بایگانی

به چه دلیل شیعیان، پیروان بهائی را کافر و نجس می دانند؟۷

مذهب جعلی شیعه از کجا آمده؟ چهار سده پیش شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را که تا آن زمان ناشناخته و طرفداری نداشت با قتل عام و کشتار در ایران جایگزین نمود. جانشینان وی نیز به همان روش نسل های بعدی مردم ایران را به پذیرش مذهب شیعه که کمترین همآهنگی و هم خوانی با روحیه و اندیشه ایرانیان نداشت، واداشتند.

چگونه رژیم اسلامی روی کار آمد و چرا پایدار ماند؟!۷

از کوزه همان تراود که در اوست چرا عده‌ای از پیدایش و بقای حاکمیت اسلامی تعجب میکنند؟ آخوند‌ها خودشان نیامدند، آمریکا و انگلیس هم آنان را نیاورده. بلکه ذهن ناآگاه و اسلام گرای مردم آنها را به ایران کشاند! اگر همچنان سر کار هستند، برای آنست که (مسلمان ها) حضورشان را عادی می‌دانند و پذیرای آنانند!.

یزد شهری استثنایی و زیبا، گرفتار در چنگال شهرداری بی فرهنگ و ضد ایرانی۶

تاریخچه یزد یزد یکی از چند شهر کهن ایران و نخستین شهر خشتی است که دومین شهر تاریخی جهان پس از ونیز در ایتالیا به شمار می رود. گرچه بناهای آن مربوط به قرن های دوم و سوم هجری می باشد، ولی ساختمان این شهر به هزاره سوم پیش از زایش مسیح می رسد. آن چنان که گروهی از پیشدادیان در این سرزمین جایگزین شدند.

اعتراض آخوند فرومایه تازی نژاد به انتخاب یک زردشتی در انجمن شهر یزد۴

در پس جنایات بیکران رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران به دیگر باوران، آخوندک تازی نژاد و فرمایه ای بنام حجت اسلام محمدمهدی حرزاده، گزینش زردشتی پاکدامن و صاحب اصلی این سرزمین بنام سپنتا نیکنام را به شورای شهر یزد را محکوم نموده است. آیا به راستی این یک توهین و جسارت به آدمیت و به فرد فرد ایرانی نیست؟.

مازیار؛ قَهرمان ملی ایرانیان که جانش را فَدای دفاع از تاریخ و فَرهنگش نمود!۳

بر ماست که با یادآوری نام دلاورانی چون مازیار و شناساندن آن ها به نسل جوان و خردسالان این مرز و بوم، از آیین ها و فرهنگ فراموش شده مان، دفاع کرده و حس میهن دوستی و وطن پرستی و از خود گذشتگی در راه مبارزه برای آزادی کشور را، در دل و جان کودکان و جوانان ایران زمین، زنده کنیم.

کشیش ایرانی آمریکایی را برای ۸ سال به زندان اوین فرستادند۲۸

روزنامه فوکوس نیوز در شماره ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ از روش دستگیری و زندانی کردن کشیش سعید آبدینی خبر می دهد. سعید از شهروندان آمریکا به شمار می آید. او برای برپا کردن یتیم خانه به ایران رفته بود. گزمه های رژیم در ماه مرداد گذشته این جوان را از اتوبوسی بیرون کشیدند و او را به ۸ سال زندان محکوم کردند.

پرده دری و قداست ستیز ی گلشیفته فراهانی راهی است برای رسیدن به آزادی۲۵

با یک رژیم خرافاتی و تنگ نظر چگونه رفتاری باید داشت؟. آیا باید آنچه آنها می گویند پذیرفت، و یا راه چالش و مبارزه در پیش گرفت؟. رژیم تمامیت خواه ایران، آنچنان مملکت و مردم را مهار کرده، که انسان ها توانایی و اراده ای از خود نداشته، بلکه عروسک هایی کوکی و از خود بی اختیار در دست رژیم قرار دارند.

وضع جسمی و روحی آیت الله کاظینی به دلیل شکنجه و بدرفتاری های رژیم بسیار ناگوار است۶

رفتار ضد انسانی رژیم با حسین علی منتظری را در گذشته دیدیم. کاظمینی بروجردی نیز تحت شکنجه بسیار بیمار است. گناه این روحانی آن بوده که می خواهد آخوند را از سوار بر پشت ملتی جدا کرده به درون مسجدها بازگرداند، با این کار شیر نفت و صادرات و فروش معادن بر روی آخوند بسته شده، کار او به گدایی می کشد.