بایگانی

ملتی که شیر وخورشید را هلال احمر بخواند و رأی بدهد، لیاقت بردگی همین آخوندها را دارد۰

این پرسش در پیش است که اگر سند ساختگی و قلابی در پیش ما گذارند آیا درخواست امضاء می کنیم؟. یا اگر در برابر فردی قرار بگیریم که مطالبی دروغین و بی اساس به خورد ما دهد، آیا ساکت و بی حرکت می مانیم؟. حال، چه دلیل دارد که ما بخواهیم در مجلس آخوند که سرشار از ترفند و ریاکاری است، شرکت کنیم؟.

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران ‪-‬ بخش سوم۲۶

دربخش نخست، به نکاتی چند از گفتگوی نادرست شاهزاده با مجله فوکوس اشاره رفت. در بخش دوم، خدمات و کارهای ارزنده رضاشاه و همچنین عملکرد نادرست او به نگارش در آمد.در این بخش به دلیل های برکناری رضا شاه، برگزیدن شاه، و آغاز دیکتاتوری و رشوه دادن به آخوندها، به کوتاه اشاره گردید. بخش های دیگر، بقیه داستان.

روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر و جفتک پرانی رژیم ایران۲

سرانجام گروه تروریستی اخوان المسلمین پس از چند دهه ناتوانی در برابر نیروهای دولتی مبارک و ارتش مصر، توانست در یک خلاء سیاسی مانند انقلاب ۵۷ ایران، به قدرت برسد. گزینش محمد مرسی موجب نهایت خرسندی و آرامش حاکمان ایران شده است. تا آن جا که ملاها را به سرمستی به جفتک پرانی و لگدکوبی در آورده است.

چگونه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به وسیله علی شریعتی پایه گذاری شد؟۴۵

برای نخستین بار شیخ فضل الله به دنبال حکومت اسلامی بر آمد. آن گاه فدائیان اسلام زیر چتر آیت الله کاشانی تشکیل شد و برای رسیدن به حکومت اسلامی دست به کشتار مقامات دولتی زدند. سپس. شریعتی با سخنرانی های خود جوانان را شستشوی مغزی داد و زمینه حکومت اسلامی را آماده نمود سر انجام خمینی آنرا پیاده کرد.

بر سر مشروطیت ما چه آمد؟- از چه زمانی مشروطیت به خاک سپرده شد؟۵

قانون مشروطیت که به دلیل استبداد دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه با تلاش دلاورانی چون ستارخان، باقرخان، سردار اسعد بختیاری، یپرم خان ارمنی و شماری دیگر در تاریخ ۱۴مرداد ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید، در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای آمریکایی- انگلیسی و همکاری لات های میدان تهران به خاک سپرده شد.