشم هم حساب نکردند و زدند وسط خال ! سوریه را رها کن ، نه غزه نه لبنان ، مرگ بر روسیه .

  • Faghat kherad

   چهل میلیون انسان تشکیل یک ملت میدن و خواست یک ملت بهش هدف ملی میگن ونمیتونه تروریستی باشه.فقط یکم خرد میخواد .فهمیدن این جمله

   • فرهاد

    انسانها زمانی ارزش دارند که منطقی و متفکرانه عمل کنند و تمام کسانی را که مقلد هستند در واقع ارزش یک فرد را دارند وان مرجع تقلید است

 • شهروند

  مرگ بر خامنه ای نفرین شده