بایگانی نویسنده: سیاوش سرفراز

حمله نظامی نه تنها فاجعه ای برای ایران، بلکه تهدیدی برای منطقه و عالم بشریت است۰

این روزها مجددا شیپور جنگ به صدا درامده و به نظر میرسد جمهوری اسلامی و اسرائیل از این قضیه هر دو طرف سودها میبرند. با چنین کنش و واکنشی مسئله جنگ بر بزرگترین اختلاس تاریخ که میتوان ان را غارتگری سرمایه های یک ملت انگاشت سایه افکند و جمهوری اسلامی فرصتی دیگر یافت تا از یک بحران به سلامت عبور کند.