سهراب ارژنگ


صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سهراب ارژنگ دوران ابتدایی را در دبستان مسعود سعد، و متوسطه را در دبیرستان ادیب تهران گذرانید. با آن که به رشته های سیاسی علاقمند بود، ولی جو دیکتاتوری حاکم مانع از انجام خواسته او شد. از این روی، پس از گذران رشته فیزیک با بهره گیری از استادانی مانند دکتر حسابی، مهندس ریاضی، دکتر عیسی صدیق، در دوران زنده یاد دکتر فرخ رو پارساسالها به کار آموزش پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در رشته کاربرد فیزیک از انگلیس فوق لیسانس گرفت، و دکترا ی دولتی خود را با درجه بسیار ممتاز از دانشگاه لویی پاستور فرانسه به پایان رسانید. مدتی نیز در نقاط مختلف اروپا به کار پرداخت. در دوران انقلاب به شدت با حرکت اسلامی و روی کارآمدن آخوند و بعدها حتی با انتصاب مهندس بازرگان که از پیش شناسایی نزدیک با او داشت به شدت مخالفت ورزید و چند بار مورد ضرب و شتم خردباختگان آن زمان قرار گرفت.

سهراب ارژنگ در هیچ انتخاباتی شرکت ننمود و ورود خمینی و محاصره او در فرودگاه به وسیله آخوندهای جنایتکار را موجب بدبختی، پریشانی، و درماندگی مردم ایران می دانست. شماری از دوستان متعصب دانشگاهی و حتی بستگانش، به دلیل نفرت او از رژیم اسلامی و تلاش های سیاسی، از وی برای همیشه از او جداشدند.

سهراب ارژنگ سرانجام به ناچار، به استخدام دولت ایران در آمد. سالی چند در سمت ها و پست های گوناگونی تلاش نمود تا برای مملکت و در خط مردم مفید و کارساز باشد. از آن جا که میزان فساد، دزدی، چپاول و غارتگری را در هرکجا و هر پست عملاً مشاهده نمود و راهی برای جلوگیری از آنان نیافت، به ناچار همه کارها را رها کرده با برداشت های خود از کجروی های رژیم و وضعیت و مشکلات تأسف آور زندگی مردم، در ایران نخست به نوشتن کتابی در مورد تاریخ ایران و علت شکست های کشورمان پرداخت که تا کنون به دلیل وضعیت بد مالی به چاپ نرسیده، مدتی نیز در یکی از شهرستان های ایران مخفیانه به فعالیت سیاسی پرداخت که بازهم هربار مورد بدگویی، و ناسزاگویی و تعقیب، اطرافیان گردید.

سرانجام از چهار سال پیش تا کنون با برپایی سایت «فضول محله»، و همکاری شماری از هم میهنان نویسنده، نقاش، کارشناس کامپیوتر، به نوشتن مقاله های سیاسی پرداخته است. محل کار و چند تن از همکارانش، هم اکنون در لندن، پاریس، کشور دیگر اروپا و آمریکا است. او از همکاری دوستان و نویسندگانی چند در این کشورهای بهره می گیرد.

نکته دیگر- سهراب ارژنگ و همه همکارانش به هیچ حزب و گروه و دسته ای وابستگی ندارند و کمترین کمکی از فردی، جایی، و یا مقامی دریافت نکرده اند. همه افراد گروه از بام تا شام برای زندگی روزمره جان می کنند، و ساعاتی چند از شامگاهان حتی گاهی تا نزدیک به بامداد به کارهای مطالعه، نویسندگی چاپ و پخش روزانه فضول محله می پردازند.

نکته پایانی این که سهراب از چند بیماری گوناگون و خردکننده رنج می برد و ناچار است روزها و هفته هایی از عمر خود را در بیمارستان و یا بستر در خانه بگذراند. شمار زیادی از مقاله های نوشته شده، محصول شب های بیخوابی در بیمارستان است.

