بایگانی نویسنده: داریوش خجسته

بررسی رفتارهای جنسی محمد بن عبدالله – بخش نخست۱۱۰

علی در نهج البلاغه می گوید: «...آنگاه که کودک بودم، پیامبر مرا در کنار خود نهاد و بر سینۀ خویشم جا داد، و مرا در بستر خود می خوابانید چنانکه تنم را به تن خویش می سود [می مالید] و بوی خوش خود را به من می بویانید...» (نهج البلاغه ، ترجمه دکتر جعفر شهیدی ، خطبه ۱۹۲، ص ۲۲۲)