بایگانی

در شرایطی که آخوند به تاراج کشور می پردازد، دانش آموزان در سرما روی زمین می لرزند۴

در کشورهایی که انسان های باشرف و دلسوز حکومت می کنند، کودکان به عنوان سرمایه های آینده دارای اهمیت و ارزش والایی بوده، در آموزش و تربیت آنان کوشش فراوان می شود. تغذیه خوب، بهداشت و درمان ضروری کودکستان و دبستان مجهز با همه امکانات مورد نیاز از جمله خدماتی است که برای پرورش نونهالان پیش بینی می شود.

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش سه۲

"مرگ خوب است اما برای همسایه"، رژیم اسلامی، "عملیات استشهادی" در فلسطین، عراق و افغانستان و غیره را درست می داند و لی نه در مورد ایـران! به نظر می رسد توقف اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان در طی پنج ماه گذشته ظاهرا نوعی آرامش نسبی از حیث اعدام و انتحار در منطقه را بوجود آورده است.

در ذهـن یک بمب گذار انتحاری چه میگذرد؟ روانشناسی و روانکاوی یک بمب گذار – بخش دوم۲

بخش دوم- به بررسی انواع خودکشی انتحاری و استشهادی می پردازد. محمد علی صمدی سخنگوی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام از ثبت نام چهل هزار داوطلب عملیات استشهادی خبر می دهد.

دولت احمدی نژاد، سراپا وعده و حرف، به بلوچستان آمدند، نشستند و گفتند و رفتند!۱

هیأت دولت به بلوچستان آمدند، نشستند، گفتند، و رفتند. آقای احمدی نژاد در جمع کمتر از ده هزارنفری گردآوری شده وابسته به خودشان، به جای رفع مشکلات، در باره « فواید نماز»سخن گفتند،

شکنجه و تجاوز به زندانیان، ستم و بیدادگری به دگراندیشان، راز بقای رژیم ولایت وقیح است۸

بقای رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح بر شکنجه، تجاوز به مخالفان سیاسی، تهدید تصرف اموال خانواده آنان، و هم چنین آزار، شکنجه، و سرکوبی دگر اندیشان بهائی، و کلیمی، و اهل تسنن است. اصولن در رژیم اسلامی هیچ فردی به غیر از کسانی که چاپلوسی رهبر را می کنند قدر و حقوق انسانی ندارند و جان شان همواره در خطر است.