بایگانی نویسنده: سهراب ارژنگ

دومین سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

اتل متل خبرنگارما دومین چرند سرائی وفضله پراکنی این دانشمند بی نظیر و این پروفسوربی همتا درباره ظهوراسلام در عربستان، ومسلمان شدن ایرانیان را این چنین بیان می کند:”عربستان شبه جزیره ای است که پیش ازپیامبراسلام درفقر، بیسوادی، ظلم وستم وجنایت می سوخت. پیامبربزرگوارکه بی سواد بود، یک شبه پرو لبریزازسواد و دانش گردید. اوتوانست […]

سخنرانی نکبت الاسلام دانش ستیز در حسینیه چماقداران دراستان یزد۰

آقای نکبت الاسلام دانش ستیزاستاد یکتا و کم نظیری است که سالها دردانشگاه ممتازفیضیه  قم دررشته متد علمی طهارت با آفتابه و بدون آفتابه وهمچنین بیضه شناسی، شکم و زیرشکم سال ها پژوهش وبررسی کرده اند. رساله های فوق تخصص ایشان دربین همه علاقمندان گوسفند پیشه ایران، وبرادران ذبح اسلامی همچنان دست به دست می […]

نامه اعتراض آمیز مردم خراسان به وزارت کشور۰

گروه بیشماری ازمردم خراسان با پرکردن طوماری، به وزارت خودکامه به اصطلاح کشورشکایت خود را این چنین مطرح کردند: به چه دلیل سرزمین بزرگ وآباد ما را به شخص بیگانه وناشناس عرب نژادی بنام  رضا بخشیدید وبه نام وی ثبت نمودید؟. گویا این فرد که به نام رضای غریب ورضای شماره هشت نامیده می شود، […]

مشاجره لفظی بین شاه وابوالفضل۰

یکی از هوا داران فضول محله درخواب می بیند که بین شاه وحضرت عباس درآن دنیا گفتگوی تند زیر رد وبدل شده است: شاه ازابوالفضل گله می کند که چرا این بار هم مانند گذشته در سال ۵۷ به یاری او نشتافته، وبا دست خود او را نجات نداده است. حضرت عباس درپاسخ می گوید […]

توصیه به امام زمان -ع۰

آقای نان خامه ای امام چهاردهم و رهبرکویر انقلاب ذبح اسلامی درملاقات شبانه خود با امام دوازدهم، به ایشان مژده داد  که جمبوری استالینی ایران با به بند کشیدن مردم ، تجاوز به آنها، وبه هم انداختن  آنان به همدیگر، توانسته است به  گسترش ظلم وستم بپردازد وموجبات ظهور هرچه زودترآن حضرت را فراهم سازد. […]

تقدیم بودجه سال ۱۳۸۸ به مجلس۰

آقای انگوری نژاد رئیس جمبول وممبول، دیروزبودجه ۴۰۰ بیلیون تومانی برای سال نورا به شرح زیربه مجلس ترحیم ذبح استالینی تقدیم کرد: ۱- وزارت دفاع مقدس- یک میلیارد تومان جهت خرید جرثقیل ووسائل شکنجه واستخدام برادران ذبح اسلامی ازنوارغزنه ، لبنان و نیکاراگوآ برای مبارزه با بیش از ۶۰ میلیون ضد انقلاب وابسته به صهیونیست […]

نامه سرگشاده گوسفندان مستضعف به رهبر کهیر انقلاب۰

به مناسبت گرانی سرسام آور و نایاب شدن گوشت در ایران، چند تن ازگوسفندان نامه ای به ولی فقیر نوشته اند که براثرکمبود آب بخاطرعدم بارندگی و پرخوری آخوندها، سبزه و گیاهی از زمین نروئیده، و رمقی برایشان نمانده است.آنان از علی بابا رهبر دزدان قلعه جماران در خواست کردند تا جلو پرخوری آخوندها را بگیرند.