بایگانی

مگر اسرائیل علیه ایران چه کرده است؟۷

نتانیاهو به دوستی دو هزار و پانصد ساله مردم ایران و یهودیان اشاره کرد و پرسید : آیا در این مدت یک تیر از سوی یهودیان به سمت مردم ایران پرتاب شده است؟ او حساب حکومت ایران را از مردم ایران جدا نموده است و نشان داد که بخوبی از نارضایتی مردم ایران درباره سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی آگاهی دارد.از سال 57 تا امروز ، رژیم جمهوری اسلامی جنگی بیهوده را با اسرائیل شروع نموده است. از کشتار زنان و کودکان بی دفاع بدست سلیمان خاطر دیوانه تمبر چاپ نموده است؛ هزاران موشک به حماس و حزب الله داده است که شهروندان یهودی را کشتار کنند

٩ نکته مهم در پاسخ به شایعات و دروغ های پیرامون زمین لرزه های ایران!۳

تهران روی چند گسل ریز و درشت است که مهمترین آنها ری و عباس اباد است؛ اینکه در تهران حدود ١٨٠ سال است که زمین لرزه نیامده و دوره آماری زمین لرزه های بزرگ این منطقه حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ سال است تقریبا درست است.

این مقاله به پیشگاه همه دوستان گرانمایه و بزرگواری که تا به امروز ما را همراهی کرده اند، تقدیم می گردد۲

دوستان، پشتیبانی شما گرامیان، پنجاه هزار شمع روشن شده است در تاریکی مطلق و خفقان زده ی آسمان گرفته ی "ایرانمان" و هر روز که بر تعداد شما این شمع های فروزان، افزوده تر می گردد، پرتو امید به آینده و نوید آزادی بیشتر در دل مردمان شرافتمند کشورمان درخشندگی می یابد، و آرزوها به حقیقت نزدیک تر می شود.

هم وطن چه نشسته ای؟ بنگر که پان ترک، پان عرب و پان های دگر، سرزمین امان را چگونه پاره پاره می کنند۱۱

روزهای تلخ و شیرین بسیاری را با هم پشت سر گذاشتیم. همگی با هم مظلوم و بی پناه واقع شدیم و همراه یکدیگر بودیم در روزهایی که بوی خون در فضای ایران پیچیده بود.من و شما با هم برای آزادی، جان خود را در کف دست گرفتیم و به خیابان ها قدم نهادیم. تو که فراموش نکرده ای آن روزها را ای خواهر،ای برادر؟