بایگانی

نتیجه دادگاه رامهرمز: قتل ۷ نفر برای ۶۱ متر زمین!۷

رژیم ایران و پشیمانی مردم پس از انقلاب اسلامی مردم ما دو ضرب المثل به امثال و حکم خود افزودند:۱- خدا بیامرزه شاه را!، ۲- خدا بیمارستان و دادگاه نصیب هیچ کس نکنه! به راستی خدا نصیب هیچ بدبختی به بیمارستان و دادگاههای ایران نکند که این دوجا را باید شکنجه خانه و کشتارگاه نامید تا جای آرامش و درمان !.