بایگانی

سرنوشت میلیون ها جوان مجرد، بیکار و بدون هرآینده ای به کجا می انجامد؟۸

گفته می شود که نزدیک به ۱۱ میلیون از جوانان کشور با بالارفتن سنشان، هنوز مجرد مانده اند. این خبر چندان مسرت بخش و خوش آیند نیست. زیرا جوانانی که سرمایه معنوی و آینده ساز کشورند، نتوانسته اند برای خود خانه و کاشانه ای دست و پا کنند. در چنین شرایطی، سرگردان، بی برنامه، دلسرد و نامیددر زندگی میمانند.

آیا مبتلا شدن به بیماری HIV به معنای پایان زندگی است؟۱

چرا باید با مبتلایان به HIV به گونه ای رفتار شود که گویی آن ها تکه ای زباله اند؟،آیا نباید به جای برخورد غیر انسانی با جوانان مبتلا به بیماری ایدز که خود قربانیان سیستم غلط آموزشی و ضعف فرهنگی جامعه اند، با آخوند و بسیجی به آن شکل برخورد شود که آنان منزوی و شوند و نه جوانان بیمار درمانده کشورمان؟.

آیا تنها داشتن مدرک دانشگاهی می تواند سبب خوشبختی جوانان شود؟۰

پدران و مادران ایرانی باید بیاموزند که به خواسته های فرزندان شان احترام گذاشته و اجازه دهند آنان علایق شخصی و استعداد های شان را دنبال کنند، والدین ایرانی باید یاد بگیرند که آن ها شانس زندگی کردن را داشته اند و اکنون نوبت فرزندان آنان است تا راه زندگی خود را بر اساس استعداد های شان انتخاب کنند